infaz koruma memuru çıkmış mülakat sözlü sınav soruları indir çöz pdf video izle – İş ve meslek seçimi

infaz koruma memuru çıkmış mülakat sözlü sınav soruları indir çöz pdf video izle


Adalet Bakanlığının ilanına göre ilgilenin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40 puan Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 20 puan genel kültür 20 puan bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20 puan olarak ifade edilmektedir Biz de geçmiş senelerdeki mülakatlar da çıkmış soruları ve ilandaki gerekli konu başlıklarını dikkate alarak sizler için videomuzu hazırlamaya çalıştık Ayrıca adayı sözlü Sınavda başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir nihai başarı listesi ise adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir Şimdiden her şey için teşekkürler ilk konu başlığımız olan inkılap tarihi ile başlayalım birinci sorumuz Trablusgarp Savaşı hangi devletle yapılmıştır cevabımız İtalya Trablusgarpın günümüzdeki adı libyadır 2. Sorumuz halifeliğin siyasi gücünden 2. ve son kez yararlanılan anlaşma hangisidir Uşi Anlaşması, birincisi Küçük Kaynarca 3 birinci Balkan savaşına katılan devletler hangileridir Sırbistan Bulgaristan Karadağ Yunanistan ve Osmanlı birinci Balkan Savaşı’nı başlatan devlet ise Karadağdır.
dördüncü sorumuz babı Ali Baskını nedir ,birinci Balkan Savaşı’nın yenilgisinden sorumlu tutulan Hürriyet ve itilafçı Kamil Paşa hükümetinin düşürülerek yerine ittihatçı ve Terakki Mahmut Şevket Paşa hükümetinin kurulmasıdır ,Türkiye tarihindeki ilk hükümet darbesidir İkinci Balkan savaşına katılan devletler hangileri Sırbistan Bulgaristan Karadağ Yunanistan ve Romanya Birinci Dünya Savaşı’nın çıkma nedeni nedir Avusturya Macaristan veliahtı Franz Ferdinand Saraybosna gezisi sırasında sırpf öğrenci Gabriel princip tarafından öldürülmesidir ,7 sorumuz 1. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden 3 tanesini söyleyiniz milliyetçilik akımı hammadde ve Sömürgecilik yarışı bloklaşma.
Birinci Dünya Savaşı’nda İtilaf ve İttifak Devletlerini sayınız .İtilaf Devletleri İngiltere Fransa Rusya Japonya ABD ve Yunanistan tır ittifak devletleri Osmanlı Almanya Avusturya Macaristan Bulgaristan ve İtalya tır 1 Dünya Savaşı’ndaki taarruz cepheleri ne sayınız Kafkas ve Kanal Cephesi 10 sorumuz 1 Dünya Savaşı’ndaki savunma cepheleri sayınız Çanakkale Irak Hicaz Yemen Suriye ve Filistin cepheleridir Birinci Dünya Savaşındaki yardım cepheleri ne sayınız Galiçya Romanya Makedonya cepheleridir. Atatürk’ün 1. Dünya Savaşı’nda savaştığı cepheler hangileridir Çanakkale Kafkas ve Suriye Filistin cephesi dir Kafkas cephesinde Ayrıca altın kılıç Madalyası almıştır ,kut’ül Amare kahramanı Halil Kut Paşa hangi cephede savaşmıştır
Irak cephesi kut Soyadını da Mustafa Kemal Atatürk vermiştir Medine müdafii Çöl Kaplanı lakaplı Fahrettin Paşa’nın savaştığı cephe hangisidir Hicaz Yemen Cephesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İş ve meslek seçimi