Taşeron işçi sınavı geçemezse itiraz hakkı var mı?Olacak mı? - İş ve meslek seçimi

Taşeron işçi sınavı geçemezse itiraz hakkı var mı?Olacak mı?

Taşeron işçi sınavı geçemezse itiraz hakkı var mı?Olacak mı?
4 Ocak 2018 tarihinde eklendi, 460 kez okundu.

Tsşeron işçi sınav sonuçlarına itirazTaşeron işçi eğer sınavı geçemezse sınav komisyonuna itirazda bulunabilecek.Alttan yönetmelikte itiraz hakkıyla ilgili maddeyi okuyabilirsiniz.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 40 – (1) Valilikler bünyesinde, bir vali yardımcısının başkanlığında, valinin uygun göreceği biri ilgili idarenin veya idarenin şirketinin temsilcisi olmak üzere diğer kamu idarelerinin temsilcilerinden seçilen beş üyeden oluşan sınav itiraz komisyonu teşkil edilir. Ayrıca aynı usulle iki yedek üye belirlenir. 

(2) Sınavlarda başarılı olamayanlar, sonuçların idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilanı tarihinden itibaren öngörülen süre içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir.

(3) İtirazlar derhal sınav itiraz komisyonuna intikal ettirilir. İtiraz, komisyonca değerlendirilerek öngörülen süre içerisinde karara bağlanır ve sonuç idareye veya idarenin şirketine ve ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

(4) İtiraz komisyonu üyeleri kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının bu kapsamdaki başvurularında görev alamazlar. 

(5) İtiraz komisyonu, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git