İtfaiye alımı çıkmış sözlü sınav mülakat soruları nelerdir? indir pdf

İstanbul belediyesi itfaiye alacak.Alımlar sözlü sınav uygulamalı sınavla yapılacak.Sözlü sınav % 40 etki edecek.Sınavda adaylara;

  1. a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

 

  1. b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

 

  1. c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

 

ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat    sorular yöneltilecek

 

İlerleyen günlerde sitemizden çıkabilecek sözlü sınav sorularına ulaşabilirsiniz.

İstanbul büyükşehir belediyesi İBB itfaiye alımı başvuru şartları detayları video izle

385 lise mezunu kpss 60 erkek  5 katı aday  sözlü ve uygulamalı sınav

Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları (2/7/1988 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

 

ç. Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

 

  1. Sınav açılan kadrolardan öğrenim durumu itibariyle ortaöğretim ve önlisans seviyesinde başvuru yapan adayların, 18/7/1997 tarihli ve 23053 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 75 inci maddesinde belirtilen (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olması,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Sınava girmek isteyen adaylar, 11/6/2018 – 25/6/2018 tarihleri arasında http://basvuru.ibb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

 

– Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

 

– Mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

 

– 2016 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)

 

– Sürücü belgesinin aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

 

– Biyometrik fotoğraf (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak) (2 adet)

 

  1. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

 

Adaylar 11/6/2018 – 25/6/2018 tarihleri arasında, http://basvuru.ibb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine 19/6/2018 – 25/6/2018 tarihleri arasında (sadece iş günlerinde) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

 

Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday (toplamda 2500 kişi) sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

 

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 27/6/2018 tarihinde http://basvuru.ibb.gov.tr adresinden ilan edilecek olup adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.

 

Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

  1. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

 

İtfaiye Eri kadroları için yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav 2/7/2018 – 1/8/2018 tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılacaktır.

 

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

 

Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.

 

Sözlü sınav;

 

  1. a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

 

  1. b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

 

  1. c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

 

ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat

 

konularını kapsar.

 

Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

  1. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

 

Sözlü sınav, yukarıda belirtilen konularda 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır.

 

Sınavda değerlendirme; sınavın birinci bölümünün %40’ı, uygulamalı olan ikinci bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır. Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.

 

Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.

 

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

 

Türkiye sağlık enstitüleri başkanlığına 20 işçi alınacak başvuru şartları başvuru yap

19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması İle
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12
nci maddesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 10
uncu maddesi hükümleri çerçevesinde; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının 08/05/2018
tarihli ve E.746 sayılı Oluruna istinaden 20 işçi personel alımı için açıktan atama izni
verilmiştir.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, il düzeyinde karşılanması için Türkiye İş Kurumu
Genel Müdürlüğü Ankara İşkur İl Müdürlüğüne 18/05/2018 tarihli ve E.832 sayılı yazımız ile
işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin 22/05/2018 tarihinde yayımlanması
istenilmiştir.
Söz konusu 20 daimi işçi için aranılan şartlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
Ankara İşkur İl Müdürlüğü tarafından, 22/05/2018 tarihinde Türkiye İş Kurumu
www.iskur.gov.tr internet sayfasında yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip
etmeleri ve talebin yayımlandığı yerdeki İŞKUR İl/Şube Müdürlüğünden veya
www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Başkanlığımıza
elden, posta veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
İletişim Bilgileri:
Adres : Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (İstanbul yerleşkesi)
Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No:71
34718 Koşuyolu/İSTANBUL
http://www.tuseb.gov.tr.

PTT 5000 Personel memur alımı ne zaman yapılacak? Video izle

Kamu hizmetli alım ilanları,sahil güvenlik komutanlığı hizmetli alımı başvuru şartları tarihleri

Destek
Personeli
(Hizmetli)
59 E/K Lise mezunu olmak.
Çanakkale (4)
İzmir (12)
Marmaris (3)
Mersin (1)
İstanbul (7)
Ankara (6)
Trabzon (2)
İskenderun (1)
Çarşamba (3)
Antalya (9)
Samsun (7)
Amasra (2)
Mudanya (1)
Çevlik (1)
2016 YILI
KPSSP94
ASGARİ
60

Sahil güvenlik komutanlığı yukarıda belirtilen illere belirtilen kontenjan sayısı kadar lise mezunu hizmetli alımı yapacak. Talebe başvuracak adayların 2016 KPSS sınavından en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir.Talebe 18 yaşını doldurmuş olanlar ile 36 yaşından gün almamış olanlar başvurabileceklerdir. Hizmetli alımı için talebe bay ve bayan adaylar başvuru yapabilecektir. Başvurular 9 Nisan pazartesi günü başlayıp 30 Nisan’da sona erecektir. Başvurular sahil güvenlik komutanlığı internet sitesinden yapılacak. En çok alım 12 kişilik alımla İzmir’e ardından 9 kişilik alımla Antalya’ya yapılacak. İstanbul’a ise 7 kişi alınacak. Alımlara seçimler mülakatla yapılacak. Mülakatta başarılı olan adaylar hizmetli olarak atanacaklar. Mülakatlara açılan kontenjan sayısının 8 katı aday çağrılacak. Adaylar 18 Mayıs’dan sonra ilan edilecek. Mülakat da bu tarihten sonra yapılacak. Bir aday yalnızca bir kontenjana başvuru yapabilecek. Alttan ilanı detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Kamu berber alım ilanları, sahil güvenlik komutanlığı başvuru şartları, detayları

Destek
Personeli
(Berber)
6 E
Lise mezunu olmak ve buna ilave olarak
erkek berberliği dalında ustalık veya
kalfalık belgesine sahip olmak.
Ankara (1)
İzmir (1)
Mersin (1)
Antalya (3)
2016 YILI
KPSSP94
ASGARİ
60

Jandarma genel komutanlığı 500 subay alımı yapacak.Başvuru tarihleri 19 mart-1 nisan

1. GENEL BĠLGĠLER:
a. Jandarma Genel Komutanlığı‟nın subay ihtiyacını karĢılamak amacıyla, (430)‟u
sözleĢmeli ve (70)‟i muvazzaf (60‟ı pilot, 10‟u tabip) olmak üzere toplam (500) subay temini
yapılacaktır. Temine iliĢkin branĢlar, cinsiyet durumuna göre kontenjanlar aĢağıdaki gididir.

jandarma genel komutanlığı pilot alım ilanı jandarma personel alımı takvimi

İlanın detayını http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?902c9e32-4f56-4058-9025-bc0fbf951485&kk=10006 adresimden öğrenebilirsiniz.

Kamuya 2018’de 110 bin memur alınacak.Hangi kuruma kaç işçi alınacak 2018

SON DAKİKA HABERİ: Başbakan Yıldırım, 2018’de 110 bin yeni personel alımı gerçekleştirileceğini açıkladı. Gelecek yıl kamuya 36 bin sağlık personeli, 20 bin öğretmen alınacak….

Sağlık bakanlığı personel,işçi alımı ne zaman yapılacak.Başvuru şartları,detayları 2018

Sağlık bakanlığı bu yıl içinde kadroya geçen taşeron işçilerin yerine yüksek sayıda personel alımı yapacağını açıkladı.Bilindiği üzere artık kamuda taşeron işçi alımı kalktı,kurumlar birimleri için gerekli olan personeli artık İŞKUR üzerinden açılacak ilanla kpss puanı veya mülakatla gerçekleştirecek.Alttaki videoda konuysa ilişkin açıklamalar bulunmakta.İzleyerek detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Tarım işletmeleri genel müdürlüğü Ziraat mühendisi veteriner çıkmış sorular çöz indir pdf

Tarım işletmeleri genel müdürlüğü 150 personel alımı yapacak.Kadro sayılarına alttan bakabilirsiniz. Başvurular 19 Mart 30 Mart tarihleri arasında elden veya kargoyla yapılacak. Sınava KPSS den 70 ve üzeri puan almış açılan kadro sayısının 5 katı aday çağrılacak. Sınav yazılı ve sözlü yapılacak. Yazılı sınav konularıni alttan inceleyebilirsiniz.

Güncel kamu personeli memur işçi alım ilanları, başvuru şartları pdf indir

Güncel İlanlar