Adalet bakanlığı psikolog alımı başvuru şartları,illerin kontenjan kadro sayısı

    Adalet bakanlığı psikolog alım ilanı detayları            isvemesleksecimi.com
Başvuru tarihleri 21 mayıs- 30 mayıs
Meslek Psikolog
Kontenjan bay bay bayan ayrımı yok 50

Psikolog ve Sosyal Çalışmacı Alımı Yapılacak Yerleri Gösterir Liste  

kontenjan bayan
KPSS şartı 2016 KPSS P3 70 ve üzeri         isvemesleksecimi.com
Yaş şartı yok
Öğrenim şartı lisans ve üzeri
Diğer ek şartlar
Bölüm şartı Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak.
Yerleştirme şekli KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalaması
Sözlü sınav içeriği  Atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği meslekî bilgi 40,
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
Genel kültür 20,
Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

Sözlü sınava çağrılacak aday sayısı İllere verilen kontenjan sayısının 5 katı aday
Sözlü sınav tarihi Sınav yeri ve tarihi www.adalet.gov.tr den ilân edilecektir.
Yazılı sınav içeriği yok
Başvuruda istenecek belgeler  1-Başvuru Formu (Bu ilânda belirtilen pozisyonlara yapilân başvurular için sadece ekte yer alan formlar kullanılacaktır, bunun dışında kullanılan başvuru formları kabul edilmeyecektir.)
2- Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti başvuru yapılacak Komisyon tarafından onaylanacaktır.)
3- 2016-KPSS sonuç belgesi,
4- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Formun 2 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir. Bu form Bakanlığımızca onaylanacaktır.)
5- Fotoğraflı özgeçmiş (Elle yazılmış ve imzalanmış),

 Psikolog Başvuru Formu  

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu  

Ücret Tablosu 

Başvuru yeri ve şekli  Başvuru Yeri, Şekli ve Tarihi:
Başvurular 21/05/2018 Pazartesi günü başlayıp, 30/05/2018 Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
Başvuruların ekte belirtilen Adalet Komisyonu Başkanlıklarına istenilen belgeler ile birlikte şahsen yapılması gerekmektedir. Posta, kargo ve faks yolu ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
Eksik belge ibraz edenler ile başka bir başvuru formu kullananların başvuruları kabul edilmeyecektir. 
Adaylar; bu ilânda belirtilen unvanlardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.