Taşeron işçi kadro sınavı 3 mart-23 mart tarihleri arasında yapılacak.

Taşeron işçi kadro sınavı ne zaman yapılacakSınav il yetkili amirliğince sadece yazılı, sadece sözlü ,hem yazıl hem sözlü şekilde veya uygulamalı olarak yapılabilecek. Yazılı sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve sınavdan 50 puan alınması zorunlu olacak. Sınavda adaylara çalıştıkları kuruma ilişkin sorular yöneltilecek. Sınav süreci 3 martta başlayıp 22 mart tarihleri arasında olacak. SInav sonucuna 4 günlük itiraz hakkı tanınacak. Sonuçları olumsuz olan adaylar 4 gün içinde sınava itiraz edebilecekler. Bu şekilde sınav süreci  31 martta sonlandırılmış olacak. Sınavda adaylara çalıştıkları kurumlara ilişkin sorular sorulacak. Örneğin MEB’de çalışan bir taşeron işçiye MEB mevzuatı ile ilgili sorular gelecek. Kültür ve turizm bakanlığında çalışan bir işçiye kültür ve turizm bakanlığı ile ilgili sorular gelecektir. Sayın bakan tarafından yapılan açıklamada soruların zor olmayacağı belirtilmişti. Bu açıklamaya istinaden soruların genel temel ilgileri ölçmeye yönelik olacağını beklemekteyiz. Sınav sadece yazılı, sadece sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilecek. Bu konuda yetki ilgili il amirinde olacak. Örneğin Bursa MEB’de çalışan bir taşeron işçinin sınavını Bursa Valiliği tarafından görevlendirilen birim yapacak, sonuçlandıracak. Yani sınav merkezi olmayacak. Bu bağlamda sorular,sınav şekli il il,kurum kurum değişebilecektir. Önümüzdeki günlerde her kurumun konuyla ilgili detaylı bilgi sunacağını beklemekteyiz.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.