Isparta Süleyman Demirel üniversitesi geçici işçi alımı başvuru şartları detayları başvuru tarihi

Süleyman Demirel Üniversitesi yaz döneminde temmuz,ağustos,eylül aylarında üniversite bahçesinde temizlik,fidan dikimi,çiçek dikimi vs. işlerde çalıştırmak üzere 102 personel alacak.Kişilerin başvurularını İşkur üzerinden yapmaları gerekiyor.Altta ilan ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

90 gün süreyle
(Temmuz- Ağustos- Eylül) Aylarında kampanya vemevsimlik işçi alımı yapılacaktır.Üniversite alacağı  mevsimlik işçi pozisyonları için gerekli sözlü mülakat veya kura çekimini
Üniversite kendisi yapacaktır.

Başvurular 11.05.2018 – 21.05.2018 tarihleri arasında İsparta İşkur Web
sayfasından veya şahsen yapılacaktır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler
Biriminde, Noter huzurunda kura çekimi 25.05.2018 Cuma günü saat 09.00’da yapılacaktır.
4-Sözlümülakat 18.06.2018 Pazartesi ve 19.06.2018 Salı günlerisaat 09.00’da yapılacaktır.
5-Üç AylıkGeçiciİşçistatüsünde çalıştırılacaktır.
6-Üniversitemiz Park ve BahçelerBiriminde, 02 Temmuz 2018 tarihinden itibaren geçici işçi
statüsünde 90 gün çalıştırılacak olan toplamda 110 işçidir.
7-Üç Aylık Geçiciİşçi 102 kişi
8-Üç Aylık Geçici İşçi Engelli 5 Kişi
9-Üç Aylık Geçici İşçi Eski Hükümlü ve TerörMağduru 3 Kişi
10-Beden işçisi olarak çalışacaktır.
11-Müracaattarihi itibari ile 18 yaşından gün almış olması gerekir.
12-İlan İlçelerve ilGenelinde açılacaktır.
13-Müracaatlar 11.05.2018 – 21.05.2018 tarihleri arasında İsparta İşkur Web
sayfasından veya şahsen yapılacaktır.

T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİREKTÖRLÜĞÜ
YAPIİŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
PARK VE BAHÇELER ŞUBEMÜDÜRLÜĞÜNDE
GEÇİCİ İŞÇİ STATÜSÜNDE (BEDEN İŞÇİSİ) NORMAL- ENGELLİ- ESKİ HÜKÜMLÜ
VE TERÖR MAĞDURU ŞEKLİNDE PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU
Üniversitemiz Rektörlük Makamından alınan Olura istinaden Park ve Bahçeler Şube
Müdürlüğüne, Üniversitemiz yerleşkelerinin yeşil alanların bakımı ve bu alanlara seralarda
yetiştirilen bitkilerin dikilmesi için çalışanların yetersiz olması sebebiyle 90 gün süreyle
(Temmuz- Ağustos- Eylül) Aylarında kampanya vemevsimlik işçi alımı yapılacaktır.
ALIMLARDA UYGULANACAK USÛL VE ESASLAR
Alınacak kampanya vemevsimlik işçileriçin, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte
bulunulacaktır. Hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır. İşverenlerin elli veya daha fazla işçi
çalıştırdıkları işyerlerinde çalıştırmaları gereken özürlü, eski hükümlü ve 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanununun ek 1 inci maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki terör mağduru çalıştırma oranlarının
belirlenmesine ilişkin 8/3/2004 tarihli ve 2004/6976 sayılı Kararnamenin eki Karar’m, 1/1/2005 –
31/12/2005 tarihleri arasında da uygulanması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 14/1/2005
tarihli ve 02311 sayılı yazısı üzerine, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine
göre, BakanlarKurulu’nca 24/1/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Bu doğrultuda;
1-Alacağı kampanya ve mevsimlik işçi pozisyonu için gerekli sözlü mülakat veya kura çekimini
Üniversitemiz kendi yapacaktır.
2-Alımlara müracaat etmek isteyenlerin ikamet ettikleri ilin İş Kurumu Müdürlüğü Web
sayfasında yayımlanan ilanları takip etmesi gerekmektedir.
3-Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler
Biriminde, Noter huzurunda kura çekimi 25.05.2018 Cuma günü saat 09.00’da yapılacaktır.
4-Sözlümülakat 18.06.2018 Pazartesi ve 19.06.2018 Salı günlerisaat 09.00’da yapılacaktır.
5-Üç AylıkGeçiciİşçistatüsünde çalıştırılacaktır.
6-Üniversitemiz Park ve BahçelerBiriminde, 02 Temmuz 2018 tarihinden itibaren geçici işçi
statüsünde 90 gün çalıştırılacak olan toplamda 110 işçidir.
7-Üç Aylık Geçiciİşçi 102 kişi
8-Üç Aylık Geçici İşçi Engelli 5 Kişi
9-Üç Aylık Geçici İşçi Eski Hükümlü ve TerörMağduru 3 Kişi
10-Beden işçisi olarak çalışacaktır.
11-Müracaattarihi itibari ile 18 yaşından gün almış olması gerekir.
12-İlan İlçelerve ilGenelinde açılacaktır.
13-Müracaatlar 11.05.2018 – 21.05.2018 tarihleri arasında İsparta İşkur Web
sayfasından veya şahsen yapılacaktır.
Not: Durumuna uygun işstatüsünün sadece birine başj^um_yapılabilecektir.
Bilgi:0 246 211 18 78

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.