İçişleri bakanlığı büro personeli alım ilanı başvuru şartları tarihleri detayları

İçişleri bakanlığı 1117 büro personeli alacak.Alınacak personeller valiliklerde,kaymakamlıklarda ve nüfus müdürlüklerinde ilin ihtiyacına göre çalıştırılacak.İlana başvuru için diğer şartlarla birlikte ön lisans veya lisans mezunu olma, lisans mezunları için KPSS P3 den 60 ve üstü, KPSS 93 den 60 ve üstü puan almış olma şartı bulunmakta.Diğer şartlar için tabloyu inceleyebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı
Başvuru tarihleri 16-20 Temmuz 2018
Meslek büro personeli                  isvemesleksecimi.com
Kontenjan bay 1117 lisans 957         –        önlisans 160                        isvemesleksecimi.com
kontenjan bayan
KPSS şartı lisans için KPSS 2016 P3                 önlisans için  kpss P93 60 ve üstü
Yaş şartı -1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1983 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)
Öğrenim şartı lisans , ön lisans
Bölüm şartı yok
Yerleştirme şekli sözlü sınavla                                             isvemesleksecimi.com
sözlü sınav içeriği Genel Yetenek, G. Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığı konuları
a Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,
c Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
ç Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
d Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan)
Başarı puanı sözlü sınavdan 70 ve üzeri almış olmak
Atama şekli sözlü sınavdan 70 ve üstü alanlar KPSS puan sıralamasına göre atanacak
Çalıştırılacak birimler Valilik, Kaymakamlık büroları ile il ve ilçe nüfus müdürlükleri
Sözlü sınava çağrılacak aday sayısı iller için ilan kadro sayısının 5 katı aday
Sözlü sınav tarihi 3 eylül 2018 tarihinde yapılacak                                isvemesleksecimi.com
Sınav komisyonları Giriş(sözlü) sınavları; Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon, Diyarbakır ve Erzurum
Sözlü sınav yeri EK-2 de ki 7  bölgesel sınav yerinde
Sözlü sınava katılacakların ilanı 25 Temmuz 2018 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir
Yazılı sınav içeriği
Başvuruda istenecek belgeler
Başvuru yeri ve şekli www.icisleri.gov.tr   e-Devlet şifresi ile
Gerekli belgeler ön başvuru sonrası
GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV BAŞVURU BELGELERİ

1) Başvuru sırasında aday tarafından elektronik ortamda doldurulan İş Talep Formunun imzalanmış ve resim yapıştırılmış bilgisayar çıktısı,

2) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

3) http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinde yer alan “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğrafın Standartları”na uygun olarak çekilen fotoğraf CD’si.

4) Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf,

5) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonunda tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar için görev yaptıkları eski kurumlarınca onaylı Hizmet Belgesi,

6) Bakanlığımız www.personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Örnek Formlar ve Dilekçeler” bölümünden temin edilerek aday tarafından elektronik ortamda eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurulup, her bir nüshaya resim yapıştırılarak imzalanmış, 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.

.içişleri bakanlığı büro personeli ilanı içişleri bakanlığı büro personeli maaşları içişleri bakanlığı büro personeli sınav yerleri içişleri bakanlığı il il kontenjan içişleri bakanlığı kontenjanları valilikler personel alımı….
Ç) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde
belirtilen nitelikleri taşımak,
2-En az ön lisans mezunu olmak,
3-1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1983 ve daha sonraki
tarihlerde doğanlar)
4-ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan;
Lisans mezunları için KPSSP(3), Ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türünden en az 60 ve
üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü esas
alınmak suretiyle yapılacak olan başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5
katı adayın içerisinde bulunmak.
5-Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonunda tam zamanlı
olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık
bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre
sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)
D) BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM YERİ
1-Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan “2018 yılı
4/B Sözleşmeli Büro Personeli Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na ya da “2018 yılı
4/B Sözleşmeli Büro Personeli Ön Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na, KPSS (B)
Grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek, 16-20 Temmuz 2018 tarihleri arasında
ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile
erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından
posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2-Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının
bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi
almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden,
şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin
edebilirler.
3-Adaylar ilanda yer alan puan türünden ikisine de sahip iseler ancak bir puan türü ve en
fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla ile ve/veya pozisyona
müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacak olup, bu durumda olan adaylar herhangi
bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
4-Adaylar, İş Talep Formunu doldurup, “Başvuru Formunu Onayla” butonuna bastıklarında
ekrana “Tamam” ve “İptal” butonları gelecektir. Elektronik ortamda başvurusunu hatasız ve
eksiksiz bir şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adaylar “Tamam”
butonuna basacaklardır. “Tamam” butonuna basıldıktan sonra adaylar bilgilerinde değişiklik
yapamayacaklardır. “Tamam” butonuna basmadan önce bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu
fark eden adaylar ise 20 Temmuz 2018 tarihi saat: 17:30’a kadar “İptal” butonuna basarak İş
Talep Formunu yeniden güncelleyebileceklerdir.
5-Başvurular tamamlandıktan sonra sistem kapatılacağından İş Talep Formunun çıktısı
alınamayacaktır. Bu nedenle adayların İş Talep Formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri
arasında almaları gerekmektedir. Aksi takdirde sorumluluk ilgili adaylara aittir.
5
6-Giriş(sözlü) sınav başvuru belgeleri, teslim tarihi ve teslim yerleri ile ilgili ayrıca yazılı
bildirimde bulunulmayacaktır.
7-Adaylara ait başvuru belgelerini teslim alan iller; adayların iş talep formunda tercih
ettikleri il valiliğine, lisans ve ön lisans ayrı olmak üzere düzenleyecekleri isim listeleri
(bildirimde bulunan il adı, sıra no, başvuru no, adayın tercih ettiği il, T.C. kimlik no, adayın
fotoğrafı, adı, soyadı, baba adı, KPSS puan yılı, KPSS puanı) ile birlikte adaylara ait başvuru
belgelerini evrak teslim süresi bitiminden itibaren en geç 03 Ağustos 2018 tarihine kadar
göndereceklerdir.
8- Adaylara ait başvuru belgelerini teslim alan iller tarafından düzenlenen fotoğraflı isim
listeleri 01-02 Ağustos 2018 tarihleri içerisinde Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne
excel formatında elektronik ortamda gönderilecektir.
9-Adayların tercihte bulundukları valilik il yazı işleri müdürlükleri ise diğer illerden
kendilerini tercih eden adayların başvuru belgelerini kontrol ederek, ilgili valilikler ile
koordineyi sağlayarak var ise başvuru belgelerindeki eksikliklerin tamamlatılmasından,
kendilerine intikal eden güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formlarının adayların ikamet
ettiği il valiliklerine göndererek sonuçlandırılmasından sorumludurlar.
10-Bu ilanın (E) maddesinde belirtilen giriş(sözlü) sınav başvuru belgelerinin bir veya bir
kaçını belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen adaylar, giriş(sözlü) sınavına alınmayacaklardır.
Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup, sorumluluk ilgili
adaylara ait olacaktır. Posta, mail, faks yoluyla gönderilen giriş(sözlü) sınav başvuru belgeleri
kabul edilmeyecektir.
11-Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile sınav başvuru belgeleri
kabul edilmeyecektir.
12-Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
E) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV BAŞVURU BELGELERİ
1) Başvuru sırasında aday tarafından elektronik ortamda doldurulan İş Talep Formunun
imzalanmış ve resim yapıştırılmış bilgisayar çıktısı,
2) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında
tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik
belgesinin aslı veya onaylı örneği),
3) http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinde yer alan “Personel Kimlik Kartında
Kullanılacak Fotoğrafın Standartları”na uygun olarak çekilen fotoğraf CD’si.
4) Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf,
5) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonunda tam zamanlı
olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı
fesheden adaylar için görev yaptıkları eski kurumlarınca onaylı Hizmet Belgesi,
6) Bakanlığımız www.personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Örnek Formlar ve
Dilekçeler” bölümünden temin edilerek aday tarafından elektronik ortamda eksiksiz ve hatasız
bir şekilde doldurulup, her bir nüshaya resim yapıştırılarak imzalanmış, 2 adet Güvenlik
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.
Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerince yapılacak kontrolde Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Formunun eksik veya hatalı olması durumunda; formun yeniden düzenlenerek
çıktısının alınması gerektiğinden adayların sınav başvuru belgelerini teslim ederken formun
kaydedilmiş flash belleğini ve/veya CD’sini, yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunda yer alan nüfus bilgileri bölümü,
adayın nüfus cüzdanı ile kontrol edileceğinden sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların,
yanlarında nüfus cüzdanlarını getirmeleri zorunludur. Gerekli kontrol işlemleri tamamlandıktan
sonra nüfus cüzdanları ilgili adaylara tekrar iade edilecektir.
6
Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar yukarıda belirtilen belgeleri Bakanlığımız
resmi internet sitesinde duyurulacak tarihler ve saatler arasında bulundukları İlin Valilik İl Yazı
İşleri Müdürlüklerine imza karşılığı elden teslim edeceklerdir.
F) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ
Giriş(sözlü) sınavı ile ilgili duyurular; Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) adresli internet
sitesinin “Duyurular” bölümünde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan
duyurular tebligat hükmünde olup, ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.
G) SINAV YERİ
Giriş(sözlü) sınavının günü, saati ve yeri Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet
sitesinde ilan edilecektir.
Ğ) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Müracaatlar tamamlandıktan sonra adaylar il tercihlerine göre lisans mezunları KPSSP(3)
puan türü ve ön lisans mezunları ise KPSSP(93) puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip
adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi tutulacak olup, her il için KPSS(B) Grubu puan
türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı kadar aday, giriş(sözlü) sınavına katılmaya
hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait il bazlı listeler 25 Temmuz 2018
tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir Aynı puan
türü ve pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar
da giriş(sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı
sıralamasına göre ilan edilecektir.
Bölgesel sınav komisyonları, sınav başvuru belgelerini teslim eden adayların, gerekli şartları
taşıyıp taşımadıklarını kontrol edeceklerdir. Şartları taşıyan adaylar, giriş(sözlü) sınavına
alınacaktır. Süresi içerisinde başvuru belgelerini teslim etmeyen adaylar ile belgeler üzerinde
yapılan incelemede şartları taşımadığı tespit edilen adaylar, giriş(sözlü) sınavına alınmayacaktır.
H) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV YERLERİ
Giriş(sözlü) sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait günlü katılım listeleri, sınav yerleri,
sınav tarihleri ve ilgili diğer bilgiler Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde ilan
edilecektir.
Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri Bölgesel Sınav
Komisyonunun bulunduğu sınav yerinde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik
belgelerinden (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi
birini bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava
alınmayacak olup bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaklardır.
İller Ek-2 sayılı tabloda gruplandırılarak her grup illerin hizalarında bölgesel sözlü sınav
yerleri belirtilmiştir. Adaylar İş Talep Formunda tercih ettikleri il için Ek-2 sayılı tabloda, o ilin
yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav yerindeki ilde sınava katılacaklardır.
Sözlü sınavlar, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için bölgesel olarak 7 ilde 3 Eylül
2018 tarihinde eş zamanlı olarak başlayacak olup, sınavlar Ek-2 sayılı listede gösterilen sınav
yerindeki ilgili sınav komisyonlarınca yapılacaktır.
I) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV KONULARI
Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile
İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konulardan oluşur.
İ) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV KOMİSYONU
Giriş(sözlü) sınavlarının yapılabilmesi için; Bakanl
7
sınav yeri olarak belirtilen yedi (7) İl’de Bölgesel Sınav Komisyonları (İstanbul ilinde iki ayrı
Komisyon olmak üzere), Bakanlığımızca görevlendirilecek bir (1) başkan ve dört (4) üyeden
oluşur.
Giriş(sözlü) sınavları; Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon, Diyarbakır ve Erzurum
illerinde oluşturulan İl Merkezli Bölgesel Sınav Komisyonlarınca toplam 7 İl’de yapılacaktır.
Adaylar İş Talep Formunda tercih ettikleri ilin bulunduğu grubun hizasında gösterilen İl
Merkezli Bölgesel Sınav Komisyonlarınca, giriş(sözlü) sınavına tabi tutulacaktır.
J) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE USULU
4/B sözleşmeli büro personeli alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye
hak kazanan adaylar, Bölgesel Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam
puan üzerinden değerlendirilir.
Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların giriş(sözlü)
sınav puanı tespit edilir. Giriş(sözlü) sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak
gerekir.
Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan
adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
K) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Bölgesel Sınav Komisyonlarınca; giriş(sözlü) sınavına katılan adaylar KPSS puan türüne
göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak başarı puan sıralamasına tabi tutulacaktır.
Başarı puan sıralamasına göre oluşturulan Kesin Olmayan Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı
Listeleri Bakanlığımızca belirlenecek tarihte (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde ilan
edilecektir.
Bölgesel Sınav Komisyonlarınca; Kesin Olmayan Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı Listelerine
itirazlar değerlendirildikten sonra, her il için KPSS puan türüne göre ayrı ayrı ilan edilen
pozisyon sayısı kadar asıl ve en fazla bir katına kadar yedek aday belirlenerek, Kesinleşmiş
Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı Listeleri yine Bakanlığımızca belirlenecek tarihte
(www.icisleri.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir.
Giriş (Sözlü) Sınavı başarı puanı aynı olan adaylar; KPSS (B) grubu puan türüne göre,
KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilerek ilan edilecektir.
Giriş(sözlü) sınavından en az 70 puan almış olmak, Kesinleşmiş Giriş(Sözlü) Sınav
Sonuçlarına göre asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil
etmeyecektir.
L) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilen Kesin Olmayan Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı
Listelerine itirazlar, listelerin ilan edildiği tarihten itibaren 2 iş günü içinde mesai saatleri
içerisinde adayların sınava girdikleri Bölgesel Sınav Komisyonlarına bir dilekçe ile itirazda
bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.
İlgili sınav komisyonları itirazları 3 iş günü içinde sonuçlandıracaktır. İtiraz sonuçlarına
göre asıl ve yedek adaylardan oluşan Kesinleşmiş Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı Listeleri
Bakanlığımızca belirlenecek tarihte (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir.
Bölgesel sınav komisyonlarınca verilen kararlar kesin olup ilan edilen süre içinde
yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.
8
M) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMAYA ESAS İSTENİLECEK BELGELER
1-2016 yılı KPSS (B) grubundan Sınav Sonuç Belgesi,
2- http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Örnek Formlar ve Dilekçeler”
sayfasından temin edilecek Mal Bildirim Formu ve Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu,
Giriş(sözlü) sınav sonuçlarının Bakanlığımız resmi internet sitesinde ilan edildiği tarihten
itibaren, giriş(sözlü) sınavını asıl olarak kazanan adayların yukarıda belirtilen atama belgelerini
yazılı tebligatı beklemeksizin İş Talep Formunda il tercihinde bulundukları Valilik İl Yazı İşleri
Müdürlüklerine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile gönderilecek
atama belgeleri dikkate alınmayacaktır.
N) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMA İŞ VE İŞLEMLERİ
Sınavı kazanan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri, adayların İş Talep
Formunda tercih ettikleri Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerince yapılacaktır.
Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerince atama belgeleri kontrol edildikten sonra durumu
uygun olan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri gerçekleştirilecektir.
Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartları
taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları
kazanılmış hak sayılmayacaktır.
O) YEDEK ADAYLARIN ATANMASI
Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle
boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama
yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.
Ö) GÖREVLENDİRME
Valilikler hizmet gerekleri, ihtiyaç, idari zaruret ve diğer sebeplerle 4/B sözleşmeli büro
personelini Valilik, Kaymakamlık büroları ile il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde görevlendirebilir.
P) DİĞER HUSUSLAR
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile giriş(sözlü) sınav şartlarından bir veya birkaçını
taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar; giriş(sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları
geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve
sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.