Kredi yurtlar kurumu KYK yurt yönetim memuru çıkmış sözlü sınav mülakat soruları indir çöz pdf

Kredi yurtlar kurumu 463 bayan 293 bay olmak üzere toplam 756 lisans mezunu yurt yönetim memuru alımı yapacak. Başvurular 9-18 mayıs tarihleri arasında yapılacak. İlana 2016 KPSS den 70 ve üzeri puan almış kişiler başvuru yapabilecek. Kadrolar için seçimler sözlü sınavla yapılacak.ilerleyen günlerde daha önce kredi yurtlar kurumu tarafından personel alımlarında sorulmuş mülakat sorularına ulaşabilirsiniz.

Sözlü sınavda adaylar; genel kültür, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, temsil kabiliyeti ve iletişim becerileri olmak üzere dört başlıkta sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı değerlendirilecek ve üyelerin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak
suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan
üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.
Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Sözlü sınavda en az
70 puan alan aday sayısı; ilan edilen pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan
başlamak üzere kadın ve erkek adaylar için ayrı ayrı olmak üzere il bazında ilan edilen pozisyon
sayısı kadar asıl aday başarılı sayılacak ve bir o kadar da yedek aday tespit edilecektir. Sözlü
sınavda en az 70 puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil
etmeyecektir. Asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; (www.gsb.gov.tr) ve
(www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.