Sultangazi belediyesi zabıta memuru alımı başvuru için gerekli belgeler

Sultangazi belediyesi memur alım ilanı

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak KPSSP94 puanı için 2016 yılı ve KPSSP3 puanı için 2018 yılı Kamu
Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c. Bilgisayar İşletmeni ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanları için,
öğrenimi sırasında bilgisayar dersi almış veya MEB’den onaylı Bilgisayar İşletmenlik
Sertifikasına sahip olmak.
d. Zabıta Memuru Kadrosu için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında
belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel
şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç
karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en
az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-)
10 kilogramdan fazla fark olmaması ve Belediyemizce yapılacak sözlü sınav tarihinde 30
yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. Ayrıca bu
kadroya başvuracaklar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli
bulunmamak şartı aranacaktır.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
• Belediyemizin internet sayfası (http://www.sultangazi.bel.tr) üzerinden elektronik
ortamda doldurarak imzalayacakları Başvuru Formu
• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi
• Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi
• Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin fotokopisi
• KPSS sonuç belgesinin çıktısı
• Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanları için,
öğrenimi sırasında bilgisayar dersi aldıklarına dair belgenin veya MEB’den onaylı
bilgisayar işletmenlik sertifikasının fotokopisi
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
• 2 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri Kurumumuzca tasdik edilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.