LGS türkçe cevap anahtarı indir pdf video izle – isvemesleksecimi

LGS türkçe cevap anahtarı indir pdf video izle

Sorular yayınlandıktan sonra cevap anahtarlarını sitemizden indirebilirsiniz.

SINAV KAPSAMI
Merkezî Sınavda Tablo-1’de belirtilen alanlardan soruların yer aldığı testler uygulanacaktır.
Her alan için 8’inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin
okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme,
bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır.
Tablo- 1
BİRİNCİ BÖLÜM
SÖZEL ALAN
Alt Testler Soru Sayısı
Türkçe 20
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10
Yabancı Dil 10
Toplam 50
Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu -2018
Sayfa | 10
İKİNCİ BÖLÜM
SAYISAL ALAN
Alt Testler Soru Sayısı
Matematik 20
Fen Bilimleri 20
Toplam 40
10. SINAVIN UYGULANMASI
a. Öğrencilere sözel bölümde, 8’inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve
Atatürkçülük ile yabancı dil, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecektir.
b. Merkezî Sınav, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye
saatiyle birinci bölüm 09.30’da, ikinci bölüm 11.30’da başlayacaktır.
c. İlk olarak sözel bölüm 50 soru ve 75 dakika, ikinci olarak sayısal bölüm 40 soru 60 dakika olmak üzere
uygulanacaktır.
ç. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat
09.00’da, fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava
gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus
cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu
öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli,
mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke
bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.
Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava
alınmayacaktır.
d. Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya
engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep
telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri
aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve
benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi,
kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle
sınav binasına alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında
bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.
e. Salon görevlileri, sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde sınav binasına gelen ve bina
sınav komisyonunca sınava girmesi uygun olan öğrencilerin sınava katılmalarını sağlar. Bu öğrencilere
ek süre verilmez. 15 dakikadan sonra gelen adayları sınava almaz. Sınavın başlama ve bitiş saatlerini
öğrencilerin görebileceği şekilde tahtaya yazar. Sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan ve sınav
bitimine 15 dakika kala öğrencilerin sınav salonundan çıkamayacaklarını duyurur.
f. Öğrenciler, “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi” nde belirtilen salonda kendi sıra numarasında oturacaktır.
Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda salon görevlisi öğretmenlere ait olacaktır.
Sınav başlamadan önce salonda görevli öğretmenler sınavda uyulacak kuralları hatırlatacaktır. Bina
sınav komisyonundan ağzı kapalı olarak alınan sınav güvenlik poşetleri, sınav salonlarında sınava

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

MAĞAZA
isvemesleksecimi