LYS sınavı hakkında bilgiler - İş ve meslek seçimi

LYS sınavı hakkında bilgiler

TS-2 Puanı nedir?TS-2 puanıyla öğrenci alan bölümler nelerdir? TS puanı edebiyat-sosyal bilgiler ağırlıklı puan türüdür.Kendi içinde 2 türe ayrılır.Her bir tür için puana etki eden derslerin ağırlık yüzdelikleri,gidilmek istenen bölümün gerektirdiği yetkinliklere göre farklılık gösterir.Örneğin TS-1 puanına %15 oranında lys-3 edebiyat puanı etki ederken,TS-2 puanında bu değer %25’dir.TS puan türü için LYS-3 ve LYS-4’e girilmelidir.Her bir puan türü için gidilebilecek bölümler farklılık gösterir.ÖrneğinTS-1 puanıyla iletişim fakültesine gidilebilirken TS-2 puanıyla aynı bölüme...
TS-1 Puanı nedir?TS-1 puanıyla öğrenci alan bölümler nelerdir? TS puanı edebiyat-sosyal bilgiler ağırlıklı puan türüdür.Kendi içinde 2 türe ayrılır.Her bir tür için puana etki eden derslerin ağırlık yüzdelikleri,gidilmek istenen bölümün gerektirdiği yetkinliklere göre farklılık gösterir.Örneğin TS-1 puanına %15 oranında lys-3 edebiyat puanı etki ederken,TS-2 puanında bu değer %25’dir.TS puan türü için LYS-3 ve LYS-4’e girilmelidir.Her bir puan türü için gidilebilecek bölümler farklılık gösterir.ÖrneğinTS-1 puanıyla iletişim fakültesine gidilebilirken TS-2 puanıyla aynı bölüme gidilemez.TS-1...
TM-3 Puanı nedir?TM-3 puanıyla öğrenci alan bölümler nelerdir? TM puanı Türkçe-matematik ağırlıklı puan türüdür.Kendi içinde 3 türe ayrılır.Her bir tür için puana etki eden derslerin ağırlık yüzdelikleri,gidilmek istenen bölümün gerektirdiği yetkinliklere göre farklılık gösterir.Örneğin TM-1 puanına %25 oranında lys-1 matematik puanı etki ederken,TM-3 puanında bu değer %18’dir.TM puan türü için LYS-1 ve LYS-3’e girilmelidir.Her bir puan türü için gidilebilecek bölümler farklılık gösterir.ÖrneğinTM-1 puanıyla işletme bölümüne gidilebilirken TM-3 puanıyla aynı bölüme gidilemez.TM-3...
TM-2 Puanı nedir?TM-2 puanıyla öğrenci alan bölümler nelerdir? TM puanı Türkçe-matematik ağırlıklı puan türüdür.Kendi içinde 3 türe ayrılır.Her bir tür için puana etki eden derslerin ağırlık yüzdelikleri,gidilmek istenen bölümün gerektirdiği yetkinliklere göre farklılık gösterir.Örneğin TM-1 puanına %25 oranında lys-1 matematik puanı etki ederken,TM-3 puanında bu değer %18’dir.TM puan türü için LYS-1 ve LYS-3’e girilmelidir.Her bir puan türü için gidilebilecek bölümler farklılık gösterir.ÖrneğinTM-1 puanıyla işletme bölümüne gidilebilirken TM-3 puanıyla aynı bölüme gidilemez.TM-2...
TM-1 Puanı nedir?TM-1 puanıyla öğrenci alan bölümler nelerdir? TM puanı Türkçe-matematik ağırlıklı puan türüdür.Kendi içinde 3 türe ayrılır.Her bir tür için puana etki eden derslerin ağırlık yüzdelikleri,gidilmek istenen bölümün gerektirdiği yetkinliklere göre farklılık gösterir.Örneğin TM-1 puanına %25 oranında lys-1 matematik puanı etki ederken,TM-3 puanında bu değer %18’dir.TM puan türü için LYS-1 ve LYS-3’e girilmelidir.Her bir puan türü için gidilebilecek bölümler farklılık gösterir.ÖrneğinTM-1 puanıyla işletme bölümüne gidilebilirken TM-3 puanıyla aynı bölüme gidilemez.TM-1...
MF-4 puan türü nedir?MF-4 puan türüyle gidilebilecek bölümler nelerdir? MF puanı matematik ve fen ağırlıklı bir puan türüdür.Kendi içinde 4 puan türüne ayrılır.Bu puan türlerinin bazılarında matematik netleri etkilidir,bazılarında fen netleri etkilidir,bazılarında ayrı ayrı fizik,kimya,biyoloji netleri etkilidir.Mesleğin gerektirdiği,bölümün gerektirdiği yetkinliğe göre bölümler için derslerin puan türüne etkileri  farklılık göstermektedir.Örneğin sağlık bölümleri için biyoloji,kimya daha çok etkiliyken,mühendislik bölümleri için matematik ve fizik dersleri etkilidir.MF-4 puanına daha çok lys-1 matematik netleri etki eder.Ardından...
MF-3 puan türü nedir?MF-3 puan türüyle gidilebilecek bölümler nelerdir? MF puanı matematik ve fen ağırlıklı bir puan türüdür.Kendi içinde 4 puan türüne ayrılır.Bu puan türlerinin bazılarında matematik netleri etkilidir bazılarında fen netleri etkilidir,bazılarında ayrı ayrı fizik,kimya,biyoloji netleri etkilidir.Mesleğin gerektirdiği,bölümün gerektirdiği yetkinliğe göre bölümler için derslerin puan türüne etkileri  farklılık göstermektedir.Örneğin sağlık bölümleri için biyoloji,kimya daha çok etkiliyken,mühendislik bölümleri için matematik ve fizik dersleri etkilidir.MF-3 puanına daha çok lys-2 biyoloji  netleri etki...
MF-2 puan türü nedir?MF-2 puan türüyle gidilebilecek bölümler nelerdir? MF puanı matematik ve fen ağırlıklı bir puan türüdür.Kendi içinde 4 puan türüne ayrılır.Bu puan türlerinin bazılarında matematik netleri etkilidir bazılarında fen netleri etkilidir,bazılarında ayrı ayrı fizik,kimya,biyoloji netleri etkilidir.Mesleğin gerektirdiği,bölümün gerektirdiği yetkinliğe göre bölümler için derslerin puan türüne etkileri  farklılık göstermektedir.Örneğin sağlık bölümleri için biyoloji,kimya daha çok etkiliyken,mühendislik bölümleri için matematik ve fizik dersleri etkilidir.MF-2 puanına daha çok lys-1 matematik netleri etki...
MF-1 puan türü nedir?MF-1 puan türüyle gidilebilecek bölümler nelerdir? MF puanı matematik ve fen ağırlıklı bir puan türüdür.Kendi içinde 4 puan türüne ayrılır.Bu puan türlerinin bazılarında matematik netleri etkilidir bazılarında fen netleri etkilidir,bazılarında ayrı ayrı fizik,kimya,biyoloji netleri etkilidir.Mesleğin gerektirdiği,bölümün gerektirdiği yetkinliğe göre bölümler için derslerin puan türüne etkileri  farklılık göstermektedir.Örneğin sağlık bölümleri için biyoloji,kimya daha çok etkiliyken,mühendislik bölümleri için matematik ve fizik dersleri etkilidir.MF-1 puanına daha çok lys-1 matematik netleri etki...
LYS Puan türleri,derslerin etki oranları ve LYS oturumları LYS üniversitelere seçim için ÖSYM’nin  kullandığı sınav türüdür. YGS sınavında 180 ve üzeri puan alan adaylar LYS’ye girmeye hak kazanırlar.Bölümlerin gerektirdiği bilgi,beceri ve yeteneklere göre 4 farklı puan türü oluşturulmuştur.Bunlar MF puanı,TM puanı,TS puanı ve Dil puanı’dır.Puan türleri,puana etki eden temel derslerin baş harfleri kullanılarak kısaltılmıştır.MF puanı matematik-fen ağırlıklı,TM puanı Türkçe-matematik ağırlıklı,TS punaı Türkçe-sosyal ağırlıklı,Dil puanı yabancı dil(İngilizce,almanca,fransızca) ağırlıklı puan türüdür.Bir adayın LYS...
Sayfa başına git