LGS Matematik soruları ve cevapları,çözümleri video izle indir pdf – isvemesleksecimi

LGS Matematik soruları ve cevapları,çözümleri video izle indir pdf

Sınav soruları yayınlandıktan sonra sitemizden indirebilirsiniz.

_________TANIMLAR VE KISALTMALAR_________
DİKKAT:
1. Bu kılavuz 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş
Yönergesi ve Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi hükümlerine göre
hazırlanmıştır.

lgs matematik soruları
2. 2018 Merkezî Sınav’a ilişkin olarak bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım
tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığı kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda
izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.
3. 2018 Merkezî Sınav’a başvurmuş olan öğrenciler, bu kılavuzda yer alan hükümleri ve ilgili
mevzuatta belirtilmiş olan hususları kabul etmiş sayılır.
4. Ortaokulların ve İmam Hatip Ortaokullarının 8’inci sınıfında öğrenim gören öğrencilerin
2018 Merkezî Sınav takviminde belirtilen tarihlerde başvuru yapmasından öğrenci velisi,
bilgilendirmeden okul müdürlüğü sorumludur.
MERKEZÎ
SINAV
Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin
(GEM) 8’inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri,
proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu
teknik programlarına öğrenci yerleştirilmesi amacıyla Bakanlıkça yapılan merkezî
sınavı,
MSP
Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve
teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirmede
kullanılan Bakanlıkça yapılan merkezî sınav puanını,
RAM
Rehberlik ve Araştırma Merkezi
ÖDSGM
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
YÖBİS
Geçici Eğitim Merkezlerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarının
tutulduğu elektronik kayıt sistemi
e-OKUL Okul yönetim bilgi sistemi
ELEKTRONİK
ORTAM
e-Okul ve YÖBİS

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

MAĞAZA
isvemesleksecimi