İçişleri bakanlığı büro personeli çıkmış sözlü sınav(mülakat) soruları indir

Daha önce çıkmış sorular,direk sorulmuş sorular,yani zarf sistemi ile değil,tabi bu alımlarda nasıl olur,bilinmez.

Belediye seçimleri kaç yılda bir yapılır

Yerel yönetimler nelerdir,

Barok mimariye örnek veriniz,

Ankara ne zaman başkent oldu

Yüksek mahkemeler hangi mahkemelerdir,

Siyasi partilere kimler üye olamaz,

En uzun gece ve gündüz ne zaman,

Ankara neden başkent seçildi

Anayasanın üstünlüğü nedir

Yüksek mahkemeler hangi mahkemelerdir,

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) üyeleri kimdir,

MERNİS nedir

Çıkabilecek sorular;

Green Book,

“Organik Tarım Merkezi” İzmir,

Türkiye’nin Bor madeninden ürettiği yerli temizlik ürününün adı Boron,

İpek Demiryolunun yapılması ile “CANBAZ İSTASYONU” üzerinden hangi ülke ile demiryolu bağlantı sağlandı Gürcistan,

2019 Yılı 76. Altın küre 3 kategoride en çok ödül alan en iyi film ödülünü hangi film almıştır?

2019 Yılı Türk Kültürü Başkenti olarak seçilen “Oş” şehri Kırgızistan,

2019 Yılı Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Periyodik Tablo Yılı olarak ilan edilmiştir.

2019 Yılı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) başkanlığını Türkiye yürütecek,

2019 Yılında Çin Tarafından İlk kez ayda yetiştirlen ve filiz veren ürün Pamuk,

2019 Oscar Film ödüllerine aday gösterilen  Nadine Labaki Kefernahum filmi ile aday olmuştur,

2019 Dünya Kitap Başkenti (Birleşik Arap Emirlikleri) Şarja Kenti oldu,

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiyede  2019 yılı Göbeklitepe Yılı ilan edildi,

 

5- Büro Personeli, Elektrik-Elektronik Teknisyeni pozisyonları için; Genel Yetenek, Genel
Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konulardan oluşur.
İ) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KOMİSYONU
Bakanlık merkez teşkilatında Bakanlık Sınav Komisyonu ile taşra teşkilatında sekiz(8)
bölgeye ayrılan ve Ek-2 sayılı listede bölgesel sınav yeri olarak belirtilen sekiz (8) İl de
Bölgesel Sınav Komisyonları Bakanlığımızca görevlendirilecek bir (1) başkan ve dört (4)
üyeden oluşur.
Bakanlık Merkez teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için başvuruda bulunan adaylar
Bakanlık Sınav Komisyonunca, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için başvuruda
bulunan adaylar ise İş Talep Formunda tercih ettikleri ilin bulunduğu grubun hizasında
gösterilen İl Merkezli Bölgesel Sınav Komisyonlarınca, giriş(sözlü) sınavına tabi tutulacaktır.
J) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE USULU
4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak
kazanan adaylar, ilgili Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam
puan üzerinden değerlendirilir.
Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan
adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
K) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.
Sözlü sınavda, her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü
sınav puanı tespit edilecektir. Her aday için verilen sözlü sınav puanı adayın başarı puanını
oluşturur. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak Bakanlık merkez teşkilatı ve taşra
teşkilatı ayrı olmak üzere sözleşmeli boş pozisyonların dağılımını gösterir Ek-l/a ve Ek-l/b
sayılı tablolara göre her pozisyon unvanı için Giriş(Sözlü) Sınavı Kesin Olmayan Başarı Puan
Listesi oluşturulacaktır. Başarı puanları aynı olan adaylarda KPSS puanı en yüksek olan adaya
öncelik verilecektir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.