İcra katipliği çıkmış daktilo metinleri indir pdf

1344 icra katibi alınacak.

En az lise mezunu,

KPSS lisans2016 p3

Ön lisans p93 ve

Kpss ortaöğretim p94 den 70 ve üzeri puan almış olmak ,

Başvurular 21 Mayıs 11 haziran tarihleri arasında yapılacak

01.01.1981 sonrası doğumlu olanlar başvuru yapabilecekler,

Başvurulan yerdeki kontenjan sayısının 20 katı aday çağrılacak,

Hak kazananlar 27 Haziran’da internet sitesinden yayınlanacak,

Sınav 9 temmuzda başvurulan il adliyelerinde olacak,

En az bir hafta öncesi metinler yayınlanacak,

Yanlışsız 3 dk’da 90 kelime yazılması istenecek,

EKİ:  1- Sınav İzni Verilen Mahaller,

2- İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği,

3- İcra Kâtipliği Sınavı Başvuru Formu,

4- Mal Bildirimi Formu,

5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.

Metinler zabıt katipliğinde çıkmış metinlerdir.

Genel olarak aynı metinler arasından seçilmektedir.

 

SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİPLİĞİ UYGULAMA SINAVI

METİNLERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Özel Şartlar başlıklı  6 ncı maddesinin 6/c bendinde “Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.)” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Yönetmelik hükmü gereğince 30 Eylül 2017 Cumartesi günü yapılacak olan sözleşmeli zabıt kâtipliği uygulama sınavında adaylara yazdırılacak  metinler aşağıdaki linkte verilmiştir.

 

 

METİNLER İÇİN TIKLAYINIZ 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.