Özel güvenlik görevlisi olmak için boy ve kilo şartı var mı?

Özel güvenlik görevlisi olmak için boy ve kilo şartı yoktur fakat kamu alımlarında boy ve kilo şartı konulmaktadır.

Adayların,adayın tercihine göre ‘özel güvenlik görevlisi olur’ yazılı sağlık raporu alması yeterlidir.

Silahlı özel güvenlik görevlisi sağlık raporu için devlet hastanelerine, silahsız özel güvenlik görevlisi sağlık raporu için devlet hastanelerine veya özel hastanelere başvuru yapılır.Aday 5 ayrı branşta doktora görünür.Bunlar; KBB, ortopedi, nöroloji, psikiyatri ve göz doktorlarıdır.Hepsinin onayı ve en son olarak da başhekimin onayından sonra adayın talebine göre ‘silahlı veya silahsız özel güvenlik görevlisi olur’ raporu verilir.

 

Silahlı özel güvenlik görevlisi olma şartları nelerdir?

SİLAHLI özel güvenlik görevlisi başvurusu için herhangi bir özel güvenlik kursuna;

* 21 yaşını doldurmuş,

* En az Lise mezunu olan,

* Devlet Hastane’sinden “Silahlı Özel Güvenlik Olur”ibareli Sağlık Raporu alabilen,

* Sabıka Kaydı bulunmayan,

* 1 adet vesikalık fotoğrafı olan,


Her T.C. Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi Yabancı Uyruklular; Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi olabilir. Bunun için izlenecek 6 adım vardır;


1) Nüfus Cüzdanı, Diploma, Fotoğraf ve Sağlık Raporu eksiksiz olan kursiyer, Özel Güvenlik Kursuna başvuru yapılır.

2) Sözleşmesi ve evrakları tam olan kursiyerin Emniyet Müdürlüğü’ne resmi bildirimi yapılır.

3) Resmi bildirimi yapılmış kursiyer,120 saat (15 Gün) Özel Güvenlik Eğitimi alır.

4) Eğitimini tamamlayan kursiyer, Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan Özel Güvenlik Sınavına girer ve bu sınavda sorulan;

Her biri 1 puan olan 100 ortak sorudan en az 50 puan aldığında,

Her biri 2 puan olan 25 Silah Bilgisi sorusuyla birlikte her biri 10 puan olan 5 atışın sonucunda, ikisinin toplamından da en az 50 puan alırsa ve son olarak,

Ortak Soru Puanı + Silah Bilgisi Puanı + Atış Puanı toplamı en az 120 puan olursa başarılı sayılır.

Toplam 4 sınav hakkı olan kursiyer 4. hakkında da başarısız olursa yeniden kayıt yaptırmak zorunda kalır.

5) Özel Güvenlik Sınavını kazanan kursiyer,Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası almaya hak kazanır.

6) Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasını alan kursiyer, bu sertifika sayesinde Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olur ve özel güvenlik görevlisi olarak çalışabilir.

Silahsız özel güvenlik görevlisi olma şartları nelerdir?

SİLAHSIZ Özel güvenlik görevlisi kursu başvurusu için herhangi bir özel güvenlik kursuna;

1) Nüfus Cüzdanı, Diploma, Fotoğraf ve Sağlık Raporu ile başvuru yapılır.

2) Sözleşmesi ve evrakları tam olan kursiyerin,Emniyet Müdürlüğü’ne resmi bildirimi yapılır.

3) Resmi bildirimi yapılmış kursiyer, kursta 100 saat (13 Gün) Özel Güvenlik Eğitimi alır.

4) Eğitimini tamamlayan kursiyer, Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan Özel Güvenlik Sınavına girer ve bu sınavda sorulan;

100 ortak sorudan en az 60 tanesine doğru cevap verirse başarılı sayılır.

Toplam 4 sınav hakkı olan kursiyer 4. hakkında da başarısız olursa yeniden kayıt yaptırmak zorunda kalır.

5) Özel Güvenlik Sınavını kazanan kursiyer, Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası ve kimlik kartı almaya hak kazanır ve özel güvenlik görevlisi olarak çalışabilir.

Özel güvenlik görevlisinin görev ve sorumlulukları nelerdir?

Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri Nelerdir?
1)Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek İsteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
2)Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
3)Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ‘ıncı maddesine göre yakalama.
4)Görev alanında, haklarında yakalama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama, arama.
5)Yangın, deprem gibi tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme.
6)Hava meydanı, liman, gar, İstasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
7)Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.
8)Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.

9)Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununa göre yakalama.
10)Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma.

Özel güvenlik görevlisi olma şartları nelerdir?

Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar Nelerdir?
Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
*Silahsız görev yapacaklar için 18, silahlı görev yapacaklar için 21 yaşıı doldurmuş olmak.
*Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.
*Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
*5188 sayılı Kanunun 10. maddesinin (d) bendinde “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.” şartlarını taşıyor olmak.
SİLAHSIZ Özel güvenlik görevlisi kursu başvurusu için herhangi bir özel güvenlik kursuna;

1) Nüfus Cüzdanı, Diploma, Fotoğraf ve Sağlık Raporu ile başvuru yapılır.

2) Sözleşmesi ve evrakları tam olan kursiyerin,Emniyet Müdürlüğü’ne resmi bildirimi yapılır.

3) Resmi bildirimi yapılmış kursiyer, kursta 100 saat (13 Gün) Özel Güvenlik Eğitimi alır.

4) Eğitimini tamamlayan kursiyer, Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan Özel Güvenlik Sınavına girer ve bu sınavda sorulan;

100 ortak sorudan en az 60 tanesine doğru cevap verirse başarılı sayılır.

Toplam 4 sınav hakkı olan kursiyer 4. hakkında da başarısız olursa yeniden kayıt yaptırmak zorunda kalır.

5) Özel Güvenlik Sınavını kazanan kursiyer, Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası ve kimlik kartı almaya hak kazanır ve özel güvenlik görevlisi olarak çalışabilir.

SİLAHLI özel güvenlik görevlisi başvurusu için herhangi bir özel güvenlik kursuna;

* 21 yaşını doldurmuş,

* En az Lise mezunu olan,

* Devlet Hastane’sinden “Silahlı Özel Güvenlik Olur”ibareli Sağlık Raporu alabilen,

* Sabıka Kaydı bulunmayan,

* 1 adet vesikalık fotoğrafı olan,


Her T.C. Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi Yabancı Uyruklular; Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi olabilir. Bunun için izlenecek 6 adım vardır;


1) Nüfus Cüzdanı, Diploma, Fotoğraf ve Sağlık Raporu eksiksiz olan kursiyer, Özel Güvenlik Kursuna başvuru yapılır.

 

2) Sözleşmesi ve evrakları tam olan kursiyerin Emniyet Müdürlüğü’ne resmi bildirimi yapılır.

 

3) Resmi bildirimi yapılmış kursiyer,120 saat (15 Gün) Özel Güvenlik Eğitimi alır.

 

4) Eğitimini tamamlayan kursiyer, Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan Özel Güvenlik Sınavına girer ve bu sınavda sorulan;

Her biri 1 puan olan 100 ortak sorudan en az 50 puan aldığında,

Her biri 2 puan olan 25 Silah Bilgisi sorusuyla birlikte her biri 10 puan olan 5 atışın sonucunda, ikisinin toplamından da en az 50 puan alırsa ve son olarak,

Ortak Soru Puanı + Silah Bilgisi Puanı + Atış Puanı toplamı en az 120 puan olursa başarılı sayılır.

Toplam 4 sınav hakkı olan kursiyer 4. hakkında da başarısız olursa yeniden kayıt yaptırmak zorunda kalır.

 

5) Özel Güvenlik Sınavını kazanan kursiyer,Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası almaya hak kazanır.

 

6) Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasını alan kursiyer, bu sertifika sayesinde Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olur ve özel güvenlik görevlisi olarak çalışabilir.