Şırnak belediyesi 10 zabıta memuru alacak..

İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Önlisans2016-KPSSP93 ve Lisans2018- KPSSP3 türünde Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

Şırnak belediyesi 10 zabıta memuru alacak.

Zabıta Memuru GİH   Herhangi bir önlisans programından mezun olmak. Erkek/Kadın 2016KPSS P93 En az 65 puan    2 kişi

…..

2 Zabıta Memuru GİH 9 Herhangi bir lisans proğramından mezun olmak Erkek/Kadın 2018KPSS P3 En az 65 Puan    8 kişi

…..

başvuru 19/11/2018 -23/11/2018 arası.

alttaki belgelerle yukarıdaki tarihler arasında yapılmalı

  1. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

Başvuru Formu, (Kurumumuzdan ya da www.sirnak.bel.tr adresinden temin

edilecektir.)

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartınınfotokopisi,

Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği(Aslı ibraz edilmek

kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar

çıktısı.

Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,(Aslı

ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyanı,

2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacaktır),

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

..

tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.