İnfa koruma memuru İKM mülakatı gelebilecek sorular

Adalet Bakanlığının ilanına göre ilgilenin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40 puan Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 20 puan genel kültür 20 puan bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20 puan olarak ifade edilmektedir Biz de geçmiş senelerdeki mülakatlar da çıkmış soruları ve ilandaki gerekli konu başlıklarını dikkate alarak sizler için videomuzu hazırlamaya çalıştık Ayrıca adayı sözlü Sınavda başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir nihai başarı listesi ise adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir Şimdiden her şey için teşekkürler ilk konu başlığımız olan inkılap tarihi ile başlayalım birinci sorumuz Trablusgarp Savaşı hangi devletle yapılmıştır cevabımız İtalya Trablusgarpın günümüzdeki adı libyadır 2. Sorumuz halifeliğin siyasi gücünden 2. ve son kez yararlanılan anlaşma hangisidir Uşi Anlaşması, birincisi Küçük Kaynarca 3 birinci Balkan savaşına katılan devletler hangileridir Sırbistan Bulgaristan Karadağ Yunanistan ve Osmanlı birinci Balkan Savaşı’nı başlatan devlet ise Karadağdır.
dördüncü sorumuz babı Ali Baskını nedir ,birinci Balkan Savaşı’nın yenilgisinden sorumlu tutulan Hürriyet ve itilafçı Kamil Paşa hükümetinin düşürülerek yerine ittihatçı ve Terakki Mahmut Şevket Paşa hükümetinin kurulmasıdır ,Türkiye tarihindeki ilk hükümet darbesidir İkinci Balkan savaşına katılan devletler hangileri Sırbistan Bulgaristan Karadağ Yunanistan ve Romanya Birinci Dünya Savaşı’nın çıkma nedeni nedir Avusturya Macaristan veliahtı Franz Ferdinand Saraybosna gezisi sırasında sırpf öğrenci Gabriel princip tarafından öldürülmesidir ,7 sorumuz 1. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden 3 tanesini söyleyiniz milliyetçilik akımı hammadde ve Sömürgecilik yarışı bloklaşma.
Birinci Dünya Savaşı’nda İtilaf ve İttifak Devletlerini sayınız .İtilaf Devletleri İngiltere Fransa Rusya Japonya ABD ve Yunanistan tır ittifak devletleri Osmanlı Almanya Avusturya Macaristan Bulgaristan ve İtalya tır 1 Dünya Savaşı’ndaki taarruz cepheleri ne sayınız Kafkas ve Kanal Cephesi 10 sorumuz 1 Dünya Savaşı’ndaki savunma cepheleri sayınız Çanakkale Irak Hicaz Yemen Suriye ve Filistin cepheleridir Birinci Dünya Savaşındaki yardım cepheleri ne sayınız Galiçya Romanya Makedonya cepheleridir. Atatürk’ün 1. Dünya Savaşı’nda savaştığı cepheler hangileridir Çanakkale Kafkas ve Suriye Filistin cephesi dir Kafkas cephesinde Ayrıca altın kılıç Madalyası almıştır ,kut’ül Amare kahramanı Halil Kut Paşa hangi cephede savaşmıştır
Irak cephesi kut Soyadını da Mustafa Kemal Atatürk vermiştir Medine müdafii Çöl Kaplanı lakaplı Fahrettin Paşa’nın savaştığı cephe hangisidir Hicaz Yemen Cephesi.

Okullara güvenlik görevlisi alımı mülakat soruları nelerdir?

Okullara çok sayıda güvenlik görevlisi alınacak alımlar İŞKUR aracılığı ile toplum yararına program kapsamında olacak, başvuruların bu hafta başlaması bekleniyor, programa katılacak kişiler, okullar kapanınca ya kadar program dahilinde çalışacaklar ,programa katılan kişilere asgari ücret verilecek ve sigortaları yapılacak ,yapılan sigortalar emekliliğe yansıyan sigorta türünden olacak, okullara yapılacak olan güvenlik görevlisi alımına başvurmak için kişilerin güvenlik görevlisi sertifikası olması gerekmektedir ,sadece güvenlik görevlisi olan kişiler ve diğer şartları uyan kişiler programa katılabileceklerdir ,henüz başvurular başlamadı ,başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak olup Muhtemelen pazartesi günü tüm illerde başlayacaktır, güvenlik görevlisi alımının amacı okullarda, okul önlerinde yaşanılan sorunların önüne geçmek ve okulları daha güvenli hale getirmektir. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Çalışma Bakanı ,İçişleri Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı arasında imzalanan protokolle güvenlik görevlisi alımlarının yapılmasına karar verildi, programa başvuran kişiler mülakata tabi tutulacak mülakatta seçilen kişiler göreve başlayacaklardır, mülakatlar il il değişebilmektedir ,buna bağlı olarak da sorular değişebilmektedir, mülakatlarda daha çok kişilerin gelir düzeyi sorulmaktadır, toplum yararına programlar daha çok gelir durumu düşük kişiler için başlatıldığı için programa genelde maddi açıdan zor durumda olan kişiler seçilmektedir yine de mesleki bilgi ve deneyimde önemlidir ve bununla ilgili sorular da gelebilmektedir .Her mülakatta olduğu gibi bu mülakatta da kişisel bakım iletişim yeteneği özgüven önemlidir, mülakata katılacak kişilerin bunları dikkate alarak birkaç alıştırma yapması mülakatta daha rahat olmalarını sağlayacaktır bunun için ailenizden veya arkadaşınızdan bir kişi komisyon üyesi olup size sorular yöneltebilir ,siz de o sorulara cevap vererek kendinizi mülakata hazırlayabilirsiniz, genelde tüm mülakatlarda sorulan ilk soru kendinizi tanıtır mısınız sorusudur, ilk olarak buna hazırlanmanız, bu soruya cevap vermenizi kolaylaştıracaktır ,kısa ve öz bir şekilde kendinizi tanıtmanız yeterli olacaktır.

Kamu temizlik görevlisi mülakatlarında sorulmuş sorular..

Temizlik görevlisi mülakatında sorulmuş sorular

Kamu kurumları artık ihtiyaç duyduğu işçileri taşeron firmalar aracılığıyla değil işkur üzerinden ilana çıkarak almaya başladılar bunun sebebi bu yıl taşeron işçi çalıştırma yasasında yapılan değişiklik. Bu yasayla birlikte artık kamu kurumları gerek duyduğu yardımcı hizmetler sınıfı personelleri İŞKUR üzerinden ilana çıkarak daimi olarak alacaklar. Bu yasa çıkmadan önce gerek duyulan personeller taşeron firmalar aracılığıyla ihale yöntemiyle alınıyordu.
İşkur üzerinden ilana çıkarak yapılacak alımlarda kura yöntemiyle adaylar belirlenecek olmakla birlikte kurada çıkan kişilere sözlü sınav da uygulanabilecek. Sözlü sınavda adaylara girecekleri meslekteki mesleki yeterlilik ve bilgi sorularından oluşan sorular sorulacak.
Örneğin kredi yurtlar kurumu engelli,eski hükümlü temizlik görevlisi ilanına çıkmıştı, ayrıca bu ilanlarla birlikte özel güvenlik görevlisi ve ısıtma ve sıhhi tesisatçı ilanına da çıkılmıştı. Bu ilanlardan temizlik görevlisi mesleğinde kurada çıkan ve mülakata girmeye hak kazanan bir arkadaşımıza laminant parke temizliği nasıl yapılır ve sararan labovalar nasıl temizlenir şeklinde sorular sorulmuş. Buna benzer sorular çoğaltılabilir. Alttaki yazıyı okuyarak detaylı bilgi edinebilirsiniz.

 
Temizliğin Temel Kuralları
Başlıca Mekan ve Malzemelerin Temizlik Kuralları
Temizlik Kontrolu
Temizliğin Temel Kuralları

Temizlik;
 su, temizlik maddeleri ya da diğer çözücüler ile , ısı, mekanik ve zaman gibi faktörlerin yardımı ile kirin yüzeylerden uzaklaştırılmasıdır.

Temizlikten söz edilebilmesi için şu üç faktörün bir araya gelmesi gerekir:

  1. Kir
  2. Temizlik Malzemeleri
  3. İnsan

Bu faktörlerin bir araya gelmesi sonucu, kirin imha edilmesi için yapılan uğraşa Temizlik adı verilmektedir.

Yukarıdaki faktörlerden herhangi birisinin bulunmaması halinde temizlikten söz edilemez. Şimdi bu faktörleri teker
teker açıklamaya çalışalım. 

KİR:

 “Yanlış yerde bulunan materyal” kir olarak tanımlanır. Doğal olarak bulunması gereken yerden, başka bir yerde bulunan herhangi bir materyal, kirdir. Yüzeyler üzerinde bulunan, estetik olarak ve hijyenik açıdan yüzeyi olumsuz etkileyen oluşumlardır. Örneğin; bahçedeki toprak, bulunduğu yerde gayet doğal bir görünüm sergilemesine rağmen, masa üzerinde kir olmaktadır. Ağaç üzerindeki yaprak bir güzellik iken, yere düştüğü anda kir olmaktadır. Çiçeğin kökündeki toprak, yaprağı üzerine yapışırsa kir olur. Bu örnekler çoğaltılabilir.

Kir çeşitleri; vücut kiri, tabiatta oluşan doğal kirler ve insanlar tarafından oluşturulan atıklardan oluşmaktadır.

Serbest kir; yüzeyler üzerinden mekanik olarak uzaklaştırılabilen kirdir.

Bağlı kir; bir çözücü yardımı ile yüzeyler üzerine bağlı hale gelmiş kirdir. Temizlenmesi için kimyasal ve mekanik işlemler gerektirir.

TEMİZLİK MALZEMELERİ : 

Temizlik malzemeleri üçe ayrılır;

     a.      Kimyasal temizlik maddeleri
b.      Temizlik araç gereçleri
c.       Su

Yukarıdaki üç ana unsurdan, en az ikisi bir araya geldiği zaman, istenilen şekilde temizlik yapılabilir.

a.      Kimyasal temizlik maddeleri

İçerisinde kirin temizlenmesini sağlayan kimyasal maddeleri içeren bileşimlerdir. Kullanılacağı kirin ve yerin özelliklerine göre, nötr, alkali veya asidik özellik  taşıyan  kimyasal maddelerdir. Belli  başlı  komponentleri  yüzey aktif maddeler, çözücü maddeler, kompleks yapıcılar, asitler, alkaliler, ağartma maddeleri ve diğer katkı maddeleridir. Kullanıldıkları ortamda oluşturdukları reaksiyon ile kirleri yok ederler. Ancak her ürün değişik kirler üzerinde etkili olmaktadır. Yanlış yerde kullanılan herhangi bir kimyasal temizlik malzemesi, kullanıldığı  malzemeye  zarar  verebilir. Bu bakımdan  kimyasal  temizlik  ürünleri kullanılmadan, ambalajı üzerindeki kullanım talimatlarının mutlak surette okunması gerekmektedir.

 

Temizlik Maddelerini Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar:

v      Yüzeye ve amaca uygun ürün seçilmeli. Doğru Ürün / Doğru Yerde

v      Etiketlerde belirtilen miktarda ve doğru yöntemle kullanılmalı.  Doğru Miktar / Doğru Yöntem

v      Kapları daima kapalı, ayrı bir yerde ve yiyecek maddelerinden uzakta saklanmalı.

v      Kuvvetli alkali (PH: 12-14) ve kuvvetli asidik (PH: 1-3) maddeleri kullanırken; eldiven, gözlük ve maske kullanılmalı.

v      Seyreltme yaparken daima su önce alınıp ürün suya eklenmeli.

v      HİÇBİR ZAMAN BİR TEMİZLİK ÜRÜNÜ DİĞERİ İLE KARIŞTIRILMAMALIDIR. Etkisi azalabilir, tehlikeli olabilir, yüzeylere ve sağlığa zararlı olabilir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Kullanılmakta Olan Kimyasal Temizlik Maddeleri ve Tatbik Edildikleri Yerler:

v       Alkol : Bilgisayar, telefon ahizesi, fax cihazı ve televizyon.

v     Cam İlacı : Tüm cam yüzeyler ve lake boyalı mobilyalar.

v      Mobilya Cilâsı : Mahon, tik ve sair cilâlı ahşaptan yapılmış mobilya ve kapılar.

v      Halı Leke Sökücü : Halı ve kumaş kaplı mobilyalar.

v      Halı Şampusu : Halıların yıkanmasında.

v      Mermer Cilâsı : Doğal mermer, karo mozaik, ve linolyum esaslı sert zemin kaplamalarının cilâlanmasında.

v      Cilâ Koruyucu : Cilâlı sert zeminlerin bakımında.

v       Kireç Çözücü : Tuvalet, pisuar, lavabo, küvet, banyo teknesi ve çeşmelerde.

v       Amonyaklı Genel Temizlik Maddesi : Seramik, fayans, kapı kolu, çeşme ve sifon kollarında.

v       Yağ Çözücü: Mutfaklarda ve sair yağlı mekânlarda.

v       Sıvı Sabun: El temizliğinde.

v       Çamaşır Suyu: Mop, lavabo, tuvalet, pisuar temizliğinde.

v       Bulaşık Deterjanı: Toz bezlerinin yıkanmasında.

v       Dezenfektan: Kapı, pencere kolu, sifon, çeşme, lavabo ve klozetlerde.

v       Koku Giderici: Tuvaletlerdeki kötü kokuların bastırılmasında.

v       Parfüm: Ofis ve yatak odalarındaki, sigara ve nefes kokularının giderilmesinde.

b.      Temizlik Araç Gereçleri  

Kimyasal temizlik maddelerini herhangi bir yüzeye tatbik etmek için kullanılan araç gereçlerdir. Bu araç gereçlerin bir kısmı insan gücü ile bir kısmı da elektrik enerjisi ile çalışmaktadır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde kullanılmakta olan başlıca temizlik araç gereçleri şunlardır.

v       Halı yıkama makinesi

v       Yer yıkama makinesi

v       Mermer cilâlama makinesi

v      Elektrik Süpürgesi

v       Süpürge

v       Mop

v       Mop kovası

v       Paspas

v       Fırça

v       Peluş

v       Betsi

v       Sünger

v       Toz bezi

v       Cam silme çekeceği

v       Yer kazıma aleti

v       Kürek

v       Çöp bidonu

v       Çöp Sepeti

v       Pedalbin

v       Merdiven

b.      Su

Hemen hemen tüm temizlik faaliyetlerinde su kullanılması bir gerekliliktir. Su bazen direkt olarak kire tatbik edildiği gibi bazen de endirekt olarak kiri sildiğimiz araç gerece tatbik  edilmektedir. Temizlik  faaliyetlerinde  kullanılacak suyun temiz, kokusuz ve mikropsuz olması gerekmektedir.

 İNSAN

Tüm işlerde olduğu gibi temizlik işlerinde de temel faktör insandır. İster mekanik, ister elektrik enerjisi ile temizlik yapılırken insan gücüne gereksinim vardır. Ancak temizlik işinde çalışacak kişilerin bilinçli ve okur yazar olması gerekmektedir. Bu kişilerin, makine, teçhizat ve sair temizlik malzemelerinin kullanım talimatlarını okuyup uygulayabilecek kapasitede olmaları gerekmektedir. Ayrıca temizlik personelinin kılık kıyafeti düzgün, eli yüzü temiz ve herhangi bir bulaşıcı hastalığı bulunmamalıdır.

Başlıca Mekan ve Malzemelerin Temizlik Kuralları
Ofis Temizliği
 
Gerek DAÜ, gerekse taşeron firmaların temizlik işçileri tarafından temizlenmekte olan tüm ofisler, her mesai günündetemizlenmelidir. Her gün ofis içerisindeki tüm mobilyaların ve sair demirbaşların tozları alınmalı, cilâ gerektiren ahşap yüzeyler cilâlanmalı, bilgisayar ve telefon ahizeleri alkol ile, cam yüzeyler cam ilacı ile silinmeli ve çöp sepetleri boşaltılmalıdır. Halılar haftada iki kez, perde ve koltuklar haftada bir kez elektrikli süpürge ile vakkumlanmalıdır. Boy hizası üzerindeki mobilyalar, perde kornişleri, resimler, lambalar ve sair demirbaşlar haftada bir kez temizlenmelidir. El izi olan camlar ve pencere içleri her gün, yüksek dış cephe camları ayda iki kez silinip temizlenmelidir.

Kullanılan Temizlik Malzemeleri: Mobilya cilâsı, cam ilacı, halı leke sökücü, halı şampusu, alkol, parfüm, toz bezi, mop, mop kovası, fırça, çöp torbası, elektrikli süpürge ve torbası.

Ofis temizliğinde uyulması gereken kurallar:

·         Ofislerde uygulanan temizlik, toz almak, lekeleri çıkarmak, çöp sepetlerini boşaltmak, dezenfekte etmek ve
cilâlamaktan ibarettir.

·         Önce pencereler açılıp ofis havalandırılır.

·         Temizlik üstten alta doğru yapılır.

·         Tavan, tavan lambaları, dolap, pano ve resim üstleri kontrol edilerek örümcek ve tozlar fırçalanır.

·         Perdeler çekilip üzerindeki tozlar vakkumlanır.

·         Çöp sepetleri ve küllükler boşaltılır. Gerekirse çöp torbaları  değiştirilir.

·         Halılar, paspaslar ve koltuklar vakkum yapılır.

·         Göz hizasının altındaki mobilya ve sair demirbaşlar, herhangi bir şaşırmaya meydan vermemek için, tercihen saat ibresi
yönünde takip edilerek lekeler çıkarılır, tozlar alınır, bilgisayar ve telefon ahizeleri silinip mobilyalar cilâlanır.

·         Temizlik yapılırken gerek mobilyaların gerekse masalar üzerindeki malzemelerin yerlerinin değiştirilmemesine özen
gösterilmelidir.

·         Ofis temizliğinde iki adet toz bezi kullanılmalıdır. Birisi toz almak için, diğeri de mobilyaları cilâlamak için kullanılmalıdır.

·         Çiçeklerin tozları alındıktan sonra gerekirse sulanırlar.

·         Kapı ve pencere kolları dezenfekte edilir.

·         Pencereler kapatılıp, parfüm sıkılarak odadan çıkılır.

Ofis temizliğinde uygulanacak teknikler:

·         Yerinden oynatılan mobilya, alet, telefon ve kırtasiye malzemeleri temizlikten sonra eski yerine konmalıdır.

·         Tüm mobilyaların temizliğinden emin olmak için saat ibresi yönünde hareket edilmelidir.

·         Temizlik üstten alta doğru yapılmalıdır.

·         Kumaşlardaki lekeleri temizlemek için kullanılacak leke sökücünün iyice köpürtülüp kullanılması ve çok iyi
durulanması gerekmektedir.

·         Toz almak ve cila yapmak için iki ayrı renkte toz bezi kullanılmalıdır.

·         Masanın önce tozu alınmalı, sonra 20 cm yüksekten cila püskürtülmeli daha sonra diğer toz bezi ile cila tüm
yüzeye yedirilmelidir.

·         Lekeler çıkarılırken, lekenin dışından merkezine doğru silinmelidir.

Derslik Temizliği
Derslikler, haftada altı gün Taşeron Temizlik Firma’larının temizlik işçileri tarafından temizlenmektedir.

Dersliklerde; yazı tahtaları, sıralar, sandalyeler, kapılar, pencereler, perdeler, tepegöz perdeleri, çöp sepetleri, duvarlar ve yerlerin temizliği yapılmalıdır. Yılda iki kez cila yapılmalı, ayda bir kez cilalı mermer alanlar parlatılmalıdır. Camlar ayda iki kez silinmelidir.

Yazı tahtaları ve duvarlar hafif nemli bez veya paspas ile, masa ve sandalyeler üzerindeki yazılar, yazı temizleme maddeleri ile, kapı ve pencerelerdeki kirler cam ilacı ile, mermerler temiz su kullanılarak mop veya paspas ile hergün temizlenmelidir. Perdeler, tepegöz perdeleri ve kornişlerin haftada bir kez tozları alınmalıdır. Tüm dış cephe camları ve lambalar ayda iki kez cam ilacı ile temizlenmelidir.

Kullanılan Temizlik Malzemeleri: Cam ilacı,  mermer cilâsı ve cilâ bakım maddesi, yazı temizleme maddesi, mop, mop kovası, süpürge, paspas, toz bezi, betsi, sünger, çöp torbası.

Derslik temizliğinde uyulması gereken kurallar: 

Ø Dersliklerde yapılan başlıca temizlikler; toz almak, yazı tahtasını silmek, sıralardaki yazıları silmek, çöp sepetlerini boşaltmak, süpürmek, moplamak ve dezenfekte etmekten ibarettir.

Ø       Önce pencereler açılıp havalandırma sağlanır.

Ø       Temizliğe üstten başlanır.

Ø       Tavan, tavan lambaları, korniş, kapı başlıkları ve tepegöz perdeleri üzerindeki tozlar ve örümcekler temizlenir.

Ø       Perdeler çekilip üzerindeki tozlar vakkumlanır. Rayından çıkan perdeler yerlerine takılır.

Ø       Yazı tahtaları hafif nemli bezle, tozartmadan silinir, silgiler temizlenir.

Ø       Kaba çöpler süpürülür, yerlere yapışmış cikletler kazınır.

Ø       Çöp sepetleri boşaltılır. Çöp torbası kirli ise değiştirilir.

Ø       Duvarların az nemli paspaslarla tozu alınır.

Ø       Sıra, masa ve sandalyelerin tozu alınıp, üzerlerindeki yazılar temizlenir.

Ø       El teması olan camlar ve elektrik düğmeleri silinir.

Ø       Mermerler moplanır.

Ø     Kapı ve pencere kolları dezenfekte edilip pencereler kapatılır, kapılar kilitlenir.

Derslik temizliğinde uygulanacak teknikler: 

Ø       Duvar ve yazı tahtası temizliğinde nemli geniş paspas kullanılması zamandan tasarruf sağlar.

Ø       Sıralar üzerindeki yazıları kolay çıkarmak için temizleme solüsyonu içerisine alkol dökülmelidir.

Ø       Yazı sökücü solüsyon veya diğer dezenfektan maddeleri pulverize püskürtme sağlayan pompalı şişelerle yapmak hem tasarruf hem de kolaylık sağlar.

Ø       Toz kaldırıcı işlemler en önce yapılmalıdır. Böylece diğer mobilyaların tozları alınıncaya kadar havaya uçuşan tozlar da düşmüş olur.

Laboratuvar Temizliği
Bilgisayar laboratuvarları her gün gerek DAÜ, gerekse taşeron temizlik firmalarının işçileri tarafından temizlenmektedir. Bilgisayarlar alkol ile silinmelidir. Fazla toz kaldırılmadan tozlar alınmalı, yerler vakkum yapılıp moplanmalıdır. Makine, inşaat, fizik, kimya ve sair laboratuvarların her türlü temizliği, görevliler nezaretinde, DAÜ temizlik işçileri  tarafından gerekli görüldüğü zamanlarda yapılmaktadır.

Camlar ayda iki kez silinmeli, mermer alanlar yılda iki kez cilalanmalı ve ayda bir kez parlatılmalıdır. Halılı alanlar yılda iki kez şampuanlanıp yıkanmalıdır.

Kullanılan Temizlik Malzemeleri: Alkol, cam ilacı, halı şampuanı, toz bezi, mop, mop kovası, çöp torbası, elektrikli süpürge ve torbası.

Laboratuvar temizliğinde uyulması gereken kurallar: 

v      Yapılması gereken başlıca temizlikler; toz alma, bilgisayarları alkol ile silme, cam silme, vakkum yapma ve moplamadan ibarettir.

v      Pencereler açılıp havalandırma sağlanır.

v      Temizliğe üstten başlanır, ancak fazla toz kaldırmamaya özen gösterilmelidir.

v      Tavan, tavan lambaları, kapı başlıkları, korniş, tepegöz perdesi ve panoların tozları alınır.

v      Perdeler çekilip tozları vakkumlanır, rayından çıkanlar yerlerine takılır.

v      Bilgisayarlar alkol ile silinerek temizlenir. Kullanılan bezlerin tüy bırakmayan cinsten olmasına dikkat edilmelidir.

v      Bilgisayar altları, masa ve sandalyelerin tozları alınıp, masalar üzerindeki yazılar temizlenir.

v      Yerler vakumlanıp moplanır.

v      Kapı ve pencere kolları dezenfektan malzeme ile silinir.

v      Kapalı ve kilitli olması gereken kapı ve pencereler, kapatılıp kilitlenir.

Laboratuvar temizliğinde uygulanacak teknikler: 

v      Bilgisayar, telefon, televizyon ve fax cihazlarının temizliğinde tüy dökmeyen toz bezi kullanılmalı. Burada kullanılan toz bezleri başka mobilyaların temizliğinde kullanılmamalıdır.

v      Bilgisayarlar temizlenirken toz bezi alkol ile ıslatılarak silinmelidir.

v      Yer temizliğinde asla fırça süpürge kullanılmamalı, elektrikli süpürge ile vakum yapılmalıdır.

Koridor Basamak Temizliği
DAÜ ve taşeron temizlik firmalarının işçileri, her gün tüm koridor ve basamakları süpürüp moplamalıdırlar. Bazı geniş alanlar paspas yapılmalı veya makine ile yıkanmalıdır. Mesai saatleri içerisinde arada oluşan kirler; izmarit, kağıt, şişe ve sair çöpler  de her ders saatinde temizlenmeli, küllükler boşaltılıp günde bir kez yıkanmalıdır. Koridor ve basamaklara ait ara kapı camları kirlendikçe silinmeli, yüksek dış cephe camları ayda iki kez silinip temizlenmelidir. Tüm koridor ve basamaklar yılda iki kez cilâlanmalı ayda bir kez parlatılmalıdır.

Kullanılan Temizlik Malzemeleri: Cam ilacı, mermer cilası, cila koruma maddesi, ahşap cilası, mop, mop kovası, süpürge, paspas, betsi, sünger, toz bezi, çöp torbası. 

Koridor ve basamak temizliğinde uyulması gereken kurallar: 

§         Yapılması gereken başlıca temizlikler; toz alma, küllük temizliği, cam silme, süpürme ve moplamadır.

§         Koridor ve basamaklarda bulunan pencere ve kapılar açılarak havalandırma sağlanır.

§         Tavan, tavan lambaları, klima boruları ve duvarların tozları alınır.

§         Yangın söndürücü dolapları, ilân panoları, kapı başlıkları ve elektrik düğmelerinin temizliği yapılır.

§         Kirli camlar silinir, trabzanların tozu alınıp dezenfekte edilir. Trabzanlar haftada bir kez mobilya cilâsı ile cilâlanır.

§         Küllükler ve çöp sepetleri boşaltılır. Kirli olanlar yıkanır.

§         Yerlerdeki cikletler kazınır, lekeler temizlenir.

§         Yerler süpürülüp moplanır.

§         Kapı ve pencere kolları dezenfekte edilir.

§         Kapalı ve kilitli olması gereken kapı ve pencereler, kapatılıp kilitlenir.

Koridor ve basamak temizliğinde uygulanacak teknikler: 

§         Yukarıdaki basamaktan aşağı basamağa doğru süpürme ve moplama yapılmalıdır.

§       Mop yapılırken mopun ucu basamağın yanlarından 10 – 15 cm geride kalmalıdır. Bırakılan bu boşluk daha sonra yan duvarlar bulaştırılmadan moplanmalıdır.

Tuvalet ve Duş Temizliği
Taşeron firmalara ihale edilen binalardaki tuvaletler, mesai sonrası taşeron temizlik işçileri tarafından haftada altı gün temizlenmelidir. Diğer bölümlerdeki tuvaletler ve taşeron firma işçilerinin temizlediği tuvaletlerin ara temizlikleri günde dört kez DAÜ temizlik işçileri tarafından yapılmalıdır.

Tuvaletlerde yapılan başlıca temizlikler; üre taşı oluşumuna ve mikroplara karşı ilaçlama, fırçalama, kapı, pencere, lamba ve sair aksamların tozlarının alınması, çöp sepetlerinin boşaltılması ve yıkanması, fırça, ayna, lavabo, çeşme, küvet, pisuar ve fayansların yıkanıp silinmesi, fayans aralarında oluşan kirlerin temizlenmesi, yerlerin moplanmasıdır.

Temizlikten sonra gerekli yerlere sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt el peçetesi konulmalıdır.

Yurt binalarındaki tuvalet ve duşlar mesai saatlerinde haftada yedi gün günde iki kez taşeron firma temizlik işçileri tarafından temizlenmelidir.

Kullanılan Temizlik Malzemeleri: Kireç çözücü, dezenfektan, cam ilacı, çamaşır suyu, koku giderici, amonyaklı temizlik ürünü, betsi, sünger, toz bezi, mop, mop kovası, süpürge ve çöp torbası.

Tuvalet  ve duş temizliğinde uyulması gereken kurallar: 

ü       Havalandırma pencereleri açılır.

ü       Sifon çekilir, klozetin içerisine kireç çözücü dökülüp klozet kapağı kapatılır.

ü       Pedalbinler boşaltılır ve yeni çöp torbası takılır.

ü       Ayna, cam, lavabo, duvar fayansları, çeşme ve bankoların temizliği yapılır.

ü       Klozet içerisine dökülen kireç çözücü bu süre içerisinde reaksiyonunu tamamlamış olduğundan, klozet fıçalanır ve sifon yeniden çekilir.

ü       Tuvalet fırçası yıkandıktan sonra dezenfekte edilir.

ü      Klozet içerisi ve kapağı da dezenfekte edilerek kapak kapatılır.

ü       Duş kabini içerisindeki tekne, çeşme ve paravanlar ovularak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

ü       Tuvalet kağıdı, el peçetesi ve sıvı sabunluklar kontrol edilip noksanlar tamamlanır.

ü       Yerler moplanıp, kuru paspas ile de kurutulur.

ü      Kapı, pencere ve sifon kolları ile çeşmeler dezenfekte edilip, kilitli olması gereken kapılar kilitlenir.

Tuvalet ve duş temizliğinde uygulanacak teknikler: 

ü       Mutlak surette eldiven kullanılmalıdır.

ü       Kimyasal temizlik maddeleri kesinlikle birbirine karıştırılmamalıdır. İkinci bir kimyasal temizlik ürünü kullanım zorunluluğu olursa, birinci kullanılan malzeme, sifon çekilerek boşaltıldıktan sonra kullanılmalıdır.

ü       Dezenfektan malzeme püskürtme pompası ile kullanılırsa hem ekonomik olur hem tüm yüzey dezenfekte edilmiş olur.

ü       Tuvalet koku gidericiler kesinlikle sifonlar içerisine atılmamalıdır.

ü       Kireç çözücüler kesinlikle doğal veya yapay mermerler üzerine dökülmemelidir.

ü       Tuvalet oturağı dibinde oluşan üre taşının süratle giderilebilmesi ve daha az kireç çözücü kullanılması için önce dipteki su boşaltılmalı, sonra kireç çözücü dökülmelidir.

ü       Tuz ruhu gibi asitli temizlik malzemeleri kesinlikle metal ve mermer yüzeylere tatbik edilmemelidir.

ü       Tuvalet kağıdı takılırken, kağıt üstten açılacak şekilde takılmalıdır.

ü       Yerler moplandıktan sonra kuru paspas ile kurutulmalıdır.

ü      Duşlarda siyah mantar oluşumuna meydan vermemek için hergün perde, çeşme, tekne ve fayanslar dezenfektan malzeme ile silinmelidir.

Özel Tabanlı Spor Sahası Temizliği
Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı ve Doğu Akdeniz İlkokulu’na ait Özel Tabanlı Spor sahaları Taşeron Temizlik Firmaları tarafından, Doğu Akdeniz Koleji’ne ait Özel Tabanlı Spor sahası ise DAÜ temizlik işçisi tarafından haftada beş gün temizlenmelidir. Lokal olarak oluşan lekeler taban malzemesine zarar vermeyen kimyasal maddelerle temizlenmelidir. Genel temizlik sadece su ile yapılmalıdır. Saha içerisinde herhangi bir müsabaka veya çalışma yapılması halinde, her çalışmadan sonra özel taban, nemli paspas moplarla moplanmalıdır.

Kullanılan Temizlik Malzemeleri: Alkali yağ çözücü, saçaklı paspas mop ve otomatik yer yıkama makinesi.

Özel tabanlı kapalı spor sahalarının temizliği iki türlü yapılmaktadır.

1.      Otomatik Yıkama Makinesi İle: Yumuşak kıl fırça takılmış otomatik yıkama makinesinin su deposu temiz su ile doldurulup, yağ çözücü ilave edilmeli. Tüm taban otomatik makine ile ilaçlı su püskürtülerek fırçalanmalı ve vakkumlanarak kurutulmalıdır.

2.  Saçaklı Paspas Mop İle: Herhangi bir lekelenme yoksa kuru paspas mop ile tüm yüzey moplanmaldır. Eğer lekelenme söz konusu ise; lekeler, lokal olarak yağ çözücü veya yüzeye zarar vermeyecek alkali kimyasal madde kullanılarak temizlenmelidir. Daha sonra nemli saçaklı paspas moplarla moplanmalıdır.

Yatak Odası Temizliği
Tüm yurtlar taşeron temizlik firmalarının işçileri tarafından temizlenmektedir. Her yurt yatak odası haftada iki kez temizlenmelidir. Yatak odaları moplanmalı, camlar ayda iki kez silinmeli, yatak setleri ayda üç kez temizleri ile değiştirilmeli ve şilteler ayda bir kez  vakkumlanmalıdır. Mermer alanlar yılda iki kez cila yapılmalı, halılı mekanlar yılda dört kez şampuanlanıp yıkanmalı ve mermer alanları ayda bir kez parlatılmalıdır.

Kullanılan Temizlik Malzemeleri: Cam ilacı, mermer cilası ve cila koruma maddesi, mop, mop kovası, sünger, betsi, toz bezi, süpürge, çöp torbası, elektrik süpürgesi ve torbası.

           Yatak odası temizliğinde uyulması gereken kurallar: 

o        Önce kapı ve pencereler açılıp oda havalandırılır.

o        Tavan, tavan lambası ve duvarlardaki toz ve örümcekler temizlenir.

o        Perdeler çekilip tozları vakkumlanır düşük perdeler düzeltilir.

o        Yerler mermer ise süpürülür.

o        Kornişler ve dolap üstlerinin tozu alınır.

o        Camlar, masa ve sandalyeler silinir.

o        Çöp sepetleri boşaltılıp, torbaları temizleri ile değiştirilir.

o        Yatak setlerinin değiştirildiği günlerde şilteler vakkumlanır.

o        Zemin mermer ise moplanır, zemin halı ise vakkum yapılır.

o        Kapı, pencere ve dolap kolları dezenfekte edilir.

o        Odaya parfüm sıkılarak temizlik tamamlanır.

           Yatak odası temizliğinde uygulanacak teknikler: 

o        Yatak altlarındaki ayakkabı ve bavullar çıkarılıp temizlendikten sonra yeniden yerleştirilmelidir.

o        Odanın temizliği tamamen bittikten sonra çarşaflar değiştirilmelidir.

o        Parfüm 2/3 oranında sulandırılarak kullanılmalıdır.

Mutfak Temizliği
           Temizlenmesi istenilen mutfaklar yurt binalarında bulunduğundan, yurtlardaki diğer mekanlar gibi haftada yedi gün temizlenmelidir. Mutfaklar yağlı ortamlar olduğundan yağ çözücü kullanılmalı, yemek pişirilen mekan olduğundan hijyen kurallarına önem verilmeli ve gerekli malzemeler kullanılmalıdır.

Kullanılan Temizlik Malzemeleri: Yağ çözücü, dezenfektan, genel temizlik maddesi, cam ilacı, toz bezi, betsi, sünger, bulaşık teli, çöp torbası, süpürge, mop ve mop kovası.

            Mutfak temizliğinde uyulması gereken kurallar:

·         Kapı ve pencereler açılarak ve aspiratörler çalıştırılarak mutfaktaki kokuların çıkması sağlanır.

·         Tavan, tavan lambası, aspiratör, davlumbaz, dolap ve duvarların her türlü temizliği yapılır.

·         Ocak  üstleri, altları ve duvar fayansları yağ çözücü madde ile ovularak temizlenir.

·         Buzdolabı ve diğer bankoların temizliği yapılır.

·         Çöpler boşaltılıp, çöp bidonu yıkanır ve yeni çöp torbası takılır.

·         Yerlerdeki yağlar, yağ çözücü ile ovulduktan sonra amonyaklı genel temizlik malzemesi ilave edilmiş su ile moplanır.

·       El teması olan tüm aksamlar dezenfekte edilip, temizlik tamamlanır.

               Mutfak temizliğinde uygulanacak teknikler:

·         Yağ çözücü püskürtme pompası ile kullanılmalı, ayrıca bir müddet bekledikten sonra ovulup silinmelidir.

·         Çöp bidonu ve çöp sepetlerine konulan çöp torbaları iki tanesi iç içe geçirilerek kullanılmalıdır.

·         Buzdolabı içlerinede yiyecek maddeleri saklandığından temizlik yapılırken sirkeli su kullanılmalıdır.

Açık Alanların Temizliği
Binaların yakın çevresi, temizlik yapan personel tarafından günde bir kez temizlenmelidir. Bu mekânlar yakınındaki sabit çöp kutuları da ilgili temizlik personeli tarafından boşaltılmalıdır.

Diğer yol, kaldırım, gezinti ve oyun alanları ile otoparklar taşeron temizlik işçileri tarafından haftada altı gün temizlenmelidir. Otomatik yol süpürme aracının girebileceği tüm yol ve park alanları geceleyin saat 23.00’den sonra su püskürtülüp, fırçalayarak ve vakkum yaparak temizlenmelidir. Araç Pazar günleri gündüz saatlerinde çalışıp geceleyin gözden kaçan yerlerde daha kapsamlı temizlik yapmalıdır. Yaya temizlik ekibi, aracın giremediği yerleri, yağmur suyu rogarlarını, kaldırımları, çöp konteyneri plâtformlarını ve sabit çöp kutularını temizlemelidir. Dolan, yırtılan, kirlenen çöp kutusu torbaları her gün yenileri ile değiştirilmelidir. Bekçi kulübeleri, bankamatikler, telefon kulübeleri, trafik ve isim levhaları, üst geçit, yol içlerindeki demir kapılar da ayda iki kez temiz su ile taşeron temizlik firması işçileri tarafından temizlenmelidir. Yılda bir kez yol içlerindeki mekanik engeller sökülüp, içleri temizletilmeli ve yeniden monte edilmelidirler.

Kullanılan Temizlik Malzemeleri: Cam ilacı, betsi, sünger, süpürge, mop, mop kovası ve çöp torbası. 

                       Açık alanların temizliğinde uyulması gereken kurallar:

Ø       Yol süpürme aracının girebildiği bütün yollar ve park alanları, su püskürtülüp fırçalanır ve vakkumlanarak çöpler toplanır.

Ø       Yaya temizlik ekipleri, aracın giremediği yerleri süpürüp atıkları çöp torbaları içerisinde çöp konteynerlerine atmalıdırlar.

Ø       Yaya temizlik işçilerinin takip ettiği güzergâhlar üzerindeki yağmur suyu rogar çukurları ve ayaklı çöp kutularının içleri de  bu işçiler tarafından temizlenmelidir.

Ø       Binaların çok yakın çevresi ve iç avlularının her türlü temizliği, ilgili binaya ait temizlik personeli tarafından yapılmalıdır.

Ø       Yeşil alanların her türlü temizliği, bahçe işleri ekipleri tarafından yapılmaktadır.

Ø       Yol, kaldırım, oyun ve gezinti alanlarında bulunan, bankamatik, telefon kulübesi, bekçi kulübesi, trafik levhası, isim levhası, üst geçit, demir kapı ve oturma banklarının her türlü temizliği ayda iki kez gezici yol temizlik ekipleri tarafından yapılmalıdır.

                            Açık alanların temizliğinde uygulanacak teknikler:

Ø       Yol süpürme aracının mutlak surette su püskürterek fırça ve vakkum yapması gerekir. Aksi taktirde yerden çıkan tozlar çevreye yayılır.

Ø       Arızalı, tıkalı rogar kapakları ve çöp kutuları anında haber verilmelidir.

Ø       Çöp kutuları içerisine takılan çöp torbalarının uçmaması için içerisine bir taş parçası konulması yeterlidir.

Çöp Konteynerlerinin Temizliği
  Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne ait tesislerdeki tüm çöp konteynerleri ayda bir kez yıkanmalıdır. İçerisindeki çöpler boşaltılmış olan çöp konteynerleri arıtma tesisleri yanındaki konteyner yıkama yerine götürülüp yıkanmalı, dezenfekte edilmeli, menteşe ve tekerlekleri yağlanarak, alındıkları yere taşınmalıdırlar.

Kullanılan Temizlik Malzemeleri: Yağ çözücü, genel temizlik maddesi, dezenfektan, makine yağı, süpürge, çöp torbası ve tazyikli yıkama makinesi.

Çöp konteynerlerinin temizliğinde uyulması gereken kurallar:

v      Çöp konteynerleri Belediye çöp aracı veya DAÜ çöp aracı tarafından boşaltılır.

v      Boş çöp konteyneri içerisindeki atıklar sıyrılıp toplanarak çöp torbalarına doldurulmalı.

v      Boş çöp konteyneri, arıtma tesisleri yanındaki yıkama yerine taşınmalı.

v      Yağ çözücü ilave edilmiş tazyikli su sıkılarak çöp konteyneri yıkanmalı.

v      Tekerlek ve menteşeleri yağlanmalı.

v      Dezenfektan malzeme püskürtülerek dezenfekte edildikten sonra alındığı yere taşınmalıdır.

                             Çöp konteynerlerinin temizliğinde uygulanacak teknikler:

v      Konteyner temizliği yapacak şahısların mutlak surette eldiven ve maske takmaları gerekmektedir.

v      Konteyner yerinden alınmadan içerisindeki tüm atıklar sıyrılıp alınmalıdır.

v      Yıkandıktan sonra ters çevrilerek içerisindeki suyun süzülmesi sağlanmalıdır.

v      Tekerlek ve menteşeleri mutlak surette yağlanmalıdır. Aksi takdirde paslanmadan dolayı kapaklar ve tekerlekler kırılmaktadır.

Halı Yıkama Metodları
Halılar başlıca iki metoda göre yıkanmaktadır.

1.   Püskürtme – Emme Metodu: 

·         Önce halı vakkumlanır.

·         Halı yıkama makinesine su ve şampuan konup suyun ısınması sağlanır.

·         Lekeler, leke sökücü malzeme ile fırçalanır.

·         Şampuanlı sıcak su makine ile halı yüzeyine püskürtülür.

·         Temiz su püskürtülürken yüksek vakkum gücü ile tüm kirli sular emdirilir.

·         Pencere ve havalandırmalar açılarak halının kuruması sağlanır.

Not: Bu metod daha derinlemesine temizlik sağlamasına rağmen, daha fazla su ile temas edildiğinden kuruması uzun zaman gerektirmektedir. Bu metod ile halılar yılda 1 – 2  kez yıkanmalıdır.

2.   Kuru Köpük Metodu:

·         Önce halı vakkumlanır.

·         Halı yıkama makinesine su ve şampuan konup köpük hazırlanır.

·         Köpük, yumuşak fırçalı makine ile halı yüzeyine yayılır.

·         Köpüğün halı yüzeyinde kaybolması beklenir.

·         Yüksek vakkum güçlü makine ile vakkumlanır.

Not: Bu metod ile halı daha az ıslandığı için çabuk kurur. Dolayısıyle halının yıpranması daha az olduğundan, bu metod ile halılar yılda 2-4 kez yıkanabilir.

Mermer Cilalama Metodları
Cilâlama faaliyetleri de başlıca iki metoda göre yapılmaktadır.

1.     Kristalize Cilâ Metodu: Bu metod, doğal mermer, traverten ve karo mozaik yüzeylere uygulanır.

·         Zemin cilâ sökücü madde ile yıkanarak, daha önce yapılmış cilâlar temizlenir.

·         Yüzeyin tamamen kuruması beklenir.

·         Kristalize cilâ azar azar yüzeye püskürtülerek, parlatma makinesine takılan çelik ped ile parlatma yapılır.

·         Bu işlem en az üç kat olacak şekilde tekrarlanır. 

2.   Polimer Cilâ Metodu: Bu metod daha ziyade PVC esaslı malzemeden mamül yüzeylere ve kristalize cilâ tatbik edilemeyen yüzeylere uygulanır.

·         Zemin cilâ sökücü madde ile yıkanarak temizlenir.

·         Zeminin kuruması beklenir.

·         Polimer cilâ belli bir sıraya göre cilâlanacak yüzeye dökülüp, yumuşak, tüy dökmeyen peluş ile yüzeye yayılır.

·         En az 24 saat sonra yumuşak ped takılmış parlatma makinesi ile iyice parlatılır.

Cam Temizliği Metodları
Cam temizliği iki türlü yapılabilir.

                                    i.            Cam İlacı ve Toz Bezi İle Temizlik: 

·           Cam temizliğinde önce üst camlar silinir.

·           Önce cam üzerindeki toz toprak bir bez ile silinir.

·           Cam ilacı cama püskürtülüp temiz bir bez vasıtasıyle tüm yüzeye yayılarak cam temizlenir.

·           İçten ve dıştan ovularak cizgi ve puslar yok edilir.

·           Tüm pencerenin çerçeve, ray ve kasaları da silinerek işlem tamamlanır.

                                     ii.          Şampuan ve Cam Silgeci İle Temizlik: 

·           Yine üst camlar önce, alt camlar sonra temizlenir.

·           Su içerisine bir miktar el şampusu ve alkol dökülerek iyice   köpürtülür.

·           Bu çözelti içerisine batırılan peluş ile camın bütün yüzeyi ovulur.

·           Cam silgeci ile yukarıdan aşağıya doğru sıyrılarak, cam üzerindeki köpükler toplanır.

·           Her sıyırma işleminden sonra silgeç lastiği bir bez ile kurulanır.

·           Çizgi ve puslar temiz bir bez ile yok edilir.

·           Tüm pencerenin çerçeve, ray ve kasaları silinerek cam silme işlemi tamamlanır.

TEMİZLİK:
             GÖZLE GÖRÜLECEK
BURUNLA KOKLANACAK
ELLE HİSSEDİLECEK
KULAKLA İŞİTİLECEK
DÜZEYDE OLMALIDIR.
Halılar Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar
Halı Seçimi:

·         Seçilecek halının kullanım rahatlığına, alev almama özelliğine ve anstatik olmasına dikkat edilmelidir.

Halıların uzun ömürlü olması için dikkat edilmesi gereken noktalar: 

·         Halılar temizlenirken çırpılmamalı ve düzenli olarak elektrikli süpürge ile temizlenmelidir.

·         Halılar direkt güneş ışınlarına maruz bırakılmamalıdır.

·         Yıkamak yerine silerek temizlemek tercih edilmelidir.

·         Ortalama altı ayda bir kez yıkanmalıdır.

·         Temizleme yapılırken deterjan, çamaşır suyu ve sirke gibi kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

·         Zaman zaman halı üzerindeki eşyaların yerleri değiştirilerek, iz olan olan yerler fırça ile düzeltilmelidir.

Halıların Bakımı:

1.       Elektrik süpürgesi ile sık sık süpürmek.

2.       Belli aralıklarla temizlik yapmak.

3.       Leke ve döküntülere, hemen ve doğru yöntemlerle müdahale etmek.

4.       Hiç basılmayan yerler haftada bir kez, az basılan yerler haftada iki kez, çok ayak basılan yerler haftada beş kez elektrik süpürgesi ile vakkumlanmalıdır.

5.   Vakkum yapılırken süpürge ağzı aynı bölgeden en az üç kere geçecek şekilde süpürülmelidir.

Temizlik Kontrolu
Temizlik Kontrolunun İlkeleri
  1. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık temizlikler kontrol edilmelidir.
  2. Kullanılmakta olan temizlik malzemeleri ve araç gereçleri kontrol edilmelidir.
  3. Çalıştırılan işçilerin bilgi, beceri ve yetenekleri kontrol edilmelidir.
  4. Uygulanmakta olan iş teknikleri kontrol edilmelidir.
  5. Temizlik esnasında malzeme, elektrik ve su kullanımında tasarruf önlemlerine uyulup uyulmadığı kontrol edilmelidir.

Günlük Kontrol

v      Her bina ve bölümden bir ofis, derslik, koridor, basamak, yatak odası, mutfak ve tuvalet seçilir.

v      Gün içerisinde oluşan kirlerin temizlenip temizlenmediği kontrol edilmelidir.

v      Kontrolların bir kısmı gözle, bir kısmı koklayarak, bir kısmı el sürülerek bir kısmı da beyaz bir bez sürülerek yapılmalıdır.

v      Bulgular aşağıdaki kontrol formuna işlenerek notlama yapılmalıdır.

v      Notlama 80 – 100 arası değerler kullanılarak yapılmalıdır. ( Notu 80 olan temizlik yetersizdir.)

KONTROL EDİLECEK FONKSİYONLAR EVET HAYIR KISMEN NOTLAMA
Sınıflardaki tozlar alındı mı?        
Tahtalar silindi mi?        
Yerler moplandı mı?        
Masalar silindi mi?        
Çöp sepetleri boşaltıldı mı?        
Duvarlar temizlendi mi?        
Küllükler yıkandı mı?        
Koridorlar moplandı mı?        
Basamaklar moplandı mı?        
Ara kapı camları silindi mi?        
İlan pano camları silindi mi?        
Tuvalet, lavabo ve duşlar temizlendi mi?        
Ofislerdeki rutin temizlikler yapıldı mı?        
Halılar temizlendi mi?        
Bilgisayarlar alkol ile temizlendi mi?        
Perdelerin tozları alındı mı?        
Çöpler atıldı mı?        
Kirli çöp torbaları değiştirildi mi?        
NOT: Notlama 80 – 100 arası yapılacaktır.        
Haftalık Kontrol
   v      Haftalık olarak yapılması istenen hususlar kontrol edilmelidir.

v      Perdeler, kornişler, örümcek oluşumu, tuvalet dipleri, kitaplık rafları ve yüksekte olan  lamba, klima ve vantilatörler kontrol edilmeldir.

v      Binalarda yapılan tamirat, tadilat ve boya işlevlerinden sonra oluşan atık ve kirlerin temizlendiği kontrol edilmelidir.

v      Yollardaki rogar kapaklarının ve demir ızgaraların altındaki kanalların temizlenmiş olduğu kontrol edilmelidir.

v      Bulgular aşağıdaki kontrol formuna işlenerek notlama yapılmalıdır.

KONTROL EDİLECEK FONKSİYONLAR EVET HAYIR KISMEN NOTLAMA
Perdelerin tozları vakkumlandı mı?        
Herhangi bir örümcek yuvası oluşumu var mı?        
Kornişlerin tozları alındı mı?        
Kapı, pencere ve dolap başlıklarının tozları alındı mı?        
Lamba, klima ve vantilatörler temizlendi mi?        
Kitaplıklardaki dosya ve kitaplar temizlendi mi?        
Tamirat ve boya atıkları temizlendi mi?        
Yollardaki rogar kapaklarının içleri temizlendi mi?        
NOT: Notlama 80 – 100 arası yapılacaktır.        

 

Aylık Kontrolv      Ayda bir veya iki kez yapılması istenen temizlik faaliyetleri kontrol edilmelidir.

v      Ayda iki kez silinmesi gereken camlar kontrol edilmelidir. Bu kontrola kapı pencere çerçeveleri ve ray içleri de dahildir.

v      Ayda bir kez yapılması gereken mermer parlatma işlevlerinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.

v      Ayda bir kez temizlenmesi gereken çöp konteynerlerinin yıkanıp dezenfekte edilmiş olduğu kontrol edilmelidir.

v      Sürekli kullanılmayan ambar, mekanik odalar (jeneratör odası, merkezi ısıtma ve soğutma sistemleri odaları) ve arşiv odalarının ayda bir temizlenmiş olduğu kontrol edilmelidir.

v      Bulgular aşağıdaki kontrol formuna işlenerek notlama yapılmalıdır.

KONTROL EDİLECEK FONKSİYONLAR EVET HAYIR KISMEN NOTLAMA
Camlar silinip temizlendi mi?        
Mermer parlatması yapıldı mı?        
Çöp konteynerleri yıkanıp dezenfekte edildi mi?        
Ambarlar temizlendi mi?        
Arşiv odaları temizlendi mi?        
Mekanik odalar temizlendi mi?        
NOT: Notlama 80 – 100 arası yapılacaktır.        
Yıllık Kontrol

v      Yılda 1 – 2 kez yapılması gereken halı yıkama ve mermer cilalama işlevlerinin usülüne göre yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.

v      Binaların damlarının yılda bir kez temizlenmiş olduğu kontrol edilmelidir.

v      Tüm su depolarının yılda bir kez temizlenmiş olduğu kontrol edilmelidir.

v      Tüm mekanik engellerin sökülüp kanal içlerinin yılda bir kez temizlenmiş olduğu kontrol edilmelidir.

v      Perdelerin yıkatılıp yıkatılmadığı kontrol edilmelidir.

v      Bulgular aşağıdaki kontrol formuna işlenerek notlama yapılmalıdır.

KONTROL EDİLECEK FONKSİYONLAR EVET HAYIR KISMEN NOTLAMA
Halılar şampuanlanıp yıkandı mı?        
Mermerler cila yapıldı mı?        
Su depoları temizlendi mi?        
Damlar temizlendi mi?        
Mekanik engeller sökülüp içleri temizlendi mi?        
Perdeler yıkatıldı mı?        
NOT: Notlama 80 – 100 arası yapılacaktır.        

Kullanılan Temizlik Malzemelerinin Kontrolu

v    Temizlikte kullanılan temizlik malzemelerinin, kullanıcıya, kullanıldığı yere ve çevreye zarar verip vermediği kontrol edilmelidir.

v     Kullanılan malzemelerin usülüne ve dozajına uygun kullanıldığı kontrol edilmelidir.

v     Kullanılan araç gereçlerin usülüne ve yerine uygun kullanıldığı kontrol edilmelidir.

v     Malzeme ve araç gereçler kullanılırken emniyet tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edilmelidir.

İşçilerin Bilgi-Beceri ve Verimlilik  Kontrolu

v     Çalıştırılmakta olan temizlik işçilerinin okur yazar oldukları kontrol edilmelidir.

v     Kullandıkları temizlik malzemesi ve temizlik araç gereçlerini tanıyıp tanımadıkları kontrol edilmelidir.

v     Hangi malzemenin nerede ve hangi dozajda kullanılacağını bilip bilmedikleri kontrol edilmelidir.

v    Çalışırken gerekli emniyet tedbirlerine uyup uymadığı emniyet araç gereçlerini kullanıp kullanmadığı kontrol edilmelidir. ( Eldiven, maske, bone, önlük, emniyet kemeri v.s.)

v    Temizlik sırasını  bilip bilmediği kontrol edilmelidir.

v    Verimli çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.

Uygulanan Temizlik Tekniklerinin Kontrolu

v      Günlük temizlikte uygulanan temizlik tekniği kontrol edilmelidir.

v      Cam silmede uygulanan teknik kontrol edilmelidir.

v      Halı yıkamada uygulanan teknik kontrol edilmelidir.

v      Mermer cilalamada uygulanan teknik kontrol edilmelidir.

Tasarruf Kontrol

v      Sadece çalışılan mekanların ışıklarının yakılmış olduğu kontrol edilmelidir.

v      Gereksiz yere su harcaması yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.

v      Temizlik malzemelerinin yeteri kadar kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilmelidir.

v      Havalandırma, klima ve vantilatörlerin temizlik esnasında çalıştırılmadıkları kontrol edilmelidir.

v      Herhangi bir arızadan dolayı meydana gelen kaçakların anında haber verilip verilmediği kontrol edilmelidir.

THY kabin memuru(hostes) mülakat soruları

thy hostes kıyafetleri yeniTürk hava yolları başvuru sayfasından başvuru yapıyorsunuz.Başvuru yaptıktan sonra başvuru şartlarınız uygunsa onay verildiğine dair mail geliyor.

İlk sınava çağırdıklarında günlük giyinebilirsiniz.ilk sınava çağırdıklarında internet kafe gibi bi yerde tüm adayları bilgisayarın başına oturttuyorlar önce bir bilgisayar ve bilgisayarda bir kağıt var,o kağıtta neler yapacağınız yazıyor,beklerken onu okuyorsunuz.Kağıdı okumasanız bile anonsla yapılacakları anlatıyorlar.İngilizce sınavı iki parttan oluşuyor önce ilk partı yapıyorsunuz sonra ikinci parta geçiyorsunuz.İngilizce sınavı bilgisayar üzerinde gerçekleşiyor ve dyned sınavı olarak adlandırılıyor,gramer ve listening den oluşuyor. Her soru için belli bir süre var soruların cevaplanması için ve soruya geçildiği anda süre işlemeye başlıyor ve o sürede cevaplamanız gerekiyor. Dyned sınavı çok zor bir sınav değil part 1 kolay fakat part 2 biraz ilerledikçe zorlaşıyor.listeningde çıkarım yapmanız gereken sorular gelmekte.ingilizce sınavı bittikten sonra kişilik envanteri sınavına geçiyorsunuz. Kişilik envanteri sınavında kişiliğinizi,tutumlarınızı ölçmeye yönelik sorular gelmekte.Örneğin yalan söylermisiniz,yere çöp atarmısınız vs. buna benzer sorular gelmekte ve bu soruların aynısı belli bir zaman sonra tekrar sorulmakta ve böylece tutarlılığınız da ölçülmeye çalışılmakta.

yeni hostes elbiseleriSınav bittikten sonra sınavın sonucuna göre mülakata çağırıyorlar.Mülakata çağrılmaya hak kazananlara mail gönderiyorlar. Öncelikle boy ve kilo ölçümü yapıyorlar ve ardından vücudumuzda yara izi dövme vb. olup olmadığına bakıyorlar.Daha sonra her şey tamamsa mülakat için bekleme salonuna gönderiyorlar.THY mülakatı dört aşamadan oluşuyor.Bir İngilizce mülakatı,iki psikolog görüşmesi,üç kurul mülakatı dört grup mülakatı. 4 tane oda var,odanın boşluğuna göre mülakatlara alıyorlar.türk hava yolları hostes resimleriBen önce İngilizce mülakatına girdim.Önce kendimi tanıtmamı istediler,ondan sonra neden bu mesleği seçmek istediğimi sordular,kendimi sonra nerde görmek istediğimi sordular sonra psikologla görüşmeye gittim.Psikolog da neden bu işi istediğimi sordu.Ardından örnek olay soruları sordu.Örneğin yolculardan bir tanesi oturmaması gereken bir yere oturdu,ona söylemene rağmen yerinden kalkmamakta ısrar etti,ne yaparsın şeklinde soru sordu,verdiğim cevaba göre psikolog değerlendirmesini yaptı ve diğer mülakatlara girdim.

Sonra kurul mülakatına girdim.Kurulda 1 bayan 3 erkek vardı,gayet profesyonel giyimli.Onlar da ne iş yaptığımı sordular,kendimi tanıtmamı istediler.

thy nin yeni hostes elbiseleriSonra grup mülakatına geçtim.Grup mülakatına 4 er li 5 er li alıyorlar ve bir sorun durumu verip bize verdiği kağıttan sorunu çözmemiz için fikirlerimizi yazmamızı istiyorlar ve daha sonra grupla çözüm önerilerini ele almamızı ve tartışmamızı istiyorlar,bizler orada sorun çözümüyle ilgili konuşurken ikişerli kişiler halinde bizleri izliyorlar ve çekingen mi,girişken mi,yapıcı mı vs. olduğumuza bakıyorlar.

Bu şekilde bir THY sınav deneyimim oldu.Sınavda başarılı olanları genellikle hemen arıyorlar,başarısız olanları ise 1 ay 2 ay aradan sonra arıyorlar.

Sınava girmiş arkadaşlardan https://www.facebook.com/ThyKabinMemuruAdaylari/  facebook paylaşımları

Ingilizce Sinav Sorulari:

Dyned adi verilen bir program uzerinden ingilizce sinavi yapilmaktadir.

Sorular sizin verdiginiz cevaplar dogrultusunda zorlasiyor. Genellikle listening sorulari var diyebilirim. Duydugunuzu anlayabiliyorsaniz, sinavdan kolaylikla gecebilirsiniz.

Cikabilecek sorular:

– Saat sorulari ( suanda saat 10. yarim saat once saat kacti?)

Saat resimleri vererek, sesli olarak saat 10’u 10 geciyor diye sorup sizin secmenizi isteyen sorular var.

– Kesirli sorular ( 1/3 – one over three gibi )

– Bir menu verip en pahali ve en ucuz seyi sorabilir.

– Sayi gruplari verip en buyuk sayi kactir ve ya 2. en buyuk sayi kactir diye sorabilir.

– Bunlarinda disinda surukle-birak yaparak bosluk doldurmaca sorulari var

– Geri kalani ise dinleme sorulari.

…..

Dyned seviyenizi ölçmeye yarayan profesyonel bir sistemdir. 2 sene önce girip 1.2 almıştım, 2 senedir de uçuyorum. Kazanamayıp torpil lazım felan diye arkadaşların moralinizi bozmasına izin vermeyin. 
Sınav siz doğru cevaplar verdikçe seviye açısından ilerleyen (zorlaşan) bir sisteme sahip. Çağrıldığınızda imza attıktan sonra sınavınızı yapıp çıkıyorsunuz, kimlik kontrolü vs sonrası bilgisayardan başka hiçbişeyle muhattap olmuyorsunuz. Heyecan yapmayı gerektirecek hiçbirşey yok. 
Umarım sınavlarınız güzel geçer ve aramıza katılırsınız

Bugün girdim ve 2013 den sonra 2. Kez 0.5i çakıp geldim. 
Umudu da kestim haliyle ne olacağı belli. 
Size tavsiyem saatleri çalışın. En çok saatleri bilmem bi sürü saat sordu. 

Saatler. Dairenin dışındaki üçgen. Bir ekrandaki en büyük sayının bir küçüğü yada en küçüğün bir büyüğü gibi soruları soruyor. Saatler sık sık. 

Evet arkadaşlar sınavdan çıkalı yaklaşık 1 saat oldu öncelikle şunu belirtmek isterim gramer bilginiz iyi değilse speaking’iniz sizi kurtarmaz. Girecek arkadaslara tavsiyem mevsimlere (ılık, soğuk, serin, karlı, yağmurlu gibi) yönlere (yanında, arkasında, karşısında, altında, üstünde gibi) boşluklara cümle yerleştirirken zaman kavramına (geçmiş zaman, gelecek zaman, şimdiki zaman, geniş zaman gibi) sayılar (örneğin 5 kutucukda 5 tane sayı belirtilmiş en küçük sayıdan büyük olanı seçin diyor sesli olarak bir diğeri de yine 5 kutucukda ki en büyük sayıyı seçin şeklinde geldi) sesli sorularda iyi konsantre olup dikkatli bir şekilde dinlemeniz gerekiyor. Ve son olarak daha yaşlı, daha genç, daha uzun gibi terimleri de gözden geçirin derim. Herkese başarılar diliyorum.

….

Herkese merhaba, Ben 10 ocak çarşamba günü dyned ve envanter sınavına girdim. part 1 i tamamlayıp part 2 den 24 soru çözdüm ve sistem kapandı. puanım mavi ekranda 1.7 idi.
Sınav zor degil ama kolayda degil. hizli olmak gerekiyor ve listening sorularında iyi dinlemek gerekiyo. Biraz ingilizce alt yapısına sahip olmak lazimmis gerçekten. Mülakat maili bekliyorum.Herkese başarılar

Bugün dyned’e girdim. Açıkçası sorular kolaydı ama dinleme metinlerinde biraz yuvarlıyorlar, bazılarını tam anlayamadım. Puan olarak da 180 dedi. Bu puan ne anlama geliyor bilen var mı?

Ben girdim ilk parttan 47 de 44 dogru yaptim 1.0 aldim ikinci parta gecirmedi beni. Gorevliye sordum yuksek olmus gerek duymamistir sistem ikinci parta dedi ne kadar dogru bilmem tabi bakalim mulakat maili bekliyorum simdi.

Sinava girmeden once bekleme odasindaki televizyonda ayrintili olarak sinavi anlatan bir video izleyeceksiniz. Ayrica sinava baslamadan once practice test’i yapacaksiniz.

…..

Örnek dyned testi video izle ( video 1,33. dk da başlamakta)THY kabin memuru hostes sınav süreci

uçakta ingilizce cümleleruçakta hostes ingilizceuçakta hostes cümleleri