Sözleşmeli er nasıl olunur? Sözleşmeli er sınavı nasıl yapılmaktadır?

Sözleşmeli er olmak için gerekli şartları sağlamanız halinde Fiziki yeterlilik ve mülakat sınavına tabi tutulacaksınız.Fiziki yeterlilik testinin her bir testinden en az 1 puan almanız gerekmekte.Fiziki yeterlilik testini geçenler mülakata tabi tutulacak ve mülakatta en az 70 alanlar sözleşmeli er olarak atanabileceklerdir.Sınıflar (topçu,tankçı …) daha sonra ihtiyaçlar doğrultusunda ve adayların mesleki yeterlilikleri doğrultusunda belirlenecektir.

Sözleşmeli er nasıl olunur?

Kara kuvvetleri konutanlığı personel ihtiyacını karşılamak için sözleşmeli er alımı ilanına çıktı.Sözleşmeli erbaş ve er belirli bir ücret karşılığı  askerlik yapan kişidir.Sözleşmeli er kadrosuna başvurmak isteyen adayların en az ilkokul mezunu olmaları gerekmekte.Aynı zamanda askerliği yapmış kişiler için 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 199 tarihi ve sonrasında doğanlar),askerliğini yapmamış olanlar için 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 199 tarihi ile 31 Aralık 199 tarihleri arasında doğanlar) şartı vardır.Diğer şartları yazının altından okuyabilirsiniz.Sözleşmeli erlik başvuruları milli savunma bakanlığının internet sitesinden yapılacak.Başvuru yapan aday başvurusunun kabul edilmesi durumunda yalnızca fiziki yeterlilik testine ve mülakata tabi tutulacak.Adaylara herhangi bir yazılı sınav yapılmayacak.Fiziki yeterlilik testi(FYT) ve mülakatın ortalamasına göre yerleştirme yapılacak.Fiziki yeterlilik testini bir adayın geçmesi için (mekik,şınav,koşu) her bir testten en az 1 puan alması istenecek.Her bir testten en az 1 puan alan aday mülakata katılma hakkını elde edecek.Mülakatta adaylardan en 70 puan alması istenecek.Geçme notu 70’dir.Fiziki yeterlilik testi puanlama tablosuna alttan ulaşabilirsiniz.Mülakatta adayların özgüvenleri,genel kültür,genel yetenek bilgileri,kendini ifade yeteneği gibi yeterlilikler ölçülecek.Sözleşmeli erlerin sınıfı topçu,piyade,hava savunma,tankçı,ulaştıma vs.. aldıkları puana ve eğer varsa mesleki sertifikaları (aşçı,berber,şoför…) doğrultusunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçlarına yönelik belirlenecektir.

(1) Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınır. Askerî eğitimi

başarı ile tamamlayanlarla, yetkili komutanlıklarca dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç

yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak şartıyla

azami yedi yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir. Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme

süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler.

Özlük akları

(1) Sözleşmeli erbaş ve erlerin kıyafetleri, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş  ve erlerin kıyafetleri ile aynıdır. Farklı bir işaret veya amblem kullanılmaz.

(2) Sözleşmeli erbaş ve erlere, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlere verilen askerî kimlik kartının aynısı olan kimlik kartı verilir.

(3) Sözleşmeli erbaş ve erler görev yaptıkları kadroya karşılık gelen silahlarını kullanırlar (Örneğin; piyade tüfeği, makineli tüfek, roketatar vb.).

(4) Sözleşmeli erbaş ve erler vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erler gibi kışlada kalırlar. Sabah, öğle ve akşam yemekleri devlet tarafından karşılanır. Sözleşmeli erbaş ve erler kışlada kaldıklarından dolayı yatak ve yemek ücreti ödemezler.

(5) Sözleşmeli erbaş ve erler, üç yıl görev yaptıktan sonra ilgili mevzuattaki şartları taşımaları kaydıyla uzman erbaşlık ve astsubaylığa geçiş yapabilirler.

(6) Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına Millî Savunma Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar.

(7) Sözleşme imzalayan sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl 30 gün yıllık planlı izin hakkı vardır. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir. 15 günlük yıllık mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere; ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün, eşinin doğum yapması halinde 10 gün, yangın, deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu mazeret izinleri yıllık izinden sayılmaz.

(8) Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelden hizmette bulundukları süre içinde vefat edenlerin eş, çocuk, anne ve babaları ile; malul olanların kendilerine sosyal ve ekonomik destek sağlamak, imkanlar ölçüsünde hukuki destek vermek ve/veya doğal afetler nedeniyle maddi ve manevi zarar görmeleri halinde maddi yardımda bulunarak mağduriyetleri hafifletmek ve dayanışma ruhunu tesis etmek amacıyla kurulan TSK Dayanışma Vakfı’na üye olmaları durumunda bu kurumca sağlanan imkanlardan sözleşmeli erler de istifade ederler.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.