Adana Çukurova üniversitesi hemşire alım ilanı başvuru tarihleri şartları – İş ve meslek seçimi

Adana Çukurova üniversitesi hemşire alım ilanı başvuru tarihleri şartları

Üniversitemizde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, Sözleşmeli
Personel olarak istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve
26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddesinin (b) fıkrasına göre, 2016 KPSS (B) grubu puan sırası esas
alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İş ve meslek seçimi