KPSS lisans matematik türkçe tarih coğrafya konu dağılımı,soru sayısı

KPSS lisans matematik türkçe tarih coğrafya konu dağılımı,soru sayısı
9 Ocak 2018 tarihinde eklendi, 370 kez okundu.

2018 Kpss Konu ve Soru Dağılımları

2018 Ösym Kamu Personeli Seçme Sınavı  Sınavında Çıkacak Konular ve Soru sayıları altta verilmiştir

2018 Kpss B Grubu Lisans ve Önlisans Soru dağılımları aynıdır.

GENEL YETENEK (60 SORU)

  • Türkçe 30 soru
  • Matematik :  27 soru
  • Geometri :  3 soru

kpss lisans genel yetenek soru sayısı
GENEL KÜLTÜR (60 SORU)
• Tarih; 27 soru
• Coğrafya; 18 soru
• Vatandaşlık; 9 soru
• Güncel Bilgiler; 6 soru

KPSS genel kültür soru sayısı grafik
2018 Kpss Sınavı Soru Dağılımları
2018 KPSS LİSANS – ÖNLİSANS GENEL YETENEK SORU VE KONU DAĞILIMLARI
Türkçe Soru ve Konu Dağılımı (30 soru)
• Sözcükte Anlam
• Cümlede Anlam
• Paragrafta Anlam
• Noktalama İşaretleri
• Yapı Bilgisi
• Ses Bilgisi
• Sözcük Bilgisi
• Cümle Bilgisi
• Yazım Kuralları
• Anlatım Bozuklukları
• Sözel Mantık ve Akıl Yürütme
Matematik Soru veKonu Dağılımı (27 soru)
• Temel Kavramlar
• Sayılar
• Bölme ve Bölünebilme kuralları
• Asal Çarpanlarına ayırma, EBOB-EKOK
• Birinci Dereceden Denklemler
• Rasyonel Sayılar
• Eşitsizlik, Mutlak değer
• Üslü sayılar
• Köklü sayılar
• Çarpanlara ayırma
• Oran-orantı
• Problemler
• Kümeler
• İşlem ve Modüler Aritmetik
• Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık
• Tablo ve Grafikler
• Sayısal Mantık Problemleri
Geometri Soru ve Konu Dağılımı (3 soru)
• Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar
• Çokgenler ve Dörtgenler
• Çember ve Daire
• Analitik Geometri
• Katı Cisimler

2018 KPSS LİSANS – ÖNLİSANS GENEL KÜLTÜR SORU VE KONU DAĞILIMLARI
Tarih Konu ve Soru Dağılımı (27 soru)
• İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
• Türk – İslam Tarihi
• Osmanlı Tarihi
• Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
• Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri
• Yüzyılda Osmanlı Devlet
• Kurtuluş Savası’nın Hazırlık Dönemi
• Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
• Atatürk ilke ve İnkılapları
• Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
• Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Coğrafya Konu ve Soru Dağılımı (18 soru)
• Coğrafi Konum ve Türkiye’nin Coğrafi Konumu
• Türkiye’nin Yer şekilleri ve Özellikleri
• Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
• Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
• Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası
• Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
• Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm
• Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
• Bölgesel Kalkınma Projeleri

Vatandaşlık Konu ve Soru Dağılımı (9 soru)
• 1- Hukukun Temel Kavramları
• 2- Devlet Biçimleri ve Hükümet Sistemleri
• 3- Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi
• 4- 1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri
• 5- Yasama
• 6- Yürütme
• 7- Yargı
• 8- Temel Hak ve Hürriyetler
• 9- İdare Hukuku
• 10- Uluslararası Kuruluşlar
Türkiye ve Dünya ile ilgili Genel Kültürel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular (6 Soru)
2018 KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU VE KONU DAĞILIMLARI
KPSS2018 Öğretmenlik Eğitim Bilimleri Konu ve Soru Dağılımları Aşağıdaki gibidir

• Öğretim İlke ve Yöntemleri ve Teknikleri 16 Soru
• Öğrenme Psikolojisi 16 Soru
• Ölçme ve Değerlendirme 12 Soru
• Gelişim Psikolojisi 12 Soru
• Rehberlik ve Özel Eğitim 12 Soru
• Sınıf Yönetimi 4 Soru
• Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 4 Soru
• Program Geliştirme 4 Soru
TOPLAM : 80 Soru

Kpss eğitim bilimleri konuların soru sayıları

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git