2018 şubat ayı öğretmen atamaları ne zaman yapılacak,yayınlanacak?

ücretli öğretmen ataması ne zaman yapılacakMEB geçen aylarda şubat 2018 de atama yapacağını duyurmuştu.Fakat Şubat ayına girmemize rağmen henüz öğretmen atamalarıyla ilgili bir açıklama yapılmış bir ilan da yayınlanmış değil ki bu durum muhtemelen yeni tasarıyla ücretli öğretmenlerin sınavsız(kpss şartsız) kadroya geçebilmesine olanak sağlayan torba yasanın beklenmesinden kaynaklanmakta.Bilindiği üzere milli eğitim bakanı bir açıklamasında uzun yıllar ücreti öğretmenlik yapan öğretmenlere sınavsız kadro verileceğini duyurmuştu.Buna istinaden geçtiğimiz günlerde kamuda ücretli öğretmenlik yapan ve yapmış olan öğretmenlere yönelik 5000 kontenjanın kabülü TBMM ye sunuldu.Şu an henüz tasarı hakkında görüşme yapılmış değil.Muhtemelen tasası görüşüldükten ve onaylandıktan sonra 5000 ücretli öğretmenin atamasıyla birlikte diğer öğretmenlerin de ataması yapılacak.

2018 KPSS güncel bilgiler nedir? video izle

Grafiklerle KPSS eğitim bilimleri konu dağılımı,soru sayısı,konuları

Kpss eğitim bilimlerinden toplam 80 soru sorulmakta, genel olarak bu soruların 16’sı Öğretim İlke,yöntemleri ve teknikleri ve Öğrenme Psikolojisi’den,12’si Ölçme ve Değerlendirme , Gelişim Psikolojisi ve Rehberlik ve Özel Eğitim’de, 4 tanesi Sınıf Yönetimi,Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı ve Program Geliştirme’den gelmekte.

kpss eğitim bilimleri soru dağılımı

KPSS lisans matematik türkçe tarih coğrafya konu dağılımı,soru sayısı

2018 Kpss Konu ve Soru Dağılımları

2018 Ösym Kamu Personeli Seçme Sınavı  Sınavında Çıkacak Konular ve Soru sayıları altta verilmiştir

2018 Kpss B Grubu Lisans ve Önlisans Soru dağılımları aynıdır.

GENEL YETENEK (60 SORU)

  • Türkçe 30 soru
  • Matematik :  27 soru
  • Geometri :  3 soru

kpss lisans genel yetenek soru sayısı
GENEL KÜLTÜR (60 SORU)
• Tarih; 27 soru
• Coğrafya; 18 soru
• Vatandaşlık; 9 soru
• Güncel Bilgiler; 6 soru

KPSS genel kültür soru sayısı grafik
2018 Kpss Sınavı Soru Dağılımları
2018 KPSS LİSANS – ÖNLİSANS GENEL YETENEK SORU VE KONU DAĞILIMLARI
Türkçe Soru ve Konu Dağılımı (30 soru)
• Sözcükte Anlam
• Cümlede Anlam
• Paragrafta Anlam
• Noktalama İşaretleri
• Yapı Bilgisi
• Ses Bilgisi
• Sözcük Bilgisi
• Cümle Bilgisi
• Yazım Kuralları
• Anlatım Bozuklukları
• Sözel Mantık ve Akıl Yürütme
Matematik Soru veKonu Dağılımı (27 soru)
• Temel Kavramlar
• Sayılar
• Bölme ve Bölünebilme kuralları
• Asal Çarpanlarına ayırma, EBOB-EKOK
• Birinci Dereceden Denklemler
• Rasyonel Sayılar
• Eşitsizlik, Mutlak değer
• Üslü sayılar
• Köklü sayılar
• Çarpanlara ayırma
• Oran-orantı
• Problemler
• Kümeler
• İşlem ve Modüler Aritmetik
• Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık
• Tablo ve Grafikler
• Sayısal Mantık Problemleri
Geometri Soru ve Konu Dağılımı (3 soru)
• Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar
• Çokgenler ve Dörtgenler
• Çember ve Daire
• Analitik Geometri
• Katı Cisimler

2018 KPSS LİSANS – ÖNLİSANS GENEL KÜLTÜR SORU VE KONU DAĞILIMLARI
Tarih Konu ve Soru Dağılımı (27 soru)
• İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
• Türk – İslam Tarihi
• Osmanlı Tarihi
• Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
• Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri
• Yüzyılda Osmanlı Devlet
• Kurtuluş Savası’nın Hazırlık Dönemi
• Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
• Atatürk ilke ve İnkılapları
• Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
• Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Coğrafya Konu ve Soru Dağılımı (18 soru)
• Coğrafi Konum ve Türkiye’nin Coğrafi Konumu
• Türkiye’nin Yer şekilleri ve Özellikleri
• Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
• Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
• Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası
• Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
• Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm
• Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
• Bölgesel Kalkınma Projeleri

Vatandaşlık Konu ve Soru Dağılımı (9 soru)
• 1- Hukukun Temel Kavramları
• 2- Devlet Biçimleri ve Hükümet Sistemleri
• 3- Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi
• 4- 1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri
• 5- Yasama
• 6- Yürütme
• 7- Yargı
• 8- Temel Hak ve Hürriyetler
• 9- İdare Hukuku
• 10- Uluslararası Kuruluşlar
Türkiye ve Dünya ile ilgili Genel Kültürel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular (6 Soru)
2018 KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU VE KONU DAĞILIMLARI
KPSS2018 Öğretmenlik Eğitim Bilimleri Konu ve Soru Dağılımları Aşağıdaki gibidir

• Öğretim İlke ve Yöntemleri ve Teknikleri 16 Soru
• Öğrenme Psikolojisi 16 Soru
• Ölçme ve Değerlendirme 12 Soru
• Gelişim Psikolojisi 12 Soru
• Rehberlik ve Özel Eğitim 12 Soru
• Sınıf Yönetimi 4 Soru
• Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 4 Soru
• Program Geliştirme 4 Soru
TOPLAM : 80 Soru

Kpss eğitim bilimleri konuların soru sayıları