Türkçe öğretmenliği ÖABT konuları nelerdir?Konu dağılımı,soru sayısı nedir – İş ve meslek seçimi

Türkçe öğretmenliği ÖABT konuları nelerdir?Konu dağılımı,soru sayısı nedir

Tükrçe öğretmenliği öğretmenlik alan bilgisi konuları a) Anlama ve Anlatma Teknikleri (%24) b) Dil Bilgisi ve Dil Bilimi (%16) c) Çocuk Edebiyatı (%8) d) Türk Halk Edebiyatı (%8) e) Yeni Türk Edebiyatı (%8) f) Eski Türk Edebiyatı (%8) g) Edebiyat Bilgi ve Kuramları (%8) Alan Eğitimi Testi %20 konularıdır.Öğretmenlik alan bilgisi soru sayısı ise 50’dir.( Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) (Alan Bilgisi Testi (40), Alan Eğitimi Testi (10)) 50 75 dakika )

Türkçe öğretmenliği öğretmenlik alan bilgisi testinde en fazla soru %24 oranla anlama ve anlatma teknikleri konusundan gelecek.Bunu %16’lık oranla dil bilgisi ve dil bilimi ve c) Çocuk Edebiyatı (%8) d) Türk Halk Edebiyatı (%8) e) Yeni Türk Edebiyatı (%8) f) Eski Türk Edebiyatı (%8) g) Edebiyat Bilgi ve Kuramları (%8) konularıdır.

Türkçe Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi Testi %80

  1. a) Anlama ve Anlatma Teknikleri (%24)
  2. b) Dil Bilgisi ve Dil Bilimi (%16)
  3. c) Çocuk Edebiyatı (%8)
  4. d) Türk Halk Edebiyatı (%8)
  5. e) Yeni Türk Edebiyatı (%8)
  6. f) Eski Türk Edebiyatı (%8)
  7. g) Edebiyat Bilgi ve Kuramları (%8)

2) Alan Eğitimi Testi %20

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İş ve meslek seçimi