Gümrük muayene memuru alımı başvuru şartları, koşulları, ilanı indir pdf

Gümrük ve ticaret bakanlığı 100 gümrük muayene memuru alacak. Başvurular 23 Mayıs 1 haziran tarihleri arasında yapılacak. KPSS 2016 p3 puanı 70 ve üzeri olanlar başvuru yapabilecekler. Alımlar 2016 KPSS p3 ve yapılacak sözlü sınav puanıyla olacak. Sözlü sınava KPSS p3 puanı 70 ve üzeri olan kontenjan sayısının 3 katı aday çağrılacak. Yaş şartı 35 yaşını doldurmamış olmak. (01/06/1983 tarihinde ve daha sonra doğanlar ) sözlü sınav 21 haziran 20 temmuz arasında yapılacak.

Atama yapılacak iller

Ağrı, Artvin, Edirne, Hakkari,
Hatay, İstanbul, İzmir, Kilis,
Kocaeli, Mersin, Şırnak, Van

Bölüm şartı

  1. En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, İktisadî ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının fakülte veya yüksekokullarından mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.
  • Sözlü sınavda adayın; “kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı” yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
  • Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
  • Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan kadro sayısını geçmeyecek kadar asil aday belirlenecektir.
  • Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır

Başvurular www.gtb.gov.tr adresinden yapılacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.