Gaziantep Üniversitesi iş ilanları işçi memur personel alım ilanları hemşire…alınacak.

UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER Hemşire 80 -Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Lisans programlarının herhangi Birinden mezun olmak.

Sosyal Çalışmacı 1 -Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar Lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

Sağlık Teknikeri 5 -Radyoterapi önlisans programından mezun olmak.

Sağlık Teknikeri 2 -Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon önlisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

Diğer Sağlık Personeli 2 -Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak.

Sağlık Teknikeri 9 -Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Sağlık Teknikeri 1 -Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. (En az 10 yıl Üniversite hastanelerinde çalışmış olmak ve belgelemek.)

Sağlık Teknikeri 1 -Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. (En az 15 yıl Üniversite hastanelerinde çalışmış olmak, 3 Tesla MR cihazında deneyimli olmak ve belgelemek.)

 

İLAN DETAYI

http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?662c85ff-6bc3-4875-b651-05d8ff945359&kk=468

PTT ye 5000 personel alınacak.Başvuru tarihi,şartları,başvuru koşulları,

PTT’ye 5 bin personel alınacak

PTT’nin bünyesine kattığı 2 bin 539 araç törenle teslim edildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT’ye 5 bin personel alınması için çalışmalara bu ay başlanacağı müjdesini verdi.
28 Nisan 2018 19:00
Devamını gör

MSB kadrolu 12 güvenlik görevlisi alacak..Güvenlik görevlisi iş ilanları indir

Koruma ve Güvenlik Görevlisi GİH 13 12 KPSSP93 E/K MSB ANKARA

Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik ön lisans programlarının birinden mezun olup 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince Özel Güvenlik Sertifikasına sahip olmak. Ön lisans mezunu yeterli sayıda personel başvurmadığı taktirde; Lise veya dengi okul mezunu olup 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince Özel Güvenlik Sertifikasına sahip olmak. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince Özel Güvenlik Sertifikasına sahip olmak.

Milli savunma bakanlığı Ankara ve diğer şehirlerde çalıştırmak üzere farklı mesleklerde ve farklı sayılarda yaklaşık 350-400 civarı memur alımı yapacaktır. İlan başvuru tarihleri 28.12.2017 – 12 şubat 2018 tarihleri arasıdır. İlana başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularını sadece milli savunma bakanlığının internet sitesinden yapabilecekler.İlana başvurmak isteyen adayların istenilen koşulları sağlaması gerekmektedir.Tablo 2 de alım yapılacak meslek için gerekli olan öğrenim düzeyini öğrenebilirsiniz.Alım için KPSS puan üstünlüğüne bakılaca, ayrıca mülakat yapılacak. Sadece uygulama gerektiren mesleklerde uygulamalı sınav yapılacak(aşçı,berber gibi).Atamanın yapılabilmesi için mülakattan 70 puan alınması gerekli olacak. Alttan başvuru koşullarını ve kontenjan sayılarını inceleyebilirsiniz.

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına Memur Alımı İlanına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 1. Başvuru Koşulları

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel

şartlara sahip olmak;

(a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

4

(b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

(c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa

bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya

kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

(d) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına

gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut

ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

(f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak

(2) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi

görevlerde çalışıyor olmamak,

(3) Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak

sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak,

(4) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel

Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince;

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar Engelli Sağlık Kurulu

Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık

hizmet sunucularından “Memur Adayı Olur” kararlı sağlam raporu almış olmak,

(5) Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm

terör örgütleri ile herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak

(6) Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak (TABLO-2),

(7) Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim (lise) mezunları için 2016 yılında yapılmış olan Kamu

Personel Seçme Sınavlarından 2016-KPSSP03(Lisans), 2016-KPSSP93(Önlisans) ve 2016-

KPSSP94 (Ortaöğretim) birine girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmak.

NOT: Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi

olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı

puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır. (Anne/baba veya eşi TSK’ya

mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu

kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her

ikisinden de belge alacaklardır.)

Tekniker (Harita ve Kadastro) THS 9  KONTENJAN  50

KPSSP93 E/K MSB (Hrt.Gn.K.lığı) ANKARA

Harita ve/veya Kadastro ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Harita kadastro teknikeri memur alım ilanları iş ilanları 2018

Güncel ilan

PTT Ankara’da çalıştırmak üzere  

 HARİTA
 HARİTA KADASTRO / HARİTA VE KADASTRO

HARİTA VE MADEN ÖLÇME

 HARİTA TEKNİKERLİĞİ

Bölümlerinden mezun 4 harita teknikeri alacak. Başvurular 14-18 mayıs tarihleri arasında PTT internet sitesine yapılacak. İlana başvuru için ikamet şartı bulunmakta.ilana başvurmak isteyen adayların 1 yıldır Ankara’da ikamet ediyor olması gerekiyor. İlan detayına PTT İnternet sitesi duyurular kısmından ulaşabilirsiniz.

GÜNCEL İLAN

Tekniker (Harita Kadastro) 5 E Meslek Yüksekokulların Harita, Harita Kadastro veya Harita Teknikerliği bölümlerinin birinden mezun olmak. Trabzon (1) Amasra (1) İstanbul (1) Çanakkale (1) İskenderun (1) 2016 YILI KPSSP93 ASGARİ 60

MSB 50 harita teknikeri alacak

Milli savunma bakanlığı Ankara ve diğer şehirlerde çalıştırmak üzere farklı mesleklerde ve farklı sayılarda yaklaşık 350-400 civarı memur alımı yapacaktır. İlan başvuru tarihleri 28.12.2017 – 12 şubat 2018 tarihleri arasıdır. İlana başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularını sadece milli savunma bakanlığının internet sitesinden yapabilecekler.İlana başvurmak isteyen adayların istenilen koşulları sağlaması gerekmektedir.Tablo 2 de alım yapılacak meslek için gerekli olan öğrenim düzeyini öğrenebilirsiniz.Alım için KPSS puan üstünlüğüne bakılaca, ayrıca mülakat yapılacak. Sadece uygulama gerektiren mesleklerde uygulamalı sınav yapılacak(aşçı,berber gibi).Atamanın yapılabilmesi için mülakattan 70 puan alınması gerekli olacak. Alttan başvuru koşullarını ve kontenjan sayılarını inceleyebilirsiniz.

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına Memur Alımı İlanına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

 1. Başvuru Koşulları

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel

şartlara sahip olmak;

(a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

4

(b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

(c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa

bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya

kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

(d) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına

gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut

ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

(f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak

(2) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi

görevlerde çalışıyor olmamak,

(3) Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak

sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak,

(4) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel

Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince;

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar Engelli Sağlık Kurulu

Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık

hizmet sunucularından “Memur Adayı Olur” kararlı sağlam raporu almış olmak,

(5) Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm

terör örgütleri ile herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak

(6) Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak (TABLO-2),

(7) Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim (lise) mezunları için 2016 yılında yapılmış olan Kamu

Personel Seçme Sınavlarından 2016-KPSSP03(Lisans), 2016-KPSSP93(Önlisans) ve 2016-

KPSSP94 (Ortaöğretim) birine girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmak.

NOT: Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi

olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı

puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır. (Anne/baba veya eşi TSK’ya

mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu

kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her

ikisinden de belge alacaklardır.)

Tekniker (Harita ve Kadastro) THS 9  KONTENJAN  50

KPSSP93 E/K MSB (Hrt.Gn.K.lığı) ANKARA

Harita ve/veya Kadastro ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Diyanet işleri başkanlığı 9500 personel alımı ilanı detayları,ayrıntıları..

diyanet işleri başkanlığı ilan ayrıntılarıDiyanet İşleri Başkanlığı tarafından taşra teşkilatındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına 9500 personel alımı yapacaktır. Yapılacak olan alımda 2016 yılı KPSS puan sırası esas alınarak boş kadro sayısının 3 (üç) katı adayı sözlü sınava çağırılacak olup; sınav sonucu başarı sırasına göre sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin kayyım unvanlarında toplam 9500 personel alımı yapacaktır. Bu kapsamda 3000 Kur’an kursu öğreticisi, 6000 imam-hatip, 500 müezzin-kayyım alımı yapılacaktır.
Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı
1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 31/12/2017-16/01/2018 tarihlerinde (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığı ile 4-B Sözleşmeli (KKÖ,İ-H,M-K) Alımı (SÖZPER-2017-II) sınav başvuru formunu dolduracaklardır.
2. Başvuru formunu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il müftülüğüne mesai saatleri içerisinde (saat 08:30-16:30 arası) şahsen müracaat edeceklerdir.
Söz konusu ilanın tam metnine erişmek için tıklayınız.
http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?e4cd3221-426c-40d8-88da-d827bf217da5

Kamu memur alım ilanları 25 aralık 2017 başvuru tarihleri,şartları

Güncel İlanlar

2018’de kaç öğretmen alınacak?

Başbakan duyurdu… Kamuya 110 bin memur alınacak

Başbakan Binali Yıldırım, 36 bin sağlık personeli, 20 bin öğretmen, Adalet Bakanlığına 15 bin personel, 9 bin 500 diyanet ve diğer kamu personelleri dahil 110 bin personel alınacağını açıkladı.
24 Aralık 2017 19:00
Devamını gör

2018’de hangi kurumlara kaç memur alımı yapılacak?

Başbakan duyurdu… Kamuya 110 bin memur alınacak

Başbakan Binali Yıldırım, 36 bin sağlık personeli, 20 bin öğretmen, Adalet Bakanlığına 15 bin personel, 9 bin 500 diyanet ve diğer kamu personelleri dahil 110 bin personel alınacağını açıkladı.
24 Aralık 2017 19:00
Devamını gör

Jandarma Genel Konutanlığı Ankara’ya 23 lise mezunu hizmetli alacak.

Jandarma Genel Konutanlığı Ankara’ya 23 lise mezunu hizmetli alacak.

2017 YILI J.GN.K.LIĞI İLE JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI AÇIKTAN DEVLET MEMURU (SİVİL MEMURU) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI İLAN METNİ

Jandarma Genel Komutanlığı (22) ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (200) olmak üzere toplam (222) Memur Alacak

ankara hizmetli alımı detayları

jandarma genel komutanlığı memur alımı

Antalya,Mersin,Adana,Gaziantep.. bekçi alım ilanı başvuru tarihleri

Bursa ili mahalle ve çarşı bekçisi alım şartları,bilgileri
Antalya ili alanya,kumluca,manavgat,kepez,aksu,döşemealtı,konyaaltı,muratpaşa,serik ilçesi bekçi alım ilanı

Antalya Valiliği diğer il valilikleri mahalle ve çarşı bekçisi alımı için ilana çıktı.İlana erkek,ortaöğretim mezunları başvuru yapabileceklerdir.Başvuru tarihleri illere göre değişmekte.Bekçilik alımı ile ilgili gerekli şartlara alttaki bilgilerden ulaşabilirsiniz.Sınava başvurusu kabul edilen adaylara sözlü ve yazılı sınav uygulanacak.Sözlü sınavdan geçen adaylar 50 soruluk türkçe,matematik,sosyal bilgiler,fen bilgisi ve hayat bilgisi testlerine tabi tutulacaklardır.Her soru 2 puan olacak ve sınav 100 tam puan üzerinden hesaplanacaktır.Yanlış cevaplar doğruyu götürmeyecektir.

 

Bekçi alımı çıkmış sınav soruları indir pdf çöz


Bekçilik sınavı çıkmış mülakat sözlü soruları

Bekçilik sınavı çıkmış sınav sorularından bazılarını alttan inceleyebilirsiniz.Şu an Valiliklerce ve Kaymakamlıklarca yayınlanmış,daha önceden yapılmış sınavlara ait sorular yok.Yalnızca https://www.facebook.com/Carsivemahallebekcileri/ grubuna üye,daha önceden İstanbul bekçi alımı sınavına katılmış arkadaşların gönderilerinde yer alan sorular bilinmekte.O gönderileri alttan inceleyebilirsiniz.Detaylı bilgi ve diğer paylaşımlar için grup sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

 

1 bekçilik sınavı çıkmış sorular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 bekçilik sınavı istanbulda çıkmış sorular çöz
.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 bekçilik sınavı çıkmış sınav soruları indir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 bekçilik sınavında çıkmış yazılı soruları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 bekçi alımı çıkmış sınav soru ve cevapları
.

.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 bekçilik sınavı yazılı sınavı soru ve cevapları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 bekçi alımı sınav soruları indir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Bekçilik sınavı soruları (1)
.

.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Bekçilik sınavı soruları (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Bekçilik sınavı soruları (3)
.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Bekçilik sınavı soruları (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gönderiler genel olarak Nisan ayına ait,gönderilerde belirtilen sorular İstanbul’da Şubat ayında çıkılan 700 kişilik bekçi alımına ait sorular.Gönderileri detaylı incelemek için ve diğer konularda bilgi alış verişinde bulunmak için https://www.facebook.com/Carsivemahallebekcileri/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.Gönderilerdeki soruları incelediğimizde soruların YGS ve KPSS ortaöğretim sınavı sorularına benzer olduğunu gördük.Bu yüzden KPSS ortaöğretim ve YGS için hazırlanmış hazırlık kitaplarına çalışabilirsiniz.Sitemizde bu sınavlara ait sorulara ve bekçilik sınavına katılacak arkadaşlarımız için hazırladığımız sorulara ulaşabilirsiniz.

Artık eskiden olduğu gibi mahallelerin ve çarşıların güvenliğinin sağlanması için bekçilerin alınmasına karar verildi.Bu bağlamda artık illere ve ilçelere bekçi alınmaya karar verildi.Bekçi alımları yazılı ve sözlü sınavla yapılmakta.Sözlü sınavda adaylara Genel kültür durumuna;

Genel görünüş
Hal ve tavırları
Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük
Mesleğe uygunluk
Teşkilata uygunluk
Sözlü iletişim becerisi
Kendini ifade edebilme
bcerilerine yönelik sorular sorulmakta.Sözlü sınavdan 70 alan adaylar yazılı sınava katılabilmekte.Yazılı sınavda ise fen bilgisi,matematik,türkçe,sosyal bilgiler ve hayat bilgisi dersi soruları sorulmakta.Yazılı sınav 50 sorudan oluşmakta ve her soru 2 puan etmekte.Sınav 100 puan üzeriden değerlendirilmekte ve yanlış cevaplar doğruyu götürmemekte.Altta sözlü sınavda çıkmış sorulara ve yazılı sınav için hazırlanmış deneme sınavına ulaşabilirsiniz.

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Çıkmış Sözlü Mülakat Soruları
.

.

  1. Neden bekçi olmak istiyorsun?
  2. Kendinden kısaca bahseder misin?
  3. İyi bir çarşı ve mahalle bekçisi olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir?
  4. 15 Temmuz hakkındaki fikirlerin nelerdir?
  5. FETÖ hakkında düşüncelerin ve bilgin nedir?
  6. Hangi okulda okudun? Hangi yurtlarda kaldın?
  7. Bekçi olmazsan ne olursun?
  8. Bizim yerimizde olsan kendine hangi soruları sorardın?
  9. Başkanlık sistemi nedir?
  10. PYD nedir? Hakkında bildiklerinizi anlatınız.
  11. Kanunsuz bir eylem görürsen bekçi olarak ne yaparsın?
  12. Seni neden bekçi olarak aramıza alalım?
  13. Bize bekçinin sahip olması gereken yeteneklerden bahset.
  14. Bir mahallede bekçi olarak nasıl davranmalısın?
  15. Esnafla nasıl iletişimin olmalı?
  16. bekçi-mahalleli ilişkisi nasıl olmalı?
  17. Bekçiler asayiş için önemli mi?
  18. Neden bu mesleği seçtin?
  19. Maddi kaygılarla mı bekçi olmak istiyorsun?
  20. Bekçilik sana ne kazandıracak?
  21. Ülkemizde neden bekçilere ihtiyaç var?
  22. Bekçi ile polis arasındaki ilişki nasıl olmalı?
  23. Türkiye’de yer alan  adli kolluk kuvvetleri nelerdir?
  24. Türkiye’de yer alan  idari kolluk kuvvetleri nelerdir?
  25. İnsan hakları hakkında bilgi veriniz.
  26. Biyolojik delil nedir?
  27. Kimyasal reaksiyon nedir?
  28. Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş amacı nedir?
  29. Robotların insan hayatına olumlu etkilerinden bahsediniz.
  30. Dijital delil nedir?
  31. Yunanistan ve Türkiye arasında karasuları mil sorunu nedir?
  32. Meclis soruşturması nedir?
  33. İki taraflı ajan ne demektir?
  34. NATO nedir?
  35. Sponsor nedir?
  36. Öz yönetim nedir ?
  37. 1982 anayasası ilk 3 maddesi nedir?
  38. Öz savunma nedir?
  39. Modernizm nedir?
   1. Balkan savaşları hakkında bilgi veriniz.

.

.

  1. Üniversitede hangi okula gittin? Hangi yurtlarda kaldın?
  2. Anne-baba mesleği nedir? Nerelisin?
  3. 1942 Varlık Vergisi Kanunu hakkında bilgi veriniz.
  4. Fiil ehliyeti nedir?
  5. “Bir elin nesi var iki elin sesi var.” atasözünü açıklayınız.
  6. Parlâmento kararları nedir?
  7. Türkiye anayasalarını sayınız.
  8. Terör örgütleri neden küçük çocukları hedef alırlar?
  9. Terör örgütleri (DAEŞ, PYD, PKK vs.) nasıl engellenir?
  10. Enflasyon nedir?
  11. Tanık ne demektir?
  12. Tanıklık ne demektir?
  13. Sanık ne demektir?
  14. Şeyh uçmaz mürit uçurur sözünü açıklayınız.
  15. Sanal organizasyon nedir?
  16. İrad-ı Cedid nedir?
  17. Patent nedir?
  18. Küreselleşme nedir?
  19. Yönetim ne demektir?
  20. Algı operasyonu nedir?
  21. Fikri mülkiyet nedir?
  22. Weber’e göre ideal bürokrasi nedir?
  23. Sözsüz iletişim nedir?
  24. Vaka-i Hayriye nedir?
  25. İletişim sürecini etkileyen olumsuz faktörler nelerdir?
  26. Sınırda kişilik bozukluğu nedir?
  27. Enformasyon savaşı nedir?
  28. Siber alan nedir?
  29. İstibharat nedir?
  30. İstihbarat türleri nelerdir?
  31. Dijital veri nedir?
  32. Hümanizm nedir?
  1. Atom bombaları, hangi şehirlere atılmıştır?
  2. Enflasyon nedir?
  3. Devalüasyon nedir?
  4. Siber terörizm nedir?
  5. İnternet ve sosyal medyanın günümüzdeki yeri nedir?
  6. Devletler hangi unsurlardan oluşur?
  7. Greenpeace hakkında bilginiz nedir?
  8. Ceza muhakemesi nedir?
  9. Wikipedia nedir?
  10. Sanat sanat içindir sözünü açıklayınız.
  11. Suçun unsurları nelerdir?
  12. Tek yönlü iletişim nedir?
  13. Hukuk dilinde savunma nedir?
  14. Kitle nedir?
  15. 550 vekil sayısının 600’e yükseltilmesinin faydası nedir?
  16. Denetim nedir?
  17. Bekçinin asıl görevleri nelerdir?
  18. Beden dili nedir?

.

.

 1. Bekçi olmasan ne olurdun?
 2. Tarikat ve mezhepler hakkındaki görüşün nedir?
 3. Sosyal devlet nedir?
 4. Hırsızlık nedir?
 5. Din ve doğa ile ilgili sorular ağırlıklı…
 6. Bir insanın hakları nelerdir?
 7. Ben kafana silah dayasam hangi hakkını elinden almış olurum?
 8. Organik madde nedir?
 9. Türkiye’nin bölgeleri nelerdir?
 10. Türkiye’nin komşuları kimlerdir?
 11. Mimar Sinan kimdir?
 12. Nerelisin? Kendini anlatır mısın?
 13. Cinsiyet ayrımcılığı hakkında bilgi veriniz?
 14. Hangi üniversitede okudun? Hangi yurtlarda kaldın?
 15. Sence iletişim nedir?
 16. Empati yeteneği olan biri misin?
 17. Beyin göçü nedir?
 18. Beden dili sence nedir?
 19. G20 nedir? Hangi ülkeler var?
 20. Başkanlık sistemi ile hangi yönetim aracı kalktı?
 21. BM ne zaman kuruldu? Türkiye ne zaman katıldı?

Bekçilik sınavı Fen Bilgisi dersi çalışma soruları çöz

Bekçilik sınavı Sosyal bilgiler dersi çalışma soruları çöz

Bekçilik sınavı matematik dersi çalışma soruları çöz

Bekçilik sınavı türkçe dersi çalışma soruları çöz

Alttan 2016 yılında çıkmış KPSS ortaöğretim sorularını çözebilirsiniz.Sınav sorularının KPSS ortaöğretim sorularına benzer olması beklenmekte.
.

.


.

.

Bursa İli Nilifer,Osmangazi,Yıldırım 250 bekçi alım ilanı

Bursa ili mahalle ve çarşı bekçisi alım şartları,bilgileri
Bursa ili mahalle ve çarşı bekçisi alım şartları,bilgileri

Bursa valiliği NilÜfer,Osmangazi ve Yıldırım ilçeleri için 250 kişilik ilana çıktı.İlana erkek,ortaöğretim mezunları başvuru yapabileceklerdir.Başvurular 14 kasım-28 kasım tarihleri arasnda ilgili kaymakamlıklara yapılacak.Bekçilik alımı ile ilgili gerekli şartlara alttaki bilgilerden ulaşabilirsiniz.Sınava başvurusu kabul edilen adaylara sözlü ve yazılı sınav uygulanacak.Sözlü sınavdan geçen adaylar 50 soruluk türkçe,matematik,sosyal bilgiler,fen bilgisi ve hayat bilgisi testlerine tabi tutulacaklardır.Her soru 2 puan olacak ve sınav 100 tam puan üzerinden hesaplanacaktır.Yanlış cevaplar doğruyu götürmeyecektir.bekçi alım şartlarıbekçi sözlü sınav tarihleribekçi yazılı sınavın şekli ve tarihibekçi alımı başarı listesi
bekçi başvuru dilekçesibekçi başvuru dilekçesi 2bekçi alım ilanıbaşvuru yeri

Türk Hava Yolları pilot alım ilanı

THY A.O. Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayı Arıyor

Genel Özellikler

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • En az lisans derecesi mezunu (örgün veya açıköğretim) olmak,
 • 01.01.1987 tarihinden sonra doğmuş olmak,
 • Erkek adaylar için boy 165 cm’den kısa, 190 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine uygun olmak,
 • Bayan adaylar için boy 160 cm’den kısa, 190 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine uygun olmak,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,
 • Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,
 • Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak.
 • Daha önce THY A.O. ve THY A.O.‘ nun  iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmış olmamak.

Yabancı Dil (İngilizce) Şartı

 • Başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek.
 • TOEFL (IBT)           : 75 (speaking : min.20)
 • IELTS (Akademik)   : 6 (speaking : min.6)

Sağlık Şartı

 • Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) Annex-1’deki ve JAR  FCL-3’deki Ticari Havayolu Pilotu şartlarına uygun olmak. (Adaylar bu şartları sağladıklarını belgeleyen raporu, daha sonra duyurulacak tarihte belirtilecek hastanelerden kendi imkanları ile temin edeceklerdir.)

Diğer Şartlar

 • THY A.O. tarafından yapılacak olan değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak.

Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol:

 • Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet üzerinden başvurmaları gerekmektedir. İnternet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir.
 • İlan kriterlerini sağlayan adaylar evrak kontrol ve boy-kilo ölçüm sürecine davet edilecektir. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir.
 • Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi akabinde istihdam süreci tamamlanacaktır.
 • İlanımız 30.09.2017 tarihine kadar yayında kalacaktır.

Başvuru için tıklayınız.