Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

Öğretmenlik mülakatı soruları kapsamı nedir? Örnek sorular

7 ay önce
311 izlenme
Favorilerime Ekle
Favorilerimden Çıkar
Lütfen bekleyiniz...
Geniş Ekran Dar Ekran

Bilindiği üzere artık öğretmen atamaları mülakatla yapılmakta. Mülakat belli değerlendirme ölçütleriyle yapılmakta ve mülakat puanı bu ölçüt puanlarının toplamıyla oluşmakta. Mülakat kapsamını ve soruların hangi başlıklardan geleceğini alttan inceleyebilirsiniz. Alttaki ölçütleri incelediğimizde mülakatın daha çok kişinin kendini ifade yeteneği ile ilgili olduğunu göreceksiniz. Kendinizi takdim etmek, beden dili kullanma,etkili,vurgulu ve Türkçe kurallarına uygun konuşma başı çeken ölçütler arasında, bunun dışında bilim ve teknoloji ve MEB tarafından bu doğrultuda hazırlanmış projeler (EBA, FATİH projesi… ) mülakat konuları arasında yer almakta. Mülakata bu konu başlıkları doğrultusunda hazırlanmanız size avantaj sağlayacaktır.

I- BİR KONUYU KAVRAYIP ÖZETLEME, İFADE YETENEĞİ VE MUHAKEME GÜCÜ
No Yeterlik Puan
Değeri
Verilen
Puan
Bölüm
Toplamı

1 Konu ile ilgili, anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında
tutarlılık ve bütünlük olacak şekilde açıklama yapar. 0-5
2 Verilen durumla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici
söylemde bulunabilir. 0-5
3 Konu hakkında görüşlerini destekleyici kanıtlar sunabilir.
0-5
4 Konu hakkında açıklama yaparken, kendinden emin anlaşılır bir tavırla
düşüncelerini ifade eder. 0-5
5 Cümleleri düzgün ve açık olup, uzun cümle içeren açıklamalar da bile vurgu
ve tonlamaya dikkat ederek dilbilgisi kurallarına uyar. 0-5
II- İLETİŞİM BECERİLERİ, ÖZGÜVENİ VE İKNA KABİLİYETİ
No Yeterlik Puan
Değeri
Verilen
Puan
Bölüm
Toplamı
1 Türkçeyi, dilin kurallarına uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde
kullanırlar. 0-5
2 Sesi net, açık, anlaşılır ve kendine güveni tamdır. Sesini ortamdaki herkesin
duyacağı şekilde ayarlar.
0-5
3 Konuşurken, el ve kol hareketlerine, jest ve mimiklerine, ses tonuna hâkim
olabilmektedir. 0-5
4 Konuşmasını tekdüzelikten uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar.
0-5
5 Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmasa bile, karşısındakileri etkileyecek
ve ikna edecek tarzda konuşmalar yapabilmektedir. 0-5
III- BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AÇIKLIĞI
No Yeterlik Puan
Değeri
Verilen
Puan
Bölüm
Toplamı
1 Konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiğini
hissettirir, teknolojik gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklayabilir. 0-5
2 Bilim ve teknolojinin eğitimle ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve
yorumlar konuyla tutarlılık arz eder. 0-5
3 Bilim ve teknolojinin eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini konuyla
ilişkilendirerek ifade eder. 0-5
4 Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin
konu çerçevesinde değerlendirmeler yapabilir, örnekler verir. 0-5
5 Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanan eğitim teknolojisi ile ilgili proje ve
çalışmalardan (FATİH, EBA vb. projelerden) yeterince haberdardır. 0-5
IV- TOPLULUK ÖNÜNDE TEMSİL YETENEĞİ VE EĞİTİMCİLİK NİTELİKLERİ
No Yeterlik Puan
Değeri
Verilen
Puan
Bölüm
Toplamı
1 Temsil ettiği kurum/mesleğe uygun davranışlar sergiler. Tavır ve
davranışlarında dengeli ve uyumludur. 0-5
2 Düşüncelerini, yadırganacağı veya reddedileceği hissine kapılmadan,
heyecanlanmadan rahatça ifade edebilmektedir. 0-5
3 Baskıcı ve ısrarcı davranmadan; iddialı, kendinden emin ve içtenlikle
konuşabilmektedir. 0-5
4 Konuyu kendine özgü fikirlerle açıklayabilmekte, yorum yapabilmektedir. 0-5
5 Zamanı etkili ve verimli biçimde kullanır. 0-5
TOPLAM PUAN
Açıklama
KOMİSYON ÜYESİ ADI-SOYADI/ İMZA

Kullanıcı
. .
Kanalda toplam 1969 adet video bulunuyor.
BU VİDEOYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorum Yap

Bu konuya henüz bir yorum yapılmadı.