Göç idaresi genel müdürlüğü memur alımı Ankara kontenjan sayısı nedir,kaçtır?

9 nisanda göç idaresi müdürlüğü 319 personel alımı için başvuru almaya başlayacak.Başvurlar internet ortamından içisleri bakanlığı internet sitesi üzerinden yapılacak.Ankaraya 60 lisans 19 ön lisans büro personeli 1 de kameraman alınacak.Aynı zamanda ankara taşraya  6 lisans 4 ön lisans alınacak.

Mutlaka gelecek sorulardan bir tanesi göç idaresi nedir olacaktır.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 04/04/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile kurulmuştur. 6458 sayılı Kanunun 103 üncü maddesi Genel Müdürlüğün kuruluşunu düzenlemektedir.

Söz konusu Kanun, 11/04/2013 tarihli ve 28615 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış ve aynı gün Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu;

‘MADDE 103 – (1) Göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, yabancıların Türkiye’ye giriş ve Türkiye’de kalışları, Türkiye’den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. ”
göç idaresi başvuru şartları koşulları detaylarGöç idaresi genel müdürlüğü 319 tane personel alacak. 319 personelin 1 i kameraman,16 sı sosyal çalışmacı .Başvurular henüz yayınlanmadı.Başvurular 9 nisanda başlayıp 17 nisanda sona erecek.Başvurular icisleri bakanlığı imternet sitesinden alınacak henüz link yok.(https://www.icisleri.gov.tr/) Başvuru için temel şartlar lisans mezunu büro personeli için herhangi bir lisans programından mezun olma, ön lisans mezunları için BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI,

BÜRO YÖNETİMİ, BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK,
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI, GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİM ASİSTANLIĞI, HALKLA İLİŞKİLER, HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM, İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER, İNSAN KAYNAKLARI, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, PERSONEL YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMLERİNİN BİRİNDEN MEZUN OLMAK gerekli.

sosyal çalışmacı için ise FAKÜLTE VEYA
4 YILLIK YÜKSEKOKULLARIN SOSYAL HİZMET, SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMLERİNDEN MEZUN OLMAK,

kameraman için ön lisans mezunu olmak ve RADYO, TELEVİZYON, SİNEMA VEYA FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK BÖLÜMLERİNİN BİRİNDEN MEZUN OLMAK,,

2016 KPSS den 70 almış olmak,

ve 35 yaşını aşmamış olmak( 01.01.1983 den sonra doğmuş olmak)

ve genel 657 memur atama kanununda belirtilen şartları taşıyor olmak..

Alımlar sözlü sınavla yapılacak.Bir aday açılmış sadece bir pozisyona başvuru yapabilecek.KPSS puanına göre kontenjan sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağrılacak.Sözlü sınavdan 70 ve üzeri puan alan aday puan üstünlüğüne göre atanacak.Sözlü sınav komisyonu 1 başkan ve 4 üyeden oluşacak.Başkan ve üyeler 100 üzerinden değerlendirme yapacak.Verilen puanların ortalaması alınacak.70 ve üzeri adaylar atanabilecekler.Sınav Ankara’da yapılacak.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KONULARI
Sosyal Çalışmacı pozisyonu için lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ile Genel Yetenek, Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün görev alanına giren konulardan oluşur.
Kameraman pozisyonu için lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ile Genel Yetenek, Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularından oluşur.
Diğer adaylar için Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün görev alanına giren konulardan oluşur.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE USULÜ
4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların Giriş (Sözlü) Sınav puanı tespit edilir. Giriş (Sözlü) Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.
Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir. Başarı sıralaması en yüksek puan alandan başlamak üzere belirlenir. Giriş (Sözlü) Sınavı başarı puanı aynı olan adaylar, KPSS (B) grubu puan türüne göre, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilerek ilan edilecektir.
Başarı puan sıralamasına göre oluşturulan Kesin Olmayan Giriş (Sözlü) Sınavı Başarı Listeleri Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek tarihte (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.
Sınav Komisyonlarınca; Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Olmayan Başarı Listelerine itirazlar değerlendirildikten sonra pozisyonlar esas alınarak merkez ve her il için ayrı ayrı ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve en fazla bir katına kadar yedek adaylar belirlenerek kesinleşmiş Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçları yine Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek tarihte (www.goc.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.
Giriş (Sözlü) Sınavından en az 70 puan almış olmak, Kesinleşmiş Giriş (Sözlü) Sınav Sonuçlarına göre asil ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.