Kosgeb Girişimcilik Desteği – Hibe nasıl alınır? | Video izle

KOSGEB hibe kredi nasıl alınır şartları koşulları video izle

KOSGEB girişimci desteği ne kadar?

İşletme Kuruluş Desteği oran ya da fatura dekont ibrazı gerektirmeden tüm girişimcilere 2.000TL geri ödemesiz olarak ödenir.

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteğinde en çok 18 bin TL; İşletme Giderleri Desteğinde(kira ve personel giderleri için) en çok 30 bin TL geri ödemesiz olarak ödenebilir. Ancak Kurul uygun bulduğu takdirde, bu iki desteğin toplamı 48 bin TL’yi aşmamak üzere, destek üst limitlerini %50’ye kadar arttırabilir. Örneğin Kurul, Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteğin işletmenin ihtiyacı doğrultusunda 27 bin TL’ye kadar yükseltebilir. Bu durumda kira ve personel gideri için en çok 21 bin TL ödeme alabilirsiniz.

 

Sabit Yatırım Desteği kapsamında en çok 100 bin TL, faizsiz ve geri ödemeli olarak alabilirsiniz.

 

İşletme Kuruluş Desteği hariç diğer destek kalemlerinde-Sabit Yatırım da dâhil- destek ödemesi hesabı için; Kurul Kararına, fatura tutarına, işletmenizi kurduğunuz bölgenin gelişmişlik düzeyine ve girişimcinin kadın/engelli/gazi/şehit yakını olup olmaması durumuna bakılır. Destek tutarı 1. ve 2. Bölgelerde %60 3, 4, 5, 6. Bölgelerde %70’dir. Bulunduğunuz ilin hangi gelişmişlik düzeyinde olduğunu burayı tıklayarak öğrenebilirsiniz. Girişimcinin kadın, engelli, gazi, şehit yakını olması durumunda bu orana %20 ilave edilir.

 

Örnek Destek Tutarı hesaplama

 

Sabit Yatırım Desteği kapsamında 1 Adet CNC tezgâhı için Kurul’un desteklemeye esas tutarı 100 bin TL olarak belirlediğini ve bu kapsamda Girişimcinin 100 bin + KDV TL tutarındaki fatura ile ödeme talebinde bulunduğunu varsayalım.

 

 1. Girişimcinin işletmesi 1. Bölgede faaliyet gösteriyorsa ve girişimci erkek ise destekleme oranı %60’dır. Bu durumda KOSGEB’den 100.000 x (60/100)=
  60 bin TL ödeme alabilir.

Destek geri ödemeli olduğu için 60 bin TL tutarında, kesin teminat mektubu/kefalet mektubu[1] istenir. Eğer tedarikçi hesabına ödeme talep ediyorsa KOSGEB destek tutarı dışında kalan fatura tutarının (100 bin – 60 bin= 40 bin +KDV TL) tedarikçi hesabına ödenmesi gerekir.

İşletmenin 100 bin- 60 bin=40 bin TL daha destek limiti kalır.

 

 1. Girişimcinin işletmesi 1. Bölgede faaliyet gösteriyorsa ve kadın, engelli, gazi ya da şehit yakını ise destekleme oranı %80’dir. Bu durumda 100.000 x (80/100)=
  80 bin TL ödeme alabilir.

Geriye 100 bin- 80 bin= 20 bin TL destek limiti kalır.

[1] Kefalet Mektubu Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından verilmektedir.

KOSGEB girişimcilik kursu için örnek proje sunumu

2017 KOSGEB kredi,hibe miktaları

İşletme Kuruluş Desteği oran ya da fatura dekont ibrazı gerektirmeden tüm girişimcilere 2.000TL geri ödemesiz olarak ödenir.

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteğinde en çok 18 bin TL; İşletme Giderleri Desteğinde(kira ve personel giderleri için) en çok 30 bin TL geri ödemesiz olarak ödenebilir. Ancak Kurul uygun bulduğu takdirde, bu iki desteğin toplamı 48 bin TL’yi aşmamak üzere, destek üst limitlerini %50’ye kadar arttırabilir. Örneğin Kurul, Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteğin işletmenin ihtiyacı doğrultusunda 27 bin TL’ye kadar yükseltebilir. Bu durumda kira ve personel gideri için en çok 21 bin TL ödeme alabilirsiniz.

 

Sabit Yatırım Desteği kapsamında en çok 100 bin TL, faizsiz ve geri ödemeli olarak alabilirsiniz.

 

İşletme Kuruluş Desteği hariç diğer destek kalemlerinde-Sabit Yatırım da dâhil- destek ödemesi hesabı için; Kurul Kararına, fatura tutarına, işletmenizi kurduğunuz bölgenin gelişmişlik düzeyine ve girişimcinin kadın/engelli/gazi/şehit yakını olup olmaması durumuna bakılır. Destek tutarı 1. ve 2. Bölgelerde %60 3, 4, 5, 6. Bölgelerde %70’dir. Bulunduğunuz ilin hangi gelişmişlik düzeyinde olduğunu burayı tıklayarak öğrenebilirsiniz. Girişimcinin kadın, engelli, gazi, şehit yakını olması durumunda bu orana %20 ilave edilir.

 

Örnek Destek Tutarı hesaplama

 

Sabit Yatırım Desteği kapsamında 1 Adet CNC tezgâhı için Kurul’un desteklemeye esas tutarı 100 bin TL olarak belirlediğini ve bu kapsamda Girişimcinin 100 bin + KDV TL tutarındaki fatura ile ödeme talebinde bulunduğunu varsayalım.

 

 1. Girişimcinin işletmesi 1. Bölgede faaliyet gösteriyorsa ve girişimci erkek ise destekleme oranı %60’dır. Bu durumda KOSGEB’den 100.000 x (60/100)=
  60 bin TL ödeme alabilir.

Destek geri ödemeli olduğu için 60 bin TL tutarında, kesin teminat mektubu/kefalet mektubu[1] istenir. Eğer tedarikçi hesabına ödeme talep ediyorsa KOSGEB destek tutarı dışında kalan fatura tutarının (100 bin – 60 bin= 40 bin +KDV TL) tedarikçi hesabına ödenmesi gerekir.

İşletmenin 100 bin- 60 bin=40 bin TL daha destek limiti kalır.

 

 1. Girişimcinin işletmesi 1. Bölgede faaliyet gösteriyorsa ve kadın, engelli, gazi ya da şehit yakını ise destekleme oranı %80’dir. Bu durumda 100.000 x (80/100)=
  80 bin TL ödeme alabilir.

Geriye 100 bin- 80 bin= 20 bin TL destek limiti kalır.

[1] Kefalet Mektubu Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından verilmektedir.

KOSGEB hibe,kredi miktarları?

Yeni Girişimci Desteği

Destekten Kimler Yararlanabilir?

Bu destekten Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan ya da İŞGEM’de yer alacak Girişimciler yararlanabilir.

Girişimcinin başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda (Güncel NACE-Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında yer alan 4’lü koda göre) şahıs işletmesinin bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca Girişimcinin tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede%50’den fazla ortaklığının olmaması gerekmektedir.

Girişimcinin kuracağı işletme, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olmalıdır.

Girişimcinin destek sürecinde; başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir. Ancak İnkübatör’lerde yer alacak öğretim elemanları için bu şart aranmaz.

KOSGEB kredi,hibe miktarları(1) İşletme kuruluş giderleri için geri ödemesiz olarak 2.000 (iki bin) TL destek sağlanır.

(2) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak üst limiti 18.000 (on sekiz bin) TL destek sağlanır.

(3) İşletme Giderleri Desteği kapsamında, işletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işyeri kirası ve personel net ücretlerine yönelik olarak, aylık azami 5.000(beş bin) TL ve toplamda geri ödemesiz olarak 30.000 (otuz bin) TL destek sağlanır.

(4) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere ihtiyaç duyulması halinde Kurul Kararı ile  % 50 (elli)’ye kadar arttırılabilir. Bu durumda Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteğinin üst limiti 27.000 (yirmi yedi bin) TL, İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000 (kırk beş bin) TL ve her iki desteğin üst limitleri toplamı ise 48.000 (kırk sekiz bin) TL’yi geçemez.

(5) Sabit Yatırım Desteği kapsamında, işletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınacak makine, teçhizat ve yazılım için teminat karşılığı geri ödemeli olarak 100.000  (yüz bin) TL destek sağlanır.

Girişimcilik kursu nedir.Nasıl başvurulur?

GİRİŞ

Yeni Girişimci Desteğinin amacı başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulmasını sağlamaktır. Bu kılavuz, Yeni Girişimci Desteğine başvuru sürecinde, girişimcilerimize yol göstermesi amacıyla hazırlanmıştır.

Yeni Girişimci Desteği ile girişimcilere 50 bin TL’ye kadar hibe 100 bin TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplamda 150 bin TL’ye kadar destek sağlanmaktadır. Kılavuz’da Yeni Girişimci Desteği başvurusu ve başvurunun kabul edilmesi sonrası süreç hakkında bilgilere yer vermektedir.

Kılavuz 3 bölümden oluşmaktadır.

Girşimcilik kursuna nasıl katılınır

 

1-UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

2-YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ BAŞVURUSU

3-İŞLETMENİN KURULMASI VE DESTEK SÜRECİ

Bu kılavuz tavsiye niteliğindedir. İçeriğinde yer alan bilgilerle mevzuatta uyumsuzluk olması halinde mevzuat hükümleri geçerlidir. Yeni Girişimci Desteği sayfasına burayı tıklayarak, Uygulama Esaslarına burayı tıklayarak ya da www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

BİRİNCİ BÖLÜM

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

İşinizi kurmadan önce Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi almış olmak,

Yeni Girişimci Desteği başvurusu yapmanın ön koşuludur.[1]

Eğitimler girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla düzenlenir. Eğitimlerde ayrıca Yeni Girişimci Desteği Başvuru süreçleri hakkında da bilgi verilmektedir.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminde neler anlatılıyor?

 • Girişimcilik özelliklerinin sınanması; İş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri ;Sorumlu girişimcilik kavramı; Tecrübe paylaşımı
 • İşletme kavramı, işletme fonksiyonları, türleri, kuruluş şekilleri; Mali ve hukuki sorumluluklar
 • İş planı kavramı ve öğeleri
 • İş Modeli ve iş planı hazırlanmasına yönelik atölye çalışmaları; KOSGEB destek başvuru ve değerlendirme süreci hakkında bilgilendirme
Eğer bir uygulamalı girişimcilik eğitimine henüz katılmadıysanız ÜCRETSİZ eğitimlerimiz hakkında bilgiye www.kosgeb.gov.tr adresinden Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi duyurularından erişebilirsiniz.

 

Eğitimler, mesleki ve teknik lise ile üniversite öğrencilerine ve genel katılıma açık olarak KOSGEB,  İŞKUR, belediye, esnaf odaları, ticaret ve/veya sanayi odaları vb. ücretsiz tarafından verilmektedir. Genel katılıma açık eğitimlerin yeri ve tarihine KOSGEB resmi internet sayfası duyurular bölümünden veya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz

[1]İŞGEM’de yer alacak girişimcilerde bu şart aranmaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Yeni Girişimci Desteği Başvurusu

 

Başvuru Şartları

 

Bu desteğe, işini henüz kurmamış, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan ya da İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM)[1]’de yer alacak girişimciler başvurabilir.  Ancak 31 Aralık 2017 tarihine kadar, son 2 yıl içerisinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini alarak işini kurmuş olanların başvuruları da kabul edilmektedir.

 

Başvurunuzun değerlendirilebilmesi için başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda[2] şahıs işletmenizin bulunmaması ve hali hazırda herhangi bir işletmede %50’den fazla ortaklığınızın bulunmaması gerekmektedir.

İşletme kurmadıysanız şartlar;

 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlamış olmak ya da İşletmeyi İŞGEM’de açacak olmak
 • Son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda bir şahıs işletmesinin bulunmaması
 • Herhangi bir işletmede %50’den fazla ortaklığının olmaması

İşletme kurduysanız şartlar;

 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini iş kurmadan önce tamamlamış olmak ya da İşletmeyi İŞGEM’de kurmuş olmak.
 • Son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda şahıs işletmesi bulunmaması (destek için başvurduğu işletme hariç)
 • Herhangi bir işletmede %50’den fazla ortaklık olmaması (destek için başvurduğu işletme hariç)
 • İşletmeyi son 2 yıl içerisinde,Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı bir türde kurmuş olmak.
 • Başvuru yapılan işletmenin sahibi veya en az % 30 (otuz) paya sahip kurucu ortağı olmak
 • Başka bir işletme veya kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmıyor olmak. (İnkübatörlerde yer alan Öğretim Elemanları hariç)

Henüz işletmenizi kurmadıysanız başvuru aşamasında aranmayan işletme yapısına ilişkin şartlar işletme kurulduktan sonra kontrol edilmektedir. Bu sebeple kuracağınız işletmenin;

 • Türk Ticaret kanununda tanımlı bir türde kurulmuş olması- Örneğin Şahıs, Ltd. A.Ş. , Komandit vb. (Adi ortaklık kabul edilmemektedir),
 • En az %30 kurucu ortağı olmanız ve ortaklık oranınızın destek sürecinde[1]
  bu oranın altına düşmemesi,
 • Fiilen işinizin başında olmanız (SGK hükümlerine göre başka bir işletmede çalışmamalısınız)

 

gerekmektedir.

……………………………………………………………

[2] İş Geliştirme Merkezi; bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen, İşletme Kuluçkası veya İşletme Fidanlığı olarak da adlandırılan merkezlerdir. Türkiye genelinde faaliyette olan İŞGEM listesi ve iletişim bilgilerini kılavuz ekinde bulabilirsiniz.

[3]Faaliyetin aynı olup olmadığı güncel NACE-Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında yer alan 4’lü koda göre değerlendirilir.

[4] Destek süreci Taahhütname tarihinden itibaren 2 yıldır.