Necmettin Erbakan Üniversitesi 47 hemşire alım ilanı – isvemesleksecimi

Necmettin Erbakan Üniversitesi 47 hemşire alım ilanı

NİTELİK
KODU ÜNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
01 Hemşire 25 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak.
02 Hemşire 3 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik programından mezun olmak.
03 Hemşire 2
Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin
Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk
Yardımcı Eğitimi / İlk Yardım Eğitimi ile Hemşirelikte Simülasyon Eğitimi almış olmak ve
belgelendirmek.
04 Hemşire 2
Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Genel
Cerrahi Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk Yardımcı Eğitimi / İlk
Yardım Eğitimi ile Hemşirelikte Simülasyon Eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
05 Hemşire 1
Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk Yardımcı
Eğitimi ile Hemşirelikte Simülasyon Eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
06 Hemşire 1
Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Acil Tıp
Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. Erişkin İleri Yaşam Desteği (İLYAD)
eğitimi, İlk Yardım Eğitimi ve Hemşirelikte Simülasyon Eğitimi almış olmak ve
belgelendirmek.
07 Hemşire 1
Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Göğüs
Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk Yardım
Eğitimi ile Hemşirelikte Simülasyon Eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
08 Hemşire 1
Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Çocuk
Acil Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk Yardım Eğitimi ile
Hemşirelikte Simülasyon Eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
09 Hemşire 1
Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Beyin
Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk Yardımcı
Eğitimi, Klinik Nütrisyon Eğitimi ile Hemşirelikte Simülasyon Eğitimi almış olmak ve
belgelendirmek.
10 Hemşire 1
Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Kulak
Burun Boğaz Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk Yardım Eğitimi ile
Hemşirelikte Simülasyon Eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
11 Hemşire 1
Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Kadın
Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. Gebeliğe ve
Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi, İlk Yardım Eğitimi ile Hemşirelikte Simülasyon Eğitimi almış
olmak ve belgelendirmek.
12 Hemşire 1
Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin cerrahi
birimlerinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk Yardım Eğitimi ile Hemşirelikte
Simülasyon Eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
13 Hemşire 2
Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Acil Tıp
Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak.İlk Yardım Eğitimi ile Hemşirelikte
Simülasyon Eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
14 Hemşire 1
Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Kadın
Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde en az 1 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak. İlk Yardım
Eğitimi ile Hemşirelikte Simülasyon Eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANI
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına
göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b)
fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

MAĞAZA
isvemesleksecimi