LGS sınavı giriş belgeleri kimlik kartı nereden alınacak? – isvemesleksecimi

LGS sınavı giriş belgeleri kimlik kartı nereden alınacak?

SINAV GİRİŞ BELGESİ
a. Fotoğraflı sınav giriş belgesi 22 Mayıs 2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri
tarafından renkli olarak alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.
b. Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina,
salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada,
salonda ve sırada sınava girecektir.
c. Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonu’nun teklifi
üzerine ÖDSGM’ nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.
ç. Fotoğraflı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler, belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul
müdürlüklerinden alabilecektir.
d. Yurt dışından sınav başvurusu yapan öğrencilerin sınav giriş belgesi 22 Mayıs 2018 tarihinde,
odsgm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Öğrenciler elektronik ortamdan aldıkları sınav
giriş belgesini bulundukları ülkedeki eğitim ataşeliklerine onaylatacaklardır.
e. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınav giriş belgesinde, kimlik bilgilerinin yanında sınavda
alacağı özel hizmet durumu yer alacaktır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

MAĞAZA
isvemesleksecimi