Girişimcilik Eğitim Programı-KOSGEB

İşletme Kuruluş Desteği oran ya da fatura dekont ibrazı gerektirmeden tüm girişimcilere 2.000TL geri ödemesiz olarak ödenir. Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteğinde en çok 18 bin TL; İşletme Giderleri Desteğinde(kira ve personel giderleri için) en çok 30 bin TL geri ödemesiz olarak ödenebilir. Ancak Kurul uygun bulduğu...
http://www.slideshare.net/girisimtr/is-kurma-sureci?from_m_app=android
http://www.slideshare.net/hibekredi/hibe-kredialmisisfikirleri?from_m_app=android
http://www.slideshare.net/Mervelk/giriimcilik-plan-sunumu?from_m_app=android http://www.slideshare.net/hibekredi/hibe-kredialmisisfikirleri?from_m_app=android
http://www.slideshare.net/Mervelk/giriimcilik-plan-sunumu?from_m_app=android 2017 KOSGEB kredi,hibe miktaları İşletme Kuruluş Desteği oran ya da fatura dekont ibrazı gerektirmeden tüm girişimcilere 2.000TL geri ödemesiz olarak ödenir. Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteğinde en çok 18 bin TL; İşletme Giderleri Desteğinde(kira ve personel giderleri için) en çok 30 bin TL geri ödemesiz olarak ödenebilir. Ancak...
Yeni Girişimci Desteği Destekten Kimler Yararlanabilir? Bu destekten Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan ya da İŞGEM’de yer alacak Girişimciler yararlanabilir. Girişimcinin başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda (Güncel NACE-Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında yer alan 4’lü koda göre) şahıs işletmesinin bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca Girişimcinin tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede%50’den...
GİRİŞ Yeni Girişimci Desteğinin amacı başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulmasını sağlamaktır. Bu kılavuz, Yeni Girişimci Desteğine başvuru sürecinde, girişimcilerimize yol göstermesi amacıyla hazırlanmıştır. Yeni Girişimci Desteği ile girişimcilere 50 bin TL’ye kadar hibe 100 bin TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplamda 150 bin TL’ye kadar destek sağlanmaktadır. Kılavuz’da Yeni Girişimci Desteği...
Sayfa başına git