Askeri okullara girmek için TYT’ye, YKS’ye girmek zorunlu mu – İş ve meslek seçimi

Askeri okullara girmek için TYT’ye, YKS’ye girmek zorunlu mu

Milli savunma bakanlığı harp okullarında ve astsubay meslek yüksekokullarında yetiştirmek üzere öğrenci alımı yapacak. Öğrenci alımı ÖSYM’nin yapacağı ve MSB’nin Ankara’da yapacağı sınavla gerçekleşecek.

 1. ÖSYM’nin yapacağı sınavlar; Sınav Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı ÖSYM tarafından bu sene ilk defa yapılacak,

     TYT ve AYT (Astsubay meslek yüksek okulu için TYT 150 ve üzeri  ,Harp okulları           için TYT ve AYT gerekli AYT’den(YKS alan sınavı) 180 ve üzeri )

      2.sınav Ankara’da yapılacak olan fiziki yeterlilik testi, mülakat sınavı,harp okulu öğrencileri için      .      öğrenci seçim uçuşu ve psikomotor testleri düzenlenecektir. Bu sınava TYT,AYT ve MSÜ puanı yeterli adaylar çağrılacak.Tüm sınavlardan geçen adaylar,intibak eğitiminetabi tutulacak ve bunda da başarılı olan adaylar yapılan güvenlik araştırması sonucu öğrenci olarak okullara alınacaktır.

 

Subay veya astsubay okullarına katılabilmek için; 

Öncelikle sağlığınızın ve fiziki özelliklerinizin uygun olma şartıyla;

     Lise mezunu veya mezun olabilecek durumda olmak

 + MSÜ (Milli savunma üniversitesi sınavı) sınavına girmek zorunlu

+ TYT ve AYT’ye girmek zorunlu

+ 2.sınavdan geçmeniz gerekmektedir.

 (Ankara’da yapılacak son sınav)  (FYT(fiziki yeterlilik testi,Mülakat,Sağlık Kontrolü,Hava harp okulu için Öğrenci seçim uçuşu(ÖSU) ve psikomotor testi))) ve bunların ardından intibak eğitimi,belli bir süre süren oryantasyon eğitimi,tamamlayanlar artık öğrenci olarak okullara yerleşebiliyorlar.

2.sınava girmeniz için mutlaka lise mezunu olmanız veya olabilecek durumda olmanız, Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavına katılmanız ve Astsubay okulları için TYT’ye Harp okulları için TYT ve AYT’ye girmek zorundasınız.Aynı zamanda MSÜ tercihi yapmış olmanız  gerekmektedir.

Milli savunma üniversitesi için hangi YKS puan türleri gerekli

24 Nisan -11 Mayıs 2018 www.msb.gov.tr

Astsubay olmak için TYT’den en az 150 almak gerekli,

Harp okuluna girmek için ise AYT’den 180 ve üzeri puan almak gereklidir.

Harp okullarına nasıl gidilir

 Asker olmak için erkeklerde boy kilo şartıSınava katılabilmek için öncelikle sağlık koşullarınızın ve fiziki özelliklerinizin(boy-kilo) asker olmaya uygun olması lazım.Çünkü ne kadar iyi puan alırsanız alın,boyunuz ve kilonuz tutmuyorsa ve sağlığınız asker olmaya elverişli değilse maalesef elenirsiniz.O yüzden sınava katılmadan önce boyunuzun,kilonuzun ve sağlığınızın asker olmaya elverişli olup olmadığını araştırınız.Sınava katılmanız için bu özellikleri sağlamanız şart değil fakat hem gerek sınav ücretinizin gerek de emeğinizin boşa gitmemesi adına ilk olarak buna dikkat etmelisiniz. Sayfanın en altından gerekli boy ve kilo miktarlarını öğrenebilirsiniz. Kilonuzun uygun olup olmadığını kolay bir şekilde tespit etmek için Vücut kitle endeksinizi hesaplayıp istenilen aralıkta olup olmadığına bakabilirsiniz.

Askeri okullar için gerekli Vücut Kitle İndeksi = Ağırlık/Boy (kg/m²) formülü üzerinden hesaplanır.Formüle göre kilogram cinsinden ağırlığınız,boyunuzun metre cinsinden karesine bölmenizle elde edilir. Elde edilen sonucun 19-26 değerleri arasında olması gerekmektedir.Örneğin 80 kilo olup,boyu 1,69 olan bir kişinin vücut kitle endeksi 80/1,69*1,69 =28,07’dir.Bu kişi askeri okullara katılamaz,katılması için kilo vermesi gereklidir.Diyelim ki sonuç belirtilen aralığın üzerinde çıktı ne kadar kilo vermelisiniz bunu öğrenmek için de boyunuzun metre cinsinden karesini  istenilen değerle 19 ve 26 da dahil olmak üzere,19-26 arasında olmasını istediğiniz değerle çarpıp, mevcut kilonuzu çıkan sonuçtan çıkarmanız gerekmektedir. Çıkan sonuç vermeniz gereken kilo miktarıdır. Tam tersi,vücut kilo endeksiniz diyelim ki 19’dan küçük çıktı, bu takdirde kilo almanız gereklidir. Peki ne kadar kilo almanız gerekli,bunu öğrenmek için de yine boyunuzun metre cinsinden karesini 19 ve 26 da dahil olmak üzere 19-26 arasında bir sayıyla çarpıp çıkan sonucu,mevcut kilonuzdan çıkarmanız gerekmektedir.Çıkan sayı almanız gerek kilo miktarıdır.

 

 

asker olmak için kadınlarda boy kilo şartı

Sağlık koşullarınız uygun,boyunuz,kilonuz uygun bundan sonra neler gerekli o şartları da alttan inceleyebilirsiniz.

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO)

sadece erkek öğrenci alınacaktır.

3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (1998 ve

sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (1997 ve

sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma

işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha

küçük olmalıdır.

4) Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2018 yılında Harp Okulları ve

Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine

bakılmaksızın 2016 ve 2017 yılında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar),

2015 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem

tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2015

ve öncesi mezun durumda olanlar dahil).

5) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme

Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak “2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri

Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ)”na katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca

belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmak,

6) ÖSYM Başkanlığınca 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak 2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri

Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ)’na katılacak adaylar Harp Okulları ve Astsubay Meslek

Yüksekokulları tercihlerini 24 Nisan 2018 – 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet

adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini

yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.

7) Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;

 1. a) Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca 23 Haziran 2018 tarihinde

yapılacak Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış ve MSÜ’nün teklifi

doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde TYT yerleştirme taban puanı ve üzeri

puan almış olmak,

 1. b) Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca 23 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan YKS

Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış olmak; 24 Haziran 2018 tarihinde

yapılacak YKS Alan Yeterlilik Testlerinden (AYT) tercih ettiği Harp Okulu yerleştirme puan türünden

180 ve üzerinde puan almış olmak, MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca

belirlenmesi halinde ilgili yerleştirme puan türünde yerleştirme taban puanı ve üzeri puan almış

olmak,

8) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;

 1. a) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör

örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

 1. b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu

imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin

propagandasını yapmamış olmak.

 1. c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve

haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

ç) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen

çalışmamakta olmak,

 1. d) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet,

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii,

ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas

gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere

kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden

mahkûmiyeti bulunmamak,

 1. e) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı

halleri bulunmamak,

9) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına

çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden

hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

10) Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,

11) Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız

olarak birlikte yaşamamak,

12) “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık

Yeteneği Yönetmeliği”nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip

olmak,

13) Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve

yönetmeliğinde belirtilen “Giriş Şartlarını” taşımak,

14) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer

seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

15) “Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda

Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak

Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik”te belirtilen yüklenme ve kefalet

senetlerini düzenlemek,

16) İntibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak,

DİKKAT: Harp Okulları için 2018 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine

(AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2018 Yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen

adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir. Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek,

Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

Sınav 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak,sınav 120 sorudan oluşacak ve tek oturumda gerçekleşecek.

Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test

uygulanacaktır. Test, tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına

işaretleyeceklerdir.

Testin alt testleri ve soru sayıları aşağıdaki gibi olacaktır:

ÖSYM MSÜ Milli savunma üniversitesi sınavı soru sayısı

Türkçe (40 soru)

 

Sosyal Bilimler

Tarih (5 soru)

Coğrafya (5 soru)

Felsefe (5 soru)  (lisede din kültürü almayanlar)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe soruları) (5 soru)   (lisede din kültürü alanlar)

 

Temel Matematik (40 soru)

 

Fen Bilimleri

Fizik (7 soru)

Kimya (7 soru)

Biyoloji (6 soru)

Adayların sınav sonucunda üç puan türü oluşacaktır.Bunlar MSÜ Sayısal,MSÜ Eşit ağırlık,MSÜ Sözel’dir.Adaylar istedikleri okula,ilgili okulun puan türünden yeterli puanı alma şartıyla alınacaktır.Her okul türünün puan türü de farklılık göstermektedir.Alttan okulların gerektirdiği puan türlerini inceleyebilirsiniz.

2’nci Seçim Aşamalarına Çağrı Puan Türü

KHO Kara harp okulu için;                                           2018-MSÜ Sayısal Puanı

2018-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

 

DHO    Deniz Harp okulu için;                                      2018-MSÜ Sayısal Puanı

 

HHO   Hava harp okulu için;                                       2018-MSÜ Sayısal Puanı

 

Kara Asb.MYO Kara astsubay meslek yüksek okulu için;                   2018-MSÜ Sayısal Puanı

 

2018-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

 

Deniz Asb.MYO  Deniz astsubay meslek yüksek okulu için;                2018-MSÜ Sayısal Puanı

2018-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2018-MSÜ Sözel Puanı

 

Hava Asb.MYO  Hava astsubay meslek yüksek okulu için;                2018-MSÜ Sayısal Puanı                                                                                                           .

2018-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2018-MSÜ Sözel Puanı

 

Bando Asb.MYO Bando astsubay meslek yüksek okulu için;            2018-MSÜ Puan Türlerinden Adayın   .                                                                                                                    aldığı En Yüksek Puan

Askeri okullar sınav uygulama takvimi indir

 

 

32 Comments

 1. LÜTFEN CAVAP VERİN Benim sevgilim tyt den 221 aldı tercihlerinde kara subaylığı geldi sözlüleri geçti fakat subaylığı kazanamadı 180 barajının altında kaldı assubaylıkta vardı tercihlarinin arasında assubaylık gelir mi yoksa tamamen mi elendi LÜTFEN CEVAP VERİN LÜTFEN ?

  1. Hayır henüz tamamen elenmedi.TYT puanı çok düşük değil, diğer adayların durumuna göre değişmekle birlikte astsubaylığın gelme ihtimali var yine.

 2. lütfen cevaplayın….. mülakatları geçtim hiçbir sıkıntı olmadı..spor puanım 21 düşük ayt puanım 245 tyt puanım 345 subaylık gelirmi sizce ?

  1. Astsubaylık muhtemelen gelecektir çünkü TYT puanın iyi fakat subaylık için ihtimal biraz düşük,tabi bu diğer adayların puanlarına göre değişir fakat AYT puanını baz alırsak ihtimal düşük görünüyor.

 3. Lütfen cevaplayın. Tyt den 177 aldım diğer puan türlerim hesaplanmamış ama msü için 150 barajı var astsubay myo lara girebilirmiyim şuan mülakatı da geçtim hiçbir sıkıntı olmadı askeri öğrenci olur raparı alsam bile sıralamada çok mu geriye düşerim teşekkürler

  1. Bu diğer adayların puan durumuna göre değişir fakat şu an görünen biraz ihtimalin düşük olduğu çünkü puanın düşük.

 4. MSÜ sınavına girdim ancak puanım hesaplanmadı 0.5 net gerekiyormuş türkçe matematik yapmadım bugün açıklanan tyt ayt nin puanıyla astsubaylık veya harp okuluna gidebiliyormuyum

 5. İyi günler. Ben MSÜ 18 martta ki Tyt sınavına girdim ancak ikinci seçim aşamaları için 4 Temmuzda sınavım vardı ben gidemedim sınava nette 2 Temmuz 10 Ağustos arası seçim yapılacak diyor benim ikinci seçim aşamasında ki sınava girme imkanım var mı tekrarlanacak mı? Not: Benim ilk tercihim Hho idi onun için de Psikomotor testi isteniyordu şimdi Hho için tekrar sınava girme imkanım var mı lütfen en kısa zamanda dönüş yapınız…

  1. Maalesef bu yıl için birdaha çağrılma imkanın yok. MSÜ kılavuzunda yer alan maddeye göre bir aday kendisine sunulan çağrı tarihinde , seçim aşamalarına katılmazsa hakkından vazgeçmiş sayılır ve birdaha hak tanınmaz. Kılavuzdaki ilgili madde;

   6) Nedeni ne olursa olsun, kendisine bildirilen tarih ve saatte seçim aşamalarına, sağlık muayenelerine, kayıt işlemlerine gelmeyen adaylar haklarından vazgeçmiş sayılır ve işlemleri iptal edilir.

 6. Merhaba. Msü sınavına girdim ve 2.seçime çağırıldım Harp okulu olarak fakat tyt den 175 ayt den 165 aldım bu durumda mülakatlara gitmem birşey değiştirir mi

  1. Sonuçlar henüz açıklanmadı puanlara nereden ulaştın?Bu puanları dikkate alırsak,harp okuluna her ne kadar çağrılmış olsan da AYT puanın 165 olduğu için mülakata girmeden eleneceksin çünkü harp okulu için minimum puan şartı AYT için 180.

 7. Msü den 240 aldım fakat tercih yaptığımda kazanamadım. Tyt ye girmeli miyim ? Girsem bi şansım daha olur mu ? Lütfen cevaplayın acil….

  1. MSÜ’den seçilmediysen bir şansın olamaz çünkü askeri okullara girebilmek için öncelikli şart MSÜ’den yeterli puanı almak.Biliyorum bu sorunun acil cevaplanması gerekiyordu fakat yoğunluktan fırsat bulamadım,bu konuda bilgi edinmeniz adına yine de cevaplamak istedim.

 8. Lutfen bu sorumu cevaplayın. Msü sınavına girdim fakat düşük bir puan aldım ve katlara çagrılmadım şimdi yks sınavında yüksek bir puan alırsam. Mülakatlara gitme şansım var mı neden yks istiyorlar madem mülakatlara cagrılma olduysa neden yks nin puanini istiyorlar ?

  1. Maalesef YKS puanın ne kadar yüksek olursa olsun çağrılma imkanın yok.2. seçim aşamalarına çağrı için MSÜ sınav puanına bakılıyor.Maalesef bu durum evet belirttiğin gibi biraz anlamsız, bu durum MSÜ sınavının biraz geç yapılmasından ve sonuçlarının geç ilan edilmesinden kaynaklanıyor,aday 2. seçim aşamalarına katılıp katılmayacağını bilmeden YKS ye başvurmak durumunda kalıyor,hazırlanmak zorunda kalıyor,umarım en kısa zamanda MSÜ bu konuda çalışma yapar.

 9. Merhaba efendim sorumu lütfen cevaplayın.. Bu bilgi yani tut den 150 ayt den 180 almak bize yeterli olucak mı bu karar 2018 e göre mi yazildi

  1. Hayır bu şartı sağlayarak sınava katılma hakkını elde ediyorsunuz.Son başarıya esas puan harp okulları için AYT puanına bakılarak da yapılacak ve ağırlığı diğer kriterlerin(mülakat,fiziki yeterlilik testi) ağırlığına göre daha fazla olacak.Astsubay okulları için de TYT puanına bakılacak yine son başarı puanında TYT’nin etkisi daha fazla olacak.O yüzden TYT ve AYT’den ne kadar yüksek puan alırsanız o kadar avantajlı olursunuz.

 10. Ben mart ayinda yapilan sinava girdim bana mesaj geldi yks basvurunuz olmadigi icin adayligim iptal edilmis bn mulakat giremeyecekmiyim?

 11. ne kadar saçma sapan birşey ya ikisinede kayıt yaptırıyosun 1 tek askeri okul için askeri okul sınavını geçemeyince boşu boşuna yksye girmek zorunda kalıyosun bn bile bilmiyodum yaptıramadım okadarda güzel puan almıştım msüden inşallah yapamayanlar için 1 gün daha açarlar başvuruyu

 12. Ben tyt ye girdim ayt nin parasını yatırmayı unuttum ast meslek yüksekokuluna girmek istiyorum girebilirmiyim ??
  Cevap yazarsanız sevinirim.

 13. Ben tyt ayt sınav parasını yatırmayı unuttum ve şuan öğrendim süresi geçmiş ne yapmam gerekiyor açıklama yaparsanız sevinirim

 14. Ben üniversite de 1. Sınıf felsefe öğrencisiyim ve msü nun 18 marttaki sinavina katildim tekrardan tyt ve/ve ya ayt ye girmem şart mı?

  1. Evet şart.Geçen yılki puanlar bu yıl geçerli değil.Bu yıldan itibaren puanlar 2 yıl geçerli olacak,bu yüzden girmelisin.

 15. Ast. Meslek Yüksekokulu için sadece TYT’ye girmek yeterli mi yoksa AYT’ye de girmemiz gerekiyor mu?

   1. Öncelik ile iyi günler . Ben 18 Mart da MSÜ nün TYT sınavın dan Sözdel 203 – Eşit Ağırlıktan 181 aldım . Tercihlerimi de yaptım. Amacım sadece Ast Subay olmak . Yks sınavından barajı geçemez isem eleniyormuyum ? Mülakata çağırılma durumum olmuyor mu ?

    1. Astsubay okulları için TYT’den en az 150 alman gerekli.Ama son değerlendirme puanında daha çok TYT etkili olacağı için TYT’den ne kadar yüksek puan alırsan o kadar avantajlı olursun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İş ve meslek seçimi