Denizli Atatürk Anadolu meslek lisesi bölümleri LGS taban puanı – isvemesleksecimi

Denizli Atatürk Anadolu meslek lisesi bölümleri LGS taban puanı

BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ

Bilişim Teknolojileri alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Bilişim Teknolojileri alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları ve bilimsel ve teknolojik gelişmeler  doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.10. sınıf sonunda alan içinde dal seçimi yapılır.

ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

 • Ağ İşletmenliği
 • Web Programcılığı
 • Veri Tabanı Programcılığı
 • Bilgisayar Teknik Servisi

Ağ İşletmenliği

Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ sistemlerinin kurulumu,yönetimi ve ağ ortamı üzerinde yaşanabilecek sorunlar, çözüm yolları ve geniş ağ sistemleri yönetimine sahip nitelikli kişiler yetiştirir.

Web Programcılığı

Web programları dillerini kodlayabilen, internet üzerinde kullanılmak üzere karşılıklı etkileşimli ara yüzler hazırlayan, ihtiyaca bağlı olarak düzenlemesini yapan ve destek sağlayan elemanlar yetiştirir.

Veri Tabanı Programcılığı

Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, veri tabanı ve programlama dilinin kurulumu, veri tabanının    oluşturulması ve yönetimi,  yazılım geliştirme, hata giderme, bakım yapma, yedek alma yeterliklerine sahip teknik elemanlar yetiştirir

Bilgisayar Teknik Servisi

Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, bakım ve arıza giderme işlemleri ve bilgisayar ile kontrol edilebilen sistemler kurmaya sahip nitelikli kişidir.

…..

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

Giyim Üretim Teknolojisi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.Giyim Üretim Teknolojisi alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.

ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

 • Kadın Giyim Modelistliği
 • Erkek Giyim Modelistliği
 • Çocuk Giyim Modelistliği
 • İç Giyim Modelistliği
 • Hazır Giyim Model Makineciliği
 • Deri Giyim
 • Kadın Terziliği
 • Erkek Terziliği
 • Kesim

Kadın Giyim Modelistliği

Kadın giyimine ait elde veya bilgisayarlı sistemde temel ve model uygulamalı kalıp, şablon, seri ve pastal planını hazırlayan, ürüne uygun malzeme tespit ederek numune dikiminin yapılmasını sağlayan nitelikli kişiler yetiştirir.

Erkek Giyim Modelistliği

Erkek giyimine ait temel ve model uygulamalı kalıp, şablon, seri ve pastal planını hazırlayan, ürüne uygun malzeme tespit ederek numune dikiminin yapılmasını sağlayan nitelikli kişiler yetiştirir.

Çocuk Giyim Modelistliği

Çocuk giyimine ait temel ve model uygulamalı kalıp, şablon, seri ve pastal planını hazırlayan, ürüne uygun malzeme tespit ederek numune dikiminin yapılmasını sağlayan nitelikli kişiler yetiştirir.

İç Giyim Modelistliği

İç giyime ait temel ve model uygulamalı kalıp, şablon, seri ve pastal planını hazırlayan, ürüne uygun malzeme tespit ederek numune dikiminin yapılmasını sağlayan nitelikli kişiler yetiştirir.

Hazır Giyim Model Makineciliği

Modelist tarafından verilen dikim talimatına göre model ve malzeme özelliğine uygun kadın, erkek, çocuk ve iç giyim numune dikimi yapma, iş geliştirmeye yönelik önerilerde bulunma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler yetiştirir.

…..

MAKİNA TEKNOLOJİSİ

Teknolojinin gelişmesi insanın ve insanlığın yaşam kalitesini yükseltmek, insanın kendisine ve çevresine daha fazla zaman ayırmasını hedefler. Bu teknoloji alanı ekonomik kalkınmanın temelidir. 10. sınıf sonunda alan içinde dal seçimi yapılır.

ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

 • Endüstriyel Kalıpçılık
 • Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme
 • Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı
 • Makine Bakım Onarımı
 • Bilgisayarlı Makine İmalatı
 • Mermer İşleme

Endüstriyel Kalıpçılık

Talaşlı imalat tezgahlarını kullanabilen, üretilecek parçaya göre kalıp tasarımını yapabilen, yaptığı her türlü kalıpları preslere bağlayabilen, pres ayarlarını yapabilen, kalıptan ürün alabilen, kalıp onarımını ve çalıştığı tüm makinelerin periyodik bakımını yapabilen nitelikli kişiler yetiştirir.

Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme

Model imalat resmini çizen, malzeme, dökümcülük, ahşap, metal, termoset plastiklerin işleme ve şekillendirme ve bunları işleyecek tezgah ve makineleri kullanım bilgisine sahip, prototipleri yapan, seri üretim ve hızlı prototip teknolojilerini kullanarak modelleme ve maça sandıkları yapabilen, bilgisayar kontrollü ve mekanik tezgahları güvenli olarak kullanarak her türlü modellemeyi yaparak seri üretime hazır hale getiren, makinelerin periyodik bakımını yapabilen ve basit arızalarını gideren niteliklikişiler yetiştirir.

Bilgisayar Destekli Makina Ressamlığı

Endüstriyel üretimde; imalatı yapılacak ürünlerin yapım ve komple resimlerini bilgisayar destekli çizim ortamında iki ve üç boyutlu çizen, mekanik sistem dizaynlarını ve hesaplamalarını yapan, ürünlerin bakım ve kullanım kataloglarını hazırlayan, bilgisayar ile sayısal kod türetme yazılımlarını uygulayan nitelikli kişiler yetiştirir.

Makina Bakım Onarımı

Tezgah kurulumunu yapan, tezgahların bakım kataloglarını inceleyerek arıza tespitini yapan, arızalı parçayı onaran ya da yenisi ile değiştiren tezgah ve makinelerin periyodik bakımlarını yapan nitelikli kişiler yetiştirir

Bilgisayarlı Makina İmalatı

Klasik ve bilgisayar kontrollü talaşlı imalat tezgâhlarını çalıştırıp sayısal kod üreterek kullanabilen, makine parçalarını işleyebilen, bu makinelerin her türlü ayar ve kontrollerini yapabilen, makinelerin üzerindeki tüm sistemlerin bakım ve onarımını yapabilen nitelikli kişiler yetiştirir.

Mermer İşleme

Ocaktan blok mermeri çıkararak istenilen ölçülerde işleyebilen, mermerden estetik ürünler, mozaik eskitme yapabilen ve mermercilikte kullanılan her türlü makine ve aletleri güvenli kullanarak bunların periyodik bakımlarını yapabilen nitelikli kişiler yetiştirir.

.

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

Evlerde ve bürolarda kullanılan her türlü sıhhi tesisat , kat kaloriferi, kombi, doğal gaz, şofben, soğutma üniteleri ve klima gibi cihazların bağlantılarını, bakım ve onarımlarını yapar. 10. sınıf sonunda alan içinde dal seçimi yapılır.

ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

 • Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisatı
 • Isıtma ve Sıhhi Tesisat
 • Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar (Servis)
 • Soğutma Sistemleri
 • Klima Sistemleri
 • Merkezi İklimlendirme ve Havalandırma Sistemleri

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisatı

Katı, sıvı ve gaz yakıtlı ısıtma cihazlarının montajı ve işletmeye alınması, güvenli ve verimli olarak çalıştırılması, tesisatın testi, bakım ve onarımına ilişkin işlemlerini kendi başına ve belirli süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler yetiştirir

Isıtma ve Sıhhi Tesisat

Çeşitli amaçlarla kullanılan binalarda ve sanayi tesislerinde, ısıtma, temiz ve atık su sistemlerinin kuruluş, bakım ve onarımına ilişkin işlemleri, projeye uygun olarak, kendi başına ve belirli süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip niteliklii kişiler yetiştirir.

Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar (Servis)

Isıtma ve gaz yakıcı cihazların bağlantısını yapma ve devreye alma, kontrolünü, bakımını, arıza tespitini ve onarımı ile ilgili işlemleri kendi başına ve belirli süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler yetiştirir.

Soğutma Sistemleri

Ev ve ticari tip soğutma cihazları, soğuk hava depoları, reyon soğutma, endüstriyel soğutma sistemleri, derin dondurma, frigorifik araç soğutması konularında bilgili, montaj, demontaj bakım ve onarım işlerinin yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler yetiştirir.

Klima Sistemleri

Pencere tipi klima, split, kanallı ve paket tipi kat klima cihazları, konfor havalandırma sistemleri, araç klimaları konularında yeterli bilgiye sahip montaj, demontaj,bakım ve onarım işlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler yetiştirir.

Merkezi İklimlendirme ve Havalandırma Sistemleri

Merkezi iklimlendirme sistemleri, su soğutma kulesi, Chiller (su soğutma grubu), fancoil soğutma sistemleri, klima kanalları, hava filtreleme sistemleri, ameliyathane ve temiz oda iklimlendirme sistemleri konularında bilgili, devreye alma, bakım ve onarım işlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiler yetiştirir.

ALAN :

Ulaştırma Hizmetleri

ALANIN TANIMI :

Ulaştırma Hizmetleri alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

ALANIN AMACI :

Ulaştırma Hizmetleri alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda, gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMAÇLARI

1. LOJİSTİK

Tanımı: Lojistik elemanının sahip olduğu, taşıma, depolama, gümrük ve diğer prosedür işlemlerini yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Ulaştırma Hizmetleri alanında lojistik mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

GİRİŞ KOŞULLARI

Öğrencilerin sağlık durumu, Ulaştırma Hizmetleri alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.

İSTİHDAM ALANLARI

Ulaştırma Hizmetleri alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

1. Lojistik işletmesi,

2. Fabrikalar,

3. Gümrük işletme,

4. İthalat ve ihracat yapan firmalar,

5. Depolar vb. yerlerde çalışabilirler.


EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.

2. Programın uygulanabilmesi için Ulaştırma Hizmetleri alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Ulaştırma Hizmetleri alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Ulaştırma Hizmetleri alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

MAĞAZA
isvemesleksecimi