Bekçilik sınavı şahsen başvuruda istenen belgeler nelerdir?

Bekçilik sınavı için şahsen başvurular alınmaya başladı.Şahsen başvuruda adaylar gerekli evrakları teslim edecek ve ön sağlık kontrolünden geçirelecek,daha sonra adaylara tarih verilerek o tarihte bekçilik sınavı yapılacak.

İstenen belgeler;

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım sınavına katılmak isteyen adaylardan;
a. Sınav başvuru dilekçesi,
b. T.C. kimlik numarasını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport),
c. Diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi, (Yurtdışından mezun olanlar için ilgili kurumda alınan denklik belgesi)
d. Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,
e. Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,
f. Kendisi ve evli ise eşinin Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını ifade eden yazılı beyanları,
Sayfa 5 / 9
g. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneği,
h. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,
i. Askerlik terhis belgesi aslı ve fotokopisi,
j. Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,
k. Sağlık Bilgilendirme Formu istenecektir. (Adaylar, Sağlık Bilgilendirme Formu ile birlikte varsa ilaç raporu, durum bildirir sağlık kurulu raporu, engelli sağlık kurulu raporu, askerlikten muafiyet raporu, herhangi bir öğrenci adaylığından veya personel alımı adaylığından sağlık nedeniyle elenmesine neden olan raporları ile sağlık özgeçmişini tanımlayan bütün bilgi, belge ve raporları Ön Sağlık Kontrolü Komisyonuna sunmak zorundadır.) (Sağlık Bilgilendirme Formu müracaat yerleri açıklandığında internet ortamında yayınlanacaktır.)
2. Yapılacak işlemler için başvuru dilekçesinde belirtilen bilgiler esas alınacağından, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacak ve herhangi bir hak iddia edemeyecektir.
3. Müracaatı kabul edilen adaylar Ön Sağlık Kontrol Komisyonuna alınmaya hak kazanacaklardır.
UYARI: Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları alınır. Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

SINAV BAŞVURU DİLEKÇESİ ve SAĞLIK BİLGİLENDİRME FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

ADAY SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.