Bekçilik sınavı

İzmir valiliği Bornova kaymakamlığı bekçilik mülakatı sonuçları

İzmir valiliği Bornova kaymakamlığı mülakat sonuçları açıklandı.Alttan bilgilere ulaşabilirsiniz.

Liste için linke tıklayınız.

http://www.bornova.gov.tr/carsi-ve-mahalle-bekcisi-alimi-sinavi-sozlu-sinav-sonuclari

BORNOVA KAYMAKAMLIĞI
ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIMI SINAVI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI
            Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, 21/12/2017 ve 22/12/2017 tarihlerinde yazılı sınav yerlerinin, sınav salon ve sıra numaralarının yazılı bulunduğu sınav giriş belgelerini İlçe Emniyet Müdürlüğümüzden temin etmeleri gerekmektedir. Yazılı sınavla ilgili olarak dikkat edilmesi gereken hususlar duyuru olarak yayınlanmıştır. İlgili duyuru için tıklayınız.
Bekçilik sınavı

Bekçilik sınavında mülakat komisyonu kimlerden oluşuyor?

Sınav komisyonu illerde, vali tarafından tayin olunacak vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürü, il jandarma komutanı, milli eğitim müdürü ve il emniyet müdürlüğü personel şube müdürünün, ilçelerde kaymakamın başkanlığında, ilçenin en büyük polis amiri ve jandarma komutanı, milli eğitim müdürü ve polis merkezi amirinin katılması ile kurulur.

Sözlü sınavlarda komisyona, bir doktor ve var ise bir psikolog da katılır.

Bekçilik sınavı yazılı dersleri

Bekçilik sınavında hangi derslerden kaç soru geliyor?

bekçilik sınavı yazılı dersleriYAZILI SINAV

Madde 15 – Yazılı sınavda sorulacak sorular, komisyonun, sınavdan evvel yapacağı bir toplantısında tespit olunur ve bir zarfa konulup mühürlenerek başkana teslim edilir.

Madde 16 – (Değişik:RG-2/4/2016-29672)

Sınav soruları Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden tertip olunur.

Madde 17 – Sınav günü, sınav yerinde ve belli saatte, suallerin içinde bulunduğu kapalı ve mühürlü zarf komisyon başkanı tarafından komisyonun diğer üyeleri ve sınava katılanlar huzurunda açılır (Mülga ibare:RG-2/4/2016-29672) (…) ve cevaplandırmaları istenir.

Madde 18 – (Değişik:RG-2/4/2016-29672)

Yazılı sınavın şekli, sınav süresi ve sınavda sorulacak soru adedi valilik ve kaymakamlıklarca belirlenir.

Bekçilik alımı yönetmeliği soru sayısı,sınav süresi

Bekçilik alımı yönetmeliği,yazılı sınav uygulama hükümleri

Bekçilik alımı yönetmeliği indirYAZILI SINAV

Madde 15 – Yazılı sınavda sorulacak sorular, komisyonun, sınavdan evvel yapacağı bir toplantısında tespit olunur ve bir zarfa konulup mühürlenerek başkana teslim edilir.

Madde 16 – (Değişik:RG-2/4/2016-29672)

Sınav soruları Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden tertip olunur.

Madde 17 – Sınav günü, sınav yerinde ve belli saatte, suallerin içinde bulunduğu kapalı ve mühürlü zarf komisyon başkanı tarafından komisyonun diğer üyeleri ve sınava katılanlar huzurunda açılır (Mülga ibare:RG-2/4/2016-29672) (…) ve cevaplandırmaları istenir.

Madde 18 – (Değişik:RG-2/4/2016-29672)

Yazılı sınavın şekli, sınav süresi ve sınavda sorulacak soru adedi valilik ve kaymakamlıklarca belirlenir.

Madde 19 – Sınava katılanların sınav kâğıtlarının herhangi bir yerine imza atmaları, işaret koymaları veya çeşitli renkli kalemlerle yazmaları yasaktır. Bu çeşit hareketlerde bulunanların kâğıtlarının geçerli sayılamayacağı komisyon başkanı tarafından sınava başlamadan evvel katılanlara bildirilir. (Mülga cümle:RG-2/4/2016-29672) (…)

Madde 20 – Sınav yapılan yere, komisyon üyeleri ve mahalli mülkiye amiri ile teftiş yetkisine sahip olanlardan başkası giremez.

Komisyon başkanı, sınav yerinde düzeni sağlamak için gerekli tedbirleri alır.

Madde 21 – Sınav esnasında, sınava katılanların yekdiğerleri ile konuşmaları, gerek birbirinden gerek dışardan kopya almaları yasaktır. Bu kabil hareketleri yaptıkları görülenler derhal sınav dışı edilirler ve kâğıtlarına durum işaret edildikten başka bu husus sınav sonunda düzenlenecek tutanağa kaydedilir.

Madde 22 – (Değişik:RG-2/4/2016-29672)

Belli saatte sınava son verilir. Henüz yazmakta olanların kâğıtları toplanır, evvelden verilmiş olanlarla birleştirilir, sonra kağıtlar zarflara konularak mühürlenir, zarfın üstü komisyon üyeleri tarafından imza edilir ve başkana teslim olunur.

Madde 23 – Sınav komisyonu tarafından;

 1. a) Sınavın yapılış günü ve saatlerini,
 2. b) Kapalı ve mühürlü sual zarfının komisyon üyeleri ve sınava katılanlar huzurunda açıldığını,
 3. c) Sınava girenlerin miktarını,
 4. d) Sınava katılıp da kâğıt vermeyenler olursa bunların ad ve soyadlarını,
 5. e) (Mülga:RG-2/4/2016-29672)
 6. f) Sınav kâğıtlarının zarflanıp mühürlendiğini ve imza edildiğini bildirir bir tutanak düzenlenir.

Madde 24 – (Değişik:RG-2/4/2016-29672)

Yazılı sınav cevap kağıtları, sözlü sınav sonucunda düzenlenen tutanaklar ile sınav soru kitapçıkları ve sınavla ilgili diğer her türlü evrak, altı ay süreyle saklanır. Ancak, dava konusu olan sınav evrakı, yargı kararı kesinleşinceye kadar muhafaza edilir.

Madde 25 – (Değişik:RG-2/4/2016-29672)

 Yazılı sınavlar yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

Madde 26 – (Mülga:RG-2/4/2016-29672)

Madde 27 – (Değişik:RG-2/4/2016-29672)

Sınav kâğıtlarının not değerlendirilmesinin bitiminde verilen notlar kâğıtlardaki sıraya göre düzenlenecek listeye işlenir ve başarı gösterip göstermediği sıra karşısındaki ayrılmış kısma yazılır. Liste tamamlandıktan sonra komisyon başkan ve üyeleri tarafından imza olunur ve bu sonuç düzenlenecek bir tutanakla tespit olunur.

Komisyon en yüksek puan alanlardan başlamak üzere sınavda başarı gösterenlerin ad ve soyadları ile puanları yazılı ikinci bir liste düzenler. Bu listenin başından itibaren boş kadro sayısı kadar adayı muhtevi kısmı aday listesini, geri kalan kısmı da yedek aday listesini teşkil eder.

Boş kadro sayısı kadar adayı muhtevi kısmı aday listesini, geri kalan kısmı da yedek aday listesi oluşturulurken yapılan puanlama sonunda adayların puanlarında eşitlik olması durumunda yaşça küçük olana öncelik verilir.

Sınav sonuçları Valiliğin internet sitesinden ilan olunur.

Madde 28 – Listelerde kazıntı ve silinti yapılamaz. Yanlış yazılan kısım okunur şekilde üstü çizildikten sonra başkan tarafından tasdik edilir.

Madde 29 – Sınava özürlü veya özürsüz saatinde girmemiş olanlar o sınava girme hakkını kaybetmiş sayılır.

Madde 30 – (Değişik:RG-2/4/2016-29672)

Yazılı sınav sonuçlarına, maddi hata bulunduğu iddiasıyla neticelerin ilanından itibaren iki iş günü içinde sınav komisyonuna itirazda bulunulabilir. İtiraza iki iş günü içerisinde komisyonca cevap verilir.

Madde 31 – Sınav komisyonu mürettep üyelerin tamamı ile toplanır ve kararlarını salt çoğunluk ile verir. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

Madde 32 – (Değişik:RG-2/4/2016-29672)

Sınav sorularının hazırlanması, basımı, saklanması ve sınavla ilgili diğer iş ve işlemler illerde il emniyet müdürlükleri, ilçelerde ilçe emniyet müdürlükleri/amirlikleri tarafından yürütülür. Ancak sınav sorularının hazırlanması, basımı, saklanması ve yazılı sınavın yapılması işleri kurumlar arası protokole bağlanarak milli eğitim müdürlüklerine de yaptırılabilir.

Bekçilik sınavını nasıl kazanırım 2

Bekçilik sınavını nasıl kazanabilirim?

Bekçilik sınavı mülakatını nasıl kazanırımBekçilik sınavını nasıl kazanabilirim?

Çarşı ve mahalle bekçiliği yönetmeliğinin resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte bir çok il,çarşı ve mahalle bekçisi alımı için ilana çıkmaya başladı.Şu an baktığımızda henüz bir çok il bekçilik ilanına çıkmadı,o iller de ilerleyen günlerde ilana çıkacaktır.Haliyle bu durum işi olmayan veya garanti bir iş isteyen birçok kişi için bir fırsat olmuş durumda.Alım için KPSS şartının olmaması talebi daha da cazip hale getirmekte.

Bekçilik alımı sözlü ve yazılı olmak üzere iki aşamadan oluşan sınavla gerçekleşecek.Sözlü sınavdan 70 alan adaylar yazılı sınava katılmaya hak kazanacak.Yazılı sınavdan ise açılan kontenjan miktarınca en yüksek puanı alan adaylar bekçi olarak atanacaklar.Baktığımız zaman sınavın 2 aşamalı olması ve ilk aşamada yani sözlü sınavda 70 puan alan adayların yazılı sınava katılabilecek olması,sözlü sınavı çok önemli hale getirecektir.Çünkü ne kadar teorik bilgiye sahip olursanız olun sözlü sınavı geçemediğiniz sürece bi şansınız olmayacak.Bu yüzden sözlü sınava çok önem vermelisiniz.Sözlü sınava iyi bir şekilde hazırlanmanız,evde uygulamalı pratikler yapmanız,sorulabilecek sorulara çalışmanız size avantaj sağlayacaktır. Peki sözlü sınavda nasıl başarıya daha yakın olabilirsiniz, ne yaparsanız şansınız daha da artar? Bu konuda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız.

Bekçilik sınavı komisyon üyeleriÖncelikle şunu bilmeniz faydalı olacaktır. Sınav komisyonu illerde, vali tarafından tayin olunacak vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürü, il jandarma komutanı, milli eğitim müdürü ve il emniyet müdürlüğü personel şube müdürünün, ilçelerde kaymakamın başkanlığında, ilçenin en büyük polis amiri ve jandarma komutanı, milli eğitim müdürü ve polis merkezi amirinin katılması ile kurulur.Sözlü sınavlarda komisyona, bir doktor ve var ise bir psikolog da katılır.

Sözlü sınavda öncelikle fiziksel görümünüze önem vermelisiz. Çünkü komisyon üyeleri üzerindeki ilk etkiyi fiziksel görünümünüz oluşturacaktır .Mülakatta koyu renkli,sade bir takım elbise giymelisiniz, sakal traşınızı olarak,saçınız taralı,bakımlı bi şekilde gitmelisiniz.Giyeceğiniz takım elbise ve bakımınızla şık olmalısınız.Bu önemli olan ilk nokta.

İkinci nokta ise psikolojik durumunuz yani heyecanınız.Mutlaka bunu en aza indirmeye çalışmalısınız.Öncelikle şunu dikkate almanız heyecanınızı biraz azaltacaktır,o mülakata heyecanlansanız da heyecanlanmasanız da gireceksiniz,bu yüzden nasıl yaparım,nasıl cevap veririm gibi düşüncelerden uzaklaşın.Olabildiğinizin en iyisi olmaya çalışın.Nasıl davranılmalı,nasıl cevaplar verilmeli bu konularda bilgiler edinmeye çalışın,gerekli bilgileri edindikten sonra sınava mutlaka ama mutlaka uygulamalı bir şekilde hazırlanın.Aileniz veya arkadaşlarınız geçsin bi odaya komisyon üyesi olsunlar,siz de sanki sınavdaymış gibi odaya usülüne uygun bi şekilde girerek,ailenizin veya arkadaşlarınızın soracağı soruları cevaplandırın.Bu şekilde sınavın nasıl olacağı az çok kafanızda canlanacaktır.Uygulamada kapıyı çalarak içeri girin,ardından temsili komisyon üyeleriyle göz teması kurup,hepsine merhaba deyip selamlayın ve onların size yer göstermesini bekleyin ve müsade edilmesiyle birlikte oturun veya yer göstermezlerse ayakta dik bir duruş sergileyerek üyelerin sorularına cevap verin.

Bekçilik sınavı sözlü mülakat sorularıİlk soru muhtelemen kendinizi tanıtırmısınız olacaktır.Bu soruya ismim ………. 23 yaşındayım,bekarım veya evliyim, lise vs. mezunuyum ve çalıştığınız işlerden bahsederek kısaca kendinizi tanıtabilirsiniz,eğer daha önce güvenlik görevlisi olarak çalıştıysanız bunu belirtmeniz size avantaj sağlayacaktır çünkü güvenlik görevlisi de bekçilikle aynı özellikleri gerektiren bir meslektir,bu sizin için bir artı olacaktır.

İkinci soru muhtemelen neden bekçi olmak istiyorsun olacaktır,bu soruya da vatanıma,milletime faydalı işler yapmak en büyük idealimdi,bu iş de ideallerime uygun bi iş diyebilirsiniz,kesinlikle yalnızca işim yok,işsizim,garanti bi işim olsun istiyorum gibi ifadeler kullanmamalısınız,bu işin kişilik özelliklerinize uygun olduğunu,aynı zamanda polislik mesleğine ilgi duyduğunuzu fakat özel nedenlerden dolayı olamadığınızı belirtip,bekçiliğin bunun için bir fırsat olduğunu da söyleyebilirsiniz.

Diğer bir soru muhtemelen bir çok askeri ve ponem mülakatlarında sorulan FETÖ,PYD ve 15 Temmuz hakkında ne düşünüyorsunuz olacaktır.Bu soruya da bu örgütlerin devlete verdiği zararlardan,alınması gereken önlemlerden bahsederek cevaplayabilirsiniz.15 Temmuz’da yaşanan olaylardan bahsedebilirsiniz.

Bu soruların dışında hangi okulda kaldın,hangi yurtta kaldın sorusunun gelmesi muhtemeldir.Bu sorunun amacı daha önce FETÖ ve PYD gibi örgütlerin evlerinde veya yurtlarında kalıp kalmadığınızı anlamaktır,bu soruya samimi cevap vermelisiniz,çünkü güvenlik soruşturması yapılacağı için daha önce nerede okuduğunuz hangi yurtlarda kaldığınız hakkında bilgi edinilecektir.Bu yüzden samimi ve dürüst cevap vermelisiniz.

Bekçilik sınavı mülakatı video izleGelebilecek muhtemel sorulardan biri de ‘bir bekçi nasıl olmalıdır’ sorusu olacaktır.Bu soruya da bekçi çevik olmalıdır,güçlü olmalıdır,atik olmalıdır,iletişimi güçlü,korkusuz olmalıdır gibi bir bekçide olması gereken özellikleri sıralayabilirsiniz.Burada komisyon üyelerinin amacı sizden bekçiliğin nasıl bir iş olduğunun bilincinde olup olmadığınızı anlamaktır.Bu yüzden bu soruya mantıklı ve doğru cevap vermelisiniz.

Bu soruların akabinde size altta bulunan genel kültür sorularından bazıları da yöneltilebilecektir. Bu sorulara daha önceden hazırlanmanız size avantaj sağlayacaktır. Şu noktayı önemle belirtmek isteriz ki eğer sorulan bir sorunun cevabını bilmiyorsanız bunu açık bir şekilde bilmediğinizi belirtmeniz faydalı olacaktır çünkü herhangi bir cevap vereyim derken ilgili olmayan cevaplar vermeniz,bu cevapları vermeye çalışırken duraklamanız vs. daha fazla puan kırılmasına neden olacaktır.

Sınavınızın istediğiniz şekilde geçmesi dileklerimizle..

 

Mülakatta sorulabilecek sorular;

Neden bekçi olmak istiyorsun?

 

Kendinden kısaca bahseder misin?

 

İyi bir çarşı ve mahalle bekçisi olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir?

 

15 Temmuz hakkındaki fikirlerin nelerdir?

 

FETÖ hakkında düşüncelerin ve bilgin nedir?

 

Hangi okulda okudun? Hangi yurtlarda kaldın?

 

Bekçi olmazsan ne olursun?

 

Bizim yerimizde olsan kendine hangi soruları sorardın?

 

Başkanlık sistemi nedir?

 

PYD nedir? Hakkında bildiklerinizi anlatınız.

 

Kanunsuz bir eylem görürsen bekçi olarak ne yaparsın?

 

Seni neden bekçi olarak aramıza alalım?

 

Bize bekçinin sahip olması gereken yeteneklerden bahset.

 

Bir mahallede bekçi olarak nasıl davranmalısın?

 

Esnafla nasıl iletişimin olmalı?

 

Bekçi-mahalleli ilişkisi nasıl olmalı?

 

Bekçiler asayiş için önemli mi?

 

Neden bu mesleği seçtin?

 

Maddi kaygılarla mı bekçi olmak istiyorsun?

 

Bekçilik sana ne kazandıracak?

 

Ülkemizde neden bekçilere ihtiyaç var?

 

Bekçi ile polis arasındaki ilişki nasıl olmalı?

 

Türkiye’de yer alan  adli kolluk kuvvetleri nelerdir?

 

Türkiye’de yer alan  idari kolluk kuvvetleri nelerdir?

 

İnsan hakları hakkında bilgi veriniz.

 

Biyolojik delil nedir?

 

Kimyasal reaksiyon nedir?

 

Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş amacı nedir?

 

Robotların insan hayatına olumlu etkilerinden bahsediniz.

 

Dijital delil nedir?

 

Yunanistan ve Türkiye arasında karasuları mil sorunu nedir?

 

Meclis soruşturması nedir?

 

İki taraflı ajan ne demektir?

 

NATO nedir?

 

Sponsor nedir?

 

Öz yönetim nedir ?

 

1982 anayasası ilk 3 maddesi nedir?

 

Öz savunma nedir?

 

Modernizm nedir?

 

Balkan savaşları hakkında bilgi veriniz.

 

Üniversitede hangi okula gittin? Hangi yurtlarda kaldın?

 

Anne-baba mesleği nedir? Nerelisin?

1942 Varlık Vergisi Kanunu hakkında bilgi veriniz.

 

Fiil ehliyeti nedir?

 

“Bir elin nesi var iki elin sesi var.” atasözünü açıklayınız.

 

Parlâmento kararları nedir?

 

Türkiye anayasalarını sayınız.

 

Terör örgütleri neden küçük çocukları hedef alırlar?

 

Terör örgütleri (DAEŞ, PYD, PKK vs.) nasıl engellenir?

 

Enflasyon nedir?

 

Tanık ne demektir?

 

Tanıklık ne demektir?

 

Sanık ne demektir?

 

Şeyh uçmaz mürit uçurur sözünü açıklayınız.

 

Sanal organizasyon nedir?

 

İrad-ı Cedid nedir?

 

Patent nedir?

 

Küreselleşme nedir?

 

Yönetim ne demektir?

 

Algı operasyonu nedir?

 

Fikri mülkiyet nedir?

 

Weber’e göre ideal bürokrasi nedir?

 

Sözsüz iletişim nedir?

 

Vaka-i Hayriye nedir?

 

İletişim sürecini etkileyen olumsuz faktörler nelerdir?

 

Sınırda kişilik bozukluğu nedir?

Enformasyon savaşı nedir?

 

Siber alan nedir?

 

İstibharat nedir?

 

İstihbarat türleri nelerdir?

 

Dijital veri nedir?

 

Hümanizm nedir?

 

Atom bombaları, hangi şehirlere atılmıştır?

 

Enflasyon nedir?

 

Devalüasyon nedir?

 

Siber terörizm nedir?

 

İnternet ve sosyal medyanın günümüzdeki yeri nedir?

Devletler hangi unsurlardan oluşur?

 

Greenpeace hakkında bilginiz nedir?

 

Ceza muhakemesi nedir?

 

Wikipedia nedir?

 

Sanat sanat içindir sözünü açıklayınız.

 

Suçun unsurları nelerdir?

 

Tek yönlü iletişim nedir?

 

Hukuk dilinde savunma nedir?

 

Kitle nedir?

 

550 vekil sayısının 600’e yükseltilmesinin faydası nedir?

 

Denetim nedir?

 

Bekçinin asıl görevleri nelerdir?

 

Beden dili nedir?

 

Bekçi olmasan ne olurdun?

 

Tarikat ve mezhepler hakkındaki görüşün nedir?

 

Sosyal devlet nedir?

 

Hırsızlık nedir?

 

Din ve doğa ile ilgili sorular ağırlıklı…

 

Bir insanın hakları nelerdir?

 

Ben kafana silah dayasam hangi hakkını elinden almış olurum?

 

Organik madde nedir?

Türkiye’nin bölgeleri nelerdir?

 

Türkiye’nin komşuları kimlerdir?

 

Mimar Sinan kimdir?

 

Nerelisin? Kendini anlatır mısın?

 

Cinsiyet ayrımcılığı hakkında bilgi veriniz?

 

Hangi üniversitede okudun? Hangi yurtlarda kaldın?

 

Sence iletişim nedir?

 

Empati yeteneği olan biri misin?

 

Beyin göçü nedir?

 

Beden dili sence nedir?

 

G20 nedir? Hangi ülkeler var?

 

Başkanlık sistemi ile hangi yönetim aracı kalktı?

 

BM ne zaman kuruldu? Türkiye ne zaman katıldı?

Bekçilik sınavı

Bekçilik sınavı matematik çözümlü problemler

Çarşı ve mahalle bekçileri Facebook grubunda sınava katılmış arkadaşlarımızın paylaştığı soruları incelediğimizde soruların TEOG, YGS ve KPSS lise tarzı olduğunu gördük,bu yüzden altta 5. Sınıf matematik dersi oran-orantı ile ilgili çözümlü soruları inceleyebilirsiniz. Diğer sayfalarımızdan YGS ve KPSS lise tarzı soruları çözebilirsiniz.

bekçi alımı ilkokul mezunu

Bekçilik alımına ilköğretim mezunları başvurabilir mi?

BEKÇİLİK SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI

1 Erkek ve Türk Vatandaşı olmak
2 En az lise mezunu
3 Askerliğini bitirmiş ve 30 yaşından küçük
4 Göreve engel hastalığı ve engeli olmamak
5 Ağır hapis,6 aydandan fazla hapisli ve yüz kızartıcı suçlardan hapisli olmamak
6 657 48.maddedeki şartları taşımak *
7 Kötü şöhretle tanınmamak
8 Kamu haklarından mahrum olmamak
9 Müracaat ettiği il sınırları içinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak
10 En az 167 cm olmak
11 Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında

olmak * (kilo/ boyxboy)

 

80/1,75*1,75 = 26,143 uygundur.

*657 Madde 48 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/14 md.)

Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

 1. A) Genel şartlar:
 2. Türk Vatandaşı olmak,(1)
 3. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
 4. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 6. (Değişik: 23/1/2008 – 5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belir-tilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. (1)
 7. Askerlik durumu itibariyle;
 8. a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 9. b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
 10. c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 11. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (…)(2) akıl hastalığı (…)(2) bulunmamak.
 12. (Ek: 3/10/2016 – KHK-676/74 md.) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
 13. B) Özel şartlar:
 14. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurum-larının birinden diploma almış olmak,
 15. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.

 

* Beden kitle indeksi, vücut ağırlığının (kg olarak), boy uzunluğunun (metre cinsinden) karesine bölünmesiyle hesaplanır. Örnek kilonuz 90 boyunuz 1,70 ise beden kitle endeksiniz

 

90 / 1,70 . 1,70 = 31,14

Taşeron işçilerin kadro başvurusu nasıl nereye yapılacak

Bekçilik alımı için gerekli başvuru belgeleri evrakları nelerdir?

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELERDİR?

1 Nüfus cüzdanı fotokopisi
2 Okul diploma veya tasdiknamesi
3 Askerlik durum belgesi
4 4,5 x 6 ölçülerinde vesikalık fotoğraf
5 Adli sicil belgesi
6 Lise mezunları için Hazırlık okumuş ise belgesi
7 Müracaat ettiği il sınırları içinde en az 1 yıl ikamet etiğini gösterir belge

 

ÖRNEK DİLEKÇE;

İSTANBUL VALİLİĞİNE

İstanbul Valiliğine alınacak Çarşı Ve Mahalle Bekçiliğine başvurmak istiyorum. Bu çerçevede istenilen evraklar dilekçe ekinde sunulmaktadır.

Sınav yerine gidiş-dönüş ve zaruri masraflar ile sınavı kazandığım takdirde, sağlık kurulu raporu almak üzere yaptığım masraflar tarafıma ait olup, ileride bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacağım.

……/……/….. tarihinde İstanbul İli Valilik ve Kaymakamlık İnternet sitelerinde yayınlanan, Çarşı Mahalle Bekçisi ilanı okudum ve içeriğinden bilgi sahibi oldum.

Aşağıdaki tabloda belirtmiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu beyan ediyor ve aksinin tespit edilmesi durumunda başvurumun geçersiz sayılacağını;

Kabul ve taahhüt ediyorum.  . …/…./2017

İmza

Adı Soyadı

Başvuru Sahibinin;

Adı Soyadı :
T.C. Kimlik Numarası :
Doğum Yeri / Tarihi :
İkamet Adresi :
Telefon Numarası :
e-posta Adresi :
Mesleği / Yaptığı İşler :
Askerlik Durumu :
Öğrenim Durumu :
Adli Sicil Kaydının
Olup Olmadığı
:
Lisede Hazırlık
Okuyup Okumadığı
:

Ek:

 • Nüfuz Cüzdanı Fotokopisi,
 • Okul Diploma veya Tasdiknamesi,
 • Askerlik Durum Belgesi,
 • 4,5×6 Ölçülerinde 6 Adet Fotoğraf,
 • Adli Sicil Belgesi,
 • Lise Mezunları için Hazırlık Okumuş İse Belgesi.
 • Müracaat ettiği il sınırları içinde en az 1 yıl ikamet etiğini gösterir belge
Bekçilik alımında KPSS şartı var mı

Bekçilik alımında KPSS şartı var mı?

Bekçilik sınavı için kpss şartı yok.Alımlar için gerekli koşulları alttan inceleyebilirsiniz.

KISACA BEKÇİLİK SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI

1 Erkek ve Türk Vatandaşı olmak
2 En az lise mezunu
3 Askerliğini bitirmiş ve 30 yaşından küçük
4 Göreve engel hastalığı ve engeli olmamak
5 Ağır hapis,6 aydandan fazla hapisli ve yüz kızartıcı suçlardan hapisli olmamak
6 657 48.maddedeki şartları taşımak *
7 Kötü şöhretle tanınmamak
8 Kamu haklarından mahrum olmamak
9 Müracaat ettiği il sınırları içinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak
10 En az 167 cm olmak
11 Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında

olmak * (kilo/ boyxboy)

 

80/1,75*1,75 = 26,143 uygundur.

*657 Madde 48 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/14 md.)

Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

 1. A) Genel şartlar:
 2. Türk Vatandaşı olmak,(1)
 3. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
 4. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 6. (Değişik: 23/1/2008 – 5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belir-tilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. (1)
 7. Askerlik durumu itibariyle;
 8. a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 9. b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
 10. c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 11. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (…)(2) akıl hastalığı (…)(2) bulunmamak.
 12. (Ek: 3/10/2016 – KHK-676/74 md.) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
 13. B) Özel şartlar:
 14. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurum-larının birinden diploma almış olmak,
 15. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.

 

* Beden kitle indeksi, vücut ağırlığının (kg olarak), boy uzunluğunun (metre cinsinden) karesine bölünmesiyle hesaplanır. Örnek kilonuz 90 boyunuz 1,70 ise beden kitle endeksiniz

 

90 / 1,70 . 1,70 = 31,14

Bekçilik sınavı başvuru formu dilekçesi

Bekçilik sınavı örnek başvuru dilekçesi indir

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELERDİR?

1 Nüfus cüzdanı fotokopisi
2 Okul diploma veya tasdiknamesi
3 Askerlik durum belgesi
4 4,5 x 6 ölçülerinde vesikalık fotoğraf
5 Adli sicil belgesi
6 Lise mezunları için Hazırlık okumuş ise belgesi
7 Müracaat ettiği il sınırları içinde en az 1 yıl ikamet etiğini gösterir belge

ÖRNEK DİLEKÇE;

 

                                                                   İSTANBUL VALİLİĞİNE

 

               İstanbul Valiliğine alınacak Çarşı Ve Mahalle Bekçiliğine başvurmak istiyorum. Bu çerçevede istenilen evraklar dilekçe ekinde sunulmaktadır.

 

              Sınav yerine gidiş-dönüş ve zaruri masraflar ile sınavı kazandığım takdirde, sağlık kurulu raporu almak üzere yaptığım masraflar tarafıma ait olup, ileride bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacağım.

 

                ……/……/….. tarihinde İstanbul İli Valilik ve Kaymakamlık İnternet sitelerinde yayınlanan, Çarşı Mahalle Bekçisi ilanı okudum ve içeriğinden bilgi sahibi oldum.

 

               Aşağıdaki tabloda belirtmiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu beyan ediyor ve aksinin tespit edilmesi durumunda başvurumun geçersiz sayılacağını;

               Kabul ve taahhüt ediyorum.  . …/…./2017

 

                                                                                                                                                      İmza

                                                                                                                                                  Adı Soyadı

 

Başvuru Sahibinin;

Adı Soyadı :
T.C. Kimlik Numarası :
Doğum Yeri / Tarihi :
İkamet Adresi :
Telefon Numarası :
e-posta Adresi :
Mesleği / Yaptığı İşler :
Askerlik Durumu :
Öğrenim Durumu :
Adli Sicil Kaydının
Olup Olmadığı
:
Lisede Hazırlık
Okuyup Okumadığı
:

 

 

 

Ek:

 • Nüfuz Cüzdanı Fotokopisi,
 • Okul Diploma veya Tasdiknamesi,
 • Askerlik Durum Belgesi,
 • 4,5×6 Ölçülerinde 6 Adet Fotoğraf,
 • Adli Sicil Belgesi,
 • Lise Mezunları için Hazırlık Okumuş İse Belgesi.
 • Müracaat ettiği il sınırları içinde en az 1 yıl ikamet etiğini gösterir belge

Bekçilik sınavı giriş şartları nelerdir video izle

KISACA BEKÇİLİK SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI

1 Erkek ve Türk Vatandaşı olmak
2 En az lise mezunu
3 Askerliğini bitirmiş ve 30 yaşından küçük
4 Göreve engel hastalığı ve engeli olmamak
5 Ağır hapis,6 aydandan fazla hapisli ve yüz kızartıcı suçlardan hapisli olmamak
6 657 48.maddedeki şartları taşımak *
7 Kötü şöhretle tanınmamak
8 Kamu haklarından mahrum olmamak
9 Müracaat ettiği il sınırları içinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak
10 En az 167 cm olmak
11 Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında

olmak * (kilo/ boyxboy)

 

80/1,75*1,75 = 26,143 uygundur.

*657 Madde 48 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/14 md.)

Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

 1. A) Genel şartlar:
 2. Türk Vatandaşı olmak,(1)
 3. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
 4. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 6. (Değişik: 23/1/2008 – 5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belir-tilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. (1)
 7. Askerlik durumu itibariyle;
 8. a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 9. b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
 10. c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 11. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (…)(2) akıl hastalığı (…)(2) bulunmamak.
 12. (Ek: 3/10/2016 – KHK-676/74 md.) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
 13. B) Özel şartlar:
 14. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurum-larının birinden diploma almış olmak,
 15. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.

Bekçilik sınavı deneme 6

Bekçilik sınavı matematik deneme sınavı-5

Sorular TEOG sınavı için hazırlanmış deneme sınavıdır.Daha önce sınava giren arkadaşlardan aldığımız bilgiler,sınav sorularının TEOG, YGS ve KPSS lise benzeri olduğu yönünde ki bu sınavlar temel düzey bilgileri ölçen sorulardır. Muhtemelen bekçilik sınavlarında bu sınavlarda sorulan sorulara benzer sorular gelecektir.

Bekçilik sınavı sözlü mülakat soruları 12

Bekçilik sınavı sözlü mülakat soruları

Bekçi alımı sözlü sınav sorularıNeden bekçi olmak istiyorsun?

Kendinden kısaca bahseder misin?

İyi bir çarşı ve mahalle bekçisi olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir?

15 Temmuz hakkındaki fikirlerin nelerdir?

FETÖ hakkında düşüncelerin ve bilgin nedir?

Hangi okulda okudun? Hangi yurtlarda kaldın?

Bekçi olmazsan ne olursun?

Bizim yerimizde olsan kendine hangi soruları sorardın?

Başkanlık sistemi nedir?

PYD nedir? Hakkında bildiklerinizi anlatınız.

Kanunsuz bir eylem görürsen bekçi olarak ne yaparsın?

Seni neden bekçi olarak aramıza alalım?

Bize bekçinin sahip olması gereken yeteneklerden bahset.

Bir mahallede bekçi olarak nasıl davranmalısın?

Esnafla nasıl iletişimin olmalı?

bekçi-mahalleli ilişkisi nasıl olmalı?

Bekçiler asayiş için önemli mi?

Neden bu mesleği seçtin?

Maddi kaygılarla mı bekçi olmak istiyorsun?

Bekçilik sana ne kazandıracak?

Bekçilik mülakatında çıkan sorularÜlkemizde neden bekçilere ihtiyaç var?

Bekçi ile polis arasındaki ilişki nasıl olmalı?

Türkiye’de yer alan  adli kolluk kuvvetleri nelerdir?

Türkiye’de yer alan  idari kolluk kuvvetleri nelerdir?

İnsan hakları hakkında bilgi veriniz.

Biyolojik delil nedir?

Kimyasal reaksiyon nedir?

Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş amacı nedir?

Robotların insan hayatına olumlu etkilerinden bahsediniz.

Dijital delil nedir?

Yunanistan ve Türkiye arasında karasuları mil sorunu nedir?

Meclis soruşturması nedir?

İki taraflı ajan ne demektir?

NATO nedir?

Sponsor nedir?

Öz yönetim nedir ?

1982 anayasası ilk 3 maddesi nedir?

Öz savunma nedir?

Modernizm nedir?

Balkan savaşları hakkında bilgi veriniz.

Üniversitede hangi okula gittin? Hangi yurtlarda kaldın?

Anne-baba mesleği nedir? Nerelisin?

Bekçilik sınavı mülakat soruları1942 Varlık Vergisi Kanunu hakkında bilgi veriniz.

Fiil ehliyeti nedir?

“Bir elin nesi var iki elin sesi var.” atasözünü açıklayınız.

Parlâmento kararları nedir?

Türkiye anayasalarını sayınız.

Terör örgütleri neden küçük çocukları hedef alırlar?

Terör örgütleri (DAEŞ, PYD, PKK vs.) nasıl engellenir?

Enflasyon nedir?

Tanık ne demektir?

Tanıklık ne demektir?

Sanık ne demektir?

Şeyh uçmaz mürit uçurur sözünü açıklayınız.

Sanal organizasyon nedir?

İrad-ı Cedid nedir?

Patent nedir?

Küreselleşme nedir?

Yönetim ne demektir?

Algı operasyonu nedir?

Fikri mülkiyet nedir?

Weber’e göre ideal bürokrasi nedir?

Sözsüz iletişim nedir?

Vaka-i Hayriye nedir?

İletişim sürecini etkileyen olumsuz faktörler nelerdir?

Sınırda kişilik bozukluğu nedir?

Bekçilik sınavında çıkmış sözlü mülakat sorularıEnformasyon savaşı nedir?

Siber alan nedir?

İstibharat nedir?

İstihbarat türleri nelerdir?

Dijital veri nedir?

Hümanizm nedir?

Atom bombaları, hangi şehirlere atılmıştır?

Enflasyon nedir?

Devalüasyon nedir?

Siber terörizm nedir?

İnternet ve sosyal medyanın günümüzdeki yeri nedir?

Bekçilik sınavı mülakatı sözlü soru örnekleriDevletler hangi unsurlardan oluşur?

Greenpeace hakkında bilginiz nedir?

Ceza muhakemesi nedir?

Wikipedia nedir?

Sanat sanat içindir sözünü açıklayınız.

Suçun unsurları nelerdir?

Tek yönlü iletişim nedir?

Hukuk dilinde savunma nedir?

Kitle nedir?

550 vekil sayısının 600’e yükseltilmesinin faydası nedir?

Denetim nedir?

Bekçinin asıl görevleri nelerdir?

Beden dili nedir?

Bekçi olmasan ne olurdun?

Tarikat ve mezhepler hakkındaki görüşün nedir?

Sosyal devlet nedir?

Hırsızlık nedir?

Din ve doğa ile ilgili sorular ağırlıklı…

Bir insanın hakları nelerdir?

Ben kafana silah dayasam hangi hakkını elinden almış olurum?

Organik madde nedir?

Bekçilik sınavında çıkmış sözlü mülakat sorularıTürkiye’nin bölgeleri nelerdir?

Türkiye’nin komşuları kimlerdir?

Mimar Sinan kimdir?

Nerelisin? Kendini anlatır mısın?

Cinsiyet ayrımcılığı hakkında bilgi veriniz?

Hangi üniversitede okudun? Hangi yurtlarda kaldın?

Sence iletişim nedir?

Empati yeteneği olan biri misin?

Beyin göçü nedir?

Beden dili sence nedir?

G20 nedir? Hangi ülkeler var?

Başkanlık sistemi ile hangi yönetim aracı kalktı?

BM ne zaman kuruldu? Türkiye ne zaman katıldı?

Bekçilik sınavı sosyal bilgiler test çöz2

Bekçilik sınavı coğrafya deneme sınavı-2

Sorular 2008 yılı KPSS Lisans sınavı coğrafya sorularıdır.Bekçilik sınavı sorularının KPSS lise ve YGS benzeri olacağını düşünmekteyiz ki Çarşı ve Mahalle bekçileri facebook grubunda arkadaşların yaptığı paylaşımları inceledeğimizde soruların KPSS Lise ve YGS’ye benzer olduğunu gördük.Yalnız yine de sınavlarda ayırt ediciliği sağlamak adına KPSS lisans düzeyine benzer sorular da gelebilecektir ki bu dersler de ağırlıklı olarak sözel dersler olacaktır.

Bekçilik sınavı vatandaşlık,anayasa deneme sınavı-2

 

Bekçilik sınavı coğrafya deneme sınavı-2

 

Bekçilik sınavı tarih dersi deneme-3

 

Bekçilik sınavı coğrafya deneme-1

.

Bekçilik sınavı tarih dersi deneme-2

 

Bekçilik sınavı gelebilecek vatandaşlık,anayasa bilgisi soruları çöz

 

Bekçilik sınavı tarih dersi çıkabilecek sorular

 

Askeri okullar ve PONEM mülakatlarında en çok sorulan sorular nelerdir?

 

Mülakatta ‘Neden burdasın?’ sorusuna ne cevap verilmelidir?

 

Bekçilik sınavı tarih dersi konuları çalış,Tarihte ilkler..

 

Bekçilik sınavı türkçe dersi çalışma soruları çöz

 

Bekçilik sınavı matematik dersi çalışma soruları çöz

 

Bekçilik sınavı Sosyal bilgiler dersi çalışma soruları çöz

 

Bekçilik sınavı Fen Bilgisi dersi çalışma soruları çöz

 

Bekçilik alımı şartları nelerdir?Boy,kilo şartı var mı?Yaş şartı nedir?

 

Ankara 1000 bekçi alımı ilanı,tüm detaylar..

 

Bekçilik Mülakatı örnek video izle

 

Antalya,Mersin,Adana,Gaziantep.. bekçi alım ilanı başvuru tarihleri

 

Bekçi alımı çıkmış sınav soruları indir pdf çöz

 

Bursa İli Nilifer,Osmangazi,Yıldırım 250 bekçi alım ilanı