Milli savunma bakanlığı memur alım ilanı indir pdf,detayları,kadroları,ünvanları

Milli savunma bakanlığı memur alım ilanıMilli savunma bakanlığı Ankara ve diğer şehirlerde çalıştırmak üzere farklı mesleklerde ve farklı sayılarda yaklaşık 350-400 civarı memur alımı yapacaktır. İlan başvuru tarihleri 28.12.2017 – 12 şubat 2018 tarihleri arasıdır. İlana başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularını sadece milli savunma bakanlığının internet sitesinden yapabilecekler.İlana başvurmak isteyen adayların istenilen koşulları sağlaması gerekmektedir.Tablo 2 de alım yapılacak meslek için gerekli olan öğrenim düzeyini öğrenebilirsiniz.Alım için KPSS puan üstünlüğüne bakılaca, ayrıca mülakat yapılacak. Sadece uygulama gerektiren mesleklerde uygulamalı sınav yapılacak(aşçı,berber gibi).Atamanın yapılabilmesi için mülakattan 70 puan alınması gerekli olacak. Alttan başvuru koşullarını ve kontenjan sayılarını inceleyebilirsiniz.

 Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına Memur Alımı İlanına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

  1. Başvuru Koşulları

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel

şartlara sahip olmak;

(a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

4

(b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

(c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa

bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya

kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

(d) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına

gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut

ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

(f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak

(2) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi

görevlerde çalışıyor olmamak,

(3) Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak

sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak,

(4) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel

Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince;

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar Engelli Sağlık Kurulu

Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık

hizmet sunucularından “Memur Adayı Olur” kararlı sağlam raporu almış olmak,

(5) Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm

terör örgütleri ile herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak

(6) Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak (TABLO-2),

(7) Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim (lise) mezunları için 2016 yılında yapılmış olan Kamu

Personel Seçme Sınavlarından 2016-KPSSP03(Lisans), 2016-KPSSP93(Önlisans) ve 2016-

KPSSP94 (Ortaöğretim) birine girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmak.

NOT: Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi

olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı

puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır. (Anne/baba veya eşi TSK’ya

mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu

kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her

ikisinden de belge alacaklardır.)

Tekniker (Harita ve Kadastro) THS 9  KONTENJAN  50

KPSSP93 E/K MSB (Hrt.Gn.K.lığı) ANKARA

Harita ve/veya Kadastro ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.