Gençlik ve spor bakanlığı antrenör alımı çıkmış mülakat soruları indir

Gençlik ve spor bakanlığı antrenör ve spor uzmanı alacak. Başvurular 18 Mayıs 4 haziran tarihleri arasında yapılacak. Talebe başvuru yapabilmek için ilk olarak KPSS 2016 dan 50 ve üzeri puan almış olmak gerekli.

Antrenör kadrolarına başvuru için beden eğitimi ve spor öğretmenliği mezunu ve 2. deecede antrenörlük belgesine sahip olmak gerekli.

Diğer şartları alttan inceleyebilirsiniz.

Sınav 16 temmuzdan sonra belirlenmiş sınav merkezlerinde sözlü olarak  yapılacak. Sözlü sınava başvurulan kadro sayısının 5 katı aday çağrılacak. Sözlü sınavdan 70 ve üzeri alanlar başarılı sayılacak.

İlerleyen günlerde sitemizden daha önce antrenör alımlarında çıkmış mülakat sorularına ulaşabilirsiniz.

– SINAV İŞLEMLERİ
Sözlü sınavda adaylar, sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından; spor kültürü ve spor mevzuatı, genel kültür, muhakeme gücü ve ifade yeteneği ile temsil kabiliyeti yönünden her biri 25 tam puan olan 4 kategori üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. Komisyon
üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Giriş sınavında başarılı sayılmak için, adayların 100 (yüz) tam puan
üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması şarttır.
Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Sözlü sınavda başarılı olan aday sayısı; ilan edilen pozisyon sayısından fazla ise puanı en yüksek adaydan itibaren sıralama yapılarak ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday giriş sınavını kazanmış
kabul edilecektir. Sınavda başarılı olan aday sayısı ilan edilen pozisyon sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.
Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen sözleşmeli pozisyon sayısı kadar asıl ve bir o kadar da yedek aday tespit edilecektir. Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların puanının eşit olması halinde, KPSS puanı daha
yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Ancak Spor Eğitim Uzmanı ile Spor Masörü asıl ve yedek listelerinin belirlenmesinde adayların sözlü sınav puanının eşit olması halinde; Spor
Eğitim Uzmanı için yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim programlarını tamamlamış olana, Spor Masörü içinse beden eğitimi ve spor öğrenimi
veren yükseköğretim kurumlarından mezun olana, eşitliğin yine bozulmaması halinde ise KPSS puanı daha yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
Sınav sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler ile sınavı kazanan adaylardan istenilecek belgeler; (www.gsb.gov.tr), (www.sgm.gov.tr) ve (http://basvuru.gsb.gov.tr)
internet adreslerinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.
Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5(beş) iş günü içinde yazılı olarak Spor Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi
Başkanlığına bizzat yapılacaktır. Postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde ilgili sınav komisyonu tarafından incelenerek karara
bağlanacak ve adayın beyan ettiği e-posta adresine bildirilecektir.

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.