1 Haziran 2018

LGS soruları ne zaman kaçta yayınlanacak?Hangi kanalda verilecek,yayınlanacak?Video izle

Türkçe soruları ve cevapları

Tarih soruları ve cevapları

Din kültürü soruları ve cevapları

İngilizce soruları ve cevapları

LGS A kitapçığı TÜRKÇE 1 C 2 A 3 D 4 B 5 A 6 D 7 B 8 A 9 D 10 C 11 D 12 C

lgs cevapları2
LGS A kitapçığı TÜRKÇE CEVAPLARI
LGS cevapları a
LGS cevapları indir


 

LGS sınavı yarın yapılacak.Muhtemel olarak sınav sorularının sınav bittik 2-3 sonra milli eğitim bakanlığı tarafından yayınlanmasını bekliyoruz.Yarın sitemizden sınav sorularına ulaşabilirsiniz.

Sınavla ilgili genel bilgiler;

Öğrencilere sözel bölümde, 8’inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve
Atatürkçülük ile yabancı dil, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecektir.
b. Merkezî Sınav, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye
saatiyle birinci bölüm 09.30’da, ikinci bölüm 11.30’da başlayacaktır.
c. İlk olarak sözel bölüm 50 soru ve 75 dakika, ikinci olarak sayısal bölüm 40 soru 60 dakika olmak üzere
uygulanacaktır.
ç. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat
09.00’da, fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava
gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus
cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu
öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli,
mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke
bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.
Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava
alınmayacaktır.
d. Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya
engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep
telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri
aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve
benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi,
kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle
sınav binasına alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında
bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.
e. Salon görevlileri, sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde sınav binasına gelen ve bina
sınav komisyonunca sınava girmesi uygun olan öğrencilerin sınava katılmalarını sağlar. Bu öğrencilere
ek süre verilmez. 15 dakikadan sonra gelen adayları sınava almaz. Sınavın başlama ve bitiş saatlerini
öğrencilerin görebileceği şekilde tahtaya yazar. Sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan ve sınav
bitimine 15 dakika kala öğrencilerin sınav salonundan çıkamayacaklarını duyurur.
f. Öğrenciler, “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi” nde belirtilen salonda kendi sıra numarasında oturacaktır.
Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda salon görevlisi öğretmenlere ait olacaktır.
Sınav başlamadan önce salonda görevli öğretmenler sınavda uyulacak kuralları hatırlatacaktır. Bina
sınav komisyonundan ağzı kapalı olarak alınan sınav güvenlik poşetleri, sınav salonlarında sınava giren
Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu -2018
Sayfa | 11
öğrencilerin önünde sınav başlama saatinden 15 dakika önce usulüne uygun açılacaktır. Salonda görevli
öğretmenler, sınav güvenlik poşetinden çıkan sınav soru kitapçıkları ile cevap kâğıtlarını sayacak,
basım hatası ve benzeri hataları kontrol edecek; salon yoklama listesi ile karşılaştırmasını yaptıktan
sonra, öğrencilere dağıtımını yapacaktır.
g. Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek,
hata varsa salon görevlilerine söyleyecek, salon görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır.
Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa; verilen
yeni/yedek cevap kâğıdına öğrenci, kimlik bilgilerini salonda görevli öğretmenin açıklamalarına göre
yazacak ve kodlayacak, yapılan hatalı veya eksik kodlamadan öğrenci ile birlikte salon görevlileri de
sorumlu olacaklardır.
ğ. Salon görevlileri de, dağıtılan sınav evrakında yer alan bilgilerin öğrenciye ait olup olmadığını kontrol
edecektir. Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası
tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.
h. Öğrenci; cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini siyah yumuşak uçlu
kurşun kalemle yapacak, soru kitapçığında yer alan açıklamalarda ve cevap kâğıdında belirtilen örnekte
olduğu gibi yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.
ı. Öğrenci, cevap kâğıdındaki imza bölümünü silinmeyen bir kalemle imzalayacaktır.
i. Cevap kâğıdında bulunan “Bu alanda işaretleme yapmayınız.” kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.
j. Soru kitapçığının A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı türü olup öğrenci, A kitapçığını kullanıyorsa
cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün “A” yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa “B” yuvarlağını,
C kitapçığını kullanıyorsa “C” yuvarlağını ve D kitapçığını kullanıyorsa “D” yuvarlağını
işaretleyecektir. Sınav görevlileri ise doğru işaretlemenin yapılıp yapılmadığını soru kitapçığı ve cevap
kâğıtları üzerinden kontrol edip sınıf öğrenci yoklama listesine gerekli kodlamaları işleyecektir.
k. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır.
l. Birden fazla cevap seçeneğinin işaretlenmesi veya değiştirilmek istenen cevabın işaretlemesi tamamen
silinmeden yeni bir işaretleme yapılması hâlinde bu soruya verilen cevap, optik okuyucu tarafından
yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.
m. Örnek işaretlemeye uygun yapılmaması sebebiyle optik okuyucu tarafından okunamayan
işaretlemelerde o soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.
n. Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınavlar başlamadan önce
salon görevlileri öğrencilere soruların cevaplarının cevap kâğıdına uygun işaretlenmesi hususunda
gerekli uyarıyı yapacaktır. Bu konuda sorumluluk öğrenci ile birlikte salon görevlilerine de aittir.
o. Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken
öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği öğrencilerle ilgili
durumu açıklayıcı bir tutanak hazırlayarak sınav evrakı ile birlikte tutanağı sınav güvenlik poşeti
içerisine koyacaktır.
ö. Salon görevlileri sınav bitimine 15 dakika kala öğrencileri “15 Dakikanız Kaldı, Cevaplarınızın Cevap
Kâğıdına Kodlanmış Olmasına Dikkat Ediniz” şeklinde ve sınav bitimine 5 dakika kala öğrencileri “5
Dakikanız Kaldı” şeklinde uyaracaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.