Necmettin Erbakan Üniversitesi 47 hemşire alım ilanı

NİTELİK
KODU ÜNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
01 Hemşire 25 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak.
02 Hemşire 3 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik programından mezun olmak.
03 Hemşire 2
Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin
Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk
Yardımcı Eğitimi / İlk Yardım Eğitimi ile Hemşirelikte Simülasyon Eğitimi almış olmak ve
belgelendirmek.
04 Hemşire 2
Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Genel
Cerrahi Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk Yardımcı Eğitimi / İlk
Yardım Eğitimi ile Hemşirelikte Simülasyon Eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
05 Hemşire 1
Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk Yardımcı
Eğitimi ile Hemşirelikte Simülasyon Eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
06 Hemşire 1
Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Acil Tıp
Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. Erişkin İleri Yaşam Desteği (İLYAD)
eğitimi, İlk Yardım Eğitimi ve Hemşirelikte Simülasyon Eğitimi almış olmak ve
belgelendirmek.
07 Hemşire 1
Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Göğüs
Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk Yardım
Eğitimi ile Hemşirelikte Simülasyon Eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
08 Hemşire 1
Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Çocuk
Acil Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk Yardım Eğitimi ile
Hemşirelikte Simülasyon Eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
09 Hemşire 1
Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Beyin
Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk Yardımcı
Eğitimi, Klinik Nütrisyon Eğitimi ile Hemşirelikte Simülasyon Eğitimi almış olmak ve
belgelendirmek.
10 Hemşire 1
Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Kulak
Burun Boğaz Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk Yardım Eğitimi ile
Hemşirelikte Simülasyon Eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
11 Hemşire 1
Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Kadın
Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. Gebeliğe ve
Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi, İlk Yardım Eğitimi ile Hemşirelikte Simülasyon Eğitimi almış
olmak ve belgelendirmek.
12 Hemşire 1
Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin cerrahi
birimlerinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk Yardım Eğitimi ile Hemşirelikte
Simülasyon Eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
13 Hemşire 2
Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Acil Tıp
Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak.İlk Yardım Eğitimi ile Hemşirelikte
Simülasyon Eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
14 Hemşire 1
Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Kadın
Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk Yardım
Eğitimi ile Hemşirelikte Simülasyon Eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANI
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına
göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b)
fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Hacettepe üniversitesi 39 hemşire alacak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile
yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastaneleri’nde
görevlendirmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda
belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır (23 Hemşire pozisyonu için ücretleri Özel Bütçeden,
16 Hemşire ve diğer pozisyonların ücretleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacaktır).
KOD
NO UNVANI KADRO SAYISI KPSS PUAN TÜRÜ ARANILAN NİTELİKLER
1 Hemşire 39
KPSSP3
Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4
yıllık lisans mezunu olmak.
2 Sağlık Teknikeri 1 KPSSP93
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ameliyathane veya Cerrahi Teknikerliği Programı
2 yıllık ön lisans mezunu olmak.
ARANILAN GENEL KOŞULLAR
(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş
veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü
bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
(3) Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak,
(4) 01.01.1982 ve sonrası doğumlu olmak,
(5) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
(6) Alım yapılacak branşta belirlenen fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
(7) Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi
tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
(8) Başvuru yapacak adayların son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel
(657/4-B) olarak çalışmamış olmak,
BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, ZAMANI ve YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
(1)Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne, ön lisans mezunları için 2016 yılı
KPSSP93 puan türüne bakılacaktır. Adayların başvurularını C Katı İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne
nüfus cüzdanı ve fotokopisi, diplomalarının ve/ veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi,
KPSS sonuç belgesi (internet ortamında alınan sonuç belgesi yeterlidir), erkek adaylar için askerlik belgesinin aslı
ve fotokopisi ile birlikte gazetedeki ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapmaları gerekmektedir.
(2) Adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
(3) Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
(4) Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7
iş günü içinde http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ web adresinde yayınlanacaktır.
(5) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile
ilgili bilgilerin http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı
ya da sözlü ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
*Bu ilana başvurular resmi çalışma günlerinde ve mesai saatleri içerisinde (08:00-17:00) arasında kabul edilecektir.

Ankara Üniversitesi 66 hemşire alacak.Detaylar için tıklayınız.

Ankara üniversitesi 66 lisans mezunu hemşire alacak. Başvurular Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Tandoğan / ANKARA adresine şahsen yapılacaktır.Alttan ilan detaylarını okuyabilirsiniz.

Başvuru başlangıç tarihi: 15 Kasım 2017

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ :30.11.2017 mesai bitimi itibariyle.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre Üniversitemizde toplam 66 pozisyona 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.
KOD
NO
UNVANI KADRO
SAYISI
KPSS
PUAN
TÜRÜ
ARANAN NİTELİKLER
01 Hemşire 66 KPSSP3 * Lisans düzeyinde eğitim veren Hemşirelik bölümünden mezun olmak,
*01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak.
I- GENEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2) 2016 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak.
3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları
iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
5) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu
tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.
II- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ
Başvuruda bulunacaklar bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
1) Başvuru Formu (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır.)
2) 1 adet vesikalık fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
3) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi,
4) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
5) KPSS (B) grubu sonuç belgesi (internet çıktısı) ile,
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Tandoğan / ANKARA adresine
şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Adayların posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.
III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
-Başvuru tarihini geciktiren, başvuru için istenen belgeleri eksik getiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların
müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
-Başvuru sonunda KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ve yedek kazananların listesi
http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat
yapılmayacaktır. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan hemşire pozisyonun 3 katı kadar yedek belirlenecektir. Asil
kazanan atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır.
Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Tandoğan / ANKARA adresine
şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.
013
IV-ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER
1) Dilekçe (Sözleşmeli Personel Şubesinden temin edilecektir),
2) 4 adet vesikalık fotoğraf, (3,5×4,5 ebadında)
3) Nüfus cüzdanı fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.)
4) Diploma fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.)
5) KPSS (B) grubu sonuç belgesi (internet çıktısı),
6) Mal Bildirim Beyannamesi (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir),
7) Beyan Formu (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir).
8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, (3 Nüsha halinde bilgisayar ortamında doldurulacaktır) (Belge teslimi için
gelindiğinde Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun elektronik ortamda yanınızda bulundurulması
gerekmektedir)