DENİZLİ Merkezefendi Albayrak Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bölümleri nelerdir? – isvemesleksecimi

DENİZLİ Merkezefendi Albayrak Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bölümleri nelerdir?

  • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
  • Bölüm çalışmaları 0-6 yaş döneminin gelişim özellikleri ve ihtiyaçlarını kapsadığı için öncelikler okulöncesi eğitiminin tanımının yapılması gerekmektedir.

Okul Öncesi Eğitimi (Erken Çocukluk Eğitimi): 0–6 yaş arasındaki çocukların zihinsel dili sosyal, duygusal, psiko-motor, gelişimlerinin desteklenmesi, kişilik ve benlik gelişimlerinin sağlanması, cinsel kimlik özelliklerinin pekiştirilmesini de kapsayan eğitim sürecidir. Okul öncesi Eğitim kurumlarında veya ilköğretim bünyesinde verilen eğitim sürecindeki çocukların yanında çevremizde bulunan çocuklarında gelişimi izlenmesi ve ailenin bilgilendirilmesi çalışmalarını da kapsayan eğitim özelliklerini içerir.

Bilişsel aktivitelerinin, özellikle öğrenmenin, üst seviyede uyaranlar yardımı ile verimli şekilde yürütülmesi gereken 0–6 yaş döneminin eğitim sürecinin planlanması ve uygulanması ile ilgili bilgi ve becerinin verilmesini kapsar.

Ülkelerin gelecekleri genç nesillerin eğitim durumlarına bağlıdır. Kız Meslek Lisesi ÇGE Bölümü öğrencileri, öncelikle kendi özelliklerinin farkına varmaktadırlar. Eğitim sürecinde verilen dersler kişilik gelişimini destekler niteliktedir. İleride bir genç kız, bir eş, bir anne, bir öğretmen, bir yardımcı personel olarak, evde çocuk bakma vb tanımlanabilecek mesleklerde çalışabilir bu rolleri üstlenebilirle. Tüm iş yaşantısında bizim öğrencilerimiz en iyi şekilde performans göstermektedirler.

Araştırmacı, okumaktan zevk alan, iletişim becerisi yüksek, Biyoloji, Psikoloji alanlarından hoşlanan öğrenciler bölümü tercih edebilirler.

Bölüm öğrencileri Erken Çocukluk Eğitimi ve Özel Eğitim Alanlarında eğitim alarak yardımcı personel olarak okuldan mezun olmaktadırlar. Üniversitelerin ilgili bölümlerine ek puan alarak gitme şansları bulunmaktadır.

  • El Sanatları Teknolojisi

El Sanatları Teknolojisi alanı programı, bireylere öncelikle temel bilimleri içeren bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra, çağımızın gereği olan güçlü insan ilişkileri, iletişim kurabilme, değişimlere ve teknolojiye uyum sağlayabilme, sistemleri anlayıp kullanabilme yeterlilikleri kazandırmak hedeflenmiştir. Programın temel amacı, bireylerin temel yeterlilikler üzerine temel mesleki bilgi ve becerileri doğrultusunda kaliteli hizmet sunabilen ve işin her aşamasında kaliteden sorumlu olmanın gereğini bilen bireyler yetiştirmektedir.

El Sanatları Teknolojisi alanının mesleki eğitimi geliştirme programı kapsamına alınması ve bu çerçevede programlarının sektör analizine dayalı olarak modüler esaslı hazırlanması, bu sektörü kalifiye elaman yetiştiren mesleki eğitim sistemine yeni bir anlayış getirecektir.

El Sanatları Teknolojisi Alanında;

1 . El Dokuma

 1. Halı Desinatörlüğü
 2. Dekoratif El Sanatları
 3. El ve Makine Nakışı
 4. Sanayi Nakışı
 5. Dekoratif Ev Tekstili

Dalları yer almaktadır.

El ve Makine nakışçının yaptığı; tekniğe uygun olarak elde ve makinede nakış işleme ve ürünü kullanıma hazır hale getirme yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Sanayi nakışçının yaptığı; desen programını kullanma ve sanayi makinesinde tekniğe uygun işleme yaparak nakışlı ürün oluşturma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Dekoratif ev tekstili üreticisinin yaptığı; evlerde kullanılan tekstil ve çeyiz ürünleri hazırlama yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

İnsanlar beğenilmek duygusu ile süsü ve süslenmeyi sevmiş ve bunun için de yenilikler peşinde koşmuştur. Günümüze kadar ulaşmış nakışları incelediğimizde gereksinim olarak yapıldığı gibi yapan kişinin duygu düşüncelerini ve iç dünyalarındaki güzelliklerini yansıtmışlardır.

Önceleri ihtiyacı karşılamak ve çeyiz geleneğini sürdürmek amacıyla, basit araçlarla yapılan nakışlar zamanla sanat eseri haline gelmiştir. Teknolojinin hızlı gelişmesi ile birlikte günümüzde sanayi nakışı da büyük önem kazanmıştır.

El Sanatları Tekniğinin her mevsimde günün her saatinde, her yaşta ve öğretim durumunda uygulanabilir olması sağlam ve engelli bireylere iş olanaklarını sağlaması, üretim ve pazarlama sonucu bireye manevi duyguların yanı sıra ekonomik özgürlük kazandırması ile bireyin kendine olan güvenini geliştirir.

  • Giyim Üretim Teknolojisi

Okulumuz Giyim Üretimi Teknolojisi bölümü dört yıllık eğitimi kapsamaktadır. 9. sınıfın sonunda alan seçimi ile gelen öğrencilerimiz 6 saat uygulama teknikleri 5 saat kalıp hazırlama tekniği, 2 saat teknik çizim, 2 saat Tekstil bilgisi dersleri ve ilave olarak Mesleki Gelişim dersleri görmektedirler.

Yıl sonu öğrenci isteği ve mevcut sektördeki ihtiyaca göre dal seçimleri yapmaktadırlar. Dallarımız;

 1. Kadın Giyim Modelistliği
 2. Erkek Giyim Modelistliği
 3. Çocuk Giyim Modelistliği
 4. İç Giyim Modelistliği
 5. Hazır Giyim Model Makineciliği
 6. Deri Giyim
 7. Kadın Terziliği
 8. Erkek Terziliği
 9. Kesim

Öğrenci seçmiş olduğu dal üzerine 11.sınıfta 22 saat toplam eğitim görmektedir. Bunları destekleyici seçmeli dersler mevcuttur. Okulumuzda Kadın Giyim Modistliği dalı seçilmiştir. Öğrencilerimiz kadın giyimine yönelik kalıp hazırlama ve dikim tekniklerini uygulamaktadırlar. Ağırlıkla kalıp hazırlama ve bilgisayarda kalıp çalışmaları yapmaktadır. Kadın Terziliği dalı seçen öğrencilerimiz ise, Kadın giysi üretimi üzerine kalıbını hazırlayarak uygun dikim tekniklerini ve gerekli süslemeleri yapmaktadır.12. Sınıfta Giyim Üretimi Teknolojisi öğrencisi 5 saat branş dersi almakta ve bu uygulamayı bilgisayarda kalıp üzerine yaparak işletmelerde uygulama şansı bulmaktadır. 3 gün işletmelerde Beceri dersi adı altında 24 saat staj görmektedirler. 3308 sayılı yasa gereği gerekli ücreti almaktadırlar.

  • Grafik ve Fotoğraf Alanı
  • Bu alanı ve grafik alanını seçecek olan öğrenci; 9 sınıf’ta tanıtım yönlendirme ve resim dersinden yetilisini tanıyarak alanını belirler.

Bu alanda çevresini iyi gözlemleyip, gözlemlediklerini çizgiye aktarabilen ve boyama tekniklerine uygun renklendirebilen ve tasarımlarını elle ve bilgisayarla yapabilen öğrenciler yetişir.

Grafik dalından mezun olan öğrenciler reklam ajanslarında, gazetelerde, matbaalarda ve grafik ajanslarında çalışabilirler.

NOT: Okulumuzun fiziki şartlarını ve öğrenci sayısı yeterli görüldüğü zaman fotoğraf çekim; baskı ve dalları açılabilir.

  • Sanat ve Tasarım Alanı
  • Bu alanı seçecek olan öğrenci 9. sınıfta tanıtım yönlendirme ve resim dersinde kendi yeteneklerini tanıyarak alanını belirler.

Bu alanda çevreyi iyi gözlemleyen, gözlemlerini çizgiye ve boyaya aktarabilen, hayal gücü kullanarak tasarımlar yapabilen öğrenciler yetişir.

Dekoratif sanatlar dalından mezun olan öğrenciler dekoratif cam üretimi ve hediyelik eşya, mozaik üreten ve dekorlayan mermer sektöründe iş bulabilirler.

NOT: Okulumuzun fiziki şartlarını ve öğrenci sayısı yeterli görüldüğü zaman fotoğraf çekim; baskı ve dalları açılabilir.

  • Yiyecek İçecek Hizmetleri

Toplumdaki sosyo-kültürel ve ekonomik değişimler, ayrıca turizm sektöründeki gelişmeler, yiyecek – içecek hizmetleri alanın da gelişimini hızlandırarak, önemli bir iş kolu haline dönüşmesini sağlamıştır.

Bu alanda eğitim alan öğrencilere alan ve dalları ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra yeniliğe ve değişikliğe uyum sağlayabilen çevresindeki insanlarla uyum sağlayabilen çevresindeki insanlarla iletişim kurabilen yaratıcı eleştiriye açık bireyler olarak toplumda y
Program 4 yıl olarak tasarlanmış 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ve ortak alan dersleri, 11 ve 12 sınıflarda dala yönelik uygulamalar ve dersler yer almaktadır öğrencilerin tamamı en az 300 saat olmak üzere işletmelerde beceri eğitimi yapmaktadır. 12. sınıfta bir grup öğrenci ile okul sipariş atölyesinde, atölye şefi öğretmen denetiminde çevreden gelen siparişler yapılmaktadır.er almaları hedeflenmiştir.

Mezun olan öğrenciler yükseköğrenime devam edebilmekte (2 yıllık meslek Y.O. yada 4 yıllık lisans programlarına ) , ya da çevresindeki yiyecek – içecek hizmetlerinde çalışabilmektedir.

Alana ait 5 dal bulunmaktadır. Bunlar; Mutfak , Pastacılık , Servis , Bar , Host ve hosteslik şu şekildedir

Okulumuzda atölye donanımı ve öğretmen kadrosu ve öğrenci talepleri dikkate alınarak Mutfak ve Pastacılık dalları açılmaktadır. Öğrencilerin çoğu 12. sınıfta dallarına uygun pastacı, kafe, restoran, otel ve resmi kurum mutfaklarında staj yapmaktadır.

Son yıllarda alanımıza olan talep oldukça fazladır mezun olan öğrencilerimizden yükseköğrenime gitmeyenler alanları ile işletmelerde iş bulabilmektedir.

  • Bilişim Teknolojileri
  • Bilişim Teknolojileri alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Bilgisayarın yaygın olarak kullanıldığı ve hemen her teknolojinin bilgisayarla bütünleştiği günümüzde, teknoloji çağına uygun insan gücünü yetiştirmek amacıyla okulumuzda Bilişim teknolojisi bölümü açılmıştır. Okulumuzda yazılım (Software) ağırlıklı Bilişim Teknolojisi bölümümüzün eğitim süresi 4 yıldır. Denizli Vali Vefki Ertür Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilişim Teknolojisi Alanında öğrenciler, Lise Giriş Sınavı ile alınmakta, kontenjanın dolmaması halinde not ortalaması ile kayıt edilmektedir. Bilgisayar alanının dersleri, okulumuzda bulunan 2 adet bilgisayar laboratuvarlarında yapılmaktır. Bilgisayar laboratuvarında her öğrenciye bir bilgisayar düşmektedir

Bilişim Teknolojileri alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları ve bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Bilişim Teknolojileri Alanı Çerçeve Programında;

 1. Bilgisayar Teknik Servisi,
 2. Veri Tabanı Programcılığı,
 3. Web Programcılığı,
 4. Ağ İşletmenliği dalları yer almaktadır.

 

Okulumuzda aşağıdaki 2 dal açılmaktadır;

VERİ TABANI PROGRAMCILIĞI

Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu,veri tabanı ve programlama dilinin kurulumu, veri tabanının oluşturulması ve yönetimi, yazılım geliştirme, hata giderme, bakım ve yedek almaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

 

WEB PROGRAMCILIĞI

Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin yanında, web sayfası tasarımına ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlanmasına yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

 

Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci;

 1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
 2. Bilişim Teknolojisi alanının temel yeterliklerine sahip olabilecektir.
 3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
 4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

 

Telefon : 2583775142
Belgegeçer : 2583775142
Eposta Göndermek için tıklayınız
WEB http://denizlikml.meb.k12.tr
Adres : Gültepe Mah. 4828 Sokak No6 Gümüşler/Denizli
VİZYON : MESLEKİ EĞİTİMDE; ÇAĞDAŞ TEKNOLOJİYİ KULLANARAK KENDİNİ SÜREKLİ YENİLEYEBİLEN, GİRİŞİMCİ RUHA SAHİP ÖĞRENCİLER YETİŞTİREREK BÖLGEMİZİN EN SEÇKİN OKULU OLMAK.
MİSYON : ALANINDA TEKNOLOJİYİ TAKİP EDEBİLEN, SORUN ÇÖZME YETENEĞİ GELİŞMİŞ, KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRİRKEN TOPLUMA FAYDALI OLAN ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMEK VARLIK NEDENİMİZDİR.
BAŞARILAR :
Öğretmen : 168
Rehber Öğretmen : 0
Öğrenci : 2270
Resim Sınıfı : 0
Müzik Sınıfı : 0
Derslik : 46
BT Sınıfı : 7
Misafirhane : 0
Kütüphane : 0
Fen Labaratuarı: 1
Hazırlık Sınıfı : 0
Konferans Salonu : 0
Atölye-İşlik : 28
Spor Salonu : 0
Öğretim Şekli : İkili Öğretim
Kantin: 0
Yemekhane : 0
Revir : 0
Bahçe : 0
Saatler : 08:00 – 16:00
Bağlantı : ADSL (8 Mbit)
Yabancı Dil :
Isınma : Doğalgaz
Lojman : Sayısı:0
Servis :
Ulaşım :
Yerleşim Yeri :
İl /İlçe Merkezine Uzaklık : 7 km
Kontenjan Bilgileri :
Sportif Etkinlikler :
Bilimsel Etkinlikler :
Proje Çalışmaları :
Yazdır :

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

MAĞAZA
isvemesleksecimi