İş ve meslek danışmanlığı çıkmış sınav soruları indir çöz pdf

İş ve meslek danışmanlığı çıkmış sınav soruları indir çöz pdf

Sülayman demirel ünşversitesi önümüzdeki günlerde iş ve meslek danışmanlığı sınavı düzenleyecek.Daha önce Sakarya Üniversitesi tarafından yapılmış sınavlarda çıkmış sınav sorularına alttan ulaşabilirsiniz.Sınavlar genel itibariyle aynı içeriklerden oluşmaktadır.Bu yüzden Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından yapılacak sınavda hemen hemen aynı içeriklerden oluşacaktır.

A1/T1 : İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Çalışma Mevzuatı ve Mesleki Gelişim (20 Soru)

A2/T1 : Danışanlara Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi (50 Soru)

A3/T1 : İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi (20 Soru)

Sülayman Demirel Üniversitesi İş ve meslek danışmanlığı sınav içeriği;

Sınavın  Yapılması:

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi:

 • İş ve Meslek Danışmanı belgesi alabilmek için adayların A1, A2, A3  birimlerinden yapılacak sınavların tümünden başarılı olması gerekmektedir.
 • Sınavlar, İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği ile belirlenmiş olan öğrenme çıktıları/başarım ölçütlerini değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav (T1) ve performansa dayalı sınav (P1) şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilir.
 • Adaylar  “İş ve Meslek Danışmanı” yeterliliğinin ölçme – değerlendirme bölümünde belirtilen kriteri sağlayacak şekilde başarılı olmalıdır.

Teorik Sınav Detayları:

 • Teorik sınavların tüm birimleri (A1, A2) tek oturumda tamamlanır.
 • Sınav yer ve saat bilgileri adayların sınav giriş belgelerinde belirtilir.
 • Adaylar, sınav giriş belgelerini sınav anına kadar web sayfasındaki kişisel hesaplarından indirerek çıktısını alabilirler.
 • Sınavlara girebilmek için sınav giriş belgesinin yanı sıra, resmi bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur.
 • Performans sınavlarına girebilmek için teorik sınavlardan başarılı olmak şartı aranmamaktadır.
 • Adaylar, teorik sınavlarda kitapçık üzerindeki cevaplarını optik forma işaretlemelidirler.
 • Teorik sınavda her soru için 1 tane doğru cevap işaretlenmelidir.
 • Teorik sınavda yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz.
 • Sınavın değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılmaktadır.
 • Adayların teorik sınavı kamera ile kayıt altına alınmaktadır.

İş ve Meslek Danışmanı teorik sınavı toplam 100 sorudan oluşmakta olup, süresi 150 dk’ dır.
Performans Sınavı Detayları:

Adaylardan bu bölümde 11UY0017-6 İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) ile belirlenmiş başarım ölçütlerini sergilemeleri beklenmektedir.

 • A1/P1 Danışan Görüşmesi Uygulaması: 
 • Aday, sınav saatinde sınav salonuna alınır.
 • Aday, salon görevlisinin kendisine sunduğu zarflardan rastgele seçeceği bir senaryo çerçevesinde, danışan rolü oynayan tiyatrocu karşısında İş ve Meslek Danışmanı sorumluluklarını temsili olarak yerine getirmesi istenmektedir.
 • Danışan rolü oynayan görevlinin farklı tepkiler (çekingen, agresif, saldırgan, konuşkan vb.) göstermesi durumunda adayların danışanı ve süreci nasıl yönettiği önem taşımaktadır.
 • Bu bölüm için asgari 10 dk.’lık sürenin planlı şekilde kullanılması, 15 dk.’nın aşılmaması gerekmektedir.
 • Adayların sınav performansı, sınav salonundaki iki değerlendiricinin bağımsız olarak verdikleri puanların yazılım üzerinden ortalaması alınarak hesaplanır.
 • Adaylar. sınavın birim kapsamında en az %70 başarı sağlamalıdır.
 • Adayların performansı kamera ile kayıt altına alınmaktadır.

 

 • A2/P1 İşverenlere, Eğitim Ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Yürütülen Faaliyetlerin Bir Konusu İle İlgili Sunum Uygulaması: 
 • Aday, sınav saatinde sınav salonuna alınır.
 • Aday, salon görevlisini kendisine sunduğu sunum konuları arasından rastgele seçmesi istenir.
 • Sunum konuları sınavdan önce web sitesinde ilan edilir.
 • Adaylar her bir konu için Powerpoint sunum hazırlanmak zorundadır.
 • Sunum süresi min. 5 dk, max, 10 dk.dır.
 • Adaylardan bu süreyi etkin kullanmaları ile birlikte sunum içeriği ve sunum tekniklerine uygun etkili bir sunum gerçekleştirmeleri beklenmektedir.
 • Adayların yayınlanan konulara çalışmış olarak gelmeleri ve yanlarında sunum materyali ile gelmeleri istenmektedir.
 • Sınav salonlarında bilgisayar ve projeksiyon cihazları bulunacak olup aday tarafından sunum esnasında kullanılacaktır.
 • Adayların sınav performansı, sınav salonundaki iki değerlendiricinin bağımsız olarak verdikleri puanların yazılım üzerinden ortalaması alınarak hesaplanır.
 • Adaylar. sınavın birim kapsamında en az %70 başarı sağlamalıdır.
 • Adayların performansı kamera ile kayıt altına alınacaktır.

Sınavın Değerlendirilmesi:

 • Adayların teorik ve performansa dayalı sınav dosyaları, Ulusal Yeterlilik şartlarına göre değerlendirilir.
 • Adayın, belge almaya hak kazanabilmesi için, Ulusal Yeterlilikte belirlenmiş Ölçme ve Değerlendirme şartlarına göre sınava alındığı tüm birimlerden (A1,A2) başarılı olması gerekir.

 

Etiketler: , , , , ,

Yorum Yaz