e YDS sınavı

http://www.slideshare.net/dilkoenglishkadikoy/yds-ikinci-hafta-cevap-anahtar-dlko-english-kadky?from_m_app=android
GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1. 6114 sayılı Kanun’un 3. Maddesi 2. Fıkrasının (a) bendinin verdiği yetki ile bilgisayar üzerinde (elektronik sınav) ÖSYM tarafından Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) yapılmaktadır. 1.2. 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapılacak...
Sayfa başına git