Avcılıktan bilgisayar mühendisliğine

Avcılıktan bilgisayar mühendisliğine..

Şöyle bir soru sorsak eğer dünyaya gelmiş ilk insanlardan biri olsaydınız acaba karnınızı doyurmak için ne yapardınız?

Doğal olarak ya etraftaki meyve ,sebze ve yemişlerden yerdim ya da bir geyik,bir balık avlayıp onu yerdim diye cevap vereceksiniz.Buradan yola çıkarak avcılığı insanoğlunun yaptığı ilk meslek olarak tanımlayabiliriz.

Avcılık insanoğlunun  açlık ihtiyacını bastırmak için içgüdüsel olarak edindiği ilk meslektir.Zamanla günlük birikimler değerlendirilerek  kolay avlanma yöntemleri geliştirilmeye başlanmış ve bunun sonucu olarak  çeşitli araç ve gereçler icat edilmiştir.

İnsanoğlu ilahi güç tarafından kendini geliştirmek üzere programlanmıştır.Avlanmak için mızrağın yapılması,mızrak uçlarına keskin taş parçalarının bağlanması,daha sonra okun, yayın icadı,ateşin bulunması,tekerleğin icadı insanoğlunun günden güne kendini geliştirmesini sağlamıştır. Her bir icat onu kullanmasını bilen, o konuda yetkin bireylerin gereksinimini doğurmuştur. Örneğin matbaanın icadını ele alırsak; matbaa icat ediliyor, bu makineyle ilgili talepler geliyor ,yeni makineler üretiliyor, satılıyor .Satılmasına satılıyor ama alıcı bunu kullanmasını bilmiyor .İşte bu noktada kalifiye eleman ihtiyacı ortaya çıkıyor ve bu alanda eğitimler verilmeye başlanıyor .Ve sonuç matbaa işçisi ,baskı operatörü ,makina bakım elemanı gibi meslekler ortaya çıkıyor.

İnsanoğlunun günden güne kendini daha da geliştirmesiyle , özellikle matbaanın icadıyla birlikte bilginin hızlı bir şekilde paylaşmasına paralel olarak artık insanoğlu gelişme hızını kat kat arttırmış ve bununla birlikte bir çok alanda yetkin bireylere ihtiyaç artmış ,birçok meslek ortaya çıkmıştır.

Açlık güdüsüyle başlayan bu süreç,insanın kendini geliştirme,gerçekleştirme güdüsüyle devam etmiş,sektörler, yeni meslek alanları oluşmuş ve hayat müşterek bir hal almıştır.

 

Bilgisayarın icadıyla başlayan bilgi çağı akıl almaz bir şekilde ilerlemeye devam etmektedir.Bu çağın gereği olarak yine birçok meslek ihtiyacı ortaya çıkmıştır.Bilgisayar mühendisliği de bu mesleklerden biridir.Avcılıkla başlayan süreç bilgisayar mühendisliği,yazılım mühendisliği gibi bir çok kompleks mesleklerde işgücü ihtiyacı doğurmuştur. .

İnsanoğlu kendini geliştirdikçe şu an aklımızda bile olmayan meslekler bir gereksinim olarak her zaman ortaya çıkacaktır.

 

Yazı isvemesleksecimi.com tarafından hazırlanmıştır.Kaynak linki verilerek alıntı yapılabilir.

Neden hayalimdeki işi bulamıyorum

İş arama becerileri yöntemleri

İş arama becerilerileri yöntemleri,

İş arama süreci birçoğumuz için oldukça zorlu bir süreçtir.Bu süreci başarıyla tamamlayabilmek için belli başlı bazı noktalara dikkat etmek  gerekir.

1.Kendinizi tanıyor musunuz?

Öncelikle kişi kendini tüm yönleriyle objektif olarak değerlendirmelidir.Mezuniyet durumunuz ne olursa olsun gerçekten başvuracağınız işle ilgili ilgi ,istek ve motivasyonunuz yeterli düzeyde midir?Gerçekten o işi yapmak istiyor musunuz?Cevabınız evet ise 2.aşamaya geçebilirsiniz.Unutulmamalıdır ki bir işi istemek başarmanın yarısıdır.

2.İşten beklentileriniz nelerdir?

Beklentiler belirlenirken aradığınız  işin kariyer hedeflerinize  uygun olup olmadığı kontrol etmelisiniz.İşten beklentiler genellikle iş tatmini,ücret,çalışma koşulları,takdir edilme,yetki ve sorumluluk alma,ilerleme vs. olarak sıralanabilir.

Bu aşamaları tamamladıktan sonra  iş arama kanallarını kullanarak iş  başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.Etkili,anlaşılır ve genel anlamda tercih edilen bir CV taslağını kullanmak oldukça önemlidir.Sitemizden ve Web’den farklı formlarda CV şablonlarına ulaşabilirsiniz.

İş arama sürecinde CV’ye çok dikkat etmeniz ve CV’yi özenle hazırlamanız gerekir.Çünkü firmalar sizinle ilgili ilk izlenimi CV’nize göre oluşturacaklardır.CV’niz ne kadar özenli,düzenli,açık,anlaşılır ve sade olursa iş görüşmesine çağrılma olasılığınız  o kadar artar.

3.Son olarak iş görüşmesine çağırılmanız durumunda nasıl bir hazırlık sürecinden geçmeniz gerektiğine ve nelere dikkat etmeniz gerektiğine değineceğim.

Görüşmeye gitmeden önce mutlaka hazırlık yapılması gerekmektedir.İşletme,açık pozisyon ve  görüşmeci hakkında bilgi edinmek iş görüşmesi sırasında sizi rahatlatacak ve karşı tarafa işe istekli olduğunuz konusunda bir düşünce geçirecektir.Kıyafet  seçiminiz işin niteliğine göre sade ,bakımlı ve şık olmalıdır.Görüşmeye geç kalmak olumsuz bir imaj bırakacağından tam vaktinde gidilmeli.Duyulacak bir ses tonuyla anlaşılır bir şekilde kendinizi tanıtmalısınız,göz teması kurmalı ve dürüst olmalısınız.

 

 

Kişilik testleri nelerdir

Online kişilik testleri

Kişilik testleri
Meslek seçimi veya ortaöğretimde alan seçimi yapması gereken bireylerin seçimlerinde en doğru kararı verebilmeleri için öncelikle kendilerini tanımaları daha sonra meslekleri tanımaları gereklidir.Ardından bu iki aşamanın sonuçlarını karşılaştırmaları gerekir.Kişinin özellikleriyle mesleğin gerektirdiği özelliklerin tam anlamıyla olmasa da büyük bir oranda uyuşması gerekir.Örneğin polisliği seçecek bir bireyin mutlaka cesur,korkusuz olması,bir öğretmenin veya bir hemşirenin şefkatli olması,bir halkla ilişkiler görevlisinin nazik ve güleryüzlü olması gerekir.Bu örnekleri çoğaltmamız mümkün.Örneklerden anlaşılacağı üzere kişilik özelliklerimiz mutlaka mesleğin gerektirdiği özelliklerle uyuşmalıdır.
Bir çok birey kendini tanıma aşamasında kapsamlı bir değerlendirme yapmakta zorlanmakta bu da kişinin yanlış seçim yapmasına neden olmaktadır.Bu sorunun ortadan kaldırılması için günümüzde ve geçmişte bu alanda çalışmalar yapmış bilim adamları,uzmanlar,akademisyenler tarafından farklı formatlarda bir çok kişilik testi geliştirilmiştir.Bu testleri uygulayarak kişilik özelliklerinizi kolayca saptayabilir meslek seçimini,alan seçimini bu sonuçlara göre etkili bir şekilde yapabilirsiniz.Kişilik özelliklerinin kafanızda biraz canlanması için alta farklı kişilik özelliklerini sıraladık.Dilerseniz elinize bir kağıt bir kalem alıp sizde var olduğunu düşündüğünüz özelliğin yanına +,olmadığını düşündüğünüz özelliğin yanına -,olup olmadığına karar veremediğiniz özelliğin yanına ? koyarak küçük bir test yapabilirsiniz.Dilerseniz alttaki testleri uygulayarak daha kapsamlı bir değerlendirme yapabilirsiniz.

Dr.Hill kişilik testini uygulamak için tıklayınız..
Swot Analizi..

Başlıca kişilik özellikleri;

Duygusal                       İnatçı                           Sabırlı                                           Ruhsal Dayanıklılık
Kendine güvenen        Sakin                           Analitik düşünebilen                  Konuşkan
Sosyal                            İdealist                        Hayalci                                          İş birliğini seven
Empati kurabilen       Hırslı                            Yardım sever                                Esnek
Risk alabilen                Enerjik                        Mükemmeliyetçi                          Dikkatli
Güvenilir                      Detaycı                        Sinirli                                             Eleştiriye açık
Kibar                             Prezantabl                  Takım çalışmasına yatkın          Uyumlu
Şefkatli                         Cömert                         Eğlenceyi seven                           Uzlaşmacı
İdealist                         Hoş görülü                  Tedbirli                                          İçe dönük
Dışa dönük                  İyimser                        Sorumluluk sahibi

finance-graduate-hires-explain-how-to-get-a-job(420x200)_cropped

Meslek nedir tanımı

Meslek nedir?

Mesleğin tanımını yapmadan önce ..İş.. kavramının ne olduğunu bilmeliyiz.İş ve meslek her zaman birbirine karıştırılan kavramlar olmuştur.Sırasıyla bu iki kavramı ele alalım.

İş kişinin sahip olduğu mesleği icra etmesi,uygulamaya koymasıdır.Örneğin bir öğretmenin mesai saatlerinde yaptığı faaliyetler ,bir terzinin dükkanını açıp kapayıncaya kadar yaptığı faaliyetler iş olarak tanımlanır.

Meslek ise bir kişinin bir iş üretebilmesi için diğer insanlara yarar sağlayabilecek nitelikte özelliğe sahip,doğuştan sahip olduğu veya eğitim sonucu ilgili alanda edindiği vasıflar,yetenekler bütünüdür. Meslekte önemli olan kişinin sahip olduğu vasfın diğer insanlara dolaylı veya doğrudan katkı sağlamasıdır.Eğer ki kişinin eğitim sonucu edindiği vasıfları veya doğuştan sahip olduğu vasıfları diğer insanlara dolaylı veya doğrudan katkı sağlayabiliyorsa bu ilgili alandaki vasıfların bütünü meslek olarak tanımlanır.

Mesleklere örnek olarak hepimizin yakından bildiği doktorluğu,öğretmenliği,hemşireliği,terziliği,oto tamirciliğini,şarkıcılığı,tiyatro oyunculuğunu,piyanistliği ve daha birçok mesleği örnek verebiliriz.Bunlardan şarkıcılığı ele alırsak;şarkıcılık günümüzde de rastlıyoruz,kişinin bir gayreti olmadan doğuştan sahip olduğu yetenekler sayesinde,hiçbir eğitim almadan yapılabilmeye imkan tanıyan bir meslektir.Bazı şarkıcıların hayatlarına baktığımızda hiçbir eğitim almadıklarını fakat sahip olduğu doğuştan yetenekleri;güzel sesli olmaları ve şarkıları,müzik parçalarını güzel yorumları ve bu yeteneklerin diğer insanlar tarafından beğenilmesi ve bunun sürekli ortaya konulmasının istenmesinden dolayı bu kişilerin şarkıcı olarak tanımlandıklarını görüyoruz.Sonuç itibariyle buradan yola çıkarak meslek sahibi olmak için eğitim almak şart değil fakat diğer insanlara dolaylı veya doğrudan bir katkı sağlamamız şarttır ki şu örnekte bunun en güzel kanıtıdır.Biliyorsunuz bazen TV programlarında sunucular tiyatro oyunculurıyla,şarkıcılarla vb. meslekten kişilerle sohbet ederken kişilere sorarlar: ’Mektepli misiniz?’ ‘Alaylımısınız?’ diye,kimisi der: ‘Ben bu mesleğin eğitimini aldım,ben mektepliyim’,kimisi de: ‘Ben eğitim almadım,bu meslekte yetenekli olduğumun farkına vardım veya şu kişi beni keşfetti’ şeklinde ifade ederek alaylı olduğunu söyler.Burada dikkat etmemiz gereken nokta meslek edinmek için eğitim almamız şart değil yalnız yeteneklerimizi kontrol etmemiz şarttır.

Şunu da belirtmeliyiz her mesleğin getirisi icra edildiği zaman diliminde,sonrasında,yıllar sonrasında olmayabilir veya hiç olmayabilir.Örneğin bir ressam düşünelim;kendi tarzında farklı temalarda resimler yapıyor fakat günün şartları,sanata ilgi duymayan bir çevre vb. nedenlerden ötürü bu resimleri kimse almıyor.Bundan dolayı ressamlığı meslek olarak görmemezlik yapamayız.Sonuç olarak mesleğin kişiye maddi anlamda getirisinin olması şart değildir.Kişi o mesleği o mesleği icra ettiği zaman aldığı hazdan,mutluluktan dolayı yapıyor olabilir.O yüzden meslek para kazanma arzusuyla edinilen bir nitelik olarak değerlendirilmemelidir.

Kısaca meslek kişinin eğitim yoluyla planlı bir şekilde edindiği veya doğuştan sahip olduğu,diğer insanların hayatlarına doğrudan veya dolaylı şekilde fayda sağlayan,gerektiğinde para kazanmak için faaliyete konulabilecek ilgili alanda sahip olduğu,edindiği vasıflar bütünüdür.

 

Yazı isvemesleksecimi.com tarafından hazırlanmıştır.Kaynak linki verilerek alıntı yapılabilir.

 

images (3)

İş nedir meslekten farkları nelerdir.

İş nedir?Meslekten farkları nelerdir?

Mesleğin tanımını yapmadan önce ..İş.. kavramının ne olduğunu bilmeliyiz.İş ve meslek her zaman birbirine karıştırılan kavramlar olmuştur.Sırasıyla bu iki kavramı ele alalım.

İş kişinin sahip olduğu mesleği icra etmesi,uygulamaya koymasıdır.Örneğin bir öğretmenin mesai saatlerinde yaptığı faaliyetler ,bir terzinin dükkanını açıp kapayıncaya kadar yaptığı faaliyetler iş olarak tanımlanır.

Meslek ise bir kişinin bir iş üretebilmesi için diğer insanlara yarar sağlayabilecek nitelikte özelliğe sahip,doğuştan sahip olduğu veya eğitim sonucu ilgili alanda edindiği vasıflar,yetenekler bütünüdür. Meslekte önemli olan kişinin sahip olduğu vasfın diğer insanlara dolaylı veya doğrudan katkı sağlamasıdır.Eğer ki kişinin eğitim sonucu edindiği vasıfları veya doğuştan sahip olduğu vasıfları diğer insanlara dolaylı veya doğrudan katkı sağlayabiliyorsa bu ilgili alandaki vasıfların bütünü meslek olarak tanımlanır.


Mesleklere örnek olarak hepimizin yakından bildiği doktorluğu,öğretmenliği,hemşireliği,terziliği,oto tamirciliğini,şarkıcılığı,tiyatro oyunculuğunu,piyanistliği ve daha birçok mesleği örnek verebiliriz.Bunlardan şarkıcılığı ele alırsak;şarkıcılık günümüzde de rastlıyoruz,kişinin bir gayreti olmadan doğuştan sahip olduğu yetenekler sayesinde,hiçbir eğitim almadan yapılabilmeye imkan tanıyan bir meslektir.Bazı şarkıcıların hayatlarına baktığımızda hiçbir eğitim almadıklarını fakat sahip olduğu doğuştan yetenekleri;güzel sesli olmaları ve şarkıları,müzik parçalarını güzel yorumları ve bu yeteneklerin diğer insanlar tarafından beğenilmesi ve bunun sürekli ortaya konulmasının istenmesinden dolayı bu kişilerin şarkıcı olarak tanımlandıklarını görüyoruz.Sonuç itibariyle buradan yola çıkarak meslek sahibi olmak için eğitim almak şart değil fakat diğer insanlara dolaylı veya doğrudan bir katkı sağlamamız şarttır ki şu örnekte bunun en güzel kanıtıdır.Biliyorsunuz bazen TV programlarında sunucular tiyatro oyunculurıyla,şarkıcılarla vb. meslekten kişilerle sohbet ederken kişilere sorarlar: ’Mektepli misiniz?’ ‘Alaylımısınız?’ diye,kimisi der: ‘Ben bu mesleğin eğitimini aldım,ben mektepliyim’,kimisi de: ‘Ben eğitim almadım,bu meslekte yetenekli olduğumun farkına vardım veya şu kişi beni keşfetti’ şeklinde ifade ederek alaylı olduğunu söyler.Burada dikkat etmemiz gereken nokta meslek edinmek için eğitim almamız şart değil yalnız yeteneklerimizi kontrol etmemiz şarttır.

Şunu da belirtmeliyiz her mesleğin getirisi icra edildiği zaman diliminde,sonrasında,yıllar sonrasında olmayabilir veya hiç olmayabilir.Örneğin bir ressam düşünelim;kendi tarzında farklı temalarda resimler yapıyor fakat günün şartları,sanata ilgi duymayan bir çevre vb. nedenlerden ötürü bu resimleri kimse almıyor.Bundan dolayı ressamlığı meslek olarak görmemezlik yapamayız.Sonuç olarak mesleğin kişiye maddi anlamda getirisinin olması şart değildir.Kişi o mesleği o mesleği icra ettiği zaman aldığı hazdan,mutluluktan dolayı yapıyor olabilir.O yüzden meslek para kazanma arzusuyla edinilen bir nitelik olarak değerlendirilmemelidir.

Kısaca meslek kişinin eğitim yoluyla planlı bir şekilde edindiği veya doğuştan sahip olduğu,diğer insanların hayatlarına doğrudan veya dolaylı şekilde fayda sağlayan,gerektiğinde para kazanmak için faaliyete konulabilecek ilgili alanda sahip olduğu,edindiği vasıflar bütünüdür.

 

Yazı isvemesleksecimi.com tarafından hazırlanmıştır.Kaynak linki verilerek alıntı yapılabilir.


.