Bekçilik alımı şartları nelerdir?Boy,kilo şartı var mı?Yaş şartı nedir? – isvemesleksecimi

Bekçilik alımı şartları nelerdir?Boy,kilo şartı var mı?Yaş şartı nedir?

       

Bekçilik alımı boy,kilo yaş şartı ve diğer şartlar nedir?
Bekçilik alımı boy,kilo yaş şartı ve diğer şartlar nedir?

ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

 1. a) Erkek ve Türk vatandaşı olmak,
 2. b) En az lise ve dengi okul, Ön Lisans, Lisans veya lisansüstü mezunu olmak,
 3. c) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından büyük olmamak, (Asıl aday listesine girenlerin

bekçiliğe giriş sınavı için verdikleri dilekçenin Valilik/Kaymakamlık tarafından il/ilçe Emniyet

Müdürlüğüne/Amirliğine havale olduğu tarih; yedek aday listesine girenlerin ise adaylığa tayin

tarihi dikkate alınacaktır.)

 1. d) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu

tarafından verilmiş raporla belgelemek,

 1. e) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap,

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz

kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

 1. f) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesindeki şartları taşımak,
 2. g) Türk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak,
 3. h) Kamu haklarından mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum

bulunmamak,

 1. i) Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
 2. j) En az 167 cm boyunda olmak,
 3. k) Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında

olmak. {ağırlık(kg)/[boy(m)]2

} örnek: 80/1,752=26

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

MAĞAZA
isvemesleksecimi