LGS A B C D kitapçığı matematik fen türkçe din tarih ingilizce cevap anahtarı indir pdf – isvemesleksecimi

LGS A B C D kitapçığı matematik fen türkçe din tarih ingilizce cevap anahtarı indir pdf

Türkçe soruları ve cevapları

Tarih soruları ve cevapları

Din kültürü soruları ve cevapları

İngilizce soruları ve cevapları

LGS A kitapçığı TÜRKÇE 1 C 2 A 3 D 4 B 5 A 6 D 7 B 8 A 9 D 10 C 11 D 12 C
https://youtu.be/QTG-9BuSAio

Öğrenci; cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini siyah yumuşak uçlu
kurşun kalemle yapacak, soru kitapçığında yer alan açıklamalarda ve cevap kâğıdında belirtilen örnekte
olduğu gibi yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.
ı. Öğrenci, cevap kâğıdındaki imza bölümünü silinmeyen bir kalemle imzalayacaktır.
i. Cevap kâğıdında bulunan “Bu alanda işaretleme yapmayınız.” kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.
j. Soru kitapçığının A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı türü olup öğrenci, A kitapçığını kullanıyorsa
cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün “A” yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa “B” yuvarlağını,
C kitapçığını kullanıyorsa “C” yuvarlağını ve D kitapçığını kullanıyorsa “D” yuvarlağını
işaretleyecektir. Sınav görevlileri ise doğru işaretlemenin yapılıp yapılmadığını soru kitapçığı ve cevap
kâğıtları üzerinden kontrol edip sınıf öğrenci yoklama listesine gerekli kodlamaları işleyecektir.
k. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır.
l. Birden fazla cevap seçeneğinin işaretlenmesi veya değiştirilmek istenen cevabın işaretlemesi tamamen
silinmeden yeni bir işaretleme yapılması hâlinde bu soruya verilen cevap, optik okuyucu tarafından
yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.
m. Örnek işaretlemeye uygun yapılmaması sebebiyle optik okuyucu tarafından okunamayan
işaretlemelerde o soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.
n. Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınavlar başlamadan önce
salon görevlileri öğrencilere soruların cevaplarının cevap kâğıdına uygun işaretlenmesi hususunda
gerekli uyarıyı yapacaktır. Bu konuda sorumluluk öğrenci ile birlikte salon görevlilerine de aittir.
o. Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken
öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği öğrencilerle ilgili
durumu açıklayıcı bir tutanak hazırlayarak sınav evrakı ile birlikte tutanağı sınav güvenlik poşeti
içerisine koyacaktır.
ö. Salon görevlileri sınav bitimine 15 dakika kala öğrencileri “15 Dakikanız Kaldı, Cevaplarınızın Cevap
Kâğıdına Kodlanmış Olmasına Dikkat Ediniz” şeklinde ve sınav bitimine 5 dakika kala öğrencileri “5
Dakikanız Kaldı” şeklinde uyaracaktır.
Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu -2018
Sayfa | 12
Öğrenciye ait cevap kâğıdındaki “salon başkanı ve gözetmenin kontrol ettiğine dair bölümü”
silinmeyen kalemle imzalanacaktır.
p. Sınav bitiminde;
i) Öğrenciler, cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama listesini
imzalayacaktır. Sınavlarını tamamlayan öğrencilerin sınav evrakı kesinlikle öğrenci sırası üzerinde
bırakılmayacaktır.
ii) Salon görevlileri, sınava ait evrakı öğrencilerin önünde kontrol ederek toplayacak, cevap
kâğıtlarını, salon yoklama listesini ve varsa tutanakları sınav güvenlik poşetine koyacak ve
kapatacaklardır. Soru kitapçıkları sınav güvenlik poşetine konulmayacak, bina sınav komisyonuna
teslim edilecektir.
iii) Bina sınav komisyonu, sınıflardan gelen sınav güvenlik torbalarını dönüş sınav evrak
kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile bu kutuları kapatacak ve görevli kuryelere
tutanakla teslim edecektir. Talep edilmesi durumunda, sınav bölümleri tamamlandıktan sonra soru
kitapçıkları veli ya da öğrenciye verilebilecektir. Talep edilmeyen soru kitapçıkları millî eğitim
müdürlükleri tarafından okullarda kullanılmak üzere toplanacaktır.
Kurallara uymadığı tespit edilen öğrencilerin sınavı tutanakla iptal edilecek ve sınava devam
etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak,
zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara
sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu öğrencilerin kusurları ve kimlik bilgileri bir
tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu öğrencilerin sınavı, değerlendirme işlemi yapılmaksızın
geçersiz sayılacaktır. Bu tür konularda yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

MAĞAZA
isvemesleksecimi