1 Haziran 2018

Denizli Gülay Kaynak Sarıkaya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi bölümleri nelerdir? TEOG 2017 taban puanı

Elektrik – Elektronik Teknolojileri Alanı

Televizyondan bilgisayara, telefondan elektrik süpürgesine günlük yaşamın vazgeçilmez parçaları haline gelmiş birçok eşya elektrik-elektronik alanında yer alan ürünlerdir. Elektrik-elektronik alanı bugün diğer tüm alanları geliştiren temel sanayi durumundadır.

Alan, bugün kendi tasarım ve teknolojilerini geliştirecek güce ulaşmıştır. Elektrik-Elektronik alanı üretim, ihracat ve istihdamıyla ülke ekonomisine yaptığı birinci derece katkının yanında diğer sektörlere olan etkileriyle ikinci derece katkılarda da bulunmaktadır. Bu alanındaki teknoloji değişimi ve kalite artışı elektrik-elektronik ürünlerini girdi olarak kullanan birçok alanda da kalitenin artmasına olumlu etkide bulunmaktadır.

Günümüzde, elektrik-elektronik alanındaki ürünler ve kullanılan teknoloji hızla değişmektedir. Dolayısıyla bu alan sürekli gelişen, dinamik bir yapıya sahiptir. Alanın bu özellikleri Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme) çalışmalarının ve nitelikli personel istihdamının önemini artırmaktadır.

Günümüzde, özellikle Marmara ile Ege bölgesine yayılan bu sektörde genellikle orta ve büyük ölçekli firmalar faaliyet göstermektedir. Elektrik-elektronik alanı Türkiye’de teknik ve yapısal açıdan altı alt sektörden oluşmaktadır.

Bu alt sektörler ve içerdikleri alanlar şunlardır:

• Bilişim,
• Tüketim cihazları,
• Telekomünikasyon,
• Profesyonel endüstri cihazları,
• Askerî elektronik cihazlar,
• Bilgisayar.

Bu alanda meslekî eğitim almış kişiler rahatlıkla iş bulabilirler. Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere birçok ülkede kendi branşlarıyla ilgili kariyer yapma imkânına sahiptirler.

Elektrik tesisatları ve pano montörlüğü;

Elektrik tesisat ve pano montörü;Elektrik-elektronik alanında, bina içi ve dışı elektrik tesisatının ve tüm elektrik panolarının kurulumu ile ilgili işleri kendi başına belirli bir süre içerisinde yapabilen kişidir.

Görevleri Meslek elemanlarının görevleri;
• Elektrik boru ve kasalarını yerleştirmek,
• Sıva altı ve sıva üstü elektrik tesisatını döşemek,
• Hazır bir otomatik kumanda sisteminin tesisata bağlantısını yapmak,
• Tesisatı kontrol etmek ve onarmak,
• Ev, ticarî kuruluş, fabrika, atölye ve benzeri yerlerde bulunan elektrik tesisatını, ek ve yeni tesisler için, elektrikli ekipmanları, proje, şema ve standartlara uygun olarak kurarak, işletmeye hazır hale getirmek,
• Elektrik sistem ve teçhizatının kontrol bakım ve onarımına yardımcı olmak.
• Pano malzeme montajı yapmak,
• Bara işlemek,
• Teçhizata etiketleme, kodlama yapmak,
• Kablo montajı yapmak,
• Pano testini yapmak,
• Tesiste ve sahada pano montajı yapmak şeklinde sıralanabilir.

 

Endüstriyel Bakım Onarım

Endüstriyel bakım onarım elemanı; elektrik elektronik alanında, fabrika, atölye gibi işletmelerdeki sistemlerin bakım ve onarımı ile ilgili işleri kendi başına belirli bir süre içerisinde yapabilen nitelikli kişidir.

Görevleri Endüstriyel bakım onarım elemanlarının görevlerini;
• Arıza tespiti yapmak,
• Elektrikli makine ve cihazlarının arızalarını gidermek,
• Koruyucu (emniyet) tesisatın bakım ve onarımını yapmak,
• Dâhilî ve haricî tesisatın bakım ve onarımını yapmak,
• Makine, ekipman ve tesisat kurmak,
• Makine ve cihazların periyodik-koruyucu bakımını yapmak,
• Elektronik sistemlerin arızasını tespit etmek ve gidermek,
• Elektronik sistemlerin periyodik bakımını yapmak,
• Elektronik cihazları ayarlamak,
• Elektronik sistemi devreye almak için hazırlık yapmak, şeklinde sıralayabiliriz.

Görüntü ve ses sistemleri

Görüntü ve ses sistemleri teknik elemanı; ışık ve seslendirme sistemlerinin montaj bakım ve onarımına ilişkin işlemleri, radyo, CRT televizyon, LCD televizyon, plazma televizyon, projeksiyon televizyon, video, müzik seti, ev sinema sistemleri, VCD-DVD oynatıcı, kamera arıza ve bakımına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapabilen nitelikli kişidir.

Görüntü ve ses sistemi elemanlarının görevlerini;
• Seslendirme sistemini kurmak,
• Oto seslendirme sistemlerinin montajını ve onarımını yapmak,
• Işık sistemlerini projelendirmek,
• Işık sistemlerinin montaj ve kontrolünü yapmak,
• Televizyon arızalarını tespit etmek ve arızalarını gidermek,
• PC monitör arızalarının tespiti ve onarımını yapmak,
• Projeksiyon, LCD ve plazma TV arızalarının tespiti ve onarımını yapmak,
• Video, müzik seti, VCD-DVD oynatıcıların arıza tespiti ve onarımını yapmak,
• Projeksiyon cihazı ve ev sinema sistemini kurmak,
• Kamera arızalarının tespiti ve onarımını yapmak,

Güvenlik Sistemleri

Güvenlik sitemleri teknik elemanı; binalara ait yangın algılama ve ihbar sistemleri, kapalı devre kamera kontrol güvenlik sistemleri (CCTV), soygun alarm ve ihbar sistemleri, geçiş kontrol sistemlerinin tesisi, kurulum bakım ve onarımına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Güvenlik sistemleri teknik elemanının görevlerini;
• Yangın algılama ve ihbar sistemleri tesisatı için projeyi hazırlamak,
• Yangın algılama ve ihbar sistemleri tesisatının montajını yapmak,
• Kapalı devre kamera kontrol sistemleri projeyi hazırlamak,
• Kapalı devre kamera kontrol sistemi tesisatının montajını yapmak,
• Soygun alarm sistemleri tesisatı için projeyi hazırlamak,
• Soygun alarm sistemleri tesisatının montajını yapmak,
• Geçiş kontrol sistemi tesisatı için projeyi hazırlamak,
• Geçiş kontrol sistemi tesisatı montajını yapmak,
• Kurulu sistemlerdeki arıza tespitini ve onarımı yapmak, şeklinde sıralayabiliriz.

Haberleşme Sistemleri

Haberleşme sistemleri teknik elemanı; mobil iletişim cihazlarının kontrol bakım ve onarımını, uydu ve TV anten sistemlerinin tesisini, binalarda ve yerel dağıtım şebekesinde haberleşme tesisatını projeye uygun olarak monte eden kişidir. Meslek elemanı ayrıca; tesisatın ve cihazların montaj, bakım ve onarımını yapma bilgi ve becerisine de sahiptir.

Haberleşme sistemleri teknik elemanın görevleri;
• GSM ve telsiz telefonların arıza tespitini bakımını ve onarımını,
• Bina içi haberleşme tesisatını projelendirmek ve montajını,
• Bina içi haberleşme tesisatının arıza, bakım ve onarımını,
• Yerel dağıtım şebekesinde kullanılacak malzemelerin tespitini,
• Yerel dağıtım şebekesinin montajını,
• Yerel dağıtım şebekesinin arıza tespitini, bakımını ve onarımını, yapmak olarak sıralanabilir.

Kimya Teknolojisi Alanı

Kimya Teknolojisi alanında; üretim esnasında numune alabilme, numunenin fiziksel kontrollerini yapabilme, çözelti hazırlayabilme, nitel ve sayısal analiz yapabilme, kullandığı araç ve gereçlerin periyodik bakım ve kontrolünü yapabilme, analiz sonuçlarını rapor edebilme, kimyasal atıkları depolayabilme davranışları kazandırılır. Kimya diğer sektörlerin öncüsü konumundadır. Kimya endüstrisi gelişmemiş bir ülkenin başka alanlarda ilerlemesi pek mümkün değildir.

Okulumuzda Kimya Laboratuvarı dalı bulunmaktadır.

Kimya Laboratuvarı Dalı:

Temel fiziksel ve kimyasal işlemleri yapma; nitel, nicel ve enstrümantal analiz yapma; kalite kontrol işlemlerini ve araç gereçlerin bakımını yapma, çözelti hazırlayabilme ve numune alma yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Tekstil Teknolojisi Alanı

Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde;

• İplik Üretim Teknolojisi
• Dokuma Desinatörlüğü
• Dokuma Operatörlüğü
• Endüstriyel Düz Örme
• Tekstil Boyacılığı
• Tekstil Baskı ve Desenciliği
• Tekstil Bitim İşlemleri

Anadolu Teknik Lisesi bünyesinde;

• Dokuma Desinatörlüğü

• Dokuma Operatörlüğü
• Endüstriyel Düz Örme
• Tekstil Boyacılığı
• Tekstil Baskı ve Desenciliği
• Tekstil Bitim İşlemleri

dallarında eğitim-öğretim verilmektedir.

Modüler Eğitim sistemi çerçevesinde Endüstri Meslek Lisesi Tekstil Teknolojisi bölümü öğrencileri 9. sınıfta tüm liselerde olduğu gibi ortak kültür derslerini alırlar. 10. sınıfta ise temel mesleki eğitim dersleri (Tekstil Teknolojisi, Tekstil Lifleri, Mesleki Gelişim) verilir. Bunun sonucunda öğrencilerimiz yetenekleri doğrultusunda, veli, sınıf rehber öğretmeni ve okul rehber öğretmeninin ortak kararıyla ilgili dala yönlendirilerek 11. Sınıfta seçilen dalda eğitim – öğretim alırlar. 12. Sınıfta ise haftada 2 gün okulda 3 gün işletmede beceri eğitimi gören öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini sanayi ortamında da bulunarak pekiştirme imkânına sahip olurlar.

Anadolu Teknik Lisesi Tekstil Teknolojisi öğrencileri 9. sınıfa almış oldukları SBS sınav puanı ile yerleştirilir. 9. sınıfta tüm liselerde olduğu gibi ortak kültür derslerini alırlar. 10. sınıfta ise temel mesleki eğitim dersleri (Tekstil Teknolojisi, Tekstil Lifleri, Mesleki Gelişim) verilir. Bunun sonucunda öğrencilerimiz yetenekleri doğrultusunda, veli, sınıf rehber öğretmeni ve okul rehber öğretmeninin ortak kararıyla ilgili dala yönlendirilir. 11. Sınıfta seçilen dalda eğitim verilen öğrenciler akabinde ki yaz döneminde de işletmede 300 saatlik staj görürler. 12 Sınıfta ise dallarında uzmanlaşırlar.

TEKSTİL SEKTÖRÜ

Tekstil; elyaftan başlayarak iplik, dokuma, örme, boya ve baskı gibi süreçleri kapsamaktadır.

Tekstil sanayileşme sürecinin önemli yapı taşını oluşturan ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasına ciddi katkılar sağlayan emek yoğun sektörlerin başında gelmektedir. Dünyada rekabetin en yoğun yaşandığı bu sektörde, kotaların kalkmasıyla hem arz hem de talep yönünde rekabet daha da keskin hale gelmiştir. Bu çerçevede tekstilde markalaşma büyük önem arz etmeye başlamış, nitekim sektörün güç kaybetmesi sonucunda bazı ülkelerin markalaşmaya yöneldikleri görülmüştür.

• Sektörün, imalat sanayi üretiminde ve ihracatta itici güçlerden biri olması,
• Türkiye’nin, Avrupa Birliği’nin (AB) Çin’den sonra ikinci büyük tedarikçisi olması,
• Coğrafi konum nedeniyle ihraç pazarlarına yakınlık,
• Türkiye’nin iplikte kullanılan teknoloji açısından ilk sıraları paylaşmsı,
• Kaliteli hammadde ve girdi,
• Dinamik ve genç nüfus.

Sektörün güçlü yönleridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.