KOSGEB girişimcilik kursu için örnek proje sunumu – isvemesleksecimi

KOSGEB girişimcilik kursu için örnek proje sunumu

2017 KOSGEB kredi,hibe miktaları

İşletme Kuruluş Desteği oran ya da fatura dekont ibrazı gerektirmeden tüm girişimcilere 2.000TL geri ödemesiz olarak ödenir.

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteğinde en çok 18 bin TL; İşletme Giderleri Desteğinde(kira ve personel giderleri için) en çok 30 bin TL geri ödemesiz olarak ödenebilir. Ancak Kurul uygun bulduğu takdirde, bu iki desteğin toplamı 48 bin TL’yi aşmamak üzere, destek üst limitlerini %50’ye kadar arttırabilir. Örneğin Kurul, Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteğin işletmenin ihtiyacı doğrultusunda 27 bin TL’ye kadar yükseltebilir. Bu durumda kira ve personel gideri için en çok 21 bin TL ödeme alabilirsiniz.

 

Sabit Yatırım Desteği kapsamında en çok 100 bin TL, faizsiz ve geri ödemeli olarak alabilirsiniz.

 

İşletme Kuruluş Desteği hariç diğer destek kalemlerinde-Sabit Yatırım da dâhil- destek ödemesi hesabı için; Kurul Kararına, fatura tutarına, işletmenizi kurduğunuz bölgenin gelişmişlik düzeyine ve girişimcinin kadın/engelli/gazi/şehit yakını olup olmaması durumuna bakılır. Destek tutarı 1. ve 2. Bölgelerde %60 3, 4, 5, 6. Bölgelerde %70’dir. Bulunduğunuz ilin hangi gelişmişlik düzeyinde olduğunu burayı tıklayarak öğrenebilirsiniz. Girişimcinin kadın, engelli, gazi, şehit yakını olması durumunda bu orana %20 ilave edilir.

 

Örnek Destek Tutarı hesaplama

 

Sabit Yatırım Desteği kapsamında 1 Adet CNC tezgâhı için Kurul’un desteklemeye esas tutarı 100 bin TL olarak belirlediğini ve bu kapsamda Girişimcinin 100 bin + KDV TL tutarındaki fatura ile ödeme talebinde bulunduğunu varsayalım.

 

  1. Girişimcinin işletmesi 1. Bölgede faaliyet gösteriyorsa ve girişimci erkek ise destekleme oranı %60’dır. Bu durumda KOSGEB’den 100.000 x (60/100)=
    60 bin TL ödeme alabilir.

Destek geri ödemeli olduğu için 60 bin TL tutarında, kesin teminat mektubu/kefalet mektubu[1] istenir. Eğer tedarikçi hesabına ödeme talep ediyorsa KOSGEB destek tutarı dışında kalan fatura tutarının (100 bin – 60 bin= 40 bin +KDV TL) tedarikçi hesabına ödenmesi gerekir.

İşletmenin 100 bin- 60 bin=40 bin TL daha destek limiti kalır.

 

  1. Girişimcinin işletmesi 1. Bölgede faaliyet gösteriyorsa ve kadın, engelli, gazi ya da şehit yakını ise destekleme oranı %80’dir. Bu durumda 100.000 x (80/100)=
    80 bin TL ödeme alabilir.

Geriye 100 bin- 80 bin= 20 bin TL destek limiti kalır.

[1] Kefalet Mektubu Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

MAĞAZA
isvemesleksecimi