Taşeron işçi kadro sınavını geçemezse ne olacak? - İş ve meslek seçimi

Taşeron işçi kadro sınavını geçemezse ne olacak?

Taşeron işçi kadro sınavını geçemezse ne olacak?
4 Ocak 2018 tarihinde eklendi, 847 kez okundu.

taşeron işçi sınavıTaşeron işçi kadro sınavını geçemezse gerekli tazminatları gerekli hakları verildikten sonra işine son verilecek.Sınav 1 defa yapılacak ve taşeron işçinin o sınavdan geçmesi istenecek.Sınavda kalanlara bir daha hak tanınmayacak.Sınav sadece yazılı,sadece sözlü,hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olabilecek.Sınavın şeklini belirleme ve uygulama yetkisi taşeron işçinin başvuru yaptığı kurumlarda olacak,o yüzden sınavın şekli ve uygulama biçimi il il,kurum kurum değişecek.Bir adayın sınavdan geçebilmesi için uygulanacak yazılı sınavdan en az 50 alması sözlü sınavdan ise başarılı olması gerekli olacak.Eğer aday istenilen puanı alamazsa kadroya geçemeyecek ve bidaha sınav hakkı tanınmayacak.İşçinin iş sözleşmesi 2 nisan tarihi tibariyle fesh edilip,gerekli tazminatları verilip işine son verilecek.

Feshedilen sözleşmeler nedeniyle ödenecek tazminat ve ödemeler

MADDE 45 – (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasıyla atıf yapılan geçici 23 üncü maddenin yedinci fıkrası, tamamen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliği taşıyan sözleşmelerin, işçi statüsüne geçiş nedeniyle feshedilmesi halinde yüklenicilere ödenecek tazminat tutarının hesabına ilişkin hükümleri içerir. Buna göre;

a) Söz konusu fıkraya göre feshedilmiş sayılan sözleşmelerde, yapılan iş tutarının sözleşme bedelinin % 80’ini aşan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında herhangi bir tazminat ödenmez.

b) Fiyat farkları sözleşme bedelinin hesabında dikkate alınmaz.

c)  Geçiş işleminin yapıldığı tarihten önce yapılan iş artışı ve iş eksilişleri sonucunda ortaya çıkan bedel, sözleşme bedeli olarak dikkate alınır.

ç) Hesaplanacak tazminat dışında yükleniciye bu kapsamda başka bir ödeme yapılmaz.

d) Anılan fıkranın uygulanmasına ilişkin örnek aşağıda yer almaktadır.

Örnek: Sözleşme bedeli 100.000 Türk Lirası olan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımının işçi statüsüne geçiş işleminin yapıldığı tarih itibarıyla % 30’u tamamlanmıştır. İş artışı ve iş eksilişi bulunmamaktadır. Ödenecek tazminat aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Ödenecek tazminat tutarı:  [(Sözleşme bedeli x 0,80)- Tamamlanan iş tutarı] x 0,05

Ödenecek tazminat tutarı:  [(100.000 x 0,80)- 30.000] x 0,05= 2.500 Türk Lirası

(2) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasıyla atıf yapılan geçici 23 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında, aynı ihale sözleşmesi kapsamında hem personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı hem de personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımının bulunması halinde işçi statüsüne geçiş işleminin yapıldığı tarih itibarıyla personel çalıştırılmasına dayalı olan kısımlar için iş eksilişi yapılmış sayılacağı düzenlenmiştir. Buna göre:

a) Bu sözleşmelerde, geçiş işleminin yapıldığı tarih itibarıyla kalan iş kısmı içerisinde personel çalıştırılmasına dayalı olmayan tutar hesaplanır. Hesaplanan tutara, geçiş işleminin yapıldığı tarihe kadar gerçekleştirilen iş tutarının eklenmesi ile bulunacak toplam tutarın, sözleşme bedelinin %80’ini aşmaması halinde yükleniciye, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan kısımların tamamlanacağı tarih itibarıyla yapılacak tazminat ödemesi aşağıdaki örnekte gösterildiği şekilde gerçekleştirilir.

b) Fiyat farkları sözleşme bedelinin hesabında dikkate alınmaz.

c)  Geçiş işleminin yapıldığı tarihten önce yapılan iş artışı ve iş eksilişleri sonucunda ortaya çıkan bedel, sözleşme bedeli olarak dikkate alınır.

ç) Bu fıkraya göre hesaplanacak tazminat dışında yükleniciye bu kapsamda başka bir ödeme yapılmaz.

d) Bu kapsamda tazminat ödenmesi için personel çalıştırılmasına dayalı olmayan kısmın sona ermesi beklenir.

Örnek: Malzemeli yemek ve temizlik işlerinin bir arada alındığı bir sözleşmede personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliği taşıyan temizlik işine ilişkin kısım 60.000 Türk Lirası, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan malzemeli yemek işine ilişkin kısım ise 40.000 Türk Lirası ve toplam sözleşme bedeli 100.000 Türk Lirası olan sözleşmenin işçi statüsüne geçiş işleminin yapıldığı tarih itibarıyla % 20’si tamamlanmıştır. % 20’si gerçekleşen iş tutarının 14.000 Türk Lirasının personel çalıştırılmasına dayalı olan kısımdan, 6.000 Türk Lirasının ise personel çalıştırılmasına dayalı olmayan kısımdan kaynaklandığı tespit edilmiştir.

Ödenecek tazminat tutarı:  [(Sözleşme bedeli x 0,80) – (Yapılan toplam iş tutarı + Yapılacak personel çalıştırılmasına dayalı olmayan iş tutarı)] x 0,05

Yapılan toplam iş tutarı: (100.000 x 0,20) = 20.000 Türk Lirası

Yapılacak personel çalıştırılmasına dayalı olmayan iş tutarı: (40.000 – 6.000) = 34.000 Türk Lirası

Ödenecek tazminat tutarı:  [(100.000 x 0,80)- (20.000 + 34.000)] x 0,05= 26.000 x 0,05 = 1.300 Türk Lirası

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git