YKS hukuk fakültesi için en düşük başarı sıralaması kaç?

YKS hukuk fakültesi bölümlerini tercih edecek adaylar için en düşük başarı sıralaması şartı EA puan türünden 150.000 herhangi bir öğrencinin Hukuk fakültesi bölümlerinden birini tercih edebilmesi için 150.000 ve daha az sıralamada olması gerekiyor.

yks hukuk fakültesi başarı sıralaması şartı

YKS TYT okul puanı OBP nasıl hesaplanacak?

OBP NASIL HESAPLANACAKTIR?

ortaöğretim başarı puanı öğrencinin 100 üzrinden diploma notunun 5 ile çarpımının 0.12 ile çarpılması ile elde edilecek ve öğrencilerin ham puanlarına  bu puan eklenerek yerleştirme puanları hesaplanacaktır. örneğin diploma notu 80 olan bir öğrencinin okul başarı puanı 80*5=400 400*0.12=48 puan olarak hesaplanacak. en düşük okul puanı 30 olacak. kişinin diploma ortalaması bu puana yetmiyor olsa bile öğrenciye bu puan verilecek. yani okul puanı 30 ile 60 puan arasında olacak ve bu puanlar öğrencinin ham puanına eklenecek.

Bazı bölümlere ek puan uygulaması bulunmakta bu bölümlere tercih yapan adaylara 0.06 katsayılık ek okul puanı ilave edilecek örneğin okul diploma notu ek puan verilen bir bölüme gitmek isterse 80*5=400  400*0.12 + 400*0.06 = 48 + 24=72 okul puanı alacak. Bu bölümler genel olarak meslek lisesi bölümlerinden mezun öğrencilere kendi bölümleri ile alakalı bölümleri tercih etmeleri durumunda verilecek.Bu bölümlere YKS kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

YKS kılavuzunda yer alan okul puanı açıklaması;

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir.
Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir.
Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır.
Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye
alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem
yapılmayacaktır.
Son sınıftaki adayların 2018-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılacak Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
hesaplanmasında kullanılacak olan diploma notu bilgisi, Merkezimiz tarafından MEB e-okul sisteminden (Haziran Ayı
içerisinde) ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılacaktır. Bu sisteme KKTC okulları dâhil değildir. Adaylar, ÖSYM
tarafından duyurulacak tarihlerde, okul ve diploma notu bilgilerini aday işlemleri sisteminden kontrol edebilecekler ve
değişiklik taleplerini ÖSYM üzerinden değil okulları aracılığıyla e-okul üzerinden yapacaklardır. Süre tamamlandıktan
sonra gelen düzeltme istekleri kabul edilmeyecektir. Bu bilgilerin ÖSYM’ye eksik veya yanlış bildirilmesinden ÖSYM
değil, zamanında notlarını kontrol etmeyen veya diploma notunun düzeltilmesi için okulunu uyarmayan adaylar sorumlu
olacaktır. Değişiklik işlemleri sadece ÖSYM tarafından belirlenen süreler içinde yapılabileceğinden adayların, ÖSYM’nin
internet sayfasında yapılacak duyuruları dikkatle takip etmeleri ve varsa düzeltme taleplerini zamanında kendi okullarına
iletmeleri gerekmektedir.
KKTC okulları için 2018-YKS’ye başvuran adayların diploma notları Haziran ayı içerisinde ÖSYM’nin internet sayfasında
belirtilecek olan tarihler arasında, adayların öğrenim gördüğü okul müdürlüklerinden elektronik ortamda internet
aracılığıyla toplanacaktır. Okul müdürlükleri tarafından ÖSYM’ye elektronik ortamda bildirilen diploma notları listelenerek
adayların kolaylıkla görebilecekleri bir yere asılacaktır. Adaylar bu bilgilerini mutlaka kontrol etmelidir. Adayların bu
bilgilerini ayrıca https://ais.osym.gov.tr internet adresinden de kontrol etmeleri gerekmektedir. Adayların düzeltme
istekleri incelenerek gerekli düzeltmeler, süresi içinde sadece ilgili okul tarafından yapılacaktır. Süre tamamlandıktan sonra
gelen düzeltme istekleri hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir. Bu bilgilerin ÖSYM’ye eksik veya yanlış bildirilmesinden
ÖSYM sorumlu olmayacaktır.
Eğitim bilgilerinin ve diploma notlarının aday tarafından onaylanması
2018-YKS’ye başvuran adayların YKS değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim
bilgilerini, 2 – 9 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) kontrol etmeleri ve bu
eğitim bilgilerini seçerek 9 Temmuz 2018 tarihi saat 16.00’ya kadar onaylamaları gerekmektedir.
Eğitim bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları/olacakları ortaöğretim kurumları ile
görüşerek eğitim bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi üzerinden düzelttirmeleri ve bu düzeltme işlemi
sonrasında 2 – 9 Temmuz 2018 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr adresinden düzelttirdikleri eğitim
bilgilerini seçerek 9 Temmuz 2018 tarihi saat 16.00’ya kadar onaylamaları gerekmektedir.
Eğitim bilgisi e-Okul’a eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini Kamu Kurumları İşletim Sistemi
(KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında https://ais.osym.gov.tr adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek
9 Temmuz 2018 tarihi saat 16.00’ya kadar onaylamaları gerekmektedir.
Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme
taleplerine ilişkin Merkezimizce yapılacak işlem bulunmamaktadır.
Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 9 Temmuz 2018 tarihinde saat 16.00’da sona erecek olup adayların bu
tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacak ve bu eğitim bilgisine göre değerlendirme işlemleri yapılacaktır.
2018-YKS’ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu seçme ve onay
işlemi yapılmadığı takdirde, OBP işlemlerinin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa, bu eğitim
bilgisi kullanılacaktır. Bu tarihte adayın birden fazla eğitim bilgisi varsa ve başvuruda seçmiş olduğu eğitim bilgisi, bu
eğitim bilgileri arasında ise, adayın bu eğitim bilgisi kullanılacaktır. (Onay işlemi yapmayan adaylar için başvuruda
kullanılan eğitim bilgisinin son eğitim bilgileri arasında olup olmadığının anlaşılmasında; okul türü, alan ve dal bilgileri
kullanılacaktır.) Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyor ise adayın
en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacaktır.

YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN OBP BU PUANLARA NASIL
EKLENECEK VE EK PUANLAR NASIL HESAPLANACAKTIR?
Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların
yerleştirme puanları hesaplanacaktır.
TYT puanı 150’nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı (Y-TYT) hesaplanmayacaktır.
SAY, SÖZ, EA, DİL puanı 180’in altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL)
hesaplanmayacaktır.
TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150’nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT’ye
girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.
29
TYT puanı 150’nin üstünde olan adaylardan AYT ve/veya YDT’ye giren ve cevaplamış oldukları testlere bağlı olarak 180
ve üzeri puan alanların ilgili yerleştirme puanları hesaplanacaktır.
Bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumları mezunlarının, Tablo 3A’da, Tablo 3B.1’de ve Tablo 3C’de
belirtilen yükseköğretim ön lisans/lisans programına yerleştirilirken OBP’nin 0,06 katsayısı ile çarpımından elde edilecek ek
puanları da yerleştirme puanlarına eklenecektir. Bu ek puanlardan yararlanmak için adayların ön lisans programları için 150
veya daha yüksek puan almış olmaları, lisans programları için ilgili puan türünde 180 veya daha yüksek puan almış olmaları
gerekmektedir.
Tablo 3A’da, Tablo 3B.1’de yer alan programlar için ek puanlar, 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program
uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için
uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için Tablo 3A ve Tablo 3B.1
kapsamında ek puan hesaplanmayacaktır.
2017-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adaylar,
2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken OBP’ye uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir.
2017-ÖSYS’de özel yetenek sınavı sonucu kayıt olanların bilgisi, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınacaktır.
Yükseköğretim Yürütme Kurulunca, 2017-ÖSYS ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim
kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da 2017 kayıt tarihlerinde
yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılmasına, bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini 29 Aralık 2017
tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtlarının yapılmasına, bu tarihe kadar mezun
olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtlarının silinmesine ve bu durumda olup belirlenen kayıt tarihlerinde geçici
kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtlarının yapılmayacağına karar verilmiştir. Bu karar gereği; 2017-ÖSYS için lise son
sınıf öğrencisi durumunda eğitim bilgisi mevcut olup, 2017-ÖSYS’de bir yükseköğretim programına yerleştirildiği hâlde
belirtilen tarihe kadar mezun olamadığı için yerleştirildiği programa kayıt yaptıramayan adaylardan, 2018-YKS’ye
başvuranların OBP’lerinin çarpılacağı katsayılar yarıya düşürülmeyecektir. Bu durumdaki adayların MEB e-okuldaki
bilgileri dikkate alınacağından adayların ayrıca ÖSYM’ye dilekçe/belge göndermesi gerekmemektedir.

 

ücretsiz TYT deneme sınavı indir pdf

TEMEL YETERLİLİK TESTİ DENEME SINAVI 1

TEMEL YETERLİLİK TESTİ DENEME SINAVI 1 CEVAP ANAHTARI

 

ALAN YETERLİLİK TESTİ DENEME SINAVI 1

ALAN YETERLİLİK TESTİ DENEME SINAVI 1 CEVAP ANAHTARI

 

TEMEL YETERLİLİK TESTİ DENEME SINAVI 2

TEMEL YETERLİLİK TESTİ 2 DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI

ALAN YETERLİLİK TESTİ DENEME SINAVI 2

ALAN YETERLİLİK TESTİ DENEME SINAVI 2 CEVAP ANAHTARI

 

TEMEL YETERLİLİK TESTİ DENEME SINAVI 3

TEMEL YETERLİLİK TESTİ DENEME SINAVI 3 CEVAP ANAHTARI

YKS ( TYT , AYT ) sınavı ne zaman yapılacak? Yeni tarihleri,yeni saatleri

YKS sınavı ne zaman yapılacak? Yeni sınav tarihleri TYT AYT

YKS sınavı bilindiği üzere 23 haziran 24 haziran tarihlerinde yapılacaktı. Geçtiğimiz gün açıklanan erken seçim kararıyla birlikte ÖSYM sınav tarihine denk gelen erken seçim tarihi nedeniyle acil toplandı ve sınavın 30 Haziran ve 1 Temmuzda yapılmasına karar verdi.Verilen karara göre TYT 30 haziranda AYT ve DYT 1 Temmuzda yapılacak..Normalde sınav TYT: 23 Haziran 2018 Cumartesi AYT: 24 Haziran 2018 Pazar YDT: 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacaktı.

 

Erdoğan, erken seçim tarihini açıkladı… 24 Haziran’da seçim yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasında yapılan görüşmenin ardından seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.
18 Nisan 2018 15:55
Devamını gör

YKS TYT OBP kaç puan verilecek?En yüksek ve en küşük puanlar nelerdir?

OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) Nedir? Nasıl Hesaplanır? TYT ve YKS Puanını ve Sıralamasını ne kadar etkiler?

YKS AYT-SAY Sayısal Puan Hesaplama nasıl yapılacak?Puan katsayısı


YKS matematik,türkçe,fen,türkçe,sosyal bilgiler katsayısı soru sayısı,ağırlığı


TYT’nin avantajları dezavantajları nelerdir?

Yeni sistemin geçtiğimiz yıllarda uygulanan bütün sınav sistemlerinden ayrılan en önemli özellikleri;
 Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde tek tip Puan (TYT-Puanı) olması,
 Adayların bu tek TYT-Puanı ile herhangi bir MYO programını tercih edebilmesine imkân tanıması,
 Meslek lisesi mezunlarını yükseköğretime geçişe teşvik ediyor olması,
 Adayları okul dışı öğrenme kaynaklarına yöneltmemesi.

TYT dezanvantajları olarak da soru sayısının azalmasına bağlı olarak sınavın seçiciliğinin azalmasını,buna bağlı olarak ta sınavın daha güçleşeceğini söyleyebiliriz.Aynı zamanda konulardan,konuları tarayabilecek sayıda soru sorulamayacak olmasıdır.