Adalet bakanlığı sosyal çalışmacı alımı başvuru şartları sözlü sınav içeriği nedir? – İş ve meslek seçimi

Adalet bakanlığı sosyal çalışmacı alımı başvuru şartları sözlü sınav içeriği nedir?

Adalet bakanlığı ceza evlerinde çalıştırılmak üzere 50 sosyal çalışmacı alacak.Alttan kontenjanları inceleyebilirsiniz.

Sosyal Çalışmacı:
Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

kpss şartı 2016 kpss p3 70 ve üzeri

5 kat aday çağrılacak

sosyal çalışmacı ilanıKPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilân edilen pozisyon sayısı kadar alım yapılacaktır.

Sözlü ve Uygulamalı Sınav Yeri ve Tarihi:

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü ve şoförler için yapılacak uygulamalı sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız internet sayfasında (www.adalet.gov.tr) ilân edilecektir.  

VI) Sözlü ve Uygulamalı Sınavın Şekli ve Konuları:

Atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği meslekî bilgi 40,
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
Genel kültür 20,
Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın alınacağı pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

VII)- Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması:

Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl aday alınmaya hak kazanacaktır.

Sınav sonuçları ve pozisyonlara alınmaya hak kazananlar Bakanlığımız internet sayfasında (www.adalet.gov.tr) ilân edilecektir.

6- Sosyal Çalışmacı Başvuru Formu  

Başvuru Yeri, Şekli ve Tarihi:
Başvurular 21/05/2018 Pazartesi günü başlayıp, 30/05/2018 Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
Başvuruların ekte belirtilen Adalet Komisyonu Başkanlıklarına istenilen belgeler ile birlikte şahsen yapılması gerekmektedir. Posta, kargo ve faks yolu ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
Eksik belge ibraz edenler ile başka bir başvuru formu kullananların başvuruları kabul edilmeyecektir. 
Adaylar; bu ilânda belirtilen unvanlardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İş ve meslek seçimi