Bekçilik sınavı örnek başvuru dilekçesi indir

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELERDİR?

1 Nüfus cüzdanı fotokopisi
2 Okul diploma veya tasdiknamesi
3 Askerlik durum belgesi
4 4,5 x 6 ölçülerinde vesikalık fotoğraf
5 Adli sicil belgesi
6 Lise mezunları için Hazırlık okumuş ise belgesi
7 Müracaat ettiği il sınırları içinde en az 1 yıl ikamet etiğini gösterir belge

ÖRNEK DİLEKÇE;

 

                                                                   İSTANBUL VALİLİĞİNE

 

               İstanbul Valiliğine alınacak Çarşı Ve Mahalle Bekçiliğine başvurmak istiyorum. Bu çerçevede istenilen evraklar dilekçe ekinde sunulmaktadır.

 

              Sınav yerine gidiş-dönüş ve zaruri masraflar ile sınavı kazandığım takdirde, sağlık kurulu raporu almak üzere yaptığım masraflar tarafıma ait olup, ileride bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacağım.

 

                ……/……/….. tarihinde İstanbul İli Valilik ve Kaymakamlık İnternet sitelerinde yayınlanan, Çarşı Mahalle Bekçisi ilanı okudum ve içeriğinden bilgi sahibi oldum.

 

               Aşağıdaki tabloda belirtmiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu beyan ediyor ve aksinin tespit edilmesi durumunda başvurumun geçersiz sayılacağını;

               Kabul ve taahhüt ediyorum.  . …/…./2017

 

                                                                                                                                                      İmza

                                                                                                                                                  Adı Soyadı

 

Başvuru Sahibinin;

Adı Soyadı :
T.C. Kimlik Numarası :
Doğum Yeri / Tarihi :
İkamet Adresi :
Telefon Numarası :
e-posta Adresi :
Mesleği / Yaptığı İşler :
Askerlik Durumu :
Öğrenim Durumu :
Adli Sicil Kaydının
Olup Olmadığı
:
Lisede Hazırlık
Okuyup Okumadığı
:

 

 

 

Ek:

  • Nüfuz Cüzdanı Fotokopisi,
  • Okul Diploma veya Tasdiknamesi,
  • Askerlik Durum Belgesi,
  • 4,5×6 Ölçülerinde 6 Adet Fotoğraf,
  • Adli Sicil Belgesi,
  • Lise Mezunları için Hazırlık Okumuş İse Belgesi.
  • Müracaat ettiği il sınırları içinde en az 1 yıl ikamet etiğini gösterir belge

2 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.