5000 öğretmen alımı kadro dağılımı, sınıf öğretmenliği, ingilizce..

7028 Adalet 50 5
2 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 50 1
3 2246 Almanca 50 38
4 7092 Arapça 50 42
5 2265 Beden Eğitimi 50 91
6 1119 Bilişim Teknolojileri 50 64
7 1123 Biyoloji 50 32
8 4935 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 50 1
9 1963 Büro Yönetimi 50 1
10 1207 Coğrafya 50 26
11 4927 Çince 50 1
12 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 50 23
13 7109 Denizcilik / Gemi Yönetimi 50 1
14 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 50 1
15 7034 Denizcilik/Su Ürünleri 50 1
16 1245 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 50 577
17 7035 El San.Tek./El Sanatları 50 1
18 7036 El San.Tek./Nakış 50 1
19 7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 50 7
20 7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 50 1
21 7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 50 1
22 1371 Felsefe 50 16
23 1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 50 225
24 1390 Fizik 50 43
25 1417 Fransızca 50 1
26 4951 Gazetecilik 50 1
27 7044 Gıda Teknolojisi 50 1
28 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 50 1
29 7102 Görsel Sanatlar 50 30
30 7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 50 1
31 7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 50 2
32 4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 50 1
33 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 50 1
34 7098 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 50 1
35 7097 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 50 2
36 4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 50 1
37 7113 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 50 1
38 7114 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 50 1
39 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 50 124
40 1715 İlköğretim Matematik Öğr. 50 303
41 1524 İngilizce 50 380
42 7050 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 50 1
43 7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 50 1
44 4899 İspanyolca 50 1
45 7091 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 50 1
46 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 50 51
47 4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 50 1
48 7096 Laboratuvar Hizmetleri 50 1
49 7055 Makine Tek./Makine Ressamlığı 50 1
50 7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 50 1
51 1700 Matbaa/Matbaa Teknolojisi 50 1
52 2353 Matematik 50 73
53 4972 Metal Teknolojisi 50 1
54 7095 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 50 1
55 4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 50 1
56 4976 Muhasebe ve Finansman 50 1
57 1822 Müzik 50 20
58 4439 Okul Öncesi 50 605
59 7106 Özel Eğitim 50 254
60 4978 Pazarlama ve Perakende 50 1
61 4979 Plastik Teknolojisi 50 1
62 2838 Radyo-Televizyon 50 1
63 7061 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 50 1
64 7062 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat 50 1
65 7064 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik 50 1
66 7103 Rehberlik 50 9
67 4883 Rusça 50 1
68 4901 Sağlık Bilgisi 50 1
69 1959 Sanat Tarihi 50 1
70 7077 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 50 1
71 7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 50 1
72 7076 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 50 1
73 4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 50 1
74 2403 Sınıf Öğretmenliği 50 1.363
75 7119 Sivil Havacılık 50 1
76 2510 Sosyal Bilgiler 50 120
77 7116 Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj 50 1
78 7117 Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri 50 1
79 7118 Tarım Tek./Tarım/Tarım Makineleri 50 1
80 2036 Tarih 50 38
81 7101 Tasarım Teknolojileri 50 1
82 4900 Teknoloji ve Tasarım 50 16
83 7081 Tekstil Tek./Tekstil 50 1
84 7084 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 50 1
85 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 50 1
86 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 50 96
87 2143 Türkçe 50 257
88 7087 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 50 1
89 7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 50 1
90 4991 Ulaştırma Hizmetleri 50 1
91 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 50 9
5

Öğretmenlik mülakatı sözlü sınav konuları nelerdir?

7. Sözlü Sınav
7.1. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları
onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan
alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son
sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü
sınava alınacaktır.
7.2. Sözlü sınava alınacak adaylar Ek 3’te yer alan Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav
Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
7.3. Sözlü sınavda adaylar, eğitim bilimleri ve genel kültür, bir konuyu kavrayıp
özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti;
bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik
nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.
7.4. Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il
millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.
7.5. Sözlü sınava katılanların sınav puanları “Sözlü Sınav Sonuç Ekranı”na işlenecek;
sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe
atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.
7.6. Sözlü sınava alınacak adaylar http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr
adreslerinden duyurulacaktır.
7.7. Sözlü sınavların yapılması ile sonuçlarının ilanı Bakanlığın belirleyeceği tarihte
http://meb.gov.tr ile http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecektir

.SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI SÖZLÜ SINAV DEĞERLENDİRME FORMU
ADI-SOYADI: TC NO:
I- EĞİTİM BİLİMLERİ VE GENEL KÜLTÜR BİLGİSİ
No Yeterlik Puan
Değeri
Verilen
Puan
Bölüm
Toplamı
1 EĞİTİM BİLİMLERİ 0-10
2 GENEL KÜLTÜR BİLGİSİ 0-10
II- BİR KONUYU KAVRAYIP ÖZETLEME, İFADE YETENEĞİ VE MUHAKEME GÜCÜ
No Yeterlik Puan
Değeri
Verilen
Puan
Bölüm
Toplamı
1 Konu ile ilgili, anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında tutarlılık
ve bütünlük olacak şekilde açıklama yapabilir. 0-4
2 Verilen durumla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici söylemde
bulunabilir. 0-4
3 Konu hakkında görüşlerini destekleyici kanıtlar sunabilir. 0-4
4 Konu hakkında açıklama yaparken, kendinden emin anlaşılır bir tavırla düşüncelerini
ifade eder. 0-4
5 Cümleleri düzgün ve açık olup uzun cümle içeren açıklamalarda bile vurgu ve
tonlamaya dikkat ederek dil bilgisi kurallarına uyar. 0-4
III- İLETİŞİM BECERİLERİ, ÖZGÜVENİ VE İKNA KABİLİYETİ
No Yeterlik Puan
Değeri
Verilen
Puan
Bölüm
Toplamı
1 Türkçeyi, dilin kurallarına uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde kullanır. 0-4
2 Sesi net, açık, anlaşılır ve kendine güveni tamdır. Sesini ortamdaki herkesin duyacağı
şekilde ayarlar. 0-4
3 Konuşurken, el ve kol hareketlerine, jest ve mimiklerine, ses tonuna hâkim
olabilmektedir. 0-4
4 Konuşmasını tekdüzelikten uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar. 0-4
5 Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmasa bile karşısındakileri etkileyecek ve ikna
edecek tarzda konuşmalar yapabilmektedir. 0-4
IV- BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AÇIKLIĞI
No Yeterlik Puan
Değeri
Verilen
Puan
Bölüm
Toplamı
1 Konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiğini hissettirir,
teknolojik gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklayabilir. 0-4
2 Bilim ve teknolojinin eğitimle ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve yorumlar
konuyla tutarlılık arz eder. 0-4
3 Bilim ve teknolojinin eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini konuyla
ilişkilendirerek ifade eder. 0-4
4 Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin konu
çerçevesinde değerlendirmeler yapabilir, örnekler verir. 0-4
5 Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanan eğitim teknolojisi ile ilgili proje ve
çalışmalardan (FATİH, EBA vb. projelerden) yeterince haberdardır. 0-4
V- TOPLULUK ÖNÜNDE TEMSİL YETENEĞİ VE EĞİTİMCİLİK NİTELİKLERİ
No Yeterlik Puan
Değeri
Verilen
Puan
Bölüm
Toplamı
1 Temsil edeceği kurum/mesleğe uygun davranışlar sergiler. Tavır ve davranışlarında
dengeli ve uyumludur. 0-4
2 Düşüncelerini, yadırganacağı veya reddedileceği hissine kapılmadan,
heyecanlanmadan rahatça ifade edebilmektedir. 0-4
3 Baskıcı ve ısrarcı davranmadan; iddialı, kendinden emin ve içtenlikle
konuşabilmektedir. 0-4
4 Konuyu kendine özgü fikirlerle açıklayabilmekte, yorum yapabilmektedir. 0-4
5 Zamanı etkili ve verimli biçimde kullanır. 0-4
KOMİSYON ÜYESİ ADI-SOYADI/ İMZA TOPLAM PUAN

Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakatına girmiş adayları soru paylaşımları,deneyimleri,yorumları video izle

Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakatına girmiş adayları soru paylaşımları,deneyimleri,yorumları video izle


Bilindiği üzere artık sözleşmeli öğretmen alımı için mülakat yapılmakta ve mülakat sınavı puanı atamada etkili olmaktadır.Bir çok sınava girmemiş aday mülakatta nelerin sorulduğunu,mülakatta komisyon üyelerinin sınavın dışında neleri sorduğunu,nelere dikkat ettiğini merak etmekte.Bu bağlamda sizlere youtubeda yer alan paylaşımları izlemenizi öneririz.Sınavın nasıl geçeceğini,nelerin sorulabileceğini az çok tahmin edebilirsiniz.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatında çıkmış,çıkması muhtemel MEB proje soruları

Sınava girmiş arkadaşların soru paylaşımlarına baktığımızda en çok soru gelen konuların başında MEB projeleri gelmekte.Sizler için sözleşmlei öğretmenlik mülakatlarında çıkan projeleri listelemeye çalıştık.Alttan inceleyebilirsiniz.
Fatih projesi nedir?

Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH)Untitled-1

Her öğrencimizin en iyi eğitime kavuşması, en kaliteli eğitim içeriklerine ulaşması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için tasarlanmış olan FATİH Projesi, eğitimde teknoloji kullanımıyla ilgili dünyada uygulamaya konulan en büyük ve en kapsamlı eğitim hareketidir.

 • Eğitimde FATİH Projesi, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla bilişim teknolojileri araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde, derslerde etkin kullanımı için başlatılmıştır.Bu prensiplerden yola çıkarak çözümü oluştururken başarı faktörleri 5 temel esasa dayandırılmıştır:
  1. Erişilebilirlik: Her an her yerden, zaman ve araçlardan bağımsız olarak hizmet sunabilmek,
  2. Verimlilik: Hedef odaklı, daha verimli çalışma ortamları ve gelişim alanları sunabilmek,
  3. Eşitlik (fırsat eşitliği): Tüm paydaşların en iyi hizmete erişilebilmesini sağlayabilmek,
  4. Ölçülebilirlik: Gelişimin doğru değerlendirilebilmesi için sürecin ve sonuçların doğru ölçülebilmesini sağlamak, buna göre düzgün geri bildirim verebilmek,
  5. Kalite: Tüm eğitimin kalitesini ölçülebilir şekilde yükseltmek.

  Bütün bu başarı faktörlerini gözeten çözüm sayesinde, fırsat eşitliği sağlanıp sayısal uçurum kapatılırken toplam kalitenin de artırılması hedeflenmiştir.

  Eğitimde FATİH Projesi ile öğrencinin, sadece dersteki başarısıyla değil, ilgi alanları, aktiviteleri ve eğilimleriyle değerlendirilebilmesi ve bu yolla, öğrencilerin tüm öğrencilik hayatlarına ait verinin analizinin yapılmasının önemi de ortaya çıkmaktadır. Burada söz konusu olan sadece toplanan verilerle istatistik oluşturulması değildir. Bu proje ile öğrencinin eğitimi sürecinde oluşan her türlü bilginin tek bir kimlik yönetimi sisteminde tutulması ve bir veri havuzu ile analizlerin anında yapılabileceği bir altyapı oluşturulması amaçlanmaktadır.

  Milyonlarca verinin arasından doğru veriye ulaşıp analiz edebilmek bireysel eğitim aracılıyla günümüze kadar kazanılamayan öğrencilerin kazanılabilir hale getirilmesini sağlayacak, aynı zamanda ilgi ve başarı alanlarına göre mesleğe yönlendirme anlamında da bilgi kaynağı olacaktır. Öğrencinin kişisel kazanımının sağlanabilmesi için bireysel veri analizinin yapılabilmesi esastır. Öğrencinin sadece sınavla değerlendirildiği sistemden;

  Sınav sonuçlarına göre eksik kalan yönlerini görerek,

  Bunları görsel olarak analiz ederek,

  Ders dışındaki ilgi alanlarını tespit ederek,

  Özel yeteneklerini keşfederek,

  Hangi yolla daha kolay öğrendiğini anlayarak,

  Hangi alanlara eğilimli olduğunu fark ederek, değerlendirildiği bir sisteme geçiş bu proje ile hedeflenmektedir.

  Bu sistemle sınıf yönetimi kullanılarak, öğretmen-öğrenci etkileşimli tahta-tablet etkileşimi sağlanacak, bilgi edinme/öğrenme süreçleri daha etkin kullanılacak, sınıf yönetimi ile öğretmen, sınıf içi üretilen materyalleri öğrencileri ile paylaşabilecek, ödev gönderebilecek, öğrencilerinin sınıf içerisinde öğrenme düzeylerini daha kontrollü olarak ölçebilecektir.

  Bu sistemin sınıflarda etkin kullanımı için tüm okullarımıza yüksek hızlı ve güvenli internet (VPN) sağlanmaktadır. Okul bilgi sistemi ile okullara kurulan sistemler ve okullara ait donanım değişiklikleri izlenebilmektedir.

  Ayrıca öğrenci okul dışında da öğrenme sürecine devam edebilecek ya da pekiştirebilecektir. Eğitimde FATİH Projesi ile öğrenci, bulunduğu ortamdan bağımsız olarak ders notlarına, ders içi projelere ve öğretmen tarafından verilen ödevlere ulaşabilmekte, ürettiği bilgileri öğretmeni ve diğer arkadaşları ile paylaşabilmekte ve ayrıca EBA ile yardımcı dokümanlarla öğrendiği konuları pekiştirebilmektedir.

  Proje Hedefi olarak;

  tablo1

  öngörülmektedir.

  EBA nedir?

Eğitim Bilişim Ağı (EBA)

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından her bir bireyin kullanımına ücretsiz olarak sunulan çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur.

Eğitim, hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. EBA; okulda, evde, kısacası zamandan ve mekândan bağımsız olarak ihtiyaç duyulan her yerde ve her zaman kullanabilir. Bu da eğitimin dört duvar dışında da gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bu platformun amacı; bilgi teknolojileri aracılığıyla etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş e-içerikler sunmakta, eğitim ve teknolojideki yenilikleri takip ederek gelişmeye devam etmektedir.

EBA’da bulunan e-içerikler, alanında uzman ekipler tarafından üretilmekte; ayrıca Türkiye’de ve dünyada dijital yayıncılık alanında önde gelen eğitim firmaları tarafından sağlanan içeriklerle de zenginleştirilmektedir. Aynı zamanda eğitim platformumuz öğretmen ve öğrenci kullanıcı kitlesinin yaptığı paylaşımlarla birlikte gittikçe büyüyen bir kaynak havuzu haline gelmiştir.

Sosyal bir platform olan EBA çatısı altında buluşan öğrenmeye ve paylaşmaya hevesli tüm bireyler Türkiye’nin dört bir köşesindeki akranlarıyla işbirliği yaparak ekip çalışması içinde bulunma fırsatını yakalayacaktır. EBA’da bulunan e-içerikler farklı öğrenme stillerine (sözel, görsel, sayısal, sosyal, bireysel, işitsel öğrenme) sahip öğrencileri de kapsamaktadır. Böylece öğretmen merkezli eğitimden öğrenci merkezli eğitime geçilmesi daha da kolaylaşacaktır. Bu da ezberci zihniyetten uzak, nitelikli kaynakları süzüp araştıran, yorumlayan ve bilgiden bilgi üretebilen bireylerin yetiştiği bir ülkenin temellerinin atılmasına yardımcı olacaktır.

EBA’nın sosyal ağ yapısı öğretmenleri de ortak bir paydada buluşturarak eğitime el birliğiyle yön vermelerini sağlamaktadır. Ayrıca öğretmenlerimiz, mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen eğitimler sayesinde yeni bakış açıları kazanmaktadır.

EBA, sahip olduğu detaylı raporlama sistemiyle karar vericiler için eğitimde mevcut durumun fotoğrafını çekerek geleceğin eğitim stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca verilen bu anlamlı dönütler sayesinde veliler de çocuklarının aldığı eğitimin niteliğini EBA üzerinden takip ederek görebilecek, eğitimin iyileşmesine ve kalitesine katkıda bulunabilecek ve eğitimde eskisinden daha fazla rol almış olacaklardır. Artık toplum olarak eğitim tüm paydaşların sorumluluğunda olacak, katkılarımızla büyüyecek ve kendi geleceğimizi şekillendirme imkânına kavuşmuş olacağız.

Bütün bu özellikleriyle EBA; FATİH Projesinin en temel amacı olan ‘’ eğitimde fırsat eşitliği’’ ilkesini sağlamaya devam edecektir. Eğitimin tüm paydaşlarını kapsayan EBA sizlerin katkılarıyla daha da büyüyecek, güçlenecek ve gelişecektir.

EBA, içinde bir dolu dünya barındırır. Bunlar;

Öğretmenlerimiz için,

Meslektaşlarıyla birlikte etkili bir şekilde iş birliği yapabilmeleri, öğrencileriyle eğitsel paylaşımlarda bulunabilmeleri için tasarlanmıştır. Öğretmenlerimiz; EBA Ders’te oluşturduğu veya takip ettiği gruplar içinde eğitsel tartışmalara katılabilir, eğitsel paylaşımlar yapabilir, öğrencilerine çalışmalar gönderebilir, kişiye özel takvim planına göre gönderilen çalışmaları ve yaklaşan etkinlikleri takip edebilirler. Ayrıca burada yer alan içerik geliştirme araçlarını kullanarak ürettikleri içeriklerle Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm dünyaya e- içerik ihraç etme vizyonuna katkı sağlayabilirler.

Öğrencilerimiz için,

Çok daha verimli çalışmalar yapabilmeleri ve çalışmalarının karşılığını alabilmeleri için tasarlandı. Öğrencilerimiz EBA Ders’le, sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte çalışabilir, iletişim kurabilir ve paylaşımda bulunabilir. Ayrıca öğrencilerimiz, öğretmenlerinin gönderdiği ödev ve alıştırmaları takviminden anlık takip ederek çalışmalarını zamanında yapabilir, dilediği zaman dilediği konuya çalışabilir. Okulunda paylaşımlar yaparak, oylama ve etkinliklere katılarak hem okulda hem de okul dışında öğrenmeye devam edebilirler.

Çıkabilecek diğer proje soruları;

Alttaki sorular YouTube’de kanalı bulunan  

26 Ağu 2017 tarihinde yayınlandı.

demokrasi kuşağı hbbep projesi,mesgep projesi kdk çocuk, trafik dedektifliği kep projesi,beyaz bayrak projesi 2 mebim ve 3 kumbara projesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

Devam Eden Projeler

Projenin Adı Yürüten Birim Bütçesi
(Milyon Avro)
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Engeli Olan Çocuklar için Kapsayıcı Erken
Çocukluk Eğitimi Projesi
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2,95 29 Mayıs 2017-Mayıs 2020
TOPLAM   2,95  –

Başlayacak Projeler

Projenin Adı Yürüten Birim Bütçesi
(Milyon) Avro
Demokrasi Kuşağı: Temel Eğitim Kurumlarında
Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 4
TOPLAM   4

 

 

Tamamlanan Projeler

Projenin Adı Kullanılan Kaynak
(Milyon USD*)
Hibe Kredi Toplam
Endüstriyel Okullar Projesi (DB)   73 73
Yaygın Mesleki Eğitim Projesi (DB)   72 72
Millî Eğitimi Geliştirme Projesi (DB)   177 177
Karayolu İyileştirme ve Trafik Güvenliği Projesi (DB)   1,2 1,2
Eğitim Çerçeve Projesi (AYB)   57,8 57,8
Temel Eğitim Projesi I. Faz (DB)   300 300
Temel Eğitim Projesi II. Faz (DB)   300 300
Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi (AB) 27   27
Temel Eğitime Destek Programı (AB) 145   145
Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (AB) 75   75
İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Gel. Projesi(AB) 21,7   21,7
MEB Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi (AB) 4,7   4,7
Ortaöğretim Projesi (OÖP) (DB)   98 98
Millî Eğitim Bakanlığının İstatistik Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi (AB) 1,5   1,5
Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranlarının Arttırılması Operasyonu 20,8   20,8
Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi 9,1   9,1
Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyonu-1 20,2   20,2
Okul Öncesi Eğitiminin Güçlendirilmesi Projesi 22,6   22,6
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Operasyonu 1 11,2   11,2
Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi 3,32   3,32
Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi 10,1   10,1
İlköğretime Devam Oranlarının Arttırılması Projesi 3,46   3,46
Geleceğin Güvenli Kan Bağışçılarının Kazanımı Projesi 2,76   2,76
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Desteklenmesi Projesi 4,05   4,05
Öğrenciler AB´yi Öğreniyor Projesi 3,41   3,41
Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranının Artırılması-2 19,52   19,52
Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi-2 17,7   17,7
HİBE TOPLAM 423,12    
KREDİ TOPLAM   1079  
GENEL TOPLAM     1502,12

Sözleşmeli öğretmenlik 2017 çıkmış mülakat soruları ve cevapları pdf indir

İlk gelen sorulardan biri kendinizi tanıtırmısınız,ardından neden burdasınız sorularıdır.Bunlara müteakip hem kendinizi ifade etmenize hem de genel kültür ve genel yetenek bilgilerinizi ölçmeye dayalı sorular sorulmakta.Örneğin EBA ve Fatih projeleri hakkında bilgi veriniz,gelmiş sorular arasında,Yaygın eğitimin faydaları,branşının tanımını yaparmısın gibi sorular sorulmuş sorular arasındadır.

Fatih projesi nedir?

Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH)Untitled-1

Her öğrencimizin en iyi eğitime kavuşması, en kaliteli eğitim içeriklerine ulaşması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için tasarlanmış olan FATİH Projesi, eğitimde teknoloji kullanımıyla ilgili dünyada uygulamaya konulan en büyük ve en kapsamlı eğitim hareketidir.

 • Eğitimde FATİH Projesi, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla bilişim teknolojileri araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde, derslerde etkin kullanımı için başlatılmıştır.Bu prensiplerden yola çıkarak çözümü oluştururken başarı faktörleri 5 temel esasa dayandırılmıştır:
  1. Erişilebilirlik: Her an her yerden, zaman ve araçlardan bağımsız olarak hizmet sunabilmek,
  2. Verimlilik: Hedef odaklı, daha verimli çalışma ortamları ve gelişim alanları sunabilmek,
  3. Eşitlik (fırsat eşitliği): Tüm paydaşların en iyi hizmete erişilebilmesini sağlayabilmek,
  4. Ölçülebilirlik: Gelişimin doğru değerlendirilebilmesi için sürecin ve sonuçların doğru ölçülebilmesini sağlamak, buna göre düzgün geri bildirim verebilmek,
  5. Kalite: Tüm eğitimin kalitesini ölçülebilir şekilde yükseltmek.

  Bütün bu başarı faktörlerini gözeten çözüm sayesinde, fırsat eşitliği sağlanıp sayısal uçurum kapatılırken toplam kalitenin de artırılması hedeflenmiştir.

  Eğitimde FATİH Projesi ile öğrencinin, sadece dersteki başarısıyla değil, ilgi alanları, aktiviteleri ve eğilimleriyle değerlendirilebilmesi ve bu yolla, öğrencilerin tüm öğrencilik hayatlarına ait verinin analizinin yapılmasının önemi de ortaya çıkmaktadır. Burada söz konusu olan sadece toplanan verilerle istatistik oluşturulması değildir. Bu proje ile öğrencinin eğitimi sürecinde oluşan her türlü bilginin tek bir kimlik yönetimi sisteminde tutulması ve bir veri havuzu ile analizlerin anında yapılabileceği bir altyapı oluşturulması amaçlanmaktadır.

  Milyonlarca verinin arasından doğru veriye ulaşıp analiz edebilmek bireysel eğitim aracılıyla günümüze kadar kazanılamayan öğrencilerin kazanılabilir hale getirilmesini sağlayacak, aynı zamanda ilgi ve başarı alanlarına göre mesleğe yönlendirme anlamında da bilgi kaynağı olacaktır. Öğrencinin kişisel kazanımının sağlanabilmesi için bireysel veri analizinin yapılabilmesi esastır. Öğrencinin sadece sınavla değerlendirildiği sistemden;

  Sınav sonuçlarına göre eksik kalan yönlerini görerek,

  Bunları görsel olarak analiz ederek,

  Ders dışındaki ilgi alanlarını tespit ederek,

  Özel yeteneklerini keşfederek,

  Hangi yolla daha kolay öğrendiğini anlayarak,

  Hangi alanlara eğilimli olduğunu fark ederek, değerlendirildiği bir sisteme geçiş bu proje ile hedeflenmektedir.

  Bu sistemle sınıf yönetimi kullanılarak, öğretmen-öğrenci etkileşimli tahta-tablet etkileşimi sağlanacak, bilgi edinme/öğrenme süreçleri daha etkin kullanılacak, sınıf yönetimi ile öğretmen, sınıf içi üretilen materyalleri öğrencileri ile paylaşabilecek, ödev gönderebilecek, öğrencilerinin sınıf içerisinde öğrenme düzeylerini daha kontrollü olarak ölçebilecektir.

  Bu sistemin sınıflarda etkin kullanımı için tüm okullarımıza yüksek hızlı ve güvenli internet (VPN) sağlanmaktadır. Okul bilgi sistemi ile okullara kurulan sistemler ve okullara ait donanım değişiklikleri izlenebilmektedir.

  Ayrıca öğrenci okul dışında da öğrenme sürecine devam edebilecek ya da pekiştirebilecektir. Eğitimde FATİH Projesi ile öğrenci, bulunduğu ortamdan bağımsız olarak ders notlarına, ders içi projelere ve öğretmen tarafından verilen ödevlere ulaşabilmekte, ürettiği bilgileri öğretmeni ve diğer arkadaşları ile paylaşabilmekte ve ayrıca EBA ile yardımcı dokümanlarla öğrendiği konuları pekiştirebilmektedir.

  Proje Hedefi olarak;

  tablo1

  öngörülmektedir.

  EBA nedir?

Eğitim Bilişim Ağı (EBA)

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından her bir bireyin kullanımına ücretsiz olarak sunulan çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur.

Eğitim, hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. EBA; okulda, evde, kısacası zamandan ve mekândan bağımsız olarak ihtiyaç duyulan her yerde ve her zaman kullanabilir. Bu da eğitimin dört duvar dışında da gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bu platformun amacı; bilgi teknolojileri aracılığıyla etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş e-içerikler sunmakta, eğitim ve teknolojideki yenilikleri takip ederek gelişmeye devam etmektedir.

EBA’da bulunan e-içerikler, alanında uzman ekipler tarafından üretilmekte; ayrıca Türkiye’de ve dünyada dijital yayıncılık alanında önde gelen eğitim firmaları tarafından sağlanan içeriklerle de zenginleştirilmektedir. Aynı zamanda eğitim platformumuz öğretmen ve öğrenci kullanıcı kitlesinin yaptığı paylaşımlarla birlikte gittikçe büyüyen bir kaynak havuzu haline gelmiştir.

Sosyal bir platform olan EBA çatısı altında buluşan öğrenmeye ve paylaşmaya hevesli tüm bireyler Türkiye’nin dört bir köşesindeki akranlarıyla işbirliği yaparak ekip çalışması içinde bulunma fırsatını yakalayacaktır. EBA’da bulunan e-içerikler farklı öğrenme stillerine (sözel, görsel, sayısal, sosyal, bireysel, işitsel öğrenme) sahip öğrencileri de kapsamaktadır. Böylece öğretmen merkezli eğitimden öğrenci merkezli eğitime geçilmesi daha da kolaylaşacaktır. Bu da ezberci zihniyetten uzak, nitelikli kaynakları süzüp araştıran, yorumlayan ve bilgiden bilgi üretebilen bireylerin yetiştiği bir ülkenin temellerinin atılmasına yardımcı olacaktır.

EBA’nın sosyal ağ yapısı öğretmenleri de ortak bir paydada buluşturarak eğitime el birliğiyle yön vermelerini sağlamaktadır. Ayrıca öğretmenlerimiz, mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen eğitimler sayesinde yeni bakış açıları kazanmaktadır.

EBA, sahip olduğu detaylı raporlama sistemiyle karar vericiler için eğitimde mevcut durumun fotoğrafını çekerek geleceğin eğitim stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca verilen bu anlamlı dönütler sayesinde veliler de çocuklarının aldığı eğitimin niteliğini EBA üzerinden takip ederek görebilecek, eğitimin iyileşmesine ve kalitesine katkıda bulunabilecek ve eğitimde eskisinden daha fazla rol almış olacaklardır. Artık toplum olarak eğitim tüm paydaşların sorumluluğunda olacak, katkılarımızla büyüyecek ve kendi geleceğimizi şekillendirme imkânına kavuşmuş olacağız.

Bütün bu özellikleriyle EBA; FATİH Projesinin en temel amacı olan ‘’ eğitimde fırsat eşitliği’’ ilkesini sağlamaya devam edecektir. Eğitimin tüm paydaşlarını kapsayan EBA sizlerin katkılarıyla daha da büyüyecek, güçlenecek ve gelişecektir.

EBA, içinde bir dolu dünya barındırır. Bunlar;

Öğretmenlerimiz için,

Meslektaşlarıyla birlikte etkili bir şekilde iş birliği yapabilmeleri, öğrencileriyle eğitsel paylaşımlarda bulunabilmeleri için tasarlanmıştır. Öğretmenlerimiz; EBA Ders’te oluşturduğu veya takip ettiği gruplar içinde eğitsel tartışmalara katılabilir, eğitsel paylaşımlar yapabilir, öğrencilerine çalışmalar gönderebilir, kişiye özel takvim planına göre gönderilen çalışmaları ve yaklaşan etkinlikleri takip edebilirler. Ayrıca burada yer alan içerik geliştirme araçlarını kullanarak ürettikleri içeriklerle Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm dünyaya e- içerik ihraç etme vizyonuna katkı sağlayabilirler.

Öğrencilerimiz için,

Çok daha verimli çalışmalar yapabilmeleri ve çalışmalarının karşılığını alabilmeleri için tasarlandı. Öğrencilerimiz EBA Ders’le, sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte çalışabilir, iletişim kurabilir ve paylaşımda bulunabilir. Ayrıca öğrencilerimiz, öğretmenlerinin gönderdiği ödev ve alıştırmaları takviminden anlık takip ederek çalışmalarını zamanında yapabilir, dilediği zaman dilediği konuya çalışabilir. Okulunda paylaşımlar yaparak, oylama ve etkinliklere katılarak hem okulda hem de okul dışında öğrenmeye devam edebilirler.

Çıkabilecek diğer proje soruları;

Alttaki sorular YouTube’de kanalı bulunan  

26 Ağu 2017 tarihinde yayınlandı.

demokrasi kuşağı hbbep projesi,mesgep projesi kdk çocuk, trafik dedektifliği kep projesi,beyaz bayrak projesi 2 mebim ve 3 kumbara projesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

Alttaki sorular YOUTUBE Bilim bazen eğlencelidir videosundan alınmıştır.

öğretmenlik mülakat soruları pdf öğretmenlik sözlü sınav soruları sözleşmeli öğretmenlik mülakatı çıkmış sorular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORULARIN CEVAPLARI

 

21 şubat 2018 şampiyonlar ligi maçları ve saatleri,hangi kanallarda?

Bugün şampiyonlar liginde 2 maç var bunlardan birincisi shakhtar donetsk ile roma arasında saat 22:45 de ,diğeri de yine aynı saatte sevilla ile manchester united arasında yapılacak.Roma ve Manchester united maçlarda favori takımlar.

Sevilla Manchester United maçının hakemi fransız hakem Clément Turpin (FRA) .

Match info

Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Seville

Clément Turpin, Referee

Referee

Clément Turpin (FRA)

Assistant referees

Nicolas Danos (FRA)

Cyril Gringore (FRA)

Fourth official

Hicham Zakrani (FRA)

Additional assistant referees

Ruddy Buquet (FRA)

Nicolas Rainville (FRA)

Wednesday 21 February 2018

OSK Metalist Stadion Kharkiv
SHAKHTAR DONETSK
22:45
ROMA
Watch on

Estadio Ramón Sánchez Pizjuán Seville
SEVILLA
22:45
MAN. UNITED

2018 sözleşmeli öğretmen sözlü sınavı mülakatı ne zaman hangi illerde yapılacak?Tarihleri

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Gerektiren Alanlar Bakımından (KPSSP121) sözlü sınav 24/04/2017-13/05/2017 tarihleri arasında yapılacak.Öğretmenlik Alan BilgisiTesti (ÖABT)Gerektirmeyen Alanlar Bakımından(KPSSP10)sözlü sınav 03/04/2017 07/04/2017 tarihleri arasında yapılacak.

2018 sözleşmeli öğretmen ataması takvimi

SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ
1 Adana
2 Ankara
3 Antalya
4 Erzurum
5 İstanbul
6 İzmir
7 Şanlıurfa

Öğretmen alımı ataması sözlü sınavı mülakatı nasıl yapılacak,yapılıyor?

7. Sözlü Sınav

7.1. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10 KPSSP121 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. 7.2. Sözlü sınava alınacak adaylar Ek 3’te yer alan Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 7.3. Sözlü sınavda adaylar, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir. 7.4. Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir. 7.5. Sözlü sınava katılanların sınav puanları “Sözlü Sınav Sonuç Ekranı”na işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir. 7.6. Sözlü sınava alınacak adaylar http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden duyurulacaktır.

Pedagojik formasyon belgesi sayılan belgeler nelerdir?

5. Pedagojik Formasyon
5.1. Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ya da belgesi,
5.2. En az 21 kredilik Pedagojik Formasyon Sertifikası (1993–1994 öğretim yılı ve
daha öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik belgeler de kabul edilecektir),
5.3. İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası (33 kredilik),
5.4. İngilizce Öğretmenliği Sertifikası,
5.5. Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu
sürede aldıkları Pedagojik Formasyon Belgesi,
olmak üzere, adayların bu belgelerden herhangi birine sahip olmaları gerekmektedir.
5.6. Herhangi bir öğretmenlik alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi, diğer
alanlar için de geçerli sayılacaktır.
5.7. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışındaki üniversitelerden alınan
pedagojik formasyon belgeleri, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği kabul
edilmediği sürece geçerli olmayacaktır. Ancak, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının
izniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki yüksek öğretim kurumlarında açılan pedagojik
formasyon eğitimini başarıyla tamamlayanlardan ayrıca denklik belgesi istenmeyecektir.
5.8. Öğretmenlik başvurularının son günü itibarıyla pedagojik formasyon eğitimini
başarı ile tamamlayan; ancak, formasyon belgesi düzenlenemeyenler, eğitimde başarılı
olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları belge ile başvuru yapabilecektir. Bu durumda
olanlar, elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne,
aldıkları bu belgenin tarih ve sayısını girecektir.

Öğretmenlik mülakatı soruları kapsamı nedir? Örnek sorular

Bilindiği üzere artık öğretmen atamaları mülakatla yapılmakta. Mülakat belli değerlendirme ölçütleriyle yapılmakta ve mülakat puanı bu ölçüt puanlarının toplamıyla oluşmakta. Mülakat kapsamını ve soruların hangi başlıklardan geleceğini alttan inceleyebilirsiniz. Alttaki ölçütleri incelediğimizde mülakatın daha çok kişinin kendini ifade yeteneği ile ilgili olduğunu göreceksiniz. Kendinizi takdim etmek, beden dili kullanma,etkili,vurgulu ve Türkçe kurallarına uygun konuşma başı çeken ölçütler arasında, bunun dışında bilim ve teknoloji ve MEB tarafından bu doğrultuda hazırlanmış projeler (EBA, FATİH projesi… ) mülakat konuları arasında yer almakta. Mülakata bu konu başlıkları doğrultusunda hazırlanmanız size avantaj sağlayacaktır.

I- BİR KONUYU KAVRAYIP ÖZETLEME, İFADE YETENEĞİ VE MUHAKEME GÜCÜ
No Yeterlik Puan
Değeri
Verilen
Puan
Bölüm
Toplamı

1 Konu ile ilgili, anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında
tutarlılık ve bütünlük olacak şekilde açıklama yapar. 0-5
2 Verilen durumla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici
söylemde bulunabilir. 0-5
3 Konu hakkında görüşlerini destekleyici kanıtlar sunabilir.
0-5
4 Konu hakkında açıklama yaparken, kendinden emin anlaşılır bir tavırla
düşüncelerini ifade eder. 0-5
5 Cümleleri düzgün ve açık olup, uzun cümle içeren açıklamalar da bile vurgu
ve tonlamaya dikkat ederek dilbilgisi kurallarına uyar. 0-5
II- İLETİŞİM BECERİLERİ, ÖZGÜVENİ VE İKNA KABİLİYETİ
No Yeterlik Puan
Değeri
Verilen
Puan
Bölüm
Toplamı
1 Türkçeyi, dilin kurallarına uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde
kullanırlar. 0-5
2 Sesi net, açık, anlaşılır ve kendine güveni tamdır. Sesini ortamdaki herkesin
duyacağı şekilde ayarlar.
0-5
3 Konuşurken, el ve kol hareketlerine, jest ve mimiklerine, ses tonuna hâkim
olabilmektedir. 0-5
4 Konuşmasını tekdüzelikten uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar.
0-5
5 Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmasa bile, karşısındakileri etkileyecek
ve ikna edecek tarzda konuşmalar yapabilmektedir. 0-5
III- BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AÇIKLIĞI
No Yeterlik Puan
Değeri
Verilen
Puan
Bölüm
Toplamı
1 Konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiğini
hissettirir, teknolojik gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklayabilir. 0-5
2 Bilim ve teknolojinin eğitimle ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve
yorumlar konuyla tutarlılık arz eder. 0-5
3 Bilim ve teknolojinin eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini konuyla
ilişkilendirerek ifade eder. 0-5
4 Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin
konu çerçevesinde değerlendirmeler yapabilir, örnekler verir. 0-5
5 Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanan eğitim teknolojisi ile ilgili proje ve
çalışmalardan (FATİH, EBA vb. projelerden) yeterince haberdardır. 0-5
IV- TOPLULUK ÖNÜNDE TEMSİL YETENEĞİ VE EĞİTİMCİLİK NİTELİKLERİ
No Yeterlik Puan
Değeri
Verilen
Puan
Bölüm
Toplamı
1 Temsil ettiği kurum/mesleğe uygun davranışlar sergiler. Tavır ve
davranışlarında dengeli ve uyumludur. 0-5
2 Düşüncelerini, yadırganacağı veya reddedileceği hissine kapılmadan,
heyecanlanmadan rahatça ifade edebilmektedir. 0-5
3 Baskıcı ve ısrarcı davranmadan; iddialı, kendinden emin ve içtenlikle
konuşabilmektedir. 0-5
4 Konuyu kendine özgü fikirlerle açıklayabilmekte, yorum yapabilmektedir. 0-5
5 Zamanı etkili ve verimli biçimde kullanır. 0-5
TOPLAM PUAN
Açıklama
KOMİSYON ÜYESİ ADI-SOYADI/ İMZA

2018 sözleşmeli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılacak?

Başvurular http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr 
adreslerinden) alınacaktır. Bu başvuruda adaylar, Ek 2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen sınav merkezlerinden en fazla beş tercih yapabilecektir. Tercih ettiği sınav merkezlerinden birine yerleştirilemeyenler, söz konusu sınav merkezleri arasından Bakanlıkça belirlenecek sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. İlgili internet sitelerinden başvuru yapan adayların bulundukları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine giderek başvurularını onaylatmaları gerekmektedir.

2. Başvuru
2.1. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak
başvuru elektronik ortamda (http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr
adreslerinden) alınacaktır. Bu başvuruda adaylar, Ek 2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde
belirtilen sınav merkezlerinden en fazla beş tercih yapabilecektir. Tercih ettiği sınav
merkezlerinden birine yerleştirilemeyenler, söz konusu sınav merkezleri arasından Bakanlıkça
belirlenecek sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Başvuru takvimi Ek 4’te belirtilmiştir.
2.2. Başvuru onayları, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.
2.3. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana
başvuruda bulunabilecektir.
2.4. Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal
Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil ( İngilizce), Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf
Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Çince,
Fransızca ve Rusca alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından ise
KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir.
2.5. Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin
“Elektronik Başvuru Formu”nun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekâlet verecekleri
kişiler vasıtasıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatacaktır.

2.6. Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği il/ilçe millî eğitim
müdürlüklerince onaylanarak teslim alınıp asılları adaylara geri verilecektir.
2.7. Atama sürecinin zamanında sonuçlandırılması bakımından başvurular,
başvurunun yapıldığı gün ya da -başvurunun son gününe rastlayan gün hariç- bir sonraki gün
mesai saatleri içinde onaylanacaktır.
2.8. Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.
2.9. Adaylardan başvuru ekranında karşılaşılan uyarının yanlış olduğunu iddia edenler,
bu durumu belirten bir dilekçe ile il millî eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunacak; bu
iddialar il millî eğitim müdürlüklerince İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Öğretmen
Atama Daire Başkanlığı) faks ya da e-posta yoluyla bildirilecektir.
2.10. Adayların başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmasından
sonra yapacakları bilgi ve beyan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.
2.11. Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, il/ilçe millî
eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim
programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe
aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu
gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz
sayılacaktır.
2.12. Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek
durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet
adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına
uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.
2.13. Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik
hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan
askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, hâlen askerde olduklarını ve
muhtemel terhis tarihlerini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il
millî eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve
başlatılacaklardır.
2.14.Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29/06/2009 tarihli ve 2848/18852 sayılı
yazısı gereğince Selçuk Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği ve Selçuk Üniversitesi
Anaokulu Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmen adaylarının Çocuk Gelişimi
Öğretmenliğine atanma yönündeki başvuruları onaylanmayacaktır.
3. Başvuruda İstenecek Belgeler
3.1. Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği,
3.2. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon
Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da
İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu
belgenin onaylı örneği,
3.3. Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt
içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,
3.4. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından; 16
kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi
felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik
formasyon belgesi yerine kullanılamaz.).
3.5. Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge
istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır.

MEB sözleşmeli öğretmen alımı başvuru şartları koşulları nelerdir

1. Başvuru Şartları
1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel
şartları taşımak,
1.2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk
vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
1.3. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların
tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
1.4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların
ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği
Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi
Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
1.5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt
içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
1.6. 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri
(KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
1.7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir
ceza almamış olmak,
1.8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak
çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla
bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

Hangi branştan kaç öğretmen alınacak? Listesi indir pdf

LAN
KODU ALAN ADI
TABAN
PUANI
KONTENJAN
SAYISI
1 7028 Adalet 50 55
2 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 50 3
3 2246 Almanca 50 98
4 7092 Arapça 50 140
5 2265 Beden Eğitimi 50 673
6 1119 Bilişim Teknolojileri 50 453
7 1123 Biyoloji 50 68
8 4935 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 50 38
9 1963 Büro Yönetimi 50 5
10 1207 Coğrafya 50 116
11 4927 Çince 50 1
12 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 50 45
13 7109 Denizcilik / Gemi Yönetimi 50 8
14 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 50 3
15 1245 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 50 1.907
16 7035 El San.Tek./El Sanatları 50 5
17 7036 El San.Tek./Nakış 50 8
18 7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 50 41
19 7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 50 46
20 7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 50 43
21 1371 Felsefe 50 39
22 1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 50 1.095
23 1390 Fizik 50 132
24 1417 Fransızca 50 3
25 4951 Gazetecilik 50 2
26 7110 Gemi Yapımı / Gemi İnşa 50 1
27 7112 Gemi Yapımı / Yat İnşa 50 1
28 7044 Gıda Teknolojisi 50 1
29 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 50 2
30 7102 Görsel Sanatlar 50 241
31 7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 50 5
32 7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 50 15
33 4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 50 1
34 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 50 1
35 7098 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 50 1
36 7097 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 50 45
37 7113 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 50 2
38 7114 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 50 3
39 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 50 455
40 1715 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 50 1.453
41 1524 İngilizce 50 2.002
42 7050 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 50 1
43 7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 50 2
44 7091 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 50 14
45 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 50 157
46 4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 50 6
47 7096 Laboratuvar Hizmetleri 50 2
48 7120 Maden Teknolojisi 50 2
49 7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 50 7
50 2353 Matematik 50 400
51 4972 Metal Teknolojisi 50 6
52 7095 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 50 7
53 4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 50 8
54 4976 Muhasebe ve Finansman 50 10
55 1822 Müzik 50 335
56 4439 Okul Öncesi Öğrt 50 1.676
57 7106 Özel Eğitim 50 664
58 2368 Psikoloji 50 2
59 2838 Radyo-Televizyon 50 1
60 7061 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 50 1
61 7062 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat 50 2
62 7063 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 50 1
63 7103 Rehberlik 50 922
64 4883 Rusça 50 1
65 7077 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 50 1
66 7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 50 1
67 2403 Sınıf Öğretmenliği 50 3.806
68 7119 Sivil Havacılık 50 1
69 2510 Sosyal Bilgiler 50 561
70 7116 Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj 50 1
71 7118 Tarım Tek./Tarım/Tarım Makineleri 50 3
72 2036 Tarih 50 163
73 7101 Tasarım Teknolojileri 50 1
74 4900 Teknoloji ve Tasarım 50 20
75 7105 Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 50 1
76 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 50 10
77 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 50 370
78 2143 Türkçe 50 1.450
79 7087 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 50 8
80 7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 50 5
81 4991 Ulaştırma Hizmetleri 50 58
82 7107 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Kurmançi) 50 2
83 7108 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Zazaki) 50 1
84 7100 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 50 35
85 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 50 19
20.00

2018 Şubat öğretmen alımı branş branş kontenjan sayıları

ALAN
KODU ALAN ADI
TABAN
PUANI
KONTENJAN
SAYISI

En sondaki sayı kontenjanı bir önceki taban puanı belirtmekte.
1 7028 Adalet 50 55
2 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 50 3
3 2246 Almanca 50 98
4 7092 Arapça 50 140
5 2265 Beden Eğitimi 50 673
6 1119 Bilişim Teknolojileri 50 453
7 1123 Biyoloji 50 68
8 4935 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 50 38
9 1963 Büro Yönetimi 50 5
10 1207 Coğrafya 50 116
11 4927 Çince 50 1
12 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 50 45
13 7109 Denizcilik / Gemi Yönetimi 50 8
14 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 50 3
15 1245 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 50 1.907
16 7035 El San.Tek./El Sanatları 50 5
17 7036 El San.Tek./Nakış 50 8
18 7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 50 41
19 7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 50 46
20 7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 50 43
21 1371 Felsefe 50 39
22 1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 50 1.095
23 1390 Fizik 50 132
24 1417 Fransızca 50 3
25 4951 Gazetecilik 50 2
26 7110 Gemi Yapımı / Gemi İnşa 50 1
27 7112 Gemi Yapımı / Yat İnşa 50 1
28 7044 Gıda Teknolojisi 50 1
29 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 50 2
30 7102 Görsel Sanatlar 50 241
31 7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 50 5
32 7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 50 15
33 4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 50 1
34 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 50 1
35 7098 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 50 1
36 7097 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 50 45
37 7113 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 50 2
38 7114 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 50 3
39 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 50 455
40 1715 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 50 1.453
41 1524 İngilizce 50 2.002
42 7050 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 50 1
43 7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 50 2
44 7091 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 50 14
45 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 50 157
46 4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 50 6
47 7096 Laboratuvar Hizmetleri 50 2
48 7120 Maden Teknolojisi 50 2
49 7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 50 7
50 2353 Matematik 50 400
51 4972 Metal Teknolojisi 50 6
52 7095 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 50 7
53 4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 50 8
54 4976 Muhasebe ve Finansman 50 10
55 1822 Müzik 50 335
56 4439 Okul Öncesi Öğrt 50 1.676
57 7106 Özel Eğitim 50 664
58 2368 Psikoloji 50 2
59 2838 Radyo-Televizyon 50 1
60 7061 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 50 1
61 7062 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat 50 2
62 7063 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 50 1
63 7103 Rehberlik 50 922
64 4883 Rusça 50 1
65 7077 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 50 1
66 7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 50 1
67 2403 Sınıf Öğretmenliği 50 3.806
68 7119 Sivil Havacılık 50 1
69 2510 Sosyal Bilgiler 50 561
70 7116 Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj 50 1
71 7118 Tarım Tek./Tarım/Tarım Makineleri 50 3
72 2036 Tarih 50 163
73 7101 Tasarım Teknolojileri 50 1
74 4900 Teknoloji ve Tasarım 50 20
75 7105 Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 50 1
76 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 50 10
77 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 50 370
78 2143 Türkçe 50 1.450
79 7087 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 50 8
80 7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 50 5
81 4991 Ulaştırma Hizmetleri 50 58
82 7107 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Kurmançi) 50 2
83 7108 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Zazaki) 50 1
84 7100 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 50 35
85 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 50 19
20.000